Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Llyfrau Oiweddaraf HUGHES A' I FAB, QWRECSAM. v YN AWR YN BAROD: 1/. Y PORTH PRYDFERTH ac Ysgrifa eraill: gan ANTHROPCS. Gyda Darhm. us, j "Tlws el ddiwyg, tlysach ei gynwysiad; puro chwaeth, I Mngu gwybodaeth a gwella y galon. Yr Athraw. ,■ BOB LEWIS (brawd Rhys Lewis Daniel Owen) a'i Gymeriad: gan y PARCH. HENRY EVANS. Gyda Darlun. "Dyltd fod yn help i bobl ieuainc i ffurflo a chadw eymeriad." Yn y Wasg, yn barod yn fuan 1/6 I'R AIFFT AC YN OL: gan y PARCH. D. RHAGFYR JONES, Treorky, gyda Rhag- draeth gan y Parch. Elfed Lewis. Gyd Darluniau. 00. OWEN GLYNDWR: ganL.J. ROBEKTS, M.A. Gydag amryw Ddarluniau. NEWYDD EI QYHOEDDI: 3/6 BREUDDWYDION Y DYDD mews Barddoniaeth a Rhyddiaith: gan y PARCH. J. J. ROBERTS (Iolo Carnarvon). Gyda 10 o Ddarluniau. Llian Hardd. Llythyr- enau Aur. "Ni chelr yn marddoniaeth neb Cymro, fwy o gyfoeth, fwy o urIMas, fwy o fawrhydri, na mwy o angerddol. rwydd mildwl ac iaith.Yr Herald Cymraeg. D. S.-»iIae galwad mawr am y Gwaith, ni fydd eopi i'w gael wedi gwerthu allan yr argraSiad hwn, felly os am sicrhau copi o Lyfr un o Feirdd mawt tin Cenedl" fel y geilw Anthropoa yr awdwr, anfonei am dano ar unwaith. t 21^7 o LYFRAU 3/6, Cepi o bob un (Cludiad Rhad) am P.O. 20/- Yr oil mewn Lllan. Cofiant a Phregethau y Parch. V /C David Charles Davies, M.A.: u II gan y PARCH. E. WYNNE PAKJAY, M.A. Gyda Darlun. Yr Eglwys, ei £ acramentau a'i Gweinidogaeth: gan y PARCH. W. JAMES, M.A., D.D. Cofiant y Parch. Herber Evana, — D.D.: gan y PARCH. ELFED LEWIS. Gyda Darlun i'w Fframio. TTraethodau Llenyddol Dr. Ed- wards o'r Bala. W Gladstone, ei Fywyd all Waith gan y PARCH. GRIFFITH ELLIS, M.A. Darluniau Ysblenydd. Bywyd a Gwaith Henry Richard* A.S.: gan ELEAZAR ROBERTS. Gyda AAI Darlun i'w Fframio. /Ill 5 Pedwar Gvflwr Dyn: gany PARCH, 1 T. BOSTON. Cynygiad y Tymhor. -.J Fel arfer yr ydym yn gwneyd CYNYOIAD NEILLDUOL. Llyfr 92 am 25/=! 5 o Oyfrolau Hylaw I Hid oes ond 500 Set i'w gwerthu am 25/- Byddant yn cael eu Gwerthu Allan ar unwaith. Wedi hyny bydd y Pris fel arfer, jE2. Cyfle Digyffelyb i Sicrhau Copi o'r ESBONIAD mwyaf Poblogaidd a argraffwyd yn y Gymraag. Deil hwn ei Dir ar ei Deilyngdod. Hufenodd yr Awdwr dros 250 o Esboniadau eraill, fel ag i ddwyn i mewn i'r Esboniad hwn bob golygiad gwerth sylw. Y Deonglydd Berniadol AR YIL Ben Destament a'r rcewpdd: aan y Parch. JOHN JONES (Idrbyn). Oynwysa ySet 5 Cyfrol wedi eu Rhwymo yn Unffurf, yn gryf ac yn neillduol at yr achlysur, mewn Haner Levant, Llythyrenau Aur Extra, Ymylau Marbl, Setiau Cyflawn yn unig. 25/- Arian Parod. Cofier fod y Cynygiad hwn yn Gyfyngiedig t'r 500 o Danysgrifwyr y derbynir eu Henwau yn nghyntaf gennym ni yn uniongyrchol, neu eia Gynrychiolwyi lluosog yn gwahanol ardal- oedd Cymru. Peidier colli amser, y Cyntaf a Enfyn fydd y Cyntaf yn Derbyn. tfffEITHIAII DANIEL OWEN y Wyddgrug, &c. (1) Rhys Lewis. Q/O (2) Enoc Huws. fa I U (3) Gwen Tomos. (4) Y Dreflan a Straeon y Pentan. yr (5) Cofiant Daniel Owen, gan y Parch. John Owen ac Ofirymau Neill- un. duaeth. Llian Destlus. 1/- YNG NGWLAD Y GWYDDEL: gan J. M. EDWARDS, M.A. Gyda Darluniau Rhagorol. Llawn o arabedd y Gwyddel. Llian. YP, HANESYDD METHODISTAIDD i gan y PARO*. EDWARD THOMAS, Tregarth. Llian. 6chn Y DDINAS HEB YNDDI DEML (Drummond): cyfieithiad ARTHUR HUGHES. Soh. ORIAU GYDAO ENWOGION: gan ANTHROPOS. Llyfrau i'r Ysgolion Dyddiol; Wedi eu parotoi gan Wyr profiadol; megis 0, M. Edwards, M.A.; T. Bowen; J. M. Edwards, M.A.; Edmund ^). Jones, M.A., &c. Mae y Llyfrau hyn yn cyfarfod gofynion y Code; llyfrau Cymraeg a llyfrau Saesneg, Readers, Grammars, Sentences for Trans- lation, Wall Sheets, Cards, Cerddoriaeth, Barddoniaeth i'w Adrodd, Mabinogion I. a li. &c., &c. "YSPRYD YR OES," am Tach. I5edy igoj, 1. "DYNION FR OES" (Parch. T. Edwin Jones, M.A., Ficer Bangor). 2. ISLWYN, gan Mr. Wyn Williams, Blaenau Ffestiniog. 3. CENHADAETH CYMRU YN MYD ADDYSG, gan y Parch. J. D. Richards, Trawsfynydd. 4. POBL IEUAINC A'U HANAWSTERAU, gan y Parch. D. Gwynfryn Jones, Llandudno. 5. ATHRAWON A'U HELYNTION, gan Mr. D. Arthen Evans, Barry. 6. CREFYDD YR OES, gan y Parch. Howell H. Hughes, B.A., B.D., Blaenau Ffestiniog. 7. CELF A CHREFFT CYMRU, gan Mr. O. Caerwyn Roberts, Bangor. 8. YR IAITH GYMRAEG, gan y Parch. D. Tecwyn Evans, B.A., Llanddulas. 9. NODI AD AU CYFFREDINOL, gan Mr. Wm. George, Criccieth. 10. BARDDONIAETH Yr Iesu a Wylodd," gan Gwilym Dyfi. PEIS GKEIIILTIOGK Y Cyhoeddiad goreu a rhataf yn yr Iaith Gymraeg. BETH DDYWEDIR AM "YSPRYD YR OES" CAN "SPECTATOR" yn y CYMIRiO Yn sicr i chwi mae yr anituriaeth o gyhoeddi cytfnoidolyn arall o nod- wedd Yspryd yr Oes" eisoe,s wedi cael ei chyfiawn- hau, ac y mae y derbyniad rhyifoddol roddir iddo yn ategu barn iluawis o'r rhai llygadgraff sydd eLsoes wedi idadigan eu barn am ei weiiith. ac am ei wasanaeth. Yn y tren cyfarfyddais ag Ilfano, llyfngellydd Cymreig Coleig Caerdydd, ac yn union aeth i son am yr "Ys- pryd," a bu cyfnewid m-edid-yliau adeiladol yn ei gytLch. Ac yr oeddem yn cred'u y gellid cryfhau ychydig, eifall- ai, arno mewn rhai pwyntiau, ond rhaid cael amsei i bcxbpeth. Mae ar y llinnelilau iawn ac mewn diwylaw da, ac yn adlewyrchiu y cyfnod yn rhagorod. Oeir afiaeth addawol yn nodwieddu llu o'i ddiarlllenwyr, ac y mae yncael ei droi allan yn glod i'r cyfnod. Y "METHODIST TIMES" :—Addawa y rhifyn oyntaf yrfa ddisiglaer a defnyddiol. "NORTlH WALES TIMiES —Mae ei arwyddlair- 11.1 yru'r Hen Wlad yn ei blaen"—^yn awjgrymu ei genadwri. 0 ran cynhwyigiad, mae'n rhagorol. "GOLEUAD :—Dyana fisolyn newydd golyigus yr olwig arno yn anadJIu ei anadl gyrutaf-i fyw yn hir a marw'n hen, ni obeithiwn. Wesley ad y bwriadwyd ei ddwyn i fyny, ond y mae eisoes wedi c roe si ffiniau'r en/wad parchus hwnmv. Ceir pob aimrywiaeth y gall lienor, bardd, a duwinydd ei ddeisyfu ynddo a,c os yw Cytmru yn gwenthtfawrogi talent, gwna y cyhoeddliad hwn waith da. "ABERDARE LEADER" Pur addawol, a theil- wng o gefnogaeth. Parch. GRIFFITH ELLIIS, M.A., Bootle, a ddywed ei fod yn gyhoeddiad ag yr oeddr arnom fel cenedl ei angen, ac y dylecmi roddi cecfnogaeitih galonog iddo." Pairdh. JOHN OWEN, Wyddigrag Dymunaf eich llongyfartih yn galionog fel Gol. "Yislptryd yr Oes." "Idea" ragorol oedd dwyn dynion ieuainc ein gwlad i ysgrifenu ar faterion pwysig y dydd. Ymdd^ngys i mii■ oddiwilh y rhaglen, y bydld i?r oyhoeddiad gadw 1 fyny ei garictor y flwyddyn nesaf. Y mae. gennych faterion amrywiol i draethu arnynt. Parch. H. CERNYW WILLIAMS, Oorwen :—Yr wyif wedi gweled amryw rifynau o "Yspryd yr Oes," ac yr wyf yn ei edimiygu yn fawr. Mae yn gyhoedidiad byw trwyddo, ac yn rhiwym o roddi y.sprydiae.th yn ei ddarllenwyr. Mae ei wentih felly ar gyfer poibl ieluainc dariflengar a ineddylgar yn anmhr:ÏislÏadwy. Parch. RICE OrWEN, Ferndale:—Yn siwr mae Yspryd yr Oes" yn effro a ffyddllon i'n gofynion, ac etyb hwy yn hoew, miedrus ac effeithiol. Dymunaf iddo bob cefnogaeth, canys teilwng yw; a llawenychaf yn ei ragolygon, y rhai sydd odidog. Parch. R. PERIS WILLIAMiS, Wrexham :—Credaf ei fod y path sydd eisiau, ac y mae yn meddu oylch- rediad eang. Paroh. E. W. DAVIES, Ton Ystrad:—Yr wyf yn hoffi yn fawr ei argraff a'i bapur, ac yn teimlo fod chwa awyr hynod Gymreig yn cyfodii o'i ddail. Parch. TALWYN PHILLIPS, B.D., Bala:—Yr wyf yn hoffi y cyhoeddiad "gorff" ac "yspryd." Parch. THOMAS HUQHElS, Liverpool: —Yimiddeng- y,s i mi fod gennych raglen addawol iawn ar gyfer y flwyddyn nesatf. Rhoed yr Oes i'r Yspryd" y gefnogaeth a dedlynga. Yr yd!ym wedi derlbyn aimlryw Ivthyrau oddiwrth eraill, yr oil yn dwyn tystiolaeth i werth yr Yspryd." Dch-Holwyddorydd Dnwinyddol Mae y gyfrol odidog hon YN AWR YN BAROD. Ei phris dros ychydig amser yw PEDWAR SWLLT!! (DRWY'R POST, 4/6.) Pob Archebion, a Thaliadau, i'w cyfeirio i'r PARCH. T. J. PRITCHARD, 45, Upper Thomas Street, Merthyr Tydfil. ELW DA I DDOSBARTHWYR. UP-TO-DATE PRINTING. AMOS BROS. & JONES, Printers, Lithographers, Bookbinders, &c.f 13, SUSSEX STREET, RHYL. OFFICE OF THE Rhyl Record and Advertiser (The largest and oldest Newspaper in Flintshire). B )okwork of every description. Art Printing, Business Cards, Circulars, Concert and Eisteddfod Programmes, Specialities in Display Posters, Special Number and Perforating Work. Mourning Cards, Tickets, Handbills, Billheads, Memorandums, &c. ESTIMATES GIVEN FOR ALL CLASS OF WORK. j KflP" Argreffir Adroddiadau Capelau, Placards, Tocynau, a phob math o waith perthynol i Gapelau, am brisiau gostyngol. HUGH AYlES. COUGH MIXTURE-At Beswch. COUGH MIXTURE—At Beswch. COUGH MIXTURE-At Ddiffyg Anadl, COUGH MIXTURE—At Ddiffyg AnadL COUGH MIXTURE-At Anwyd a Chryrai. COUGH MIXTURE—At Anwyd a ChrygmS* COUGH MIXTURE-At Bronchitis. COUGH MIXTURE-At Bronchitis. COUGH MIXTURE At Influenza. COUGH MIXTURE—At Influenza. COUGH MIXTURE-At Ddolur GwddS. COUGH MIXTURE—At Ddolur Gwddf. COUGH MIXTURE—<;ymeradwyu g ja ""Sib ygon. COUGH MIXTURE—Cymeradwyir gan Fed', ygon. COUGH UIXTURE-Ddefayddir gan Sauter,, ion. COU&H MIXTURE CYNSORION AMSEROSS COUGH MIXTURE 1. Peidiwch cellwais COUGH MIXTURE gyda'r Peswch yna. COUGH MIXTURE 2. Peidiwch oedi gyda't COUGH MIXTURE Anwyd. COUGH MIXTURE 3. Dylai potelaid o Da- COUGH MIXTURE vies's Cough Mixture foJ COUGH MIXTURE yn y ty yn barod. COUGH MIXTURE 4. Peidiwch cymeryd COUGH MIXTURE eich perswadio i bryam COJGH MIXTURE pethau eraill mwy pro- COUGH MIXTURE ffidiol. COUGH MIXTURE 5. Cospir y neb a'c. COUGH MIXTURE twyllo, paa y gofynwck COUGH MIXTURE am Davies'a Cough Mix. COUGH MIXTURE ture. COUGH MIXTURE 6. Gallwch weithio fe] COUGH MIXTURE arfer tra yn cymeryd Da- COUGH MIXTURE vies's Cough Mixture. COUGH MIXTURE 7. INFLUENZA. 'DCM»S COUGH MIXTURE dim tebyg am ei wells COUGH MIXTURE yn ddioed i Daviei'e COUGH MIXTURE Cough Mixture. COUGH MIXTURE 8. DIFFYG GWYNT. Mae COUGH MIXTURE miloedd wedi cael iachaW COUGH MIXTURE drwyddo. COUGH MIXTURE 9. PLANT. Dyogei COUGH MIXTURE dymunol. COUGH MIXTURE 10. AT Y LLAIS. Y mm COUGH MIXTURE y prif gantorion yn a. COUGH MIXTURE gymeryd yn achlysurol. Mewn Poteli, In. lic. a 2s. 9c. (cynwyitt y rhai 2s. 9c. gymaint dair gwaith). HUSH DAVIES, CHEMIST, MACHYNLLETH. (jorse powder 1/- TINS. At ystwytho'r cymmalau, V At y d.wfp. H At eu cadw mewa '"yflwr da. B At godi ystoryd a/iifail. ffi At wella'r blewyn. H IAnhebgorol i Geffylau. n Diogel yn mhob cyflwr. g Nid oes dim ANTIMONY ynddo, nae unrhyw a gyffyr peryglus arall, ac y mae yn ddiogel i anifail ■ yn mhob cyflwr. Gan bob Grocer. 1 MEWN TINS, 1s. yr un; 10s. y dwsin. S (Telir cludiad Dwsin i unrhyw gyfeiriad ar dderbyniad g Postal Order am IDs. ■ HUGH DAVIES, Chemist, MACHYNLLETH. f SARZINE' Blood Mixture The Marvellous Blood Purifier. CURES ECZEMA, BLACKHEADS, CARBUNCLES, SORE EYES, SCROFULA, BOILS, &c. Cleanses the Blood from all Impuritist, entirely removes all Eruptions, Blotches, and Pimples from the Skin, whether acquired or constitutional. Mewn potelau, Is. lic. yr un, gan bob Fferyllydd. Anfiaeledig at Buro y Gwaed, a Chlirio y Croen oddiwrth bob Toriad Allan, Llygaii Clwyfus, Doluriau ar y Cymmalau, &c. PERCHEN08 Y "SAZZZNE" Patent, HUGH DAVIES, Sa\ETa DALIER SYLW- MYNWCH "SARZINE." Cofiwch "SARZINE BLOOD MIXTURE." It. lic. y botel, gyda'r post 3c. yn chwaaeg xtx xfx.xfx.xtX..XfX..XyX-Y.X..A;X..xyx.XtX..X^xtXl,) £ fmlk. Aydych yn dioddef Oddiwrth Ddiffyg Treuliad ? ^^VEGETABLE mA | ANTIB|L|0US PILLS. | | vi 1!2E PARED ONLY BY jg ^UGH^ DAVIES^ | xi ■ D&7les's Pills at Ddiffyg Treuliad. yi tt&k Davies's Pills at Boen yn y Cefn. iv V' sBki» Davies's Pills at Guriad y Galon. ,y *k'\ Davies's Pills at y Piles a'r Gravel. ■ Davies's Pills at y Ddanodd. \u -— Davies's Pills at Wynt yn yr Ystumog, Ii Davies's Pills at Boen yn y Cylla. f .?! Davies's Pills at ddiffyg awydd bwyd, A Davies's Pills, dyogel hollol. :j Davies's Pills at buro y gwaed. 1%. *J Davies's Pills Is. lAe. v box gan bob 1* £ j Druggist. 14 w Anffaeledig at Rwymedd—Billousrioss it anhwytdar yr afu a'r cylla. ,5sf fr Argraffwyd dros y Cyhoeddrwr gan Amos BrotheS1 & Jones, Argraffwyr, 13, Heol Sussex, Rhyl.