Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Y LLYFRFA WESLEYAIDD 21: ✓ Isfryn, danger I GOBTJCHVTLIWB ^Y^PARCH. HUGH JONES D.D5 1 rau LlyfranRhad i CYFADDJLS 1 Ddychweledigion y Diwygiad Gweithiau Aubrey 14 o Rifynau, Swllt yr nn, yn oynwye y GOFIANT am 2/6, a 60. at y oludiad. Cofiaut Aubrey Gan y Parch. S. DAVIES. Yn Rhwym, ond fod y Case wedi annrddo yohydig-y Llyfr yn lan a pherff"ith-am Swllt yr un, a 3o. at y oludiad. Samuel Davies a'i Amserau Gan y Paroh. S. DAVIES. Mewn Papnr am Swllt yr un. Yn rhwym mewn Lilian, 1/6. Oaaiad, 3o. Pregetnau a Darlithiau: yr Eglwysbach Mewn Llian, Rhwymiad Rhad, am-Swllt vr un, a 3o. at y oludiad. Pria gwreidd- lol, 2/6. Mae y Pregethau y rhai olaf gytan- IOddodd yr Awdwr, a'r Darlithiau ar "George Whitfield" a'r "Pedwar En- wad yn mhlith ei gynyrohion addfetaf. Dylai pobl ieuaino ei ddarllen.. Coflanc y Farch. John Evans (Eglwysbach) Gan y Parchn. J. PRICE ROBERTS a Ie THOMAS HUGHES (B). Mae ychydig nifer o'r 200 copiau dderbyniwyd yn rhodd, er gallu eu gwerthu i Swyddogion, ftc am 5/6, a 60. at y oludiad, yn aros heb eu gwerthn, Anfonir y Llyfr ond derbyn blaendal, nea i'r nifer redeg allan. Bhaid gwneyd brysfc Geiriadur Dr. Davies Yn oynwye yr Agoriad. Pris gwreiddiol, 16/ Ar werth am 10/ Pregethau, Darlithiau, a Thraethodau Y Parch. Rowland Hughes, u. 0 BBIF AWDWYB A PHEBQBTHWTE CYMBU. Mae Darlitb y Parch. J. H. Evans ar yr Awdwr yn oroheatwaith y Gymraeg. Pria gwreiddiol, 5/ Mewn Llian, Rhwymiad Rhad, am 1/9, a 4c. y oludiad. Nid oea ond yohydig o gopiau ar law. Rhaid bryaio i'w erchi er ei sicrhau. Cvfrol Goffa y Parch. D. O. Jones Dan Olygiad y Paroh. W. 0. EVANS. Pria, 3/6. Mae y Pregethau y rhai perffeithiaf yn yr iaith, a'r Cofiant yn ddihafal. fr Esboniad ar "Epistolau Petr" Gan BERWYN. Yohydig sydd yn aroa ar law. Pris, 2/6 yr un. Gall yohydig ei gael am y pria goatyngol—dwain am Aatndal 0 22/ "Barnwyr" Gan CAENOG. Mae nifer 0 Rhan I. ar werth eto. Bydd Rhan II. yn barod i'w anfon yn mharaeli Medi | lestament yr EfryayddHS W,, Gan y Parch. O. WILLIAM3. Dylai y Gyfrol fod yn mhob Doaparth yn yr Ysgol Bui. Pria gwreiddiol, 4/6, mewn Llian. Gwcrthir ef ya awr am 2/6. *Sr HUCH DAVIES COUSH MIXTURE-At BOSWCH. COUftH MIXTURE—At Beswch. COUGH MIXTURE-At Ddifiyg AnadI COUGH MIXTURE—At Ddiffyg An&dL COUGH MIXTURE-At Anwyd a Chrygai COUGH MIXTURE—At Anwyd a Chrygsi COUGH MIXTURE-At Bronchitis. COUGH MIXTURE-At Bronchitis. COUGH MIXTURE-At Influenza. COUGH MIXTURE-At Influenza. COUGH MIXTURE-At Ddolur GwddS. COUGH MIXTURE-At Ddolur Gwddf. 60UGH MIXTURE-Cymeradwyii g JI ""i ygon. COUGH MIXTURE—Cymeradwyir faa Fad* ygon. GOUSH MIXTURE—Ddefmyddir gaa Sut- ien. COUGH MIXTURE €YN«ORION AMSEROl COUGH MIXTURE 1. Peidiwch cellwat COUGH MIXTURE gyda'r Peswch yna. COUGH MIXTURE 2. Peidiwch oedi gyda" COUGH MIXTURE Anwyd. COUGH MIXTURE 3. Dylai potelaid s Da, COUGH MIXTURE vies's Cough Mixture tot, COUGH MIXTURE yn y ty ym barod. COUGH MIXTURE 4. Peidiwch cymery6 COUGH MIXTURE eich perswadio i bryas COJGH MIXTURE pethau eraill mwy pro- COUGH MIXTURE ffidiol. COUGH MIXTURE 6. Cospir y neb aJei COUGH MIXTURE twylle, pa* y gofynwei COUGH MIXTURE am Davies'a Cough Mit COUGH MIXTURE ture. COUGH MIXTURE 6. Gallwch weithio fe: COUGH MIXTURE arfer tra yn cymeryd De. COUGH MIXTURE vies's Cough Mixture. COUGH MIXTURE 7. IKTTLUIHZA. 'DOlt COUGH MIXTURE dim tebyg am ei welta COUGH MIXTURE yn ddioed i Daviei'j COUSH MIXTURE Cough Mixture. COUSH MIXTURE 8. DIFFYG RWYWT. Mtf COUGH MIXTURE miloedd wedi cael iacka^ COUGH MIXTURE drwyddo. COUGH MIXTURE 9. PLANT. Dyogal COUGH MIXTURE dymunol. COUGH MIXTURE 10. AT Y LLAH. Y BMK COUGH MIXTURE y prif ganterion ya e COUGH MIXTURE gymeryd yn achlysnroL Mew. Poteli, Is. l £ c. a 8a. 9c. (cymwysa IF rhai 2s. 9c. gymaint dair gwaith). HUFTH DAVIES, CHIMIST, MACHYNLLETH I lAVIES'S | fiorse I ,W powder 1¡.. TINS. I w a Anhebgorol i Geffylau. a At ystwytho'r cymmalau, a 3 At y dwfr. B s At eu cadw mewn —yflwr da. | 3 At godi ysbryd anifail. R fi At vvellalr blewyn. n a Diogel yn mhob eyflwr. B 1 Nid oes dim ANTIMONY ynddo, nab unrhyw ft a gyffyr peryglus arall, ac y mae yn ddiogel i anifail H ■ yn mhob cyflwr. Gan bob Grocer. B 1 MEWN TINS, Is. yr un; 10s. y dwsin. 1 B (Telir cludiad Dwsin i unrhyw gyfeiriad ar dderbjniad S H Postal Order am 10s. ■ | HUGH DAVIES, CFRTWIRF, MACHYNLLETH. | SARZISE' Blood Mixta The Marvellous Blood Purifier. CTTKIS ZCZEMA, BLACKHEADS, CARBUNCLES, SORE EYES, SCROFULA, BOILS, &c. Claansea the Blood from all Impurities, entirely removes all Eruptions, Blotches, and Pimples from the Skia, whether acquired or constitulional. Mewa potelau, b. lic. yr un, gan bob Fferyllydd. AnSaeledig at Buro y Swaed, a Chlirio ø Croon oddiwrth bob Toriad Allan, Llygaii Clwyfus, Doluriau ar y Cymmalau, kc. PERCHENO* Y "SARZINE" Patent, HUGH DAVIES, DALIER SYLW- I MYNWCH M SARZINE." €ofwch SARZINE BLOOD MIXTURE.* In. lie. y botal, gyda'r pest 3c. ya chwuII §{ Aydych yn dioddef £ 9^diwrtb Ddiffyg Treuliad ? 1 IOJIIC\ 4 if AN™ PHI8-1 | Price ls. i »l l\ PBEPABBD ONI.T BT IS J xl Bflj Dtrles's yills at Ddiffyg Treuliad- H9 Oavies's Pills at Boen yn y Cefn, '> J: |Bk4 Davles's Pills at Guriad y Galon. £ Davies's Pills at y Piles a'r Gravel. Davits's Pills at y Ddanodd. -j-— Davies's Pills at Wynt yn yr Ystumog, Davies's Pills at Boen yn y CyJla. 4! Davies's Pills at ddiffyg awydd bwyd, ft Davies's Pills, dyogel hollol. I* M Davies's Pills at buro y gwaed. fi Davies's Pills Is. l^e. y box gan bob I* £ i Druggist. ff Davies's Pills at y Piles a'r Gravel. Davits's Pills at y Ddanodd. -j-— Davies's Pills at Wynt yn yr Ystumog, Davies's Pills at Boen yn y CyJla. 4! Davies's Pills at ddiffyg awydd bwyd, ft Davies's Pills, dyogel hollol. I* M Davies's Pills at buro y gwaed. fi Davies's Pills Is. l^e. y box gan bob I* £ i Druggist. 3 W* Anffteladig tt Kwymedd—Billtxjsrmt ie [* tnhwyfdtr yr tfu a'r ojfl)a Esiampl o lythyrau a dderbynir yn ddyddiol gan Berchenog "George's Pile and Gravel Pills." t. Pari House, Salisbury Road, Cardiff, Chweifror 24ain, 1894. Anwyl Syr,—• Mae fy unryl faxa wedi dSymuno arnatf lawer o wwithiiau i ysgirifenru atoch I ddiolct i ohwi o waelod ei cbalon am y lleabad y mae wedi dderbya trwy eich Pelenau. Y mM yn 73 mlwydid oed; ac y mae yn haipnas gannyf ddweyd y mae yn taimlo yn hynod a iach a boonus. Priodola sefyllfa ei biechyd i ddau beth, a defnyddio ei gieimau m, aeff, yn gyntaf, i drttgaredd yr Arglwydd, ac i'oh Pelenau chwi ya ail. DioddelocM boeni rfirfa-wr yn ei chefn am lawer o flynydidoedd, ond tuia thair blyne^-i yn OIl pesider fynodd dreio blydhiiiad o'dh Pelenau chwi, a mawr y lleshad a dderbyniodd yn union Mae ed gsnau yni agored wrth bawb am y Ilea mata wedi Aeimlo, at yn parhau i ddler- byn a hfyd. Teimlsii rwymedigaeth. ami i gyhioeddli hyn er bud'd i eraill. Yiwyf, yr sid-doch ym 4i!dli£fulllIlt, D. BEYNON. COAL MERCHANT. LLYTHYR ARALL ODDIWRTH MR. BEYNON. Hjdref 22ain, 1904. Anwyl Syr,-Deng mlyruedd yn ol, ar giais fy anwyl fam, ysigrifenais yn gynes Tjawa i ddiolch i chwi am eich Peleni Rhif yr Ail (No. 2 Pills). Mae mam aleni yn bediwa* again a phiedtaiir oed, ac yn mwynhau iechyd da—dioMh ilich Peleni ohwti, a thrugareuM yr Arglwydd ya bemaf, wrth ywrs, ys dywed hithau.—Ydwyf, &c., D. BEYNON. ■a r r 3 II ;x cr.i Poat -y-ftwai-th, Glam. Anwyl Syr,'—Dymunaf eilch hysbysu gyda diolcfhgarwch, a bymny er mwyn eraill i all fod yn dioddef, fel y bum i cyn i mi dtdyfod yn atdnaibyddus o'ch Pereni clodifawi dhwi—sefj PILE AND GRAVEL PILLS. 'Fiynydid'aa ya ol, pan mewn poenau mawrion, yn gorfod ca.dw'm gweOy gan gefn ioTumas, ac wedi treio pob peth a allaswn i ac erailil fedcJwl am danio, mes wedi cwbO anioibeithio, a chuedu nad oedd gwellhad i'w gael i mi, diaieth cymydoges i mewn i edrydh am dianaf. Plan y gjweloid fy seifyllfa dywedodd:—" Ddiyn! piahalm y byddwch farw pam y mae aaeddyginiaeth yn ymyl ? Y mae yn rhafLd i chrwii gymeryd GEORGE'S PILLS, a hynoy ar uruwaith." Gyrwyd am danynit; ao wedi i mli eu cymeryd ryff bedair gwaith calaiiis y fath ryddhad mas dicbon aeib ei gnedu, er drwy boenau mawr, ond y mae y ffaiih yn aros. Nid wyf byfh oddiar hynny wedi caol y fath boenau; a phan y teimlaf fod y poenau fel yn awyddus am ail ymaflydi yawyif, aid oes gennyf ond trod at y bbrch a chymeiyd y iidogm arrerol, aef dwy o No. 1 wrtih fyned i'r gwely, « oyrfd pob arwydidioaa o bonynt wedi en hysu ar So cyn y boneu. ydwyf, yr ofidJoch, &c., D. THOMAS. (taertHr y Peleni byd-glo<ln« fiya yn mhiob man, mewn Blycba-a 1, a 8s. 9c. yr as, fiyda'r Post, 1*. 2c. a 2s. lOc. yr un. Y use y Fediygimiaeth wertMawr (hon i'w chael mewn fati ffurf» Not I.—Seorge'a Pile and Gravel Pills (label wen). No. II.-ceoog¡e's Gravel Pills (label las). No. ¡.-George's Ptills for the Piles (label gtooh). RHYBUDD—Byddwch ofalua wrth biyau "PILE AND TRAVEL PILLS," edci bod ya c&el y Genuine Pills, sef PELENI GEORGE. Perchenog: J. E. GEORGE, M.R.P.S., Hirwain, Galm. UP-TO-DATE PRINTING. AMOS BROS. & JONES, Printers, Lithographers, Bookbinders, &C. 13, SUSSEX STREET, — RHYL. — OFFICE OF THE Rhyl Record and Advertiser (The largest and oldest Newspaper In Flintshire). Bcokwork of every description. Art Printing, Business Cards, Circular:^ Concert and Eisteddfod Programmes, Specialities In Display Posters. "Special Number and Perforating Work. Mourning Cards, Tickets, Handbills, Billheads, Memorandums, ESTIMATES GIVEN FOR ALL CLASS OF WORK. SMy Argreffir Adroddiadau Capelau, Placards, Tocynau, a phob math o walth pertnynol I Gapelau, am brislau gostyngol. HYSBYSIAD PWYSIG. Y le Rhatai am Ddodrefn Ty, Carpets, ,I Linoleums, A phob math o bethau i wneyd y Cartref yn gysurus, ydyw masnachdy Rhydwen Jones and Davies, 1 J& Rhyl, Colwyn Bay, a Llan.dudno; ¥ O Mae y ffirm hon yn ymgymeryd a MUDO TEULUOEDD am brig rheeymol. I 0, i YMOFYNWCH AM Y PRISIAU. Och-Holw yMorjdd .11 DnwiBjddol. -0- Mae y gyfrol odidog hon YN AWR YN BAROD. Ei phris dros ychydig amser yw PEDWAR BWLLT (iDrwy'r Pbst, 4/6.) PRliS AR OL RIIAGFYR, 7/6. Piob Ardhieibiona Tflilaliadiau i'rw cyfeario i'. PARCH. T. J. PRITCHARD, 11, The Parade, PORTIH, Nr. Pontypridd. ELW DA I D DOlSBARTH WYR. iMae Cyffyriau yn ? Darfod, yna'n DiflanuS ond nis gellir sicrbau poblog- A rwydd parbaol ond trwy leshad 71 parbaol a hyny wedi ei brofi. A X fuochchwierioedyn ceisiomeddwl If p^bam y mae BEECHAM'S PILLS A y feddyginiaeth batentyddol fwyaf Ji a pbabam y mae'nt wedi goroesi jL ff cydymgeiswyr? Dim tf t ond i A rhinwedd rbagorach a defnyddiol- Q u deb a'r ffaith eu bod wedi profi eu hunain yn ddigyffelyb ynglyn a IV 9\ symud ymaith anhwylderau sydd u A yn gyffredin yn mysg dynion, (1 \l merched a phlant. V A Blwyddyn i mewn a blwyddyn IV f) allan mae miloedd o deuluoead U jm trwy'r hollfyd yn cadw jf BEECHAMS PILLS U wrth law at fan anhwylderau'y rbai, os na rwystrir bwy ar unwaith, »\ fj a wnant arwain i salwch difrifol. U a Peidiwgh a rhoddi prawf ar feddyg- S u iniaethau beb eu profi a roddir ger W V eich bron mor olygus yn barhaus, I) ond cofiwch y gwna BEECHAM'S U & PILLS brofi yr byn oil maent yn j| U ei hawlio a pharhant hwy V n Am Byth. u n Os mynweh edrych yn dda, teimlo tf U yn dda a chadw yn dda, defnydd- X A lewh BEECHAM'S PILLS. 71 A Darperlr bwynt gan Q U THOMAS BBBCHAM. St. Helens, LattC. V A Gwertbir hwynt yn mhobman mewn blycbau, /J (56 pills) a 219 (168 pills). \f -=:: Argrapimyi a Cihyhoeddwyd gan Amos Bro». a Jooes, U, Heol Smiez., RJhyl, SvrycM