Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Ar Werth. GWEITHIAU CERDDOROL Y DIWEDDAR Thomas Jones (Canrhawdfardd). Gellir cael vr uchod gan ei fab, R. E. JONES, 7, School Lane, Penygelli. Coedpoeth. Danfoner am y Catalogue. Bargen ar Lyfrau Gierthfawr GAN RICHARD OWEN, ERYRI HOUSE, TALYSARN. Pris Cy- Pris Gas. Post- hoeddeclig. tyngol. age. S 0 8 C Pennant's Toura in Wales, 3 cyfrol 31 6 8 6 9c Etto, Argraffiad Cywraeg, yn un „ gyfrol 10 0 & u 60 Blodau Arfon (Dewi Wvn) ••• 5 6 1 6 4c Addysg Chambers i'r Brbl 16 0 ••• 2 6 — GrammadegauTegai a Mendua Jones (wedi eu cydrwymo) »• 5 6. 1 6 3c Llvfran Haiesion (gwybolaeth gyff- redinol) ••• 5 ° J *c Pregethau, &c y Parch. W Powell 6 0 1 6 4c Pregethim, &c.t y Parch. Rowland Hughes ». 5 0 1 6 4c Golud yr Oes (annghyflawn) 12 6 2 b 6c Gweithiau leutm JBry-dydd liir 3 6 1 6 3c Llyfr y Resolution — 3 6 1 0 oc Aeoriad i'r Yssrrytbyrau (Dr. Davies) 2 6 1 0 Lc Geirirfdur Dr. W. Davies (half bound) 16 0 7 6 6c Yr oil wedi eu rbwymo mewn Lilian hatdd. HOW TO _0 £ < AND SAVE UPWARDS. BUY YOUR PIANO FROM RICHMOND JONES & SONS, 11 & 13, Berry=st., Liverpool. Pianos (Iron Frame) from 8s I PerJ^n h Organs from 5s J paid for. RICHMOND JONES & SONS require no deposit, but DELIVER any Pinno or Organ FREE OF CHAROg to aoy part on receipt of First Month's Instal- ment. Richmond Jones and Sons' agreement has been approved by the Solicitor-General as being THOROUGH- LY EQUITABLE, if, through sickness or other unfore- seen circumstances, the payments cannot be met, such cases are always treated in a fair aud liberal manner. Illustrated Catalogues sent FREE on receipt of post card. RICHMOND JONES & SONS, THE PIANO STORES, 11 "and 13, BERRY STREET, LIVERPOOL. T. W. GRIFFITH, AUCTIONEER, VALUER, HOUSE and ESTATE AGENT, Town Hall Chambers, Llandudno. Telegrams: Griffith, Auctioneer, Llandudno." Telephone, 0299. BURNISHED OR UNFURNISHED HOUSES TO LET OR FOR SALE. HOUSE PROPERTY AND ESTATES MANAGED, AND RENTS COLLECTED IN LLANDUDNO AND DISTRICT. Yn Eisiau. T AY AGENT.—YN EISIAU. yn Nghylcbdaith Llan- -I i gotten—Anfoner at Kev. EDWAED DAVIES, EPworth Villa, Llangollen. Y N EISIAU.—DOSBARTHWYR i'r GWYLIEDYDD J. mewn lleoedd nad oes rbai yn bresennol. Telerau „ \"TAnfoner at Manager, GWYLIEDYDD Office, Leeswood, Mold. Hysbysiadau. RHOSNEIGR DRA WING. Gan na ddaeth ond R- ycbydig Lyfrau i law, GOHIRIR yr uchod hyd Gwener y Groghtb.—j. O. WILIIAMS. M. AID DRAWcysylltiol a Bazaar Soar Talsarnau wedi lyB cHel ei GOHIRIQ o 4ydd 0 Fawrth hyd Mehefin 3ydd, 1905. Bydded i'r rbai aydd ganddynt Lyfrau i barbau i werthu —FDWABD R. EVANS. Yn awr yn barod. «c—n—mniBUMiNiiM is—BM——hmbbmbmombbb YOUNG WALES PULPIT' Sef Cyfrol o Bregethau Seisnig gan nifer o Weinidogion Cymreig perthynol i'r Pedwar Enwad. INTRODUCTION. By Rev. Dr. W. J. Townsend. j.—The World versus the Soul. By Rev. D. Miall Edwards M.A., Brecon. Matt. xvi, 26. 2.—The Wisdom of Wisdoms. By Richard Morris, M.A. B.D., Dolgelley. Ps. xc., 12. 3.-A Vision of the Christ. By Rev. Daniel Hughes, Chester. Rev. xix., 12. 4.-Human Progress, the Law of Revelation. By Rev. O. Madoc Roberts, Conwy. John xvi., 12 5.-The Increase of Christ, By Rev. J. L. Williams, M.A., B.Sc., Liverpool. John iii., 30. 6.—The Parable of the Growing Seed. By Howell H. Hughes, B.A., B.D., Blaenau Ffestiniog. Mark iv., 26, 29. 7.—-The Rest of Christ. By Rev. D. Tecwyn Evans, B.A. Heb. iv., 10. 8.—The Church of God looking forth as the morning. By Rev. T. Mardy Rees, Buckley. Solomon's Song vi., 10. 9.-Social Individualism. By Rev. D. E. Jenkins, Denbigh. I. John iv., 20, 21. 10.—Consecration. By Rev. Gwynfryn Jones. Rom. xii., I, 2. I I.-Soul Travail. By Rev. E. K. Jones. Isaiah 53., 11, "He shall see," &c. 12.—The Co-operation of the Human and the Divine in all phases of human life and activity, especially in conversion. By Rev. E. W. Davies, Ton Pentre. James i., 18, 21. 13.—The Attractive Powers of an Uplifted Christ. By Rev. M. E. Jones, Leeswood. Addurnir y Gyfrol a Thriarddeg; o Ddarluniau ar SPECIAL ART PAPER. Pris y Gyfrol fydd 2/6. Ar dderbyniad blaendal o £1, anfonir 10 cyfrol yn ddidraul. Archebion i'w hanfon i'r Cyhoeddwyr • Ysppyd yr Oes' Co. Leeswood, Mold. PRYNWCH DY I CHWI EICH HUNAN! /"I ALLWCH wneud hynny trwy dalu ychydisr, os dim, T yn ychwaneg na'r rbent bresennol. Faint ydych wedi dfilii inewn rbent, a faint agosaoh ydych i feddiannu yr eiddo ? Anfonwob Post Card am fanylion ar unwaitb, pa rai ddehgys i chwi sut i arbed arian ydych yn awr yn wario. Gofynweh am bamphled yn cynnwys ycbydig lythyr- au, allan o luwer, oddiwrth ddynion yn Ng-ogledd Cymru, ao sydd wedi eiorhHU tai iddynt eu hunain, trwy ein cynorthwy. TELERA.U RHESYMOL AC ANRHYDEDDUS. The Provincial Homes Investment Company, Ltd. TRUSTEES: Alderman Sir CHAS. T. SKELTON, J P. Alderman S. EDWARDS, J.P., Ex-Lord Mayor of Bir- mingham. THOMAS DICK, Esq J.P., C.C. HENRY GREtVhS, Esq., M.R.C S., M.R.C.P. HEAD OFFICES MOUNT STREET, MANCHESTER CHARLES LEESE, Managing Director. Assets already over jS100,000, and steadily increasing. "Nothing but praise can be bestowed on the management."— Banking Insurance Investment. 7/5/04. "The Company is supplying a widespread want. Nothing but congratulations over the past and good wishes for the future can be sent to this sturdy specimen of Lancashire enterprise."—The City Leader. London, 14/5/04. Thanks to the excellent work of sound companies, and notwith- standing the few small and imitative frauds which have sprung and collapsed, the idea that every man may now easily become the possessor of the house in which he lives is rapidly gaining ground in the country. essentially sound and equitable the excellent plan of the Proviniial Homes the Company commends itself princi- pally by the simple and straightforward character of its operations, and by the solid strength of its financial position."—The Insurance Observer. 20/5/04. Has achieved success, and is rapidly increasing in financial strength and popularity."—The Local Government Journal. 28/5/04. "Proceeding on sound lines, and yet offering liberal terms, this Company has within' a few years got together a large and lucrative con- nection in all parts of the country."—London Argus. 25/6/04. The Provincial Homes has secured for itself an excellent reputa- tion, particularly for able and honest management and liberal terms. The Company is therefore in a very strong financial position « a record of excellent progress.The Finance Chronicle. 5/10/04. YN EISIAU.-CYNRYCHIOLWYR.—Yr ydym yn awyddus i sicrhau gwasnnaeth dynion o ymddiried a, ymdrecbgar i wasanaethu fel AGENTS mewn gwahan- ol ardaloedd. Gellir picrbau cyflog da heb lawet o dra- ff erth. Nid yw profiad blaenorol yn angenrheidiol.— Anfoner at Mr CHARLES LEESE, Mount-st Manchester. ASHTON-IN-MAKERFIELD Eisteddfod & Grand Concert GOOD FRIDAY, April 21st, 1905. ABTiSlES Soprano: MISS MAY JOHN, R.A.M., S. Wales. E. MAENGWYN DAVIES, Esq., R.A.M., London. Conductor-RAv. HUGH EVANS (Cynfor). Music Adjudicator—E. MAKNGWYN DAVIES, Esq., R.A.M. Accompanist—Miss NELLIE LEWIS, Boocle. CHIEF CHORAL COMPETI riON: Mixed Voice Choirs (not under 30 in number), "Worthy is the Lamb" (Handel) Prize, £ 1 0, and Marble Timepiece, value £ 5 5*. to the Conductor. JUVENILE CHOIRS under 16 year of age (not under 30 in number), "Don't fjr^et the Old FoJits" (Jude). 1st Prize, zC5, and Silver MAdal for Conductor; 2nd prize, £ 1 10s. DUETT, £1 5s. ALL SOLOS, £ 1 Is. Girls and Boys Solo, Violin Solo, Silver Cup; Pianoforte Solos, Reci- tations, Poetry, Essays, Art, Miscellaneous, &c. A List of Subjects may be had on receipt of a stamp from the Secretary, R D. JONES, 441, Bryn Road, Ashton-in-Makerfield. Eisteddfod Gerddorol Y WESLEYAID, LLj^ISra-OHiLEiq-, GWENER Y GROGLITH, 1905. £100 MEWN GWOBRWYON. Pob manylion gan E. D. JONES, Medical Hall, Llangollen. EISTEDDFOD GORONOG Caerlleon (Chester), PASG, 1905. CYSTADLEUON: CORAWL, UNAWDAU, OFFERYNOL, &c. Beirniad DR. ROLAND ROGERS. GWOBRWYON ANRHYDEDDUS. Rhestr o'r Testynau, l- £ e. Yagrifenrdd, 69, Hoole Road, Chester. Also, Messrs. W. H. Smith & on, Railway Bookstalls. AT DRIGOLION m; 0 JL D A'R CYLCHOEDD. Dymunir galw sylw y cyhoedd at y SALE Sydd yn awr yn myned ymlaen yn Masnachdy MORRIS. Gwerthir DILLADAU am brisiau hynod o isel er mwyn gwneud lie i Stoc Newydd y Gwanwyn. MORRIS'S, 40, HIGH STREET, MOLD. HYSBYSIAD PWYSIG. Y LLE RHATAF AM Ddodrefn Ty, u Carpets, Linoleums, A phob math o bethau i wneyd y Carlref yn gysurus, yayvv masnachdai RHYDWEN JONES & DAVIES, Rhyl, Colwyn Bay, a Llandudno. Mae y ffirtn hon yn ymgymeryd a MUDO TEULUOEDD am bri rhesymol. J YMOFYNWCH AM Y PRISIAU.