Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

11 erthygl ar y dudalen hon

-:0:-ASH'TON-IN -

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

-:0:- ASH'TON-IN -<MAKERFI ELD Cyfarfod .Pregethu.—Treuiliodd y Wesley, aid yn Hermon ddydd Gwener y Groglith trwy gael pregethu ar hyd y dydd. Gwas- anaethwyd :gan Mri W 0 Jones, Aber, a J Roger Jones, B.A., o Goleg Didsbury, Am haner awr wedi deg yn y boreu, pregethodd Mr Jones, Aber, a cha wsom bregeth dda. Am ddau o'r gloch (pregethodd Mr Jones, Didsbury, gydag awdurdod a nerih mawr. Yn sicr, os caniata y -Breriin 'Mawr fywyd ac iechyd iddo, ;bydd y gwr ieuanc hwn yn seren ddisglaer yn .ffurfafen y Cyfundeb Wes- leyaidd cyn ho hir. Can na chawsom y fraint o fod yn bresenol yn yr oedfa hwyrol, nidoes genym ond dibyriu ar dystiolaeth rhai eraill ielllbod wedi ca-el amser da, y gwyr galluog yn eu hwyliau goreu yn traddodi y igenadwri gyda n,erth a dylanwad mawr. C'nd nid yw y diwedd eto., Nos Sadwrn y iPasg, cawsorn y pleser o wrando ar Mr Jones, Aber, yn traddodi ei ddarlith ar "John Jones." Y cadeirydd ydoedd Mr Job Roberts, Golborne Road, Ashton, yr hwn a aeth trwy ei waith fel cadeirydd, yn 01 ei arfer, yn fyr ac i bwrpas. Wedi cael gair yn fyr ganddo, gahvodd ar y darlithydd at ei waith, yr Jiwn a siaradodd am dros ddwy awr, gan gadw y gynulleidfa rnegis ar flaen-au ei fysedd. Os am ddigrifwch. ac addvsgiadau, myner clywed y ddarlith hon gan Mr Jones trwy boll addoldai y Dal-aeth. Erhyn boreu -Sul y Pasg, yr oedd y dar- lithydd wedi troi yn 'bregethwr, a phregeth. odd yn y boreu am haner awr wedi deg, ac wedi hyny yn yr hwyr i gynulleidfa fawr. Hyderwn fod yr had da a hauwyd wedi cael dy fader daear, ac y gwelir y ffrwyth eto yn mhen llawer o ddyddiau, Fel hyn y treul- iasom ni wyl y Groglith a'r Pasg yn Ashton. Yn wir yr oeddem yn synn, fel y sylwodd tMr Jones, fod y bohl ieuainc wedi cadw gar. tref ac yn bresenol yn y cyfarfod yn hytrach na myned am eu holidays." Y mae hyn yn proii y gafael sydd gan yr efengyl ar Wesleyaid Ashton-in-Makerfield, a'n dymun- iad ni ydyw, parhaed felly.—Rhiwlasfab.

BETiHEL, RHOSTRYFAN.

Dechreuad a Chynydd Yr Achos…

IPI SC. AH. RHIWLAS.

AtBERAMAN.

TATA'SARX.

MYNYDD SEION, I.ERP'VVI>

TREORCI.

,'f P, f f.

LI.ANSIi.l.N.

Llwyddiant Eisteddfodol.