Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Yspryd yr Oes" AM CHWEFROR. RHIFYN CYFOETHOG. Allan ar y I sed o'r mis. CYNHWYSIAD: "DYN I'R OES (Parch. Towyn Jones). <4CREJFYDD YR OES," gan y Parch. Howell H. Hughes, B.A., B.D. "MERCHED YR OES," gan Mi-zs Mary Farry, B.A. ATHRONIAETH," gaB y Parch. J. L. Williams, M.A., B Sc. II YN EISIAIT—DYNION," gan y Parch. O. Madoe Roberts. « CWRS ADDYSG," gan Mr Abel J. JFoies, B.Sc. 49 NODIADAU CYFFREDINOL," gan Mr Wm. George, Ie POBL lEU AINC A'U HANAWSTERAU," gan y Parch. Gwynfryn Jones. "LLYTHYR 0 SWYDDFA CYMDEITHAS YR IAITH GYMRAEG," gan Mr D. James (Defynog) Y OELT YN Y PULPUD" (J. M. Gibbon), gan y Parch. T. Mardy Rees. Y DDWY-GEINIOGWERTH OREU YN YR IAITH. i Archeber ar unwaith. Siomwyd ugeiniau y mis diwedldaf. AMOS HUGHES & CO., LTD., ARGRAFFWYR A CHYHOEDDWYR, TRAFFORD CHAMBERS, 58, South John St., LIVERPOOL M dom from Alcohol make\^ them the ideal Wines for Jw use in our Church Services. Over 5000 Churches M have endorsed by regular use their m ■ excellence and merit. m I Made entirely of sound Grape Juice and B ■ absolutely undiluted. Mf ak Send /6 for 4 Samples of various MflI .n kinds to B B Kensington, London, W. fl I "BETHESDA," LLANARMON-YN-IAL. Nos Iau, Chwefror gfed, cynhaliodd Wesleyaid yr eglwys Xichod eu Prawf Gyngherdd Mawreddog. Yn mhell cyn amser dechreu argyhoeddwyd caredigion yr achos mai diffyg ffydd oedd i'w gyfrif am eu mawr bryder ynghylch llwydd- iant y cyngherdd. Nid oes amheuaeth yn meddwl y Pwyll- gor na'r Hysbysiad" ar glawr y GWYLIEDYDD dynnodd y fath lu o bobl yno, yn arbennig Wesleyaid. Cadeiriwyd yn ddoeth, pwrpasol, ac wrth gwrs, yn haelionus, gan F Llewellyn Jones, Ysw., B.A., L.L.B. (Trengholydd Sir Fflint). Yn ei annerchiad dywedodd y cadeirydd ychydig eiriau ar y Ddeddf Addysg, pa rai hawliant ystyriaeth gan Ryddfrydwyr Cymru. Dyma annerchiad gwerth i'w chofio yn y polling booth ddydd yr etholiad agoshaol. Ymddir- iedwyd awenau y cyfarfod i'r Parch M E Jones, Coedllai a phrofodd yntau mai mai beth bynag a ymaflo dy law ynddo, gwna a'th holl egni" ydyw arwyddair ei fywyd. Arweiniodd yn fywiog, yn bert, ac yn chwaethus. Wrth weled y cyfreithiwr a'r pregethwr yn cyd eistedd yn y pul- pud dywedodd cyfaill fod y mil flwyddiant ar wawrio. Cyf- eiliwyd i'r cystadleuwyr yn alluog ac yn ddiymhongar gan Mrs M E Jones, I..C.M., anwyl briod ein harweinydd. Llawenydd mawr oedd gweled Mrs Jones wedi gwella digon i roddi ei phresennoldeb yn ein plith, a'i gwasanaeth fedrus, feb arian ac heb werth. Llwyddodd y pwyllgor i sicrhau Mr Wilfrid Jones, R.A.M. yn feirniad y gerddoriaeth. Ni raid iddo ef wrth ganmoliaeth yn ol ei arfer gweinyddodd gyfiawnder. Beirniaid yr adroddiadau oeddynt y Parchn W G Richards (A), ac R J Parry (W). Y diweddar J Ellis (M.C.) oedd i gyd-feirniadu a Mr Richards; ond gwelodd ein Dnw yn ddoethach i'w symud ef i blith can- frdrion y Wynta Wen." Er wedi symud erys dylanwad ei gymeriad pur yn ein plith. Ar gais yr arweinydd cododd ^ynulleidfa ar eu traed yn arwydd o'u parch a'u hedmygedd ononno; ac o'u cydymdeimlad a'r teulu yn eu trallod. Sicrhaodd yr ysgrifenydd, Mr J H Jones, Cyfnant, a'r try- 'jwydd, Mr John Jones, Bryn yr Orsedd, wobrwyon rhag- orol i'r cystadleuwyr, a coronwyd eu hymdrechion. (a) \.r yr her-unawd i ferched (1,2 2s) dyfarnwyd Mrs Thomas (Cissie Hewitt), Mynydd Isaf, Mold, yn oreu; (b) ar yr her-unawd i feibion { £ 2 2s), Mr Watcyn Hughes, Rhos (c) parti o 12 gaiio I" Myfanwy" (£2), parti o Brymbo (c) adroddiad, "Arwerthiant y Caethwas (medal arian, gold centre)), Mr Rees Davies, Rhuthyn.—Gohebydd. GREAT REVIVAL. INVALUABLE ONNI/O FOR CHRISTIAN DUUIXU WORKERS, By C. H. SPURGEON, AT REDUCED PRICES. n The Soul Winner offered at 2/6 Trumpet Calls offered at 2/6 Storm Signals offered at 2/6 All-round Ministry offered at 2/6 Morning by Morning offered at 2/6 Spurgeon's Gems offered at 2/6 Flashes of Thought offered at 2/6 Evening by Evening offered at 2/6 Feathers for Arrows offered at 2/- Barbed Arrows offered at 2/- Illustrations offered at 2/- Words of Counsel offered at 1;6 Lectures 3 vols. at 2/- each Sermon Notes 4 vols. at 2/- each Popular Exposition of Shorthand, 3/6. GIVEN AWAY with each order for 20/ THE JUBILEE VOLUME OF SERMONS, published at 71- Full List of invaluable Books for Ministers and Christian Workers, at Greatly Reduced Prices, with Textual List of 2,900 Sermons, post free. CASH WITH ORDERS MUST BE SENT DIRECT TO PASSMORE & ALABASTER, 4, Paternoster Buildings, LONDON, E.C. 8 Y Uyfrfa JVesleyaidd, Btmgor. YMAE yn y Llyfrfa nifer o gyfrolau gwerthfawr ar werth. Ceir pob manylion am danynt ond anfon at y Goruchwyliwr, PARCH. H. JONES, D.D. Oddiwrtho ef hefyd y gellir cael Llyfrau Emynau a'r Llyfrau Tonau, Yr Eurgrawn," "Y Winllan," a'r Dyddiadur ynghyd a Chyfrol Goffa y Parchn. Samuel Davies a D.. O. Jones. UP-TO-DATE PRINTING. AMOS BROS. & JONES, Printers, Lithographers, Bookbinders, Stationers and Booksellers, IS, SUSSEX STREET, RHYL. OFFICE OF THE Rhyl Record and Advertiser (The largest and oldest Newspaper in Flintshire). Bookwork of every description. Art Printing, Business Cards, Circulars, Concert and Eisteddfod Programmes, Specialities in Display Posters, Special Number and Perforating Work. Mourning Cards, Tickets, Handbills, Billheads, Memorandums, &c. ESTIMATES GIVEN FOR ALL CLASS OF WORK. gy Argreffir Adroddiadau Capelau, Placards, Tocynau, a phob math o waith perthynol i Gapelau, am brisiau gostyngol. MUCH IMWIfiS COUGH MIXTURE-At Beswch. COUGH MIXTURE-At Beswch. COUGH MIXTURE-At Ddiffyg AnadL COUGH MIXTURE-At Ddiffyg AnadL COUGH MIXTURE—At Anwyd a Chrygai, COUGH MIXTURE-At Anwyd a Chrygsd, COUGH MIXTURE—At Bronchitis. COUGH MIXTURE-At Bronchitia. COUGH MIXTURE-At Influenza. COUGH MIXTURE-At Influenza. COUGH MIXTURE-At Ddolur Gwdda, COUGH MIXTURE-At Ddolur Gwddf. COUGH MIXTURE—Cymeiadwyii g a Wwkm, ygon. COUGH MIXTURE-Cymeradwyir gan ygon. COUGH MIXTURE-Ddefiiyddir gan Gaatar- ion. COUSH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COTiGH MIXTURE CO JGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE CYNSORION AMSEROfe 1. Peidiwch cellwai* gyda'r Peswch yna. 2. Peidiwch oedi ada', Anwyd. 3. Dylai poteiaid o Da- "((jes's Cough Mixture fcnfr yn y ty yn barod. 4. Peidiwch cymeiyd eich perswadio i brymmt pethau eraill mwy pro. ffidiol. 5. Cospir y neo axa twyllo, pam y gofynwch am Davies's Cough Mix- ture. 6. Gallwch weithio fei arfer tra yn cymeryd Da- vies's Cough Mixture. 7. INFLUENZA. 'Do.. dim tebyg am ei well. yn ddioed i Cough Mixture. 8. DIFFYG GWYKT. Mae- miloedd wedi cael iacha4 drwyddo. 9. PLANT. Dyogel dymunol. 10. AT Y LLAIS. Y ma. y prif gantorion yn a. gymeryd yn achlysurol. Mewn Poteli, la. lie. a 2s. 9c. (cynwysa y rhai 2s. 9c. gymaint dair gwaith). HUGH DAVIES, CHEMIST, MACHYNLLETH, I. m DAVIES'S I f)orse I powder! TINS. 8 I Anhebgorol i Geffylau. ■ m At ystwytho'p eymmalau, m ra At y dvvfr. I Anhebgorol i Geffylau. ■ m At ystwytho'p eymmalau, m ra At y dwfr. n At eu- eadw mewn "yflwr da. 9 At godi ysbryd aziifail. I At wella'p blewyn. | Diogel yn mhob eyflwr. | Nid oes dim ANTIMONY ynddo, nac nnrhyw 1 gySyr peryglus arall, ac y mae yn ddiogel i anifail I yn mhob eyflwr. Gan bob Grocer. « MEWN TINS, 1s. yr un; 10s. y dwsin. n (Telir cludiad Dwsin i unrhyw eyfeiriad ar dderb/niad M Postal Order am 10a. I HUGH DAVIES, (Kfemiflt, MACHYNLLETH. |||||mwiw«»i«mnniin|||||B||B|| ||||| SARZINE' Blood Mixture The Marvellous Blood Purifier. CUKES ECZEMA, BLACKHEADS, CARBUNCLES, SORE EYES, SCROFULA, BOILS, &c. Cleanses the Blood from all Impurities, entirely removes all Eruptions, Blotches, and Pimples from the Skim, whether acquired or constitutional. Mewn potelau, Is. 1ic. yr un, gan bob Fferyllydd. AnSaeledig at Buro y Gwaed, a Chlirio ft Croen oddiwrth bob Toriad Allan, Llygaifi Clwyfus, Doluriau ar y Cymmalau, &c. PERCHENOC Y cc SARZINE" Patent, HUGH DAVIES, E8S&™» DALIER SYLW- MYNWCH "SARZINE." Cofiwch "SARZINE BLOOD MIXTURE." b. lie. y botel, gyda'r post 3c. yn chwaaej Hi JJOSK \A y, Aydych yn dioddef i? x\ Oddiwrtli Ddiffyg Treuliad ? ^^davies'S^V ">! if VEG £ T1BL1! WJilCNV II ANT'SIL!0US PliLS. |$ If Price Is. lid. II i'L WroBl PEKPARED ONLY BT jS BBS \HU6H DAVIES/ f yi IMmI Xi HS DVies Pills at Ddiffyg Treullad. tBt. Davies's Pills at Boen yn y Cefn. ijs Vi BHL Davies's Pills at Guriad y Galon. £ "51 Davies's Pilis at y Piles a'r Gravel. v; Davies's Pills at y Ddanodd. = =s= Davies's Pills at Wynt yn yr Ystumog, Davies's Pills at Boen yn y Cylla. r h?1 Davies's Pills at ddiffyg awydd bwyd, Davies's Pills, dyogel hollol. |x Davies's Pills at buro y gwaed. & *1 Davies's Pills Is. lje. y box gan bob Druggist. 14 WT AnfTaeledig at Rwymedd—Biflousm<ss ar S ♦jj anhwytder yr afu a'r cylla. Argraffiwyd1 dros y Cyhoeddtwr gan Amos Brotihef & Jones, Argraffwyr, 13, Heol Sussex, Rhyl.