Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

9 erthygl ar y dudalen hon

. t. CAERLLEION.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

t. CAERLLEION. Y Gymdleitbas Lenyddbl.—iMae Cymdeithas ELenyddbl a Duwinyddol Caipel y Wesleyaid, Queen Street, wedi dechireu ar ei giweithred- iaJdiau eto eleni, ac os ydoeddi cyfarfod; agor- iadol y tymor yn engraifft o'r cyfarfodydld sydd i ddiilyn, ceir cyn-aulliadau lliosog a llesol. Te a .clhlynglbendd a gafwydl noson gyntaf y tymor, o dian lywyddiaetih Mr H L Jones, Queen Street. Gofalwyd1 am y trefn- iadau gylda'.r te gam Mrs S T Matihews, 37, QLagihtfoot Street, a Mrs William! Jones, Seller Street, ym cael eUl cynortihlwyo gan Mrs Huiglbes, Ceifnlbrithi; Mrs Conway, 11, West Street; Mirs J R Williams, 71, New Faulk- ner Street; Mrs Mathews a Miss Mathews, 4, Pickering1 Street, ynghlyd' a Miss Jenny Price, M'oston. Hall Dairy, a Miss Gwladys Williams, 71, .Faulkner Street. Cymerwyd nhian ym y cyngiherddl gan Miss Piper, Miss S A Benyon;, Miss F Edwards, ynglhiydl a'r 4 Mri G Wood:s, T Walton,, Foster, a Master G Hughes. 'Yr aacompanist' yidoed-d Miss (Maggie Jones. Ar gymnygiadi Mr R Davies, ym cael ei eilio gan Mr J 'Benn, pasiwyd pleidllais o .ddioldhgartwcihi i'r Cadeipydfdi, y cantorion;, a'r dhiwioriydd fu yn gofalu am y te, a dygwyd cyifartfod1 difyrus a phoblogaidd i dlerlyniad trwy ganu yr antihieimi genedlaethol 4 God Save the King.' iVin nigihyfarfod y Gymdeitbas yr wythnos d)dilynol, cafiWyd papur gan Lywydd y tym- or, sef y Pardh 0 Hughes, ar 'Meddyliau, Tymiherau, a Geiriau.' Dilyniwyd mewm ym- ddlidldan buddiol, YilI .miha un y cymerwyd nhan gan Mr C Everett Lewis, Mar Glanfab Jones, ac eraill. Cyfarfod Ysigol.—Cynthaliwytd cyfarfodtydH1 neulltuol ynglyn a'r Ysgolion .Sabbothol, yn Hoole a Queen. Street, pinyidlnawn a hiwyr y Saibbotlb, Tadhiwedd 10fed. Yn yr ysgoldy ym Westmfinster Road, y cymlbaliwyd y cyfar- tfodl prydlnawnol, o dan lywyddiaeth MT' R Westry Roberts, llywyddl yr ysgol. Cymer- wyd rhan, yn y,canu gan Mrs Herbert Jones, William Street; Miss Blackwell, a Miss Ellis, ynghyd a MTi Thomas Williams, G J Evans, a Thomas Jones. Cyfeiliwyd gan Musi R Francis Williams. Holwyd y plant gam Mrs Thomas Williams, New Faulkner Street. (HolwydJ faefyd Dos. IV o'r Maes iLlafur gan Mr Joseph. Benni. Cafwyd cyn- nulliad lliosog, a dh-ytfanfod rhagorol, yr hwm a iddygwyd: i dertfyniadl trwy wedldd gan Mr Thomas Lewis, Sumipter Pathway. Cynhal- iwyd cy-farfodi yr (hiwyr yn niglbapel Queen Street, o dan lyiwyddiaetlh Mr H L Jones. Holiwyd: yr ysigiol gan, Mr J Benm. Cafwyd anerohiadlau ,gan y Llywydidi a Mr G D Will- iams. Camwyd gan Mr J R Williams a'i barti, a cihafwydl adlroddiadl ac unawd! gan iMiss S J Jones a Miss Jennie Jones. Yn y cyfarfodl hiwn, cyflwyniwyd Beiibl yn aniiheg i Mr Isaac Lloyd1, giwr ieuanlc ffyddlon a ddyg- iwydi.i fyny gy'da'r aJcihos yn Queen Street, ac ydoedld yn ystod yr wythnos ddilynol yn syimuidl o Gaer i Dulblin. Y Sale of Work' yn Hoole.—Agorwyd y *Sale of Work' ym yr ysgoldy Wesleyaidld, yn Hoole, prydniawm diydkl Mawrth, Tacih. 14eg, gan Mtr Yerlberigh, A.S. Dygwyd. y gweithrediiadau i derfyniaidJ nos Sadiwxin, Tachi. 18fedi, wedi diogelu i'r achos oddiiwrth yr ymlgymieriad elw clir o 90p. Hyderir y cynhaedJda y cynniyiicih i fyny, i lOOp' eribyn y daw arian y tocynau, &c., i law. iceir hanes manylacih eto.-iP .\MÆ..

GAÆR 0 DREFFYN'NON.

PQRTOAEiTlHWY. ,

irOIREiB, PENYGfROEfS.

GAiRJMJEL, AiBERiGYNOiN

RiHYL.

BRYNCOCH.

[No title]

Advertising