Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Hysbysiadau, &c. AT YSQRIFENWYR Eisteddfodau, Cyfarfodydd Llen= yddol, a Chyngherddau Cystadleuoi T cyfrwng goreu i alw eylw FJenorioa a Cherddorion Cymru at eich Cjfarfodtdd yw y CYMRO" Nid oes Lenor, na Bardd, na Cherddor o fri yn unman nad yw yn ei ddarllen. Anfoner am y tele-au at y "CYMRO" PUBLISHING CO., 8, Paradise Street, Liverpool. lõ Y N EISIATJ.—Dosbarthwyr i'r Crnaro mown ardaloedd He nad oes rhai yn bre^eno!. Telerau rhagorol.—Ymofiner a'r "Cymro" Publishing Co., 8, rF Paradise-street, Liverpool. YN EISIAU —Dosbarthwyr i "Yspryd yr Oes yn mhob Eglwss trwy Gymru. Dvrna'r eyhoeddiad Cenedlaethol goreu a rhataf gybol ddir. Golygir ef y flwjddjn nesaf gan y Parch. Gwynfryn Jones, Llandud- no. Ani y telerau, ymofyner a Secretary, "Yspryd yr Oes" Office, Leeswood, Mold. I CYLCHPAITH TR.EGARTH. YN E1SIAU.—Dyn Ieuanc m LAY AGENT ar unwaith, i Iihiwlae, Cylcbdaith Tregartb.—An- foner at y Paich J. R ELLIS, Br DlIldlr, Beti,esda. ATHKOFA ABERYSTWYTH. (Un OV Colegait yn Mhrifysgol Cymru.) Llywydd-Y Gwir Anrh. ARGLWYDD RENDEL. Prifathraw—T. F. ROBERTS, M.A. (Oxon), LL.D. (Vict). PAROTOIR y Myfyrwyr am raddau Prifysgol Cymru, p ac ar gyfer Arboliadau Prifys2olion eraill. Cyn- nygir nifer o Ysgoloriaethau yn neebreu bob Tymbor. Dechreua'r Arboliad am yr Ysgoloriaethau ar y 19eg o Fedi, 1905, a'r Tymbor nesaf ar y 3ydd o Hydref. Am bob manylion eraill danfoner at y Cofrestrydd, J. H. DAVIES, M.A. CERDDORIAETH GYMREIG. JOHN JONES, WHOLESALE AND RETAIL MUSIC SELLER, BETHESDA, NORTH WALES. Cedwir ar law y Stoc fwvaf amrywiiethol yn Nghymru o GANEUON CYMREIG Ac fel rheol danfonir pob archeb gyda thread y post. Anfoner stamp ceintog am y Catalogue newydd, yn oynhwys rbestr o tua 600 o wahanol Ganeuon. LIVERPOOL. SHAFTESBURY HOTEL, MOUNT PLEASANT. A first-class Temperance Hotel. A few minutes' walk from Lime Street and Centr l Stations Electric Trams from Landing Stage. 100 Rooms. Electric Light throughout. Night Porter. Telephone, 2244 Royal. TELEGRAMS SHAFTESBUEY HOTEL, LIVEBPOOL. Ii PWLLHELI, WEST END. DYMUNA J. JONES bysbysu y Cyhoedd fod ganddo Rooms cyfleus i wneud Bwyd i Ysgolion Sul, &o. Hefyd, digonedd o Rooms ar gyfer Ymwelwyr. NANTLLE ROUSE. t- T. W. GRIFFITH. AUCTIONEER, VALUER, HOUSE and ESTATE AGENT, Town Hall Chambers, Llandudno. Telegrams: "Griffith, Auctioneer, Llandudno." Telephone, 0299. JTURNISHED OR UNFURNISHED HOUSES TO LET OR FOR SALE. BOUSE PROPERTY AND ESTATES MANAGED, AND RENTS COLLECTED IN LLANDUDNO AND DISTRICT. Te ephone No. 7658 Central. J. BARLOW DAVIES, Estate Agent and Surveyor, 41, NORTH JOHN STREET, LIVERPOOL, 0 EFFICIENT AND ECONOMICAL MANAGEMENT OF REAL ESTATE. VALUATIONS FOR PURCHASE, SALE, MORTGAGE OR PBOBATE. Anrhegion NadoSlg. Diau fod llawer o'n darllenwyr yn dyfalu betli gant i anfon fel anrheg i'w y Z-, Cyfeillion y Nadolig. Nis gallwch byth anfon dim amgenach na Llyfr, yn arbennig felly lyfr da a darllenadwy. Carwn alw eich sylw at y rhestr ganlynol •; Barddoniaeth Elfed, mewn Cyfrol hardd, gyda Gilt top, 3/- Goronwy Owen: Ei Farddoniaeth, ei Lythyrau, a'i Hanes, yn un gyfrol hardd, 2/6 Ceiriog Hughes, Hanes ei Fywyd a'i Waith, ynghyd a'r Oriau Olaf," 2/6 Y Morthwyl: Llyfr o Adroddiadau, yn cynnwys 280 o ddarnau tarawiadol, 2/6 Helyntion Bywyd Hen Deiliwr, Llythyrdu'r Hen Pfarmwr, a Cyfrinach yr Aelwyd, gan GWILYM HIRAETHOG. Y tri llyfr yn un, 2/6. Daniel Owen y Nofelydd, gan ISAAC FOULKES. Gyda deg a ddarluniau, 2/6 Y mae ychydig gopiau ar law o'r rhwymiad 5/- Gorchestion Beirdd Cymru. Dan Olygiaeth CYNDDELW. 2/6 CYFRES Y DlWYGlAB, Gan ELFED. 1. Gorsedd Gras. Pris 3e. Yn barod tua Rhagfyr I sed. Eraill i ddilyn, ceir manylion eto. THE YOUNG WALETPULPIT." 2/6 Cyfrol o Bregethau Seisnig, gan Weinidogionleuainc perthynoi i'r Pedwar Enwad ynghyd a Darluniau da ar Art Paper o'r Awdwyr. 13" Y mae ychydig nifer ar law, rhaid gwneud brys os am sicrhau copi. Gellir cael yr uchod yn rhad trwy y Post, oddiwrth y CymPO Publishing Co., 8, Paradise=st., Liverpool. "YSBRYD YR OES," Am IONAWR 15fed, 1906. Yn rhifyn cyntaf y flwyddyn nesaf ceir DYN I'R OES: Y Cyn-Olygydd, gan y Golygydd Newydd. JA DIFFYGION BARDDONIAETH GYMREIG, gan Cwylfa. YR IAITH GYMKAEG, gan y Parch. Tecwyn Evans, B.A. YR EGLWYS A GWLElDYDDIAETH, gan y Parch. E. K. Jones, Brymbo. UN 0 FEIRDD BYW CYMRU, gan Ab Hevin. POBL IEUAINC A'U HANAWSTERAU, gan y Golygydd. HEN DDIWYGIADAU CYMRU GYNT A'U DYLANWAD HEDD- YW, gan y Parch. Hugh Evans (Cynfor). TREIALON SHENCYN MORGAN Nofel, gan Awdwr Newydd. GOGWYDDIADAU CREFYDDOL YR OES, gan y Parch. Howell H. Hughes, B.A., B.D. Ynghyd a manylion am Gystadleuaeth ddyddorol, dan nawdd "ONDEB Y DDRAIG GOCH." Rhoddir Darlun da—cymwys i'w F-ramio o'r Cyn-Olygydd a'r Golyo-ydd Newydd yn anrheg gyda rhifyn lonawr. b Nid oes amheuaeth na fydd Ysbryd yr Oes y flwyddyn nesaf y cyhoeddiad goreu a rhataf yn yr iaith. Nis gall neb sydd yn caru Cymro, Cymru, a Chymraeg, fod hebddo. ARCHEBER EF AR UNWAITH. YN EISIAU.—DOSBARTHWYR yn mhob ardal. Telerau rhagorol. Anfonner at Secretary, "Ysbryd yr Oes" Office, Leeswood, Mold. PRYNWCH DY I CHWI EICH HUNAN! ALLWCH wneud hynny trwy dalu ychydii?, 08 dim, T yn ychwaneg na'r rhent bresennol. Faint ydych wedi dalu mewn rhent, a faint agosach ydych i feddiannu yr eiddo ? Anfonwch Post Card am fanylion ar unwaitb, pa rai ddengys i chwi sut i arbed ariau ydych yn awr yn wario. Gofynwch am bampbled yn cynnwys ychydig lythyr- au, allan o lawer, oddiwrth ddynioa yn Ngogledd Cymru, ao sydd wedi sicrhau tai iddynt eu hunain, trwy ein cynorthwy. TELERA.U RHESYMOL AC ANRHYDEDDUS. I The Provincial Homes Investment Company, Ltd. TRUSTEES: Alderman Sir CHAS. T. SKELTON. J. P. Alderman S. EDWARDS, J.P., Ex-Lord Mayor of Bir- mingham. THOMAS DICK, Esq, J.P., C.C. HENRY GREAVES, Esq., M.R.C.S., M.R.C.P. HEAD OFFICES MOUNT STREET, MANCHESTER CHARLES LEESE, Managing Director. Assets already over £100,000, and steadily increasing. "Nothing but praise can be bestowed on the management."— Banking Insurance Investment. 7/5/04. "The Company is supplying a widespread want. Nothing but congratulations over the past and good wishes for the future can be sent to this sturdy specimen of Lancashire enterprise.The City Leader. London, 14/5/04. Thanks to the excellent work of sound companies, and notwith- standing the few small and imitative frauds which have sprung and collapsed, the idea that every man may now easily become the possessor of the house in which he lives is rapidly gaining ground in the country. essentially sound and equitable the excellent plan of the Provincial Homes the Company commends itself princi- pally by the simple and straightforward cliwacter of its operations, and by the solid strength of its financial position."—Me Insurance Observer, 20/5/04. "Has achieved success, and is rapidly increasing in financial strength and popularity."—The Local Government Journal. 28/5/04. "Proceeding on sound lines, and yet offering liberal terms, this Company has within a few years got together a large and lucrative con- nection in all parts of the country.London Argus. 25/6/04. The Provincial Homes has secured for itself an excellent reputa- tion, particularly for able and honest management and liberal terms. The Company is therefore in a very strong financial position a record of excellent progress."—The Finance Chronicle 5/10/04. YN EISIAU.-CYNRYCHIOLWYR.—Yr ydym yn awyddus i sicrbau gwasanaetb dynion o ymddiried a< ymdrecbgar i wasanaethu fel AGENTS mewn gwahan- ol ardaloedd. Gellir sicrhau eyflog da bob lawot o dra- fferth. Nid yw profiad bJaenorol yn ang-enrheidiol.- Anfoner at Mc CHARLES LEBSR, Mount-st., Manchester. HYSBYSIAD PWYSIG. Y LLE RHATAF AM DDODREFN TY, CARPETS, LINOLEUMS, A phob math o bethau i wneyd y Cartref yn gysurus, ydyw masnachdai RHYDWEN JONES & DAYIES, Rhyl, Golwyn Bay, a Llandudno. Mae y ffirm hon yn ymgymeryd a MUDO TEULUOEDD am bris rhesymol. YMOFYNWCH AM Y PRISIAU.