Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

Gohebiaeth o LerpwI.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Gohebiaeth o LerpwI. [TRWY GYFRWNG Y LLEIFIAD LLWYD.] Nid osa beill'acb amblauoiellih., g'allieimi fedldiwl, nad yw ilamw y Diiwyigji'ad! yn Niglhymriu wiedt cyrhaedid gliainau y Ferswy. Ac er aiadi YIW y dy'froedd hyd: yn hynl, ysgiait'fyd'd, anldl meigdis hyd y ffenau, credir yn sicr y giwelir dlylfroieididl nofialdlwy o'si y parheir yn dtHtfrifo'l a d'iiwlclh, mew-n ymbil a gwieddli. Male lie i ofnii fod y,m,a, rai a. ddaagiwyliiainit a/rrn DdÏJwyg:i ad gydia rhyw fwiy.tihiniosi nam dJdiwy o wie-dldii-o aim rhyw awr bob nos- oji ac Oisi lilia ddaiw1 yn en dull a'u bamser hwymt, tbeiieiiit batwib a, plhtobpeitlb o'nd) hwy, eu huntaiai. Diau miai hyn a'i gyffe'lyib siydid ym ayfrlif am y perch a eliwiir yn Ddiiwrylgualdl 'g¡wneIUJdl.' A goreu po gyut-af id y syiliwiedldlollisr fodl yn TihaiVdl cydlyuniffuirfio ag amo au larbianig cy.m byitlh, y gelllir disg>wyl bsdyidld yr Yspryd GQian. Ai bylbeidi y dlyigtiir preswiyilwyr dim-as fawr, tbrysur, beiclhaldluruis fell bom i gyfiwr cynnwiyis i ddisx- byn yr Ysprydl gyidla cibylni l'leied) o ymibar-oitoad a t'hrefi tawel Ciyimirui ? Onid! yw dfeddifaiu y byd ysprycJal yn dlysgiu miai tnwiy yimdiradhi Mr a chafed y gallwn hydforu bod ym giyimiwiysi i ddbnbyin y dldlaw-n neifol ? Ndd trwy rutthr, ac mid tnwy ymoaodttaidaiui dyspeddlial, and trwy dldlytfaublailbadi dlyigjn, midwn gnveddi d'aer a ffydkiMg yr1 ejttilfeddir y benditfhiiiotn a geiiair:. Arweiniiwiyd nd i wnieudl y slyJlwadau ucbod gan iwoifclb rfciai ü eglwtysii Gyirnreiiig y cyllich yn cynJi&i cy- cfarifioldlydldl gwed'd'io aim wyrtihnlols neu ddwy; ac er ifodi aipwydld'jon alm^"wig fod y borOl1 yn dyfod: yn gym- ih-wysadh ac aidldflieiiaicih Or ram eu cyfliwr yspnydol, eto i gy-di fhodldM y ciyifaiifodiydtd i fymy am wlyrthnos nen xiagpir, ac ynta aiiil-dldbchrieiuiid, gan fyned: trwy yr un owns o yimibarioitoad, rush ddierlbyn y fendiiitfo, oberwyd'd nrad oeddi y ryimdlreioh, yn un ddiyifiailbailhaoil a, cbyf- iliaw-ni. Gwyldldlom aim eglwysd eaiadlLl siyddl wcdi cyn- Jh'a'l cymadrodiyldld yn dldlUlwlliclhr er's yini aigos i d'dlau fi.s, gytiia'r oanllyniad fod yr qgllwysi hynny yn mwynlhan adiegiaiui bendigedlig. Gynlbeilir cylfiarlfloid untdlelboil gan y pedwar eravvad un- rwaditb. yr yn. nan ben y dtSLraos. Mynychii y cyf'arfDidiydd) byn gain dlyrifaloieidld1 maiwxdon; ac er -i-iiald oeis1 dtim neulllltuol iaiw;m wsdli diigwiydidl ynddlynt, cieir arddianigiolsiadi asmliwig fod yspryd y peith byw yn yr oiliwiyiiiliion. D'ealiiwin., air y liaiw aralil., fod almryw eigilwysd wieidii cael; cyrfa:rlfloldiyîdld! nodleidlig iiawm pian yn .eiil' cynShal ar wahan i',r undlelb. Pa foidd i gyfrdf aID iiyin, nis giwyddb/m, o-s; madl cies diiffyig yn yr undeb. .Neu, ynl bytriacth, eifalLad fod .sglwysd y dddnas yn nghyfLwr ciynlfcaif giwelledligiaielllb Ez-eiciell o ddiyffryn yr esgyrn syiclhilcm. Mas yimia gwrn, ac wiedie gyinibwiif, a'r eagiyrn yn diyifiodl yn|g!hiyd', aagivvrm at ed aegwrn,; ac o edirydb, ysgaltifydid', y ,gwe)liir gdau a cbig arnymit, ond intid oiei3 a'maldll yndtdtymt. Bitlhir os y parbeir i bro- ifwyldio tua'r gwjynit, ac y dyiwieidir Fsl hyn y dywed yr Arigjliwyiddl Ddlutw'—ac niidi yr un dyn n-ac eniwiad'— 0 ania'dl, tyreidl odidimitib y pedtwar gwynt, ac afn,ad- la ar y lliadidbdDgioii hyn, fed y bydldlorJt bYlw,' diau y isiylliwiedldloldn y wielkdljigiaieltb yn harnsis eigilwysd Gymred/g y dldii'iiias—lond dGm cyinlt. M'tiei hiyn yni cim luarwiadnt i gjyf.edrio at un diiffyg pwysSg1 yn yr undbb. Feil y miae'm hysibys, yn dddau, i'r dlaT'lt'eniyddl, miae yn eli dlinlais gorff 0. botol a al- wanit eu hiunain yiru Eigfliwyis Riyddi y Cymry. Per- ifihynia i'r eglwiys hiaH tua dleiudidlag c,anit o aeiliodau; 'ac os ydlyni JlIlI dielall niodiau anigben gwdr aglwys—a dhrediwint ein. bodl ar, 011 darlllen llyf.r giw:ert!h,fawr y Piancb Tlhtamias Hiugibes^—yandldlengys. i ni fod y noda.u ,^hyn;niy yn amilwig yini Egllwiyis Ryddi y Cymrjy. Yr •wytthnos dddiwisdldiaif giwmaed; ca.is g.an; yr eglliwysi hon i giael cy.nn,ryicihdollaisdb ar Gyinigbor Eglwiysii Rhyddiion y dddniais; onld. yn nigibiyifianfodi l'lawn o'r Cyngbor dldiydidl Gtwteneir diwicidldiaif, piandlenfyniwydl gada,eil y caiisi ar y bwrdu—yr hyn, writlh gwrs, oedfd yn gysf- yistyr a'd amwyibyddiai gyida dirmyg. Prdn y mia»e'n lanlg'eniihieddliiol dyweyd! fod! peithi feil hyn yn aanesfbon- daidlwiy, a d^weiydl y lliediaif, yn enwieiddg yii, nigoteund y sswin a wintadr atml uiiidleb. Eiffallad y bydd gan Mr Ev.'ani Rofcierts riywlbeitfh i'w ddiyweydl air y mater pan dldiaw ymia., yin arbemig gan ei fod yn nhodldd lie mor lamilswig: yji, ei dldlyageiildtiia'eltlb i fiadldleugarwch1. Ffaith died'llwnig o siylliw ydlyw- yr um miai yn Eg'liwys Rydtd y Cy'mry. yn Diomaildlsion Sitreielt y caifwiydi yr arwydd cyntaf o'r deffroad yn eiim ddnas. Cyimiexed yr eg- iwiys ieiuiamc giysur, osi ydlyiw1 yspmydi sect yn ei hes- gymnno, nuais Yspxyd Diuiw1 yn ed bardldiel. Byddai yn eiiitlhiaif i'.r Cynighor giofio mai miegis ag yn amser Bliias, fellliy yn awr, nlild yw yr Arigliwydld yn nlgwynt dlialledldl, nalc yn naieiaxigiiyn' d'igioifadnit, nac yin nhan ceinifiigiein, onidl yiru lllcif dldliisrtaiw fadn ma drdieuant a go- dldiafgiarwicb. v Omdi i dlroi oddli-wntlh y pediwar eowtad- at yr eiddiom nii, y Wesilleiyiaidi Ciyimreiig, mias'n dldiyweniydd ge-mnym biygbysiu edn briodiyr yn yr betn wliact fold pflant y gaieltlh- giludl WfldlitYlllUr Em telyiniau odlddar yr heilyg, ac yn Unto yn galionicg yn yr am!fch!^l^l, glet11fnieidl1!a.e\tihdl. y dlydd- liaiu hyn o falWll i'r Hwn a.nl ca,riodd! ac a'n godclbodd yn Ed vrateid E!i HUin. 0 Shiaw Sitreieit, Boundary iStreieit, BiOioitte, Bdrkenlhielaid, a Mynydid Seiom diaw meiwydddoni da o laiwiemydidi mawr. CeiÍr gweddn. a miawll o enaiui pliant bycharan.; ma'e,'r gwyr ie-uainc 'a.'r gwyny)fon) yn giweliedl giweiliedSiga'sltiha.u; a'r hen boibl yn breiudldlwydtio^ hreudld-wydtan, ac yn rhyw led rdlyibiJo eu biod yn .nigjhanol Ddwyigiad '59, gan, filar nyimu'si .nnae ne^tbioedd1 yr Yspxiydl yn giweditbio. •Miaa pertihlau yni fywiiog iawn' yau Txdnity Road, Btiioltilie, lie maiei'r pliant a'r bobil ieiuiainc wedi eu go- dtdaiitjhto gian diaill1 y Ddwyigiiadi. Byit'h er ymweldad Teowyn a Bioiundlaryi Street, pan y dlycbwiefhyyd cbiwecb ■o- r njQwiyldai, maie oliwiyn fawr yr eglwys ynlo yn pia-rhiau 1 dirioli ,giydlaig| yni a gwriels, a'r ban dladaiu, pilanlt Di- "ftiygiiaJdl '59, yn jj,aiwilt gortfoiieidld: am we'led o honynt tuniwlaalfcb yn ribtaigior ddlydddaui dlebeuiliaiw y Gcrucbaf. Mate r miainwtoirjyini oddiair yr alitor wtedii cyffwrdd hetfyd iwieifus a clhtalliQn ieiuemlcitydJ Sbaiw Stxeieit, a cblywdr Itrawisltiiau yr hen, dlelffirl axiddlericbog' yn adsiaiin gan elu; jg.wieddfeiu a'u m'baiwil. Yn BIir kenlheald, lile y cymerdr tmlalwr oifial o r pllamt a'r balbll ieuiainic, tysitioliaeitbir fod Maintw y Dilwygitaici wiedi dwy)n i'r aimlliwg weddiiau a giwedlddwyr llIelwyddlilon, nes synu a lilioni arwiednwyr yr egliwys. Miae pilanit ac ieiuenictiyd Myinydd Seiom wedi uno yn ngoggiordid Brenh.in Seion,, ac yn plieitbta coirloiniaiu o, fanva a gwieddiaiu i Oxcih'fygwr Edom a 15ozra. .Miaa liliuiawis o ieuienlcltyd' ein hieglwysd yn y didiinas wedii diylfodi yimla o'r hen wdad, gan adiael rbiend cre- ifydfaiol ar e;u boil. Byldld yn llawenydid cailoai i'r xhdemi hynlniy dd'eiail'l fodi eu gwieddiiau ar ran eu han- wyfliaddi yn cael eu haitelb. Hydexwn y parihant i wiedldlilo, dirositynlt; ac y byddi i eradill 0> weddiwyx neiltlhiol Cymrui wneudl pwynit i yimibal yini axbendg ar xian pllamt ein pofcil yn y Babaikin hon. Os ydyw y Ddwygdiadl prasieimnioil yn profi rlbyiwibedh, y mae yn siicr ■ yni profi fod gwedldliau ,ar ran enaall yn oael eu gwr&ndc. a'u bait.eh o'r bron yn uniongyricbol. Nac anghiofiedi, gan hynmy, ieuencityd anwyl ein dims. OVIae lrlu mawr ar dd&sbepod, ond' pwy na wyr na itfhiuedidlir biwynlt i droii i'r fatein1 gorlanau os erir a'u ibaohosi geT bron: Bugadl ac Esgoto eu henedddau. Tirwiy didlirgel ffyrdd mae'r Arglwydd lor yn dWYll ei wiadth. i hen.' Yn y cyfamser, llawenycibed Seiion yn ei Brenbin. Mlais1 y dinasoeidld yn uinio gydiag ieuenotyd gwliaidl y bxyniiiau i goroni Cxiiisit yn bein. Giwexltihfaiwrioigdr yn fa:wr yr bianeis llawini a dydd- oroi ,a yn, y GWYLIEDYDD aJillI y Diiwiygiad!. Pe dlibiyneim a,r bapiuir cenlhledlliaieitlhioil' feil y 'Genedil,' ni wiybuiaisieimi fod Weislliqyaieitlh, Gyimreiig yn miwyinlhiau toeindiitlhiiio-n y dlsffnoiad. Rblwydld hynit i'ch gioftieb- wiyr aaredliig, gwnanit wia'sianiaeith mawr. iPlanj ar sycbu ein hysgxdife.lll, olywsoiiii bod agos i dldisugiaiitt o deiuemcityd y Mynyddi wedi ymweled a Rhos prydniawn Siadiwrni diweidldiaif. Ca,wsanit amisex b'sndliiged&g, a dlydhiwielliaisiainit mewn, gonfoledd miawr. Yr oeddlynlt y no-son cynt wedii cael un o ad'egau rJiiyfedldlalf yn hiamas y Mynydd!—liu o fecbgyin a gen- eltlbod ieuadnc yn dirdngio'r Mynydd' ar eu glindau. Yr oedidl y 1111e: fed mynydd. y gweddtewddiiiad1; a tlhuedd- ic1 yr hen yu ,oig.o/sitial a'r ieuanic i wnleud yno babell hmlhl3joil. On'di yim,wiaibaniwyd yn. hix&eithras tua hiam- ner alwr wedi dlegi, ondl nlid cyn i bawb oedd yn bre- sianfcuofl ddlyweydl—' Ni a wieil'sicim Ei o-goniiant Ef, go- gioniiainit; me'giils yr undgameiddg odiddwrttih y Tad, yn iilawn- gxiais a gwdariiO'iiieddi.'

§°§ Newyddion Cyffredinol.

Advertising