Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

9 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Y Feddyp:iniaeth Deuluaidd 1-, Ddigyffelyb. Mae pawb yn ei chanmol, Nid yw byth yn eiomi, Rhydd nerth i'r gwan, Adt'eriad iechyd i'r claf, A mwynhad bywyd i bawb. Meddyginiaeth Bur, Sicr, Ddyogel, Lwyddianus, ac Effeithiol ydyw. BITTERS EMU'S MUS Meddygiaiaetli Effeithiol. 1) Mae miioedd wedi cael iachad oddiwrth amryw giefydau I" trwy ddefnyddio y MEDDYGLYN ANGHYMHAROL HWN PAN FYDD POB MEDDYGINIAETH ARALL WEDI METHU. Bycban yw y byd heb iechyd, Er ei gael yn aur i gyd. TYSTIOLAETHAU. 14, Mont*gu-st., Edinburgh, Rhag. laf. BITTERS Foueddigian,—Byddwch eystal ag anfon i rwu VIM mi yn ddioed botelnid 4s 60 o Bitters Gwilym Evans. Cy morals bedair potelaid y gauaf EVANS. diweddaf, a gwnaethant les mawr i mi -Yr eiddoch yn gywir, S. JAMES. 24, Lvnton-street, Salford, Mehefin 23ain. Fooeddigkm,—Blinid fi yn fawr gan Bron- chitis ddydd a nos ac er bod dan driniaeth BlTTcKS Meddygon yn yr Ysbyty, nid oeddwn fawr nWII V\l 8'we^' Auogwyd fi i roddi prawf ar Quinine Bitters G-wilvm Evans. Cefais esmwythad EVANS. mewn byr amser; ac erbyn hyn yr wyf yn. teimlo fel person arall. Ni byddaf byth mwy heb botelaid ohono yn y ty.-Yr eiddocbr- (Mrs) S. PARKINSON. BITTERS GWILYM EYANS. & RHYBUDD GOCHELWCH DWYLLWYR. Edrychwch fod enw Gwilym Evans ar bob label, stamp, a photel. Gwerthir ef mewn poteli 2s. 9c., a 4s. 6c. yr un. Blychau yn cynllYs tair potel 4s. 6c., am 12s. 60. I'w cael yn mhob man, neu danfonir hwy yn rhad am y prisiau uchod yn ddyogel drwy y post oddiwrth y perchen- )gion,- tCim BTTEBS ttlDHCniM Wim, LIMITED, LLANELLY, SOUTH WALES.

..Sylwer

AT EIN DOSBARTHWYR.

'GWYLIEDYDD' OFFICE,

--AT EIN GOHEBWYR.

"YSPRYD YR OES."

[No title]

-§o§ Penodiad Cenhadwr y Morwyr…

Nodiadau Cyfundebol.