Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

P^EUJ«i^|W| THE SUFFERING -OF ANIMALS comp :te cure effected, "by following the H Rational Treatment given in The E. F. A. Book, 193 pages, Illustrated, cloth board covers. THE ELLIMAN FIRST-AID BOOK g ANIMALS TREATMENT — 5t Edition, completing 320,000 copies, commands the COMMENDA- fill TION of PRACTICAL HORSEMEN, and OWNERS OF ANIMALS generally throughout the World, by virtue §f| H| of the Rational Treatment it affords in cases of Accidents to, and Ailments of 'HORSES; CATTLE, DOGS and 12 ||j BIRDS, as indicated by this summary of its Contents: ||1 I HORSES •—Rheumatism. Sprains of the Back, Shoulder, Stifle Joint, Hock, Knee, Check Ligament, B Back Tendons, Fetlock, Pastern; also Swelled Legs, Splints when forming, Sprung Sinews, Spavin, m Over-reaches, Ringbone, Sidebone, Sore Back, Sore Throat, Sore Shoulder, Common Cold, Cough, H Strangles, Broken Knees, Cuts, Wounds, Capped EffiW, Capped Hock, Chilled Loins, Bronchitis, m Is, Congestion of the Liver and of the Langs, Inflammation of the Lungs and of the Bowels, Care of §§ tR Horses, &c. Pages 1 to 97. H CATTLE. —Co mon Diseases of, with Prescriptions. Pages 155 to 193. ■ DOGS.-Rheumatism, Sprains, Cramp, Bruises, Cuts, Wounds, Kennel Lameness, Kennel Dressing B for Hounds and other Bogs, Bronchitis, Distemper, &c. Pages 99 to 134. H BIRDS.—Rheumatism, Leg Weakness, Roup, Egg-bound, Diseases of the Comb, Sc. Pages 137 to 152. B THE ELLIMAN FIRST-AID BOOK, price "fls., post free to all parts of the world (foreign stamps accepted). 1|! Or upon terms to be found upon a label affixed to the outside of the back of the wrapper of2s-»3s- 6d. bottles of ||| ELUMAN'S ROYAL EMBROCATION- The dogs-birds section, 54 pages only, may be had apart from the H' L complete book of 193 pa^es, and this section alone (54 pages) is free and post free— HI $ELLIMAN, SONS and CO., SLOUGH, ENGLAND. M E.F.I. Boot, AHIMALS Treatment. B.E.P. Book, HOMAN Treatment. | A WORD FOR BABY. Give a thought to-day to your baby's food. g Remember that in the truest of all senses your J child's future lies practically within the com- jg pass of its feeding bottle. Fresh milk modified Jjj with Mellin's Food is undeniably a perfect food for even a new-born baby, because Mellin's besides being in itself highly nutritive, renders the curd of cow's milk exactly like the curd of mother's milk. Sample sent free, together with a book of great interest to mothers, on application to Mellin's Food, Ltd., Pechham, London. ) I UJje World's jYlediciqe I I for Weak Stomacb[9 Jnjpaired j)igestion, ious ai7 d J inactive Siver, ar\d ail Jjilious arjd 'J jfervous disorders. jr"1 JBEECHAM'S] } F LB. F C X je A. a! m A few doses of BEECHAM'S PILLS act thoroughly upon the vital organs. They cleanse, strengthen and restore the system to a healthy condition. They drive all im, purities from the blood and rid the stomach and bowels of poisonous gases. They give tone to the digestive organs and enable the food properly to assimilate. ss'j I Appetite returns and sleep is sound and refreshing. I BEECHAM'S PILLS do all this without the aid of any other medicine. They have a great sale because they | make great wes. They cure because they are a great j medicine They recommend themselves. You will i rccommemi them after use. V Sold evetywhere in boxes, price 1/11 (56 pills) & 219 (168 pills). GGG MAE RHAIÐ MYNED AT Y I' F GWABDI Y yWI BYWYDI Y GWAED YW'R NERTH! YSWAED YW POEPETH S Y ni.M pawb—a chwi yn en j:: adored i nifar lawr o glefydau. Fakez felly ? Ofoerwydd fod Anmhurdeb yr Awyi Anmbcrdfcb y Dwfr, Amnhurdeb BwydyM ac Anaafourdeb petkau anngylliadol yn em- Anmbuxdeb yn y Gwaed. A phan y bydsl yn caal ei lygru a'i wenwyno, y sats* yn gwraand ya bosiibl i'r SCUKVY. TARDDIANTAU Y CROKK RASH. PENDDYNOD. CORNMDON, ECZEMA. LLYGRIADAU. GWYNESOM COESAU CLWYFEDIG. CANCER. CLWY'R BRENHIJf. A llu o Ulefydtau eraill y Corff a'r i ruthro ar wahanol ranau y Cyfanaoddiad Fe 611ir attal a rhagflaenu y rhan fwye. 0'; ClefydAu ag syda yn blino yr hil d.dyx*- drwy gadw y GWiaed yn Bur. Y mae xnilcedd ya bauxxi i dyitio a ffckrfS? fod Hughes's Blood Pills (. y", Paro y Srirjuad ac ya e, gedw ra Sm OB bydd-wdh ya dio4d«a{ DOLUR PEN. DIFFYG POEN CEFN. BILIOUSNESS. GWYNT. AFU DDRWS. CORFF-RWYMEDD. NERVES SWAM, ANHWYLDERAU Y CYLLA A'R ARENAU, Cofiwch fod gTrredddya y drwg yn y a bod! yn rhaid myned at y Gwast ejTt; f gellir cael iachad rwiiioneddol., 1 ,4 HAil Hughes's Blood Pills Yn oUll eftitli WRioagyrchol sac y gwied, w ar yr holl Gyfajasod;dia4. RHGDDWCH BRAWF ARNYNT, Heb i||l| Hyuwda It X$mr u"'r vS? Si 4 Ar werik ru bob Clhjemist a Srorel ut 1* lic., St. Dc., 41. 6c., aeti dianfoaer em pet] raewm P.O. men Btampw &t JACOB HUGHEi M.P.S., L.D.S., MtLnufact-uring Chamicf Penutk, G&rdiff RHODDASOCH @HWB BRAWF AS mom Comer's Balm ? ELI YW HWN AT BOB CLWYF. II: Gamier* u Balm yn iachau braidd ys wyrthiol holl corS, m«fii Clwyfaa, Rash, Scurvy, Eczema, LXoegia^ au, Piles, Penan Crachlyd, Llygriadau PLsat a Beaywod, Dwylaw Torladol, MadasthiM Tarwdjea, Crafs, Cymalsra Poeaus. At W60ESATJ DRWG 'D06. Mm 0'1 fath. fiikodd-wtihi br&wi 016 I Gofymrch uk "VOMER'S BALM, mynweh welefi enw Jacob Hughes" iIIr bo1 box, heb hyn t'wyll ydyw. Ar werth gtta bob Chemist a Sv .,ea, neu danf-oner at gwsrth mcfwin siampa nel1 P.O. at JAIROI HUGHES, MaiMiHi.- WmttM ESBONIAD MAES LI-4AFUlt ACTAU PEN. I—XII. GAN Y Parch Thomas Hughes PRis DAU SWLLT. rAnfonir DWSIN, AC UCHOD yn ol 1/6 am FLAENDAL. Pob archebion i'w hanfon i REV. HUGH JONES, Bookroom, Bangor. MAES LLAFUR YSQOLFON SABBOTHOL Y TREFNYDDION WESLEYAIDD. 1906-7. Esboniad ar yr Actau PEN. I.-XII. Gan Dr. Owen Thomas. LHan, jf/- Mae y Nodiadau Ychwanegol yn firwyth y gydnabyddiaeth heiaethaf o'r materion yr ymdrinir a hwy. Nid oes unrhyw oleuni wedi ei daflu arnynt gan yiachwiJ- iadau diweddar nad yw wedi ei ddefnyddio.. Gall y darllen- ydd mwyaf manwl ddibynu yn holfol arnynt."—Y Parch. GRIFFITH ELLIS, M.A., yn y Traethodydd." Bywyd a Theithiau Paul, gyda Mapiau. Llian, 1/6 Daearyddiaeth Palestina, gyda Mapiau. Llian, 1/6 Am Lyfrau eraill at y pwrpas, gweler ein Catalogue. illl i'l FAS, CYUOEDDWiB, ;f.- Athrofa Aberystwyth (Un o'r Colegau yn Mhrifysgol Cymru.) Cl'W'ydd-Y GwirAnrh. Akglwydd RENDEL. ^rifathraw—T. F. Robeets, M.A. (Oxon), LL.D. [Vict). PARQTOIR y Myfyrwyr am raddau Prif- J- ysgol Cymru, ac ar gyfer Arholiadau Prifysgolion eraill. Cynygir nifer o Ysgol- oriaethau yn nechreu bob Tymhor. Deeh. reua'r Arholi&d am yr Ysgoloriaethau ar y 19eg o Fedi, 1905, a'r Tymhor nesaf ar y. 3ydd o Hydref. Am bob manylion erailx danfoner at y Cofrestrydd, J. H. DAVIES, M.A. LIV ^Rj^O O L he Mount Pleasant. A FIRST-CLASS TEMPERANCE HOTEL, Adjoining (Roscoe Gardens and Central Hall (Charles Garrett Memorial). About three minutes' walk from Lime Street and Central Stations. Mount Pleasant Cars from Landing Stage stop at the door. WELSH SPOKEN. MODERATE TARIFF. TJegrams: Shaftesbury Hotel, Liverpool. PRYNWCH DY I CHWI EICH HUNAIN ALLWCH wneyd hyny trwy dalu ychydig, cs dim, yn X ychwaneg na'r rhent bresenol. Faint ydych -wedi mewn rhent, a faint agosach ydych i feddiannu yr eiddo ? Anfonwch Post Card am fanylion ar unwaith, pa rai ddengys i chwi But i arbed arian ydych yn awr.yn wario. Qofynwch am bamphled yn cynwys ychydig lvthyrau, allan o lawer, oddiwrth ddynion yn Ngogledd Cymru, ac sydd wedi sicrhau tai iddynt eu hunain, trwy ein cynorthwy, TELERAU RHESYMOL AC ANBHTDEDDUS. The Provincial Homes Investment Company, Ltd. TRUSTEES: klderman Sir Chas. T. Skelton, J.P. Alderman S. Edwards, J.P., Ex-Lord Mayor of Birmingham Thomas Dick, Esq., J.P., C.C. enry Greaves, Esq., M.R.C.S., M.B nïI Head Offices: Mount Street, Manchester. CHARLES LEESE, Managing Director. Assets already over £100,000, and steadily increasing. |Oi Cost 1 /—Save 10/- j Wood* l^lilnO Fatl^ira and^DouMa til* | j m^ Life of your Boots. BRADFORD'S UNIVERSALLY APPROVED LAUNDRY AND DAIRY MACHINERY THOMAS BRADFORD & CO., 140-112, High Holbom, Loadon; ISO, Bold Street, Liverpool; Victoria Avenue, Mancheiter; Cretoenf iL Iron Woru. 8alford. _J J M) MM) WNEYD TEISENI A "SCONES" -11. Fod Walker's, o St. Bees, Cumberland, wedi Ilwyddo i ddadrys pwnc anhawdd, sydd hysbys' i bawb a drigant In ngogledd-barth Lloegr, ac mae eu derbyniad yn nhai y bobl wedi profi yn an o'r bp lithion mwyaf. 0 I-ych yn brin o amser ac adnoddaa, ac TL ipuno cael Teisen a "scones" cartref i hulio eiob byrddau, mae pacedi o flawd teiseni y Meistri Walksr yn barod mewn amrywiaeth mawr am 4lc. y pwys (yr hwn a wna deisen Ii pwys). Gellir dethol Blawd i wnsyd TEHSE3STI CHERRY, MADEIRA, SULTANA, COKERNUT, CARRAWAY SEEDLESS, FRUIT, ALMOND, CHOCOLATE, LEMON, CURRANT, CARRAWAY SEED, SNOW, a PLAIN. Ni raid i chwi ond rhoddi i mewn y cyfartal- edd o ymenyn (nsu lard) a nodir yn y cyfar- wyddyd sydd ar bob pecyn pwyz 0 flawd, ac ychwanegu llefiith a wyau i'w gymysga, a gosod eich teisen mewn llestr oddifewn i bobty fydd yn cyuhesu yn araf, i sicrhau canlyniad fydd yn ll wvddiant perffaith-ar y teleran, bob amser, wrth gwrs, fod y oyfarwyddiadau ya cael eu dilyn. Mas Blawd Scones drachefn yn gwneyd Scones, Teisoni, Gingerbread, Ra3pberry Sandwiches, NEU Boiled Puddings o'r math ysgafnaf a mwyaf blaeue. „ The Early Riser Baking Powder Co." ydyw enw nodweddiadol y ffirm aaturiaethas a ST. BEES, so oddiar wybodaeth beraonol a frodorion gwladgar Curabf riand a'u. OTwirdct: masnachol, srellir yn galooog argymhell y Cymry i roddi prawf divmdroi ar y nwydtfau uchod. Mae y fhith fod y bwydydd da, pur, so iaeh uchod wedi eu pacio yn awyrgylch ddymunol glan y m6r St. Bees, yn brawf ychwacegol i'w rhagoriaethau, yr hyn a werthfawrogir ja llawn gan y dosbarth hwnw o'r cphoedd sydd yn mawrhsu deddfaa iechyd. Ceir rheewns arall cryf 0'11 rhagoriaethau yn y ffaith fo.J cerbydresi arbenig yn cludo y nwyddau uchod i bob rban o'r deyrnae, lIe t gwe.ir fod y paeeei cyfleus hyn yn gweithio eu ffordd ac jn sefydla masnach ar raddfa eang, Prin y gellir credu, byd nes y deuir i'w defcyddio, fod yr holl elfenau anwlybyrog ya gynwysedig yn mhob pecyn o flawd ar gyfer y gwahanol deiseni, ond y mae hyny yn foddhad ac yn fantais anrhaetbol, gan ei fod yn arbed yr amser arferol o'n pWJso mewn clorianaa, heblaw sicrhau Ilawer mwy o leudid. Mae pacedi yr 41 Early Rising Baking Pow. der yn ddiamheuol yn fudd ac yn fenditb, ond yn ychwanegol at hyn, gan fod blawd y teiseni wedi ei gyaaysgu yn barod. cyrhaeddir nod uchaf yr 20fed tanrif, ad "arbediad am Mr." Mas pob elfen yn y nwjddar o'r ansawdd uchaf yn bosibl. Gall merched Cymru fod yo gicr nas geHI cael blawd hafal i eiddo Walker's i wne^d teiseni a scones" fyddant yn hyfryd i'r as reh- waeth ac yn fantais i'r cyfansodr iad. Rhodder prawt arno, a cheir elee fod Ir hyn a ddywedir yn wir. TfiWwii innrrmrniB WHOLESALE AGENT: Mr. John Edwards, 24, Chapel Walks, Liverpool,