Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

> HIGH- CLASS INEXPENSIVE I A Ilk I ■ 3KTCj B Jn A More actual value in them, more merit, more style, and particularly more comfort than at double the price obtainable elsewhere. If it be possible for another firm to offer a set of Teeth as high in character, perfect in fit, and as distinctive in every way as ours, then the price must be 40/- instead of 20/ WBEXHAM 2, Hope St., at Mr Harrison Jones, Chemist. ATTENDANCE THURSDAYS, 10-30 to 6. CHESTER 32, Bridge St., at Mr Allen's, Picture Dealer. ATTENDANCE SATURDAYS 11 to 7-0. LIVERPOOL: 69, Church Street, Hours 9 to 8 Daily. raMBmmnwmim^ 1 limn —lamim AMOS HUGHES & CO., LTD., ARGRAFFWYR A CHYHOEDDWYR, TRAFFORD CHAMBERS, 58, South John St., LIVERPOOL. ;Vj ■*« ■ »'*■* • »'•* Wtpj 5,000 1ft CHURCHES m Have endorsed by rezular use the excellence and medt MBBOSKSSi of ■p WRIGHT MUNDY & CO.'S wr" 111 !PUrb Communion J Wines M 'The Original a.nd Purest. :FrC8 from p.koh Ji. 1Iar}C! flom alHl 111Hli1l1te '8 F.eL1l1 2 6 for F.mnLs of to 1|: F. WRIGHT MUNQY & CO,, KENSINGTON, Ws K^Hl GALLTMELYD. Cafoed y lie uchod ei breintio a phregethau diwygiadol yr wytbDos ddiweddaf. Nos Lun, Chwefror 6ed, presr- etbodd y Parch R P Hughes (M.C.). Dyserth, yn nertbol ao effeithiol iawn i gynulleidfa luosoff. Nos Fereher, pregethodd y Parch E Humphreys (W) Rhyl, yntaa yn hwyliog ao o dan ddylanwad yr Yspryd Glan, nes yr oedd ei weinidogaeth yn gafael yn y gwrandawyr. Cawsom arwyddion amlwg fod ymdrechion plai t yr Arglwydd yn cario boddlonrwydd Daw o'r nef i lawr yn nbywalltiad o'r dylanwadau dwyfol, nes teiinlo gwleddoedd Mynydd Seion yn fwy byw a llawn. Dymuciad calon Ei blant Ef bob ameer ydyw am i bregethiad o'r Gair Dwyfol gario effaith neilltuol ar eglwysi ein gwlad, neR enDyn awydl. f ryd angerddol a fyddo yn berwi yn mynwss pob aelod esrlwysig am achubiaeth y byd, ac i ddwyn elaill i fwyn- hau yr un bendirhion ag sydd m eu meddiant hwy. Gofidus gennyf hysbysu nad ydyw v cjnulliadau mor luosog ag y maent wedi bod. Hwyrach fod yr anwydwst ag sydd yn tr,mwy v wlad yn achos o'r cvfryw. Gofceith- io, wedi'r oil, na fvdd i'r gwres nefolaidd a deimlwyd oeri yn ein serchiadan at Dduw, ac at bet&W "y byd mawr tragwyddol. Ofcir weithiau f, d cenfil-eu, eectyddiaeth. a pbarti sel yn teyrnasu yn nghand y Diwygiad "cafwyd prawf o hynny yn y Debeudir yr wythnos dliweddaH, er ceisio rbwystro llwyddiOiDt y Diwygiad, ond dywed Duw, "Hyd yuia yr ai, ae nid yn mhellach." Prysured y dydd pan symuder pob xhwystr oddiar tfordd cerbyd yr Emmanuel o'r byd, n'r eglwys, ac o'r wtiuidogaeth, 8e y cawn weled cyn hir sancteiddrwvdd Duw yn toi y ddaear, fel y toa'r dyfroedd y mor. Nid anamserol Hr adeg fel bwn ydyw difYDU yr byn a ddywedodd un gweinidog parcbus gyda'r Wesleyaid: Yr wyf yn meddwl mai ffolineb ydyw gofyu i'r Arglwydd wneud gwyrthiau i foddloni ein mympwy ni, pan Bad oes dim angen am danynt, neu ofyn am i Dduw wneud rbywbeth yn ein lie ni, er mwyn cefnogi ein diogi, pun y gallwn wneui v path ein bunain yn ddigon rhwydd trwy wneud defnydd o ddeddfau natur." Er mwyu i ni wybod pa un ai ydym yn gofvn yn ol ewyllys Duw neu nad ydym, byddai yn ddaini feddwl am dri pheth. Yn gyntif, chwiliwn ein hunain beth sydd angen arnotR yn ail, ohwiliwn y Bibl, beth y mae Duw wedi addaw i ni; yn drydydd. dylwn ar ein tueddiadau, am ba bethau y mae Yapryd Duw yn ein cymhell ni i weddio. Trwv sylwi ar T tri pheth yma byddwn yn debyg o ddeall beth y mae Duw yn ewyllyeio i ni ei gael, a gallwn ddwtud fel loan, Hyn yw yr hyf- dra sydd gennym tuag ato Ef, Ei fod Ef yn ein gwrandaw ni, 08 gofynwn ddim yn ol Ei ewyllys Er." Cyfarfod y Feibl Gvmdeithas —Uynbaliwyd yr uchod yn ngbapel M.C. nos Iau, pryd yr oedd y Parch Joseph Evans (M.C ) Dinbycb, yn cynrychioli y fam gymdeith- as. Y darlitbydd rneWLa hwyl ac o dan arddeliad yr Yepryd Glain.-P.R H. GREAT REV IYAL. V f INVALUABLE D A A J/0 FOR CHRISTIAN DUUIXO WORKERS, By C. H. SPURGEON, AT REDUCED PRICES. The Soul "Winner offered at 2/6 Trumpet Calls offered at 2/6 Storm Signals offered at 2/6 All-round Ministry offered at 2/6 Morning by Morning offered at 2/6 Spurgeon's Gems offered at 2/6 Flashes of Thought offered at 2/6 Evening by Evening offered at 2/6 Feathers for Arrows offered at 2 Barbed Arrows offered at 2 Illustrations offered at 2/- Words of Counsel offered at 1/6 Lectures 3 vols. at 2/- each Sermon Notes 4 vols. at 2/- each Popular Exposition of Shorthand, 3/6. Aiyciu AWAY eac^ or^er for 2°/~» THE JUBILEE M VOLUME OF SERMONS, published at 7 Full List of invaluable Books for Ministers and Christian Workers, at Greatly Reduced Prices, with Textual List of 2,900 Sermons, post free. CASH WITH ORDERS MUST BE SENT DIRECT TO PASSMORE & ALABASTER, 4, Paternoster Buildings, LONDON, E.C. ♦ i i .-t Y Llyfrfa Wesleyaidd, Bangor. YMAE yn y Llyfrfa nifer o gyfrolau gwerthfawr ar werth.\ Ceir pob manylion am danynt ond anfon at y Goruchwyliwr, PARCH. H. JONEb, D.D. Oddiwrtho ef hefyd y gellir cael Llyfrau Emynau a'r Llyfrau Tonau, "Yr Eurgrawn," "Y Winllan," a'r Dyddiadur ynghyd a Chyfrol Goffa y Parchn. Samuel Davies a D. O. Jones. UP-TO-DATE PRINTING. AMOS BROS. & JONES, Printers, Lithographers, Bookbinders. Stationers and Booksellers, 13, SUSSEX STREET\ RHYL. OFFICE OF THE Rhyl Record and Advertiser (The largest and oldest Newspaper in Flintshire). B )okwork of every description. Art Printing, Business Cards, Circulars, Concert and Eisteddfod Programmes, Specialities in Display Posters, Special Number and Perforating Work. Mourning Cards, Tickets, Handbills, Billheads, Memorandums, &c. ESTIMATES GIVEN FOR ALL CLASS OF WORK. Argreffir Adroddiadau Capelau, Placards, Tocynau, a phob J math o waith perthynol i Gapelau, am brisiau gostyngol. #(: g'ÎI! Wi p-I HUGH DAyiiiS ¡J.,¡¡v ¡r" \if iå COUSH MIXTURE-At Beswch. COUGH MIXTURE-At Beswch. COUGH MIXTURE—At Ddiffyg AnadL COUGH MIXTURE-At Ddiffyg AnadL COUGH MIXTURE-At Anwyd a Chrygmi. COUGH MIXTURE-At Anwyd a Chrygai COUGH MIXTURE-At Bronchitis. COUGH MIXTURE-At Bronchitio. COUGH MIXTURE-At Influenza. COUGH MIXTURE-At Influenza. COUGH MIXTURE-At Ddolur Gwddf„ COUGH MIXTURE—At Ddolur Gwddf. COUGH MIXTURE—Cymeiadwyii g J3 Hili!. ygon. COUGH MIXTURE-Cymeradwyir gan Ftdfl. ygon. COUGH MIXTURE-Ddefnyddir gas GMttey ion. COUGH MIXTURE, COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COLGH MIXTURE COgGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE COUGH MIXTURE CYNGORION AMSEXOfe 1. Peidiwch cellwai* gyda'r Peswch yna. 2. Peidiwch oedi gyda'& Anwyd. 3. Dylai poteiaid o Doi, vies's Cough Mixture io4 yn y ty yn barod. 4. Peidiwch cymeryd eich perswadio i bryau pethau eraill' mwy plOo ffidiol. 5. Cospir y neo t ea twyllo, pan y gofynwei am Dayies's Cough Mix. ture. 6. Gallwch weithio fed arfer tra yn cymeryd Da- vies's Cough Mixture. 7. INFLUENZA. 'D008 dim tebyg am ei wella yn ddioed i Davies'e Cough Mixture. ■■ 8. DIFFYG GWYTTT. Mao miloedd wedi cael iacha4 drwyddo. 9. PLANT. Dyogel dymunol. 10. AT Y LLAIS. Y ma. y prif gantorion yn t gymeryd yn achlysurol. Mewn Poteli, Is. lie. a 2s. 9c. (cynwyta y rhai 2s. 9c. gymaint dair gwaith). HUGH DAVIES, CHEMIST, MACHYNLLETH, ffwrrrir DAVIES'SI f>orse I powder .Powder 4 11. i TINS. B ffl Anhebgorol i Geffylau. B m At ystwytho'p cymmalau, II n At y dwfp. B I At eu caclw mewa -~yflwr da. i At godi ysbryd anifail. | At vvellalr blewyn. | Diogel yn mhob eyflwr. | Nid oes dim ANTIMONY ynddo, nac unrhyw B gyflyr peryglus arall, ac y mae yn ddiogel i anifail | yn mhob cyflwr. Gan bob Grocer. 9 MEWN TINS, Is. yr un; 10s. y dwsin. ffl Anhebgorol i Geffylau. B m At ystwytho'p cymmalau, II n At y dwfp. B I At eu caclw mewa -~yflwr da. i At godi ysbryd anifail. | At wella'p blewyn. | Diogel yn mhofo eyflwr. | Nid oes dim ANTIMONY ynddo, nac unrhyw B gyflyr peryglus arall, ac y mae yn ddiogel i anifail | yn mhob cyflwr. Gan bob Grocer. 9 MEWN TINS, Is. yr un; 10s. y dwsin. g (Telir cludiad Dwsin i unrhyw tryfeiriad ar (lderbyniad H i Postal Order am 10s. I HUGH DAVIES, gfttwxrf, MACHYNLLETH. SARZINE' Blood Mixto The Marvellous Blood Purifier, CURES ECZEMA, BLACKHEADS, CARBUNCLES, SORE EYES, SCROFULA, BOILS, &c. Cleanses the Blood from all impuritits, entirely removes all Eruptions, Blotches, and Pimples from the Ski*, whether acquired or constitutional. Mewn potelau, ls. lic. yr un, gan bob Fferyllydd. Anflaeledig at Buro y Gwaed, a Chlirio y Croen oddiwrth bob Toriad Allan, Llygaitf Clwyfus, Doluriau ar y-Cymnlalau, i^c. PERCHENOG Y "SARZINE" Patent, HUGH DAVIES, SHm&Etb DALIER SYLW- MYNWCH "SARZINE." Cofrwch "SARZINE BLOOD MIXTURE." Is. lie. y botel, gyda'r post 3c. yn chwameg Jjfrl Aydych yn dioddef Jm*\ Oddiwrth Ddiffyg Treuliad ? |\ DAVIES's 4 T0J(Ic\ ATITIBILIOUS P!US, | I 1'1 1"- OD;LY ily DAVIES, NL xi Dar/ies's Pills at Ddiffyg Treuliad. Davies's Pills at Boen yn y Cefn. V ML. Davies's Pills at Guriad y Galon. LV Davies's Pills at y Piles a'r Gravel. f?1 vi Davies's Pills at v Ddanodd. u ■A- 11 —Davies's Pills at Wvnt yn yr Ystumog, Davies's Pills at Boen yn y Cylla. Davies's Pills at ddiffyg awydd bwyd, •> Davies's Pills, dyogel hollol. Davies's Pills at buro y gwaed. A. ¡iI Davies's Pills Is.; Ime. y box gan bob j>J Druggist. 4>. W Anffaeledig at ftr/ymedd—Billousr/iss ar £ anhwylder yr afu a'r cylla. '$? anhwylder yr afu a'r cylla. ¡W' Argrafiwyd dros y Cyhoeddwr gan, Amos Brother, & Jones, Argraffwyr, 13, Heol Sussex, Rhg?l..