Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

13 erthygl ar y dudalen hon

O Dwr y Ddinas.'

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

O Dwr y Ddinas. Meddyliais lawer gwaith am anfon eilwaith ychydig o helyntion y Ddinas fel eu gwelir oddiar ben y Twr; ond gyda'r meddwl am hyny y terfynais. Da genyf, fodd bynag, fed "Sylv/edydd" (neu, erbyn hyn, "Friw Shion") yn gwneyd y diffyg i fyliy i fesur pell dawn; ond dipyn yn gul ydyw, pwy bynag yw. Mae'n ardderchog; mor -bell y itta-e'n .myn'd ond manylu y mae ar y peth- au agosaf ato. 'Mae'n casglu mor fanwl oddifewn i'w gylch, fel mae'n anobeithiol ychwanegu dim. Ond wedy'n, raae pethau yn digwydd, Tlid eiallai nas gwyr am danynt, end na theimia y iath ddyddordeb ynddynt. Er engraifft yn awr—dyna'r holl swpera sydd Wedi bod yn City Road. I ddechreu, aeth yr Ilea Lanciau ati, a gwelwyd hwy dro yn ol a'u ffedogau yn wynion. a glan, ac yn wir, ttid oedd fai ar eu darpariadau a'u gwasan- aeth; a gwnaethant JG10 10s. Wedi hyny, .aeth y Gwyryfon ati; ac wrth gwrs r.ba.d oedd euro yr Hen Lanciau. Wei, yr oedd rhai pethau yn fwy yn eu "lino" hwy; a gwnaethant yn ardderchog. Cur,asant yr Hen Lanciau o tua 4s. Wedi hyny, daeth y Gwragedd Priod nos Lau diweddaf; ac er SwyLiau, a anesur o .ifiechyd, ni ddigalon- asant. Penderfynasant guro pawb mor bell; ac yn wir gwnaethant,, oblegiJ cyhoeddwyå gan y bugail £ 14. Ardderchog! Ond peidied y darllenydd a gorphen curo dwylaw eto. Mae'r Gwyr Priod yn injm'd ati y dy- -ddiau nesaf yma; a chlvvvais un o honynt yn dyweyd y bydd pawb sydd wedi rhag- flaenu yn y cysgod—dim 11 ai na £ 20. « •» # Fel yma y mae pethau yn .myn'd yn mlaen yn y ddinas. Mae pawb a'u .holl yni yn gweithio, a chafwyd cadeirwyr diguro yn y <ri swper:—iMr R. Pierce Jones yn y cyntaf, Miss Alice Hughes yn. yr ail, a 'Mrs Thomas Evans, Poplar, yn y trydedd. Amser a gof- ad a ballai i enw.i y gweithwyr, a'r casglwyr, and mae eu gwaith yn gymeradwj'ol gan y Me istr Mawr. Hyfryd iawn yw gweled cyd-weithrediad y kiir Eglwys Gymreig. Pan mas un mewn ytndr-ech, rnae'r lleill a'u holl galon yn helpu. Cwelaf wrth edrych o ben y Twr fod argoel. iOtlam Eisteddfod dda yn nglyn ag achos City Koad yn mis Mawrth. Mae'r rliagle--i -allan, ac rnae'r corau yn dechreu ymbarotoi. ■Yniddengys fod y rhagotygon yn addawol dros ben. Mae'r Cymdeithasan Llenyddol yn parhau yn fyw ond fod y Gwyliau yma wedi taflu pethau am dro byr allan o drefn. Tua'r wythnos nesaf yma byddant yn ail gychwyn; .ac Did oes dim i ymyryd wedi hyny hyd derfyn y tymhor. Pleser mawr ydyw bod yn nglyn a hwy, a gweled fel y mae merch- «d a bechgyn 11 yr hen w!ad yn cadw mewn oyffyrddiad a'i bywyd a'i llenyddiaeth. x i¡. Clywaf y cydnabyddir yn lied gyffredin yn y ddinas ymajriad oes rhagorach d'efnydd yn nghyrndeithas.au unrhyw enwad na'r ei- ddo, y Weleyaid. iMao llawer o'r bechgyn a'r mere bed sydd yn gadael Cymru am Lundain j'n troi allan yn ddifrifol o sal; ond y rhai sydd yn. ffyddloi ry maent yn sicr o fod yn mhlith rhagorolion y ddaear. Cynhaliwyd Cyfarfod Chwart-erol y gylch- cl.ait.li Gymreig, a chafwyd hwyl go dda. iMas'r aelodau yn c1.aI rywbeth yn debyg er llawer o symud a mym'd ar goll. Mae'r ■eglwysi yn ,taJu eu ffordd hefyd. Cafwycl eynyg prynu ty y gw-einidog am bris thes- ymol ■iawn, a phenderfynodd y cyfarfod wneyd hyny. Bydd gobaith i'r Bugail am gorlan sefydlog tellach am yspaid, a hyny mewn man canolog. Anrhydeddwyd hen swyddogion y Cyfarfod Chwarterol trwy eu hetholiad an; flwyddyn a rail bod ag un. Mae Mri L. T.iddy Jones a David Owen yn dra chyfarwydd bellach a'r oruch-wydiaeth; ac uid oes frys arn-eh am eu newad. Gofelir am yr ysgrifeniadaeth gan Mr Maengwyn Davies, ac ni ,theimlid awydd gollwng ga- fael o'r ffyddlon Mr D. S. Jones fel ysgrif- envdd y Trust. Vr wyf wedi son am y City, .ac y mae y l3ri\vshonydd wedi son am Brunswick, ond beth am "Poplar bach"? Wei, ardderch- og Mae o'r dd.au ar gynydd, ac yn llawn byvvyd a sirioldeb. Mae rhyw si ar led oei bod am daflu y ddau le arall i'r cysgod gyda'r Genhadaeth Dramor. 0 eglwys fech- an, mae'n gvvestiwn a oes yn Nghymru un c'i maint yn gwneyd yn debyg iddi. Gwnaeth dros £ 29 llynedd, ac nid ydyw ond 45 o aelodau a chyfrif pawb. Maent yn jpcndcrfynu peidio bod ddimau yn llai os ,3 yr un, codi a wneir. Byddai yn bur ddon- iol gweled y fechan yn arwain yn y gwaith rhagorol hwn. Gwn fod chwiorydd Bruns- wick mor ddygn nes gomedd myn'd allan o "dai nes cael arian. Gwn fod cyfeillion y City yn troi pob careg—-yn wyr, gwragedd, a phlant. Ond mewn difrif, yr wyf oddiar y Twr yn rhoddi rhybudd, os na edrychr ati, bydd i, Poplar fach" ar y b-iaen. Gallwn enwi rhai sydd mewn cyngrair a wneyd peth- au in.awrion. 0 Acton yn y gorilswin d Knrking Road 3m y dwyrain, v ma >'r tan yn llosgi, ac y mae'1' canol yn wenf11am, rhwng Sturry Road a Duff Street. "Well done, Ewch i-hagocli yn enw yr Arglwydd. Bydd yn dda gan luaws mawr cyfeillion y brawd ieuanc W 18: Griffith, o'r 'Bermo, wy- bod ei fod wedi cyraedd adref yn ddiogel ar ol treulio clau fis yn Ysbytty Paddington. Er wedi bod yn ddigon gwael, daliodd nior siriol a'r gog, a chafodd wyhod pa mor bob- logaidd ydyw gan ymweliadau didoi brodyr a chwiorydd yr eglwysi Cymreig. Brysied yn ol yn hoHiach. Wel, amser a hallai i son am ymweliad ac ymadawiad brenhinoedd; .trallod mawr ein cyd-wladwr enwog, Mr D Lloyd George, &c. Hefyd y parotoadau at .Eisteddfod Genedl- aethol 1909. 0 de, dyma friwsionyn na phigodd fy .nghyfaill eif. Mae bugail y praidd Wesleyaidd wedi ei anrhy.deddu trwy gael ei ethol ar y Pwyllgor Llenyddol. Mae felly ibedwar Wesleyad, ac y J11a;e Mr W E Davies, mab y diweddar Dr Davies, yn un o'r ysgrifenyddion. Dyn,a ddigon am y tro. .OddLar y Twr dymunaf d chwi oil Flwyddyn Newydd Dda.

Y. Wythaos Weddio,

AS HTOIN-IN-M AKERFIE LD..

.. ABERMAW.

FERNDALE.

LLUNDAlrN.

MYNYDD SEION, LE.RPWL.

Cyfarfodydd Ysgollon.

: o: Cyfarfod Chwarterol Llundain.…

Llith y 'Rhen Wr Uwyd.

-01<>---0 Lethrau Moel Tecwyn.…

RHIGOS.

Advertising