Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

K&nehssier.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

K&nehssier. i 'Cynhaliwyd y Cyfarfcd Chwarterol y iro I hwn yn Gore Street, dydd Sadwrn, y 4ydd cyfisol, am 3 a 6, dan lywydaiaeth yr Arol- ygwr, y Parch T 0 Jones (Tryfan). Yr oedd | y Parch Daniel Williams a goruchwylwyr y J §ylchdaith hefyd yn bresenol. Yn herw\-dd j gerwinder y -tywydd, n.i chafwyd cysial C3rn- j i'ychiolaeth ag -arfcrol. Er hyny i gyd, wrth sylwi ar y rhai os-dd j-n bresenol, cafw3'd { t owlcl yr un o'r eglwysi yn gwbl amdd-i- o gynrychioLaeth. Nod wedd arnlwg na&1lVn cysylliiad a'r cyfarfod hwn ydcedd I' !aii-etholiad y gwahanol swyddogioll fu yn ^^asan-aethu yn en cylchoedd arbenig y ^yddya ddiweddaf. Nid oedd modd d^gos ein gwerthfawro^i.ad o'u ILafcr yn fwy 0 0 J J Lhiol na thrwy ofyn iddynt aros yn eu ^ydd am flwyddyn arall, ac yr oedd sel a ad at y gwaith yn cael eu hamlygu yn Parodrwydd hwythau i gydsyaio. 1), J^^riol oedd dsall fod sefyllfa gvMiclol y ^chd?ith mor foddhaol—cvny-dd cir- vn .J v* «::1 ddangos mewn rhai o'r eglwvsi ar y ^.rter blaenorol, ac eraiil oedd wedi me- rT 1 • t rT 1 • t a od ,1 fyny a'r •' assessment j'n. y yn g'.allu datgan. eu bo 1 mewn -0 yllfa i Jeibau y ddyled oedd yn gojphwys r ^y11^ gyda rhagolwg am gael ityfrau clir j, cyfrifon y flwyddyn i'r wasg. y,as^vyd ein bod yn sicrh au gwasanaeth y i j i leu rig Jones, Ashcon-in-M ikoi field, ,0;^d°di pr-egeth ddirwes'ol 3m Dewi Sant I foJd-ltt'Cher' •oaawr 22ain. Cafwyd ad- ° sety^a'r Myaeg>'dd," e'-n cylch 1 p c'nv'irlcrrol, gan yr ysgrifenydd, Mr J dry, tlf' a phasiwyd fod E2 i'w- gyfranu o r T3v/rdd Chwarter er cln.io yr hen | v(^ oedd yn aros arno. Hefyd fod rhesir yr a-elodau i ym- ddangos yn rhifyn Chwefror, ac fod £ 2 i'w roddi o drysorfa'-r gylchdaith tuag at y treul- ion ycliwanegol mewn perthynas ag argraffu'r cyfryw. Pasiwyd pleidlais o gydyrxicleimlad g3rda Mr David Rees yn ei gystudd, gyda dy. muniad am iddo gael adf-eriad buan. Cafwyd gair cynes gan Mr Thomas Pugh, yn datgan oi dd.iolchgarwch am gefnoga-eth y Cyfarfod Chwarterol yn nglya a gwerthiant ei lyfr dd-aeth allan o'r wasg wimiso,edd yn ol, yn dwya y teitl Nodiadau Hanesj''d'lol -a Beirn- i.adol ar Fywyd a Gwaith Robert Owen o'r Drefnewydd." Ymddeng3rs fod ei gylchred- iGid hyd yn hyn i fyny a'i ddisgwyliad mwyaf ftwehus. Wedi ymddiddan. cyffredinol ar gyHwr ysbrydol yr achos yn y gylchdaith, y rhaa helaethaf o ba un a dreuliwyd- mewn perthynas a'r eglwys ieuengaf, Eccles, dyg- wyd y gweithrediadau i derfynlad trwy ^eddir -g.au y T.a.rch Daniel Williams. Cyd- rhwng y ddau gyfarfod, darparwyl ts rhag- orol i'r aelodau gan rai o chwiorydd ffydd- Gore Street, a cliolchwyd yn gynes iddynt.—Aelod.

Mynydd Saifm, Lcrpvvl.

Advertising

Briwsion o'r Brifddioas.