Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

10 erthygl ar y dudalen hon

iNlOIDIHOlN 0 GAEiRGYBI.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

iNlOIDIHOlN 0 GAEiRGYBI. (Cyfarfodydd iCenhadol.—Clywsomi ddweyd i gyfarfodydld llwydddanmus gael eu cynnal yn y rhan wledig o'r gylchdaith. Mawr ganmolir y Parchn 10 Evans a J Smith. Cyfarfbd Gwynfa a Bethel.Nos Lun, yr' 20fed o IDrudhiwedidi, cyn'haliwyd cyfarifod yn Ngwynfa. Dechreuwyd gan Mr W Hughes (America), uni o flaenoriaid y T'abernacl. Galwodid y Llywydid), y Parch Peter Jon.es, ar y ibrawd J Lewis, ysgrilfenydd cenhadol y gylchdaith ac ysgrifenydid Bethel, i ddarllen enwau y plant a fu yn casglu yn Methel. Casglasant 6p Is 5!c. Yn absenoldeb y brawd J Beard, ysgrifenydd cenhadol Gwyn- fa, darllenwyd yr adtroddiad gan W S OWlen. Casglodd plant Gwynlfa 8p. Adroddoddl (plant y dJdiau jgapel y 67 Salm, a dhamwyd yr emlyn- "0, llanwed iachawdlwriaeth Fel imor didrai yn helaeth,' &c. Arweiniwyd y iSalm gan JLewis, a'r don gan W S, Owen. Ni :fu y plant erioed cystal. Yr oedld yn llawenyddl gennymi weled a Öhly- Wed y Parch 0 Evans yn rhoddi an-erc,hiad onor tragorol. Buasai yn dda iawn gennymi gael clywed y brawd J .Smith, ond yr oedd y gwaith wedi ei ranu. Ar ol y P irch 0- Evans, cafwiyd anerchiad gan y Phiich Dar- ley Diavies. Ni chlywsomi ein brawd erioed cystal. Yr oedid' ef a'r Parch 0 Evans yn. siarad ar lininellau gwahanol, ac felly yn neulltuol o ddlyddorol ac adeiladol. Caf- wyd anerchiad byr a gwresog gan y Parch 9 o lE B Jones, Mount Pleasant. Yr oedd yn ddia iawn gennym glywed gweinidog Mount Pleasant (pan. yn dweydi y gallesid rihoddi tmiwy at y Gen'hadaetb per yr aberthid yr arferiadl o ysmygu. Tystiodd yn gyhoeddus ei fod ef wedi rihodldi yr arferiad i fyny. Onid ydyw yn hen bryd i weinidogion Cym- aru (o foolb enwadl) i roddi yr arferiad isel yima i fyny ? Mae yn amfnosibi i arwein- iwyr y iB'an'dl of Hope i yrmgystadllu a'r ysfa sydd yn y plant i ysmygu pan y gwelant (bregetibwyr y Gair yn ynagasglu at eu gilyddl i'r railway compartments' i ysmygu. Gire- syn na fyddai i weinidogion C'ymreig d'dilyn g;wcinidiogion TTefnyddbl yr Iwerddon, y rhiai .nid ydynt yn arfer y diodyd'd medidwol na'r m'yglys. Gwyr pawlb mai yr Iiish iwihiskiey' a'r Irislhi pipe' ydynt yr elfenau 'syddl yn d'arostwnig y geriedl Wyddelig, ac eir dyrchafu'r genedl imae y gweinidogion oil y,n llfwyrymiwrthod'wyr oddiwrth y ddiod a'r myglys. iMaddeuwcb i mi, Mr Gol., am girWydro ychydig odldiwrtlb fy adrodidiad. Gwaith un o weinidqgion y dref yn cael ei ennill gan ddau weinidog dieifba- i roddi v biibell i Ifyny a'm1 icymlbelloddl i gr-wydro. iBydd) gennyi ydnwaneg ,ar y mater eto, a hyderaf na ddefmyddi/woh y closure' arnaf. iCylfarfod Cenhadiol yn Methel.—Yn lie cyfarifod pregetitou ar hyd, y dydd, trefnwyd y tro yima i foddloni ar ddimi onid un cyfar- fod, a hfwnnw yn y nos. Dedhreuiwyd gan y ttrawd iD J Williams, preigatlbwr. Yna d'arilenodd, y brawd J Lewis adrodidiad o gytfraniadauj y xlhai mewn oed, a rihoddodd y Pairtcb Peter Jones anerclhiad ragorol. Cafwyid pregeth gref gan y Parch 0 Evans. Er fod1 y (pre;get)bwr yn goetlh, a maixv/l, eto yr oedid mor symil, ymiarferol, ac addysg- iadol fel .nad) oedldl yn amhosiJbl i neib o (honoimt fethu dleall erigyaion y bregeth. Can- mol cyffirediinol isydd. Yn wir, mae ein ibrawld yn bregetbwr cryf erioedi, ond nis. clyiwaora inor nerthol a'r teo yma. !Rhy(biudld.—iD'yimaineimi (wneud1 yn hystbys Da dldisgiwylir i mi yn y dyfodfol anfon gair i'a: GIWYLIEDYDD mewin. cysylltiad a marwolae,th. au, .&c., rhai o'n cyfeillion anwyl o Bethel, pan y cynner amgylchiad o'r fath le, yn o;gy- imaint ag fod R. B. a E. J. yn anion adirodid- iadau. Teg ydyw i mi wnsudl hyn yn hys- Ibys n"hag i gyfeillion caredig dlybied mai idifaterw'ch neu oerfelgarwch ar fy tfhan fydd- ai (peidio sntfion adroddiadi.—iW.S.O.

iNIOlDiIOiN Or GRjAIG-Y-DElRYN.

SHiAW ,STREET, LBRPfWL.

TREUDDYN.

PWLLHELI.

» |o| CYHOEDDIADAU POBLOGAIDD,

[No title]

fRSYL.

TRIEIOIRCI.

MYNFYDD' SEIIO'N, SLEIRPWIL,