Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

MR I Y LLYFRFA A WESLEYAIDD Isfryn, Bangor ftOBUOHWYXIWB Y PARCH. HUGH JONES] D.D, Llyfrau Rhad CTFADSJLS I Ddycliweledigion y Diwygiad J7"iIii 1 Gwaithiau Aubrey 14 o Eifynau, Swllt yr tin, yn cynwya y COFIANT am 2/6, a 6o. at y cladiad. Hofiarit Aubrey Gan j Parch. S. DAVIE8, Yn Rhwym, ond fod y Case wedi anurddo yobydig—y Llyfr yn lan a pherfltith-am Swllt yr un, a 3o. at y oludiad. Samuel Davies a'i Amserau Gan y Parch. S. DAVIES. Mewn Papur am Swllt yr uu. Yn rhwy m mawn Ulan, 1/8. Cladiad, 3c. JPregetnan a. Darlithiau: yr Eglwysbach Mewn Llian, Rhwymiad Rhad, am Swllt n nn. a 3o. at y cludiad. Pris gwreidd- iol, 2/6. Mae y Pregethsu y rhai olsf gyfan- Boddodd yr Awdwr, a'r Darlithiau ar "George Whitfield" a'r "Padwar En- wad yn mfciith ei gynyrchion addfstei. Dylai pobl ieuainc ei ddsrllen. -r* ■ ■ i £ Oofianc y Farch. John Evans (Eglwysbach) GanyParchn. J. PRICE ROBERTS a THOMAS HUGHES (B). Mae ychydig cifer o'r 200 copisu ddsrbyniwyd yn rhodd, er gallu eu g werthu i Swyddogion, ac, am 5/6, a 60. at y cludiad, yn arcs heb eu gwerthn, Anicnir y Llyfr ond derbyn blaendal, nes i'r nifsr redeg allaa. Bhaid gwneyd brys. Oeiriadur Dr. Davies Yn oynwya yr Agoriad. Pria gwreiddioi, 16/ Ar worth am 10/ f Fregethau, Darlithiau, a Thraethodau Y Parch. Rowland Hughes, 11. 0 BBDT AVDWTB A PHBEGETHWYB CSSEBU. Mae Darlith y Parch. J. H. Evans ar yr Awdwr yn orchestwaith y Gymraeg. Pris gwreiddiol, 5/ Mewn Llian, Rhwymiad Rhad, am 1/9, a 4c. y olndiad- 2Sld oes ond ychydig o gopiau ar law, Shaid bryuio i'w erchi ar ei sicrhau. Cfafrol Goffa y Parch. D. O. Jones Dan Olygiad y Paroh. W. O. EVANS. Pris, 3/6. Maa y Pregetbau y rhai perSeitfeiaf yn yr iaith, a'r Oofiant yn ddihafal. t* Estonia d ar Epistolau Petr" Gan BERWYN. Ychydig aydd yn arc* ar law. Pris, 2/6 yr un. Gall ychydig ei gae1 am y pris gOiltyngol-dwain am tiaendal o 22/ !ff-Bar;Ewyr Gac CA.T5NOG-. Maa nifer o Rhan I. ar werth etc. Bydd Rhan II. yn barod i'w anion ya mbarseli Mcdi testament yr Efryaydd Gan y Parch. O. WILLIAMS. Dylai y Gyfrol fod yn mhob Dogparth yn yr Yagol Sol. Pris gwxaiddiol, 4/6, caegrn Llian. Gwerlhir of yn awr am 2/6. HUGH VIES COU8H MIXTURE-At Beswcls. COUeH MIXTURE—At Beawch. COUGH MIXTURE-At Ddiffyg An&dL COUGH MIXTURE-At Ddiffyg AnadL COUGH MIXTURE-At Anwyd a Chrygafi, COUGH MIXTURE—At Anwyd a Chrygarf COUGH MIXTURE-At Bronchitis. COUGH MIXTURE-At Bronchitit. COUGH MIXTURE—At Influenza. COUGH MIXTURE-At Influenza. COUGH MIXTURE-At Ddolur Gwddl COUGH MIXTURE-At Ddolur Gwddf. COUGH MIXTURE-Cymeradwyit got ygon. COUGH LIIXTURE-Cymeradwyir gas F"t ygon. COUSH MXTVRB—Ddefayddir gas ien. COUSH MIXTURE 6YN&0RI0N AMSE1.0I COUGH MIXTURE 1. Peidiwch cell^ai COUGH MIXTURE gyda'r Peswch yea. COUGH MIXTURE 3. Peidiwch oedi gyi* COUGH MIXTURE Anwvd. COUGH. MIXTURE 3. Dylai potelaid a Da COUGH MIXTURE .ies'. Cough Mixture too COUGH MIXTURE yn y ty ym barod. COUGH MIXTURE 4. Peidiwch cymtrjt COUGH MIXTURE eich perswadio i bryBW COJ6H MIXTURE pethan eraill mwy pr&- COUGH MIXTURE ffidiol. COUGH MIXTURE S. Cospir y aeb s'el COUGH MIXTURE twylls, pam y gofymwcl COUGH MIXTURE am. Davies's Cough lib- COUGH MIXTURE tura. COUGH MIXTURE 6, Gallwc-h weitiiio 1% COUGH MIXTURE arfer tr& yn cymerydDa- COUGH MIXTURE Ties'. Cough Mixtnrs. COUGH MIXTURE 7. Ixiltjikza. 'DOtk COUGH MIXTURE dim tebyg am ei walls COUGH MIXTURE yn ddiocd i Dari^J COUSH MIXTURE Cough Mixture. COUGH MIXTURE 8. DIFFYG OWYNT. Mas COUGH MIXTURE miloedd wedi caml COUGH MIXTURE drwyddo. COUGH MIXTURE 9. PLANT, Dycgel COUGH MIXTURE dymunoL COUGH MIXTURE 10. AT Y LLAIS. Y suo COUG1! MIXTURE y prif gant«rion ya COUSH MIXTURE gymeryd yn achiyacrol Mswa Poteli, Is. ljc. a Ss. 9c. (cyawysg f rhai 2a. 9c. gymaint dair gwaith). MWMM DAVIES. CHEMIST, MACHYNLLSTB 823tffAESW i BAVIES'S fjorse powder i/- □piisrs-. ]Ex TINS, | Anhebgorol i Geffylau. B H At ystwytho'r eymraalau, 8 S At y dwfr. H || At eu eadw mewm "yflwr da, g S At godi ysforyd. anifail, S H At wella'r tolewyn. fi | Dxogel yn mhob cyflwr,, b H Nid oes dim ANTIMONY ynddo, nao unrbyw K y gjE-ji peryglus aral!, ac y mae yn ddiogel i anifail g P yn mhob cyflwr. Gan bob Grocer. m ft MEWN TINS, 1s. yr un; 10s. y dwsin. R jl iTeiir oludiad Dwsin i unrhyw gyfeirisd ar dderbjniad M g Postal Order am 10s. H I HUGH DAVIES, CFTTMURT, MACHYNLLETH. | SI1RZINE' Blood Mixture The Marvellous Blood Purifier, C1T2BS SESZEMA. BLACKHEADS, CARBUNCLES, SORE EYES, SCROFULA, BOILS, &c the Blood from all Impuriti4»i. entirely removes all Eruptions, Blotches, and Pimples from thtr. Skia, whathftsr aequired ei comstitulkmal Mewm pottilau, Is. lie. yr un, gazz Fferyllydd. Aalael»dig at Buro y Swaed, a CMme oddiwrth bob Toriad Allan, Llyg-s? Clwyfua, Doluriau ar y Cyramalaus Ice P £ ltCH £ NO(R Y SAXZINEPatati, HUGH DAVimS, DALIER SYLW- MYNWCH 54 SARZINE." @o&wc.& SAK21N1 -BLOOD UIXTVJl./l is. f kotsif gyda'r post Sc. J. ekwamsg x+x xtx xt* ■ .?■?*1. • ^T-g.? £ :<}< Aydych yn dioddef ?? x'i fpjllp i)ddiwrth Ddiffyg Trsuliad f 1% | jf EG-TABLE T031^V g II ^TiBIL10US FILLS.\j$ xi w^sir |i Frice is- yid- it £ ^1 V PEE PARED OXLY BT 'Jl j/ ^hHV j? Vi m f&'?Ies's Hl!s at Ddiffyg Treuliad. -*t\ Pp Davies's Pills at Boen yn y Cefn. '> Vi Davies's Pills at Guriad y Galon. [fi Davies's Pills at y Piles a'r Gravel. if Davits's Pills at y Ddanodd. y Davies's Pills at Wynt yn yr Ystumog, if Davits's Pills at y Ddanodd. y :11=: Davies's Pills at Wynt yn yr Ystumog. Davies's Pills at Boen yn y Cylia. .(^1 Davies's Pills at ddiffyg awydd bwyd, » Davies's Pills, dyogel hollol. >•( Davies's Pills at buro y gwaed, 14 Davies's Pills Is. l§c. y box gan 1*- Druggist. 14 S Anffaslzdig af fiwymedd—Bilhustim em £ tnhwylchr yr afu s'r ojflls. Sslampl o -ythyrau a dderbynir yn ddyddiol gan Berchenog "George's Pile and Gravel PiUs." Park Honsa, Salisbury Road, Cardiff, Chwefror 24ain, 1894. Aawyl Syx,—• :Ma.o fy auwyl fam "w&iH diyrmmo arnaf lawer o weitbJiau i ysgfrife-nu atoch I ddiolcSs i chwi oWiulod .i chidon tun y llesbad y mae wedi dderbyn trwy eich Pelenau. Y mM ya 73 mlwyd4 otd j ac y laae yn baipus geniiyf ddweyd y iaae yn tainilo yn hynod. o iist-ch a ihoeinius. Priodiola sefyllfa ai hiechyd i ddau beth, a defnyddio ei gieixiLau ai, sef, yn fyutafj i drugaredd yr Arglwydd, ac i'oh Peleaau chwi yn ail. Dioddedfodd boem 4Eiifaw ya e.i citofn am lawex o flynyddoedd, ond twa thair blyns^d yn ol peader fynodd dreio blycthaad o'ch Felenau cliwi, a mawr y lleshad a dderbynio,dd, yn union. Mae ei gsnau yn tgored wrth bawb am y lies map wedi Jeimlo, ac yn parhau i dckro bya p Uscyd, Teisalai rwyna^digaeth ami i gyhoeddli hyn er badd i emill. Ydwjf, 1:: «d<idoch Ja idafiuanit, D. BEYNON. COAL MERCHANT. I LLYTHYX ARALL ODDIWRTH MR. BEYNON. Hydreif 2Uain, 1904. Anwyl SyTj—Deag mlynledd yn ol, ar gais fy anwyl fam, ysgrifersaia yn gynes i&ws i ddtSoIdh i chwi BJ* eich Pelsni Rhif yr Ail (No, 2 Piillis). Mae marai eleni yn bedwsa ngaia a pheifair oed, ac yn mwyahau iechyd da—aiolcla i'oh Peleni chwi, yr ATflwydd ya benri, with gwrs, ys dywed hitlsau.—Ydwyf, &c., D. BEYNON, I'JI Poat-y-wa.iith, Glam. Anwyl Syr,—I>ysatmaf eichlhysby-su gyda diolah; arwch, a byany er mwyn eraill II all fod, yn dioddef, fel y boim i cyn i mi delyfod! yn adnasbyddus o'ch Peleni clodiiaws dhrwii-SIM, GEIORSES PILE AND GRAVEL PILLS. FlynyaOdau ya ol, pan mewn poenau mawrion, yn gorfod cadw'm gwaly gan gefn dolurna, :ac wedi! treio pob peih t allasirn i ac eraill fedeiiwl am danio, nes wedi cwb] amioibeitMo, a chredu nad oedd gwellhad i'w gael i mi, daeth cymydoges i mewn i ectrycb am dlanaf. Plan y gfwslodd fy scfyllfa dywedodd:—Ddiynl Pabam y byddweh farw pan y mae mieddyigmiaeih yn ymyl ?' Y mae yn rhtadd i obwii gymeryd GEORGE'S PILLS, a hynmy ax tmwaith." Gyrwyd aim danymit; ae wedi i mii eu cymeryd ry vt bediair gwaith cefais y fath. ryddhad nias dsicxnon neb ei gredu, er drwy boenau maw j ond y mae y ffa-ith ya aros. Nid wyf byth oddiiar hynnsv wedi cael y fath boenau; a phaa y teisnilaf fod y poenau fel yn awyddus aim. adl ymaflyd yawyf, itid oeis gennyf ond troi at y blwch a chymeryd y Idoga arfzrol, self dwy o No. 1 wrth fyced i'r gwsly, oysld pob arwyddioa ohouynt wedi m hysu ar fifo cyn y beaten. Wtjif, yi pSMooht Ac., D. THOMAS. y Pele-al byd-'glodTu fiyn ya mhob ans, tuemk Blychan a Ss. 9c. jt tm, @ydt'r Pott, is. 2c. a Si. 10c. yr na. Y au y ^eddygiaiaeti w&riM&wr ihioa i'w chfeel xaewa ibi £ arl:< No. X.—FRODZF^'A PS* aad travel Pills (Label wen). ■ No. S.-Ceorgle'll Gravel Pills (label las). No. ¡.-tteorge's Pills for the Filial fiaibal faoh). aHYBUDD—ByMwcih ofaltia wrtSi bryaa "PILE AND TRAVEL PILLS," <dc& bod ym c-asl if; Genaint Pills, eef PELENI ^SORGF^ Perchenog: J. E. GEORGE, M.R.P.S., Hirwain, Galm. UpæT m TE PRINTING. AMOS j t I f'u% 8 1 J a 0 u *N N JHI 161 & u ivi E t .Printers, Lithographers, Bookbinders, &c. is, mmmx. STREET, — RHYL. — v OFFICE OF THE Rhyl Record and Advertiser (The largest and oldest Newspaper in Flintshire).^ Bcokwork of every description. Art Printing, Business Cards, Circulars Concert and Eisteddfod Programmes, Specialities In Display Posters Special Number and Perforating Work. Mourning Cards, Tickets, Handbills, Billheads, Memorandums, ESTIMATES GIVEN FOR ALL CLASS OF WORK.; iy§r* Argreffir Adroddiadau Capelau, Placards, Tocynau, a phob math o walth pertnynol JjGapeku, am brisjaii ostyngol. HTSBYSIAD] P"WYSIQt Y le Rhatai am j Ddodrefn Ty, ■ Carpets.. Lisiolcums, > i A phob math o bethau i wneyd y Cartref yn gysurus, ydyw masnachdy Rhydwen Jones and Davies, t Rhyl, Colwyn Bay, 4 a Mae y ffirm bon yn YMGYDSERJD a MUDO TEULUOEDD am bris rhesymol. "1. YMOFYNWCH AM Y PRISLA D. Dcli-HolwyMoriM U! BJ, VHJl. Dniinyddol. J Mae y gyfrol odidog hon YN. AWR YN BAROD. Ei phrk. r* dros ychydig amser yw ■ j PEDWAE SWLLT 1 (Drwy'r Post, 4/6.) i PRIS AR OL RHAGFYR, 7/6. f Pob Andhieibion a Tthialiadau i'rw cyfedrio iJ,. PARCH. T. J. PRITCHARD, I 11, The Parade, PORTII, Nr. Pontypridd, ELAV DA* I DDOSBARTHWYR. t| Mae Cyffyriau yn | x Darf od, yna'n Diflanu | ond nis gellir sicrbau poblog- X » rwydd parbaol ond trwy leshad ]| v parbaol a hyny wedi ei brofi. A w fy tuochchwi erioedyn ceisio meddwl (f Vi pabam y mae BEECHAfl'S PILLS A | m y feddyginiaeth batentyddol fwyaf n « a pbabam y mae'nt wedi goroesi fl cydymgeiswyr? Dim A ond | M rhinwedd rbagorach a defnyddiol- p U deb a'r ffaith eu bod wedi profi eu a V hunain yn ddigyffelyb ynglyn a w #\ symud ymaith anhwylderau sydd |J M yn gyffredin yn mysg dynion, ft w merched a phlant. \i A Blwyddyn i mewn a bhvyddyn fe\, ft all an mae miloedd o deuluoedd u a trwy'r hollfyd yn cadw jf BEECHAMS I PILLS | ff wrth law at fan anhwylderau'y n IW rbai, os na rwystrir bwy ar unwaith, b\ I] a wnant arwain i salwch difrifol. Ii & Peidiwch a rhoddi prawf ar feddyg- if iniaethau beb eu profi a roddir ger If V eich bron inor olygus yn barhaus, 1] ond cofiwch y gwna BEECHA1TS 1| & PILLS brofi yr byn oil maent yn !| u ei hawlio a pharhant hwy if I Am Byth. L fi Os mynweh edrych yn dda, teimlo Q yn dda a chadw yn dda, defnydd- V icwh BEECMAM S PILLS. jV Dnrperir hwy at gan A U THOMAS BBBCHAM. St. Helens, Lane. If A Gwerthir hwy at yn mhohman mewn &\ g) blychau, lli\ (56 pills) a 2j9 (/68 pills). ZJ t Arfrapkwjd a ehyhoediwyd gan Amoi BrOl. w JoiuBii HdQl Swiex, .11, &W&4 HSCfc ""rq..¡