Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

t IL'Smi:tm-]IL gmig a thing of the past. v You feel worried! There is so milch to learn, so many rules to be remembered, so little time to prepare. Study becomes laborious uninter- esting, and you find it difficult to concentrate your thoughts on the task in hand. Is this not true ? Would not a system that would show you how to overcome these hindrances be priceless ? THE LEEDS MEMORY METHOD 18 just such a system. It is absolutely original and entirely unique, based Ji laws hitherto practically ignored in this field. This system actually does what is claimed for it. It teaches observation, cures mind-wander- 1Jig, devolopes concentration, and makes the retentive power of the Memory TEN TIMES STRONGER. Thia is what we claim and score's- of delighted students endorse our opin- ion. MASTERED WITH EASE.—"This System is easily mastered, is applicable to all branches of Study, and diminishes the labour of memorising."—" Leeds Diaily News." 'FIXES THE SUBJECT IN THE MIND.—" Concentration of mind seems to be the I keynote of succesisful study. Your System brings this about, and indelibly fixes the gist 'O'f the subject in one's mind."—J. G. WALL BRIDGE, M.P.S, F.S.M.C. (Loind.), 10, Bridge Street, St. Helens. ii MAKES SLOW STUDENTS QUICK.—"Your Method, if closely followed, ought, in ^me, to make slow students quick, and quick students exceedingly thorough."—L. E. j HUGHE'S (Bachelor in Letters), Tutor, Pupil Teachers' Centre, Leeds. i REMEMBERING WHAT WAS PREVIOUSLY IMPOSSIBLE.—"witfh the AID of I Tour Method I can now remember things which previously would have, been practically ^possible to me."—G. WYNNE GRIFFITH (C.M. Student), U.C.N.W., Bangor The Course, consisting of Five Lectures, costs ONE GUINEA. You f' -can study them at home as it is taught by correspondence only. Payment instalments will be accepted. Fill in the Coupon. I TO THE LEiEGDS MEMORY, Co., 69, Cross Barstow Street, Leeds. Gentlemen, I enclose 4s. 3d. Please send Lecture I. I hereby agree to pay four further similar instalments, at intervals of .< weeks. (Please state number of weeks.) Signed. Address. Date. Y Gw/liedydd." r KOTE THE ONLY ADDRESS— the Leeds Memory Co., 69, Cross Barstow Street, Leeds. Hlwft4mat In 42waLiltv. L;"wftnt In Faw-fami. J _4. aU. Ate* 431* 1 REGALIA TEAj | w W W"W"™WW~W"W > (Jewels from the Tea Gardens). Y TE MWYAF BLASUS DAN HAUL I OR "CREAM OF TEAS" (Mild Juicy Ceylon Blends). « ø. r 1o be had IN PACKETS ONLY from &LL GEOCERS, BAKERS, &c. WHOLESALE ONLY from the Proprietor >} SUMMERFIELD & CO., TEA IMPORTERS, 34, Stanley Street, Liverpool. be ha<* in Lianrwst from ROBERT ROBERTS, Tictoria House. ESBONIAD MAES LLAFUlt ACTAU PEN. I-XII. GAN Y Parch Thomas Hughes PRis DAU SWLLT. Anfonir DWSIN, AC UCHOD yn 01 176 am FLAENDAL. Pob archebion i'w hanfon i REV. HUGH JONES, Bookroom, Bangor. MAES LLAFUR YSGOLION SABBOTtlOL Y TREFNYDDION WESLEYAIDD. 1906-7. Esboniad ar yr Actau PEN. I.-XII. Gan OPm Owen Thomas. Llian, tjm Mae y Nodiadau Ychwanegol yn ffrwyth y gydnabyddiaeth helaethaf o'r materion yr ymdrinir a hwy. Nid oes unrhyw oleuni wedi ei daflu arnynt gan ymchwil- iadau diweddar nad yw wedi ei ddefnyddio.. Gall y darllen- ydd mwyaf manwl ddibynu yn liollol arnynt."—Y Parch. GRIFFITH ELLIS, M.A., yn y Traethodydd." Bywyd a Theithlau Paul, gyda Mapiau. Llian, 1/6 Daearyddiaeth Palestina, gyda Mapiau. Llian, 1/6 Am Lyfrau eraill at y pwrpas, gweler ein Catalogue. oil NUOREA All rAl CYIIOEDDWIR, Athrofa Aberystwyth (Un o'r Colegau yn Mhrifysgol Cymru.) I .wydd—Y Gwir Anrh. ARGLWYDD RENDEL. Oixif,athraw-T. F. ROBERTS, M.A (Oxon), LL.D. (Vict). PAROTOIR j Myfyrwyr am raddau Prif- ysgol Cymru, ac ar gyfer Arholiadau Prifysgolion eraill. Cynygiir nifer o Ysgol- oriaethau yn nechreu bob Tymhor. Dech- reua'r Arholiad am yr Ysgoloriaethau ar y 19eg o Fedi, 1905, a'r Tymhor nesa-f ar y 3ydd o Hydref. Am bob manylion eraill dantfoner at y Cofrestrydd, J. H. DAVIES, M.A. LIVERPOOL SHAFTESBURY HOTEL Mount Pleasant. About 3 Minutes' Walk from Central and Lime Street Stations, and adjoining Cen- tral Hall (Charles C6arrett Memorial), Mount Pleasant, Cars from Landing Stage stop. at the door. NIGHT PORTER. WELSH SPOKEN. Telegrams: Shaftesbury Hotel, Liverpool. PRVNWCIlDY I CHWI EICH RUN-IN! J GALLWCH wneyd hyny trwy dalu ychydig, os dim, yn ychwaneg na'r rhent bresenol. Paint ydych wedi dalu mewn rhent, a faint agosach ydych i feddiannu yr eiddo ? Anfonwch. Post Card am fanylion ar unwaith, pa rai ddengys i chwi sut i arbed arian ydych yn awr yn wario. Gofynwch am bamphled yn cynwys ychydig lythyrau, allan o lawer, oddiwrth ddynion yn Ngogledd Cymru, ac sydd wedi sicrhau tai iddynt eu hunain, trwy ein cynorthwy. TELERAU RHESYMOL AC ANRHYDEDDUS. The Provincial Homes Investment Company, Ltd. TRUSTEES: Alderman Sir Chas. T. Skelton, J.P. Alderman S. Edwards, J.P., Ex-Lord Mayor of Birmingham Thomas Dick, Esq., J.P., C.C. Henry Greaves, Esq., M.R.C.S.; M.R.C.P. Head Offices: Mount Street, Manchester. CHARLES LEESE, Managing Director. Assets already over £100,000, and steadily increasing. Nothing but praise can be bestowed on the manage- ment."—Banking Insurance Investment. 7/5/04, The Company is supplying a widespread want. Nothing but congratulations over the past and good wishes for the future can be sent to this sturdy specimen of Lan- cashire enterprise "—The City Leader, London, 14/5/04. 'Thanks to the excellent work of sound companies, and notwithstanding the few small and imitative frauds which have sprung and collapsed, tho idea that every man may now easily become the possessor of the house in which he lives is rapidly gaining ground in the country essentially sound and equitable.the excellent plan of the Provincial Homes the Company commends itself principally by the simple and straightforward character of its operations, and by the solid strength of its financial position "-The Insurance Observer, 2015/04. Has achieved success, and is rapidly inersssing in financial strength and popularity "—The Local Government Jownal, 28/5/04. Pro(-cecling on sound lines, and yet offering liberal ierms, this Company has within a few years got together a a large and lucrative connection in all parts of the country" -London Argus, 25/6/04. The Provincial Homes has. secured for itself an excell- ent reputation, particularly for able and honest manage- ment and liberal terms The Company is therefore in ft very strong firiancia,! position a, record of excellent progress "—The Finance Chronicle, 5/10/04. L ,J IT EISIAU. — CYNRYCHIOLWR.— Yr I ydym yn awyddus i sicrhau gwasanaeth dynion o ymddiried ag ymdrechgar i wasanaethu fel AGENTS mewn gwahanol ardaloedd. Gellir sicrhau cyflog da heb lawor o drafferth. Nid yw profiad blaenorol yn ange-nrheidiol.—Anfoner at Mr. CHARLES LEESE, Mount-st, Manchester. I m) m WNEYD TEISENI A "SCONES" Pod Walker's, o St. Bees, Cumberland, wedi llwyddo i ddadrys pwncanhawdd, sydd hysbys i bawb a drigant In ngogledd-barth Lloegr, ac mae eu derbyniad yn nhai y boblwedi profi yn un o'r bendithion mwyaf. Os ydych yn brin o amser ac adooddau, ac yn dymuno cael Teisen a "scones" cartref i hulio eich byrddan, mae pacedi o flawd teiseni y Meistri W ALKKR yn barod mewn amrywiaeth mawr am 4ic, y pwys (yr hwn a wna deisen Ii pwys). Gellir dethol Blawd i wneyd TEISZHDHSTX CHERRY, i MADEIRA, SULTANA, COKERNUT, CARRAWAY SEEDLESS, FRUIT, ALMOND, CHOCOLATE, LEMON, CURRANT, CARRAWAY SEED, SNOW, a PLAIN. Ni raid i chwi ond rhoddi i mewn y cyfartal- edd o ymenyn (neu lard) a nodir yn y cyfar- wyddyd sydd ar bob peoyn pwye o flawd, ac ychwanegu llefrith a wyau i'w gymysgu, a gosod eich teisen mewn lleetr oddifewn i bobty fydd yn cynhesu yn araf. i sicrhau canlyniad fydd yn llwyddiant perffaith—ar y telerau, bob amser, wrth gwrs, fod y cyfarwyddiadau yn cael eu dilyn. Mae Blawd "Soones" drachefn yn gwneyd Scones, Teiseni, Gingerbread, Raspberry Sandwiches, NEU Boiled Puddings o'r m ith ysgafnaf a mwyaf blasus. The Early Riser Baking Powder Co." ydyw enw nodweddiadol y ffirm antariaethas o ST. BEES, ac oddiar wybodaeth bersonol o frodorion gwladgar Cumberland a'u cywirdeb masnachol, gellir yn galonog argymhell y Cymry i roddi prawf diymdroi ar y nwyddau uchod. Mae y ffaith fod y bwydyd 1 a, pur, ac iach uchod wedi eu pacio yn awyrgyloh ddymunol glan y m6r St. Bees, yn brawf ychwanegol i'w rhagoriaethau, yr hyn a werthfawrogir yn llawn gan y dosbarth hwnw o'r ovboedd aydd yn mawrhau deddfau iechyd. Ceir rheswm arall cryi o'u rhagoriaethau yn y ffaith fod cerbydresi arbenig vu cludo y nwyddau uchod i bob rban o'r deyrnas, lie v gwelir fod y pacedi cyfleus hyn yn gweithio eu ffordd ac yn sefvdlu masnacb ar raddfa eang. Prin y gellir credu, hyd nes y deuir i'w defcyddio, fod yr holl elfenau anwlybvrog yn gynwvsedig yn mhob pecyn o flawd ar gyfer y gwahanol deiseni, ond y mae hyny yn foddhad ac yn fantais anrhaethol, gan ei fod yn arbed yr amser arferol o'n pwyso mewn clorianau, heblaw sicrhau llawer mwy o lendid. Mae pacedi yr Early Rising Baking Pow- der yn ddiambeuol yn fudd ac yo fendith, ond yn ychwanegol at hyn, gan fod blawd y teiseni wedi ei gymysgn yn barod. cyrhaeddir nod uchaf yr 20fed ganrif, gaf arbediad amser." Mae pob elfen yn y nwyddau o'r ansawdd uchaf yn bosibl. Gill merched Cymru fod yn "jer nas gelli cael bUwd hafal i eiddo Walk.-r's i wneyd teiseci a scones fyddant yn hyfryd i'r arch- waeth ac yn fintais i'r c fansoddiad Rhodder prawi arno, a cheir vele<? fod yr hyn a ddywedir yn wir. )r ) r-)r x t:, WHOLESALE AGENT: Mr. John Edwards, 24, Chapel Walks, Liverpool. I .1 I I a MAE RHAID MYNED AT Y GWAED I Y &WAED YWR BYWYDf Y GWAED YW'R NERTH! Y WWAED YW POBPETH! Y mae pawb—a chwi yn eu agored i nifer fawr o glefydau. Fahaot felly ? Oherwydi fod Anmhurdeb yr Awyr, AnmhnrdBb y Dwfr, Anmhurdeb Bwydyd4, ac Anmhurdeb pethau amgylliadol yn crou Anmhurdeb yn y Gwaed. A phan y bydd ]| Gwaed yn cael ei lygru L'i wenwyno, y nil yn gwneiud yn bosibl i'r SCURVY. TARDDIANTAU Y CROElf, RASH. PENDDYNOD. CORNWYDON. ECZEMA. LLYGRIADAU. GWYNEGON. COESAU CLWYFBDIG. CANCER. CLWY'R BRENHIN* A llu o Clefydau eraill y Corff a'r 'Menyd# i ruthro ar irahanol rainau y Cyfansoddiad, Fe ellir attal a rhagfiaeau y rhan fwyaf 0". Clefydian ag sydd yn blino yr hil ddya. drwy gadw y Gwaed yn Bur. Y ma.e miloedd 111 barod i dystio a pbrfit fod Hughes's Blood Pills Yn Puro y Gw&e-d ac yn ei gadw vB. But, Os byddwch yn dioadef ocrtihrrtlà DOLUR PEN. DIFFYG TRAUI' POEN CEFN. BILIOUSNESS. GWYNT. AFU DDRWG. CORFF-RWYMEDD. NERVES 6WAN ANHWYLDERAU Y CYLLA A'R ARENAU, Cofiwch iod gwredddyn y drwg yn y GWAED, a bod yn rhaid myned at y Gwaed. cjm f gellir cael iachad gwtrioneddol. MAN t-T Hughes's Blood Pills C) Yn cael efEaith cniongyrchol ar y Swaad, K» a.r yr holl Gytfansoddiad. RHODDWCH BRAWF ARNYNT. 00* Heb Hwn Twyll Ydyw. Mynwefc weled Llun j Galon ar Bob Boa Ar werth gau bob Chemist a Stores am Is, lie., 2s. 9c., 49. 6c., neu danfoner eu gweiti, mewn P.O. neu stamps at JACOB HUGHES, M.P.S., L.D.S., Manufacturing Chsmi,av PeiLarth, Cardiff RHODDASOCH CHWI BRAWF g Comer's Balm? ELI YW HWN AT BOB CLWYF. Mat Gonier's Balm" yn iachau braidd y* wyrthiol boll Glefydau allanol y corff, mote. Clwyfau, Rash, Scurvy, Eczema, Llosgvjt& au, Piles, Penau Crachlyd, Llygriadau Plaut a Benywod, DwyLaw Toriadol, Malaetham, Tarwden, Crafu, Cymalau Poenui. At ^•eOEbAU DRWG. Doe# dim di fath. Rboddwcb. brawf ui% Gofynwch &m GOMER'S BALM," t mynwch weleli eisw Jacob Hughes" a.r bofc box. heb hyn twyll ydyw. Ar wertb fan bob Cheqnist a <&tc .es, neu danfoner ou gwenth mewn si amp a neu P.O. at JACOB HUGHES. Ma Pautk, Car-