Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

- TRYSOR SUDDEDIG Y "ROYAL…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

TRYSOR SUDDEDIG Y "ROYAL CHARTER." Yn ddiweddar, galwwyd sylw y cylioedd at rybydd a roddwyd yn y newyddiaduron dyddiol ar gais yr adtan forawl o'r bwrdd masnach, yn hysbysu fod swm o ernau, oriaduron, ac eiddo gwerthfawr creill, wedi eu hadferu o longddrylliad y Royal Charter, wedi dyfod i'w meddiant. Desgrifiwyd yr amrywiol erthyglau fel y byddai i'w per- chenogion honi hawl ynddynt, trwy ymofyn ag ysgrifenydd yr adran forawl. Ar y cyntaf, rhoddodd y rhybydd hwn le i dybied fod yr ymsoddwyr wedi ail ddechreu eu gwaith ar y llongddrylliad, ac mai y gemau o dan sylw oedd ffrwyth eu llafur; ond wrth wneyd ymchwiliad, hysbyswyd i ni fod yr eiddo y cyfeiriwyd ato wedi ei adferu cyn belled yn ol a Tachwedd diweddaf, ae er pan dynwyd yr ymsuddwyr yn I i'r Ile yn lonawr diweddaf, y mae y HongddryUiad wedi ei gadael, o ran dim sydd yn cael ei wneyd i adferu y trysor. Ymddengys yn anhawddach i roddi cyfrif dros yr attalfa hwn wrth ystyried eu bod yn credu fod etto rhwng deugain mil o bunnau a hanner can mil o bunnau mewn sovereigns ac aur wedi eu claddu yn y llongddrylliad sudd- edig ac y maeyn ddiamheu y gall yr ymsuddwyr yn hawdd eodi'rhai neu y rhan fwyaf o honynt. Hyd y nod i fyny i'r dydd olaf o'r gweithrediadau, yr oeddynt yn cael cryn lawer o aur yn mhob bwced a go,lid i fyny. Y rheswm a roddwyd dros attal y gwaith oedd traul fawr yr agerlestri ac ereill oeddvnt yn gweini ar yr ymsuddwyr, ac o'r diwedd gwerthodd yr yswirebwyr y llongddrylliad am £1000 i Meistriaid Gibbs, y rhai oeddynt i wneyd ymgais i adferu y gweddill o'r trysor, a thynu allan y treuliadau gweithiol, &c. Dygwyd agerlestri o Liverpool at y llongddrylliad i'r dyben o godi i fyny gwaith haiarn, &c., y Hong, ond ni wnaed dim tuag at adferu yr aur. Y mae yr arianwyr, y rhai oeddynt yn meddu y symiau mwyaf o aur yn y Royal Charter, yn addef fod y cwbl perthynol iddynt hwy wedi eu hadferu ond haera yr yswirebwyr fod o ddeunaw i ugain mil mewn sovereigns ynddi, tra y mae y perchenogion yn cyfrif fod yr aur a'r arian oedd yn mediiant y teithwyr yn cyrbaedd o leiaf i ddeugain mil o bunnau.

TYNGED LLOEGR YN OL Y PROPHWYDOL-IAETHAU.

MARWOLAETH SYR HARRY SMITH.