Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

13 erthygl ar y dudalen hon

ABERMAW.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

ABERMAW. Mae yn ddr,wg gennymi orfod cdfnodi mar- wolaeth 'un o'n haelodau yma, sef Mr James Lewis, Harlbour View, yr hwn ehedbdd) ymaith yn dawel (boreu dydld1 Gwemer, Tach. 17eg. Yir oedd Mr Lewis yn enedigol o Artbog Gamed ef tua'r fliwyddyn 1835. Yr oedd Ifelliy yn dldreg a ifihriugam oed pan y bu faDw. Yr oeddi yn- dal icysylltiad agos iawn a Wesleyaeth. Yr oedd yn frawd i'ir di- weddar Bardb ID Lewis, yr hwn a fu farw ychydiig! o flynyddbedid yn ol yn Preston; helyd yr oedct yn frajwd: i'ir diiweddar Mr W Lewis, pregethwr cynortbwyol, Canis, ac yn evoythr,a Mr W Lewis, yr !hwji sydd yn bre- gethwr cynoxthwyol yn nighylchd'aitth Mach. ynlleth. 'Pan yn' ddyn ieuanc iawn aeth Mr J Lewis i'r mor aim. flynydidbedd, a phan, yr oedd! tua pymth'eg, ar hiugain oedi, dlydh- weloddl yn ol ac ymsefydlodidi yn yr AJber. maw. Buyr ymadialwedig flynyddoeidd) law-;r yn ngwasanaetlh yr hen Fwrdld Lleol f5-1 gweithiwr, ac yir oedd' yn dial yr un safle dan y Cynghor Ddnesig. Bu yn aelod ffyddlawn gydla'r Wesleyaidl am, yn agos i hanner can axulyntedd. Gada/wa ar ei ol weddlw, un ferch a dau falb i adlaru ar ol priod ffyddlo-n a thad gofalus a tiharedig. Claddwyd ei wedldii11ion yn mynwent Llanafoer, dydd Mawrth, Tach- wedd 2llain. Y Gymdeithas: [Ddiwylliadol.—Agorwyd y gymdeithas nos Fercher, Tachwedd 8, pryd' y cafwyd anerchiad dyddorol iawn gan y Parch R Garrett Roberts a'ir Daith y Per- erin.' Dyddoridl yr anerchiad gan didarlun- iau trwy ,gymiorth y lantern. Yn ystod y cy. farfod! idatganiwyd! gan Miss A Ll Williams a IMr 0 Ll William's, Tachwedd 15, cafwyd papur rhagorol gan Mrs Williams, 10 Mar- ine (Terrace, air Gipisy Smith.' Tadhrwedd 22ain, cafwy:d papurau (gan Mr W Jones, Cumebrlandl Place, ar Cysylltiad gweddi a'r foywycJ ibeunydldliol,' Air W E Jones, Bwth- carron ar Johm IBryan.' Cafwyd papurau ardderdbog iawn. Catfiwyd unawd hefyd gan Miss A <C Olwen. Mae gennym ragolygon am dymor llwyddiannus iawn eleni. Y swy- ddogion ydiynt: Llywydid, 'Parch R Garret Roberts is-lywycldes, Mrs Pugh, Glanmor- gan trysorydd, Mr W Jones ysgriferaydd, Mr J Meirion Williams.-Goh.

|. ASiHiTiOlN-IN-MAKEtRFXELD.

BRYMBO.

CITY ROAD', LiLUNlDAIN.

CtRIlC'CIElTH,

LLANRWST.

ULYEFAEiN...'

MEilFiOlD.

MO STYX.

Advertising

CARMEL, ABERCYNOX.

CYL QHDAITH LLANGOLLEN.

MYNFYDD' SEIIO'N, SLEIRPWIL,