Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

12 erthygl ar y dudalen hon

"Yn Llefaru Eto."

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

"Yn Llefaru Eto." P!AR!CiII. JOfflLN EViANS fBG^LiWYSB-CE). ca,el cyfrol o .Bregethau a Darlithiau y 'Parch ;John IEvans o'r Llyfrfa yn Mangor. Pris Is.] Mae angen ihyw adferwr yn Nghymru yn y dyddiau presenol. Mae rhywrai Wrthi yn brysur yn ail-adeiladu Jericho, yn codi allorau i Baal, a IIwyni i Astar- oth. Ymwthia arferion paganaidd i'n tnysg, a rhoddir mwy o Ie i eilunod Sidon nag i hawliau DllW Israel. Mae galwad am Eliasiaid. Unig obaith y Wlad ydy w diwygiad crefyddol. Disgyn ed ysbryd Elias arnom oil, ac arnom yn awr. Ofer yw gwadu dylanwad deddf- ddeilliaeth gyda golwg ar athrylith naturiol. Mae talent yn fynych yn berchenogaeth deuluol, ac rhedeg yn y gwaed. Pwy all ddarllen hanes teulu- oedd fel y Wilberforces, y Newmans, y Napoleons, a'r Wesleys, heb gredu hyn ? Ac nid etifeddiaeth fechan i ddyn ieuanc ydyw deilliaw o foncyff teuluol athrylithgar. Ni cheir crefydd bob amser lie mae athrylith, ond mae crefydd, He bynag ei ceir, yn fwy gwerthfawr na'r athrylith uchaf. « Rhaid i brofiad ragdybied ere o ac i fuchedd fod yn ddiwyg egwyddorion, eithr ofer yw credo ac egwyddo- icn yn y deall yn unig-dylid troi y credo yn brofiad, a'r egwyddorion yn fywyd ym- arferol. Yr cedd Amen yn yr oedfa gyntaf y ceir son am dani pan gyfodwyd pwl- pud i bregethu [yn amser Ezra], a dylai y pwlpud a'r Amen ganlyn eu gilydd hydddiwedd amser. Ceiir ambell lyfr yn dechreu yn dda, ond yn gwanhau at y canol. Y mae porth ambell i adeilad yn eang ac yn Wych, ond yr adeilad ei hun yn gul ac yn gyffredin. Gwelir ambell long With fyned o'r hafan yn lledu ei hwyliau ac yn cael yr awel o'i thu, ac mae yr olwg arni yn ogoneddus ond wedi gwthio i'r dyfnfor, ymgwyd ystorm a daw tro ar fyd. Mewn ambell bwll glo ceir fod y wythien yn y pen nesaf atom yn llydan ac yn addawol, ond cyn myned yn mhell iawn gwelir ei to j yn rhedeg allan. Mae yr un peth yn wir am y bywyd dynol mewn rhai amgylchiadau. Sonir llawer am ddynion hunan-wneuthuredig—yn dech reu yn isel, yn goresgyn rhwystrau niawrion, ac er gwaethat pob peth yn llwyddianus. » « Ychydig a wyr p .bl o'r tuallan gyn- ifer o drallodion sydd yn fynych yn Uechu "mewn palasau, a'r fath galon drom ageir yn ami yn y fynwes a orch- Uddir gan y gadwen aur. Ychydig o werth yw dynion ieuainc ttewn swydd, neu yn nglyn ag unrhyw Waith o bwys, os na fydd eu hymgymer- iad yn un hollol wirfoddol. w Mae Duw yn ami wrth alw dynion, nid yn unig yn eu galw yn finteioedd cryfion, ond yn galw dynion hollo) wahanol i'w gilydd i gydweithio mewn rhyw orchwyl mawr. Mae genym hfdJyw lawer o elynion cryfion a chyffrcus oddiallan i'r eglwys. a rhaid addef y gwelir annoethineb, Weithiau, ar du arweinwyr ond wedi y cwbl, yr anhawsder penaf ar ffordd di- Wygiad yn ein dyddiau ni, fel yn nydd lau y prophwyd Esaiah, ydyw gwendid oioesol yr eglwys. Rhyfedd fel y r a: diwygiad crefyddo), TOewn oesoedd hen a diweddar, yn gwthio i'r wyneb ddynion mawr, galluog i wneyd gwasanaeth i grefydd a moes. Bu felly mewn modd arbenig yn Nghymiu. Yn niwygiadau j735, 18oo, ac 1859-60, cyfodwyd cenhedlaeth o Arweinwyr crefyddol yn ein gwlad. Ar Un llaw, mae dynion mawr wedi bod yn foddion i gynyrchu diwygiad, ond yn llawn mor ami mae diwygiad wedi gynyrchu dynion mawr. « it Nid clceh ydyw y pregethwr i fod heb ddim yn ei ben ond tatod, na dim yn *?yfod allan ohono ond swn. Ond rhaid ganddo gloch er hyny, ac nid clocb ren yn swnio yn farw a diadsafn, fel Wn ergyd ar bren pwdr nid cloch fach, r^m.^ gwicblyd ei swn, fel •' ysgrech 1Wlbanogl y train,'1 neu "borchell ewn llidiart," ys dywedai Dafydd ^land; ac nid hen gloch fawr wedi yn bytheirio allan acenion cryglyd jSw,n rbew ar lyn yn tori dan bwysau cl9cb fawr, gref, mor uchel a son- Us ei seiniau ag udgorn arian.

Blodau Tyner Yn Ngardd yr…

[No title]

ONE PENNY WILL SAVE YOU HOURS…

Advertising

, ---Too PENYGKOES.

CYMDEITHAS LENYDDOL.

DOSBARTH DARLLEN Y .CHWIORYDD.

----0&0-MOUNTAIN ASH.

OYKHAIDLEIDD YN. M i 1AVIJ.I[F.i.r.

ANIKROH-TAD' GAN MR. EiLEIS…

iBEWIYDD- DAL I'R HEX.