Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

13 erthygl ar y dudalen hon

C A KRDYDL).

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

C A KRDYDL). Cynhaliwyd Cyfarfod Chwarterol y gylch- daith uchod yn Nghaerdydd, Sadwrn, Maw. 30ain, pryd yr oedd yn fcresenol y Parch J E Thomas, a. iMr John Williams, Barry Dock, goruchwyliwr, yn nghyda chynrychiolaeth o'r tair eglwys. jDechreuwyd y cyfariod yn y drefn arferol gan (Mr George Bennet^ Barry Dock. Cafwyd fod rhif yr aelodau gryn dipyn yn llai. Y rheswm am hyny yw fod •snwau yn oael eu cadw ar y llyfrau a'r per- ,ionau wedi ymadael o'r gylchdaith. Der- byniwyd y cyfraniadau, a dymunwyd ar yr eglwysi i wneyd ymdrech at glirio y ddyled sydd yn aros arnom. Dewiswyd Mr Evan Bennett, Barry Dock, i fyned i'r Cyfarfod Talaethol gyda'r ddau oruchwyliwr, sef Mr Williams, !Barry Dock, a Mr J P Powell, Caerdydd. iDylaswn ddyweyd fod Mr Pow- ell yn methu bod gyda ni, am ei fod ar fus- aes yn y Brifddinas. Cafodd amryw o beth. au sylw y cyfarfod, ond nid ydynt o ddydd- ordeb cyffredinol. Cadarnhawyd. ein gwa. y Z, hoddiad i'n parchus weinidog i aros blwy- ddyn arall, a chydsyniodd yntau. Da Lawn genym ddweyd fod .Mr Thomas yn llanw ei gylch yn ardderchog. C ynhel-ir v cyfarfod nesaf yn LIancarfan. Terfynwyd y cyfarfod gan Mr Thomas. Yna aed i gae 1 cwpanaid o de i ystafell gyfagos. Mrs J E^Thomas y ,I 11 oedd yn rhoi'r te y tro hwn, a gwnaeth ei rhan. yn odidog. iDiolchwyd iddi ar ran y frawdoliaeth gan y Cynghorwr Williams.— .3 .E)M.

DOLGELLAU A'R ABEtRMAW.

" LLANIDLOES.

MYNYDD SETON, LEiRF'WL.

RHYLI

LLANGOSLLEiN.

050 Nodion o Benmachno.

§o§ . CLOCAENOG.

[No title]

BILIOUSNESS.

Advertising

RHUTiHYN.

,I•ABERTAWE.■