Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

----TR0Y A'R CAEIHION FFOEDIG.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

TR0Y A'R CAEIHION FFOEDIG. fvlw yu caetJ?,on. America yn debvg o gael mwy o Z: W6dJ etholmi Mr- Lincoln, na| erioed o'r a PIW'0 y y by (Id y ddeddf fell f?rvv inewn n^)/ F^ltw? Slave J'» Hythvren hrwy hvn n U hflaeth ° ogleddbarth Amtsrica, a ?'r caethiwe^ ga v|0g.lr UllIoe<l11 °'r caethion i ddianc ^ae yn ffaith k ? ?eWn d,°gelweli yn Canada. m bVvP tod y" Canad^ yn awr dros kun 0nd a ddiani! Ihai n fuont "nvvaith yn gaethion, y talaethau ffotfprf ryZ°''thwy cv'fei)1,on rh.v^l'<i est: eglvvvs J F5 J I i yn Wlndsor' Canada ffoe(iigion M yi dwy;» y° rhifo rlla' "geiniau, oil JJ°8 Hafuriiss "a d.16-' e^H-vs llon ° dan ofal gwein- ^ae u" arall vn V ° P CmV W'U""n Troy, tra y jj'tchel, vr hi" 0nnt^0datl ofal y Parch- W- M. JIae ymdrech mawr v° ?g"eth yp Iniliai^ Cochion. y^°klai cyfleus vn v it CaC| ,ei wney(1 gael capeli ac ar e« dyfodiad f0r V"5 er croesawi y ffo" y la(J i Canada, a cbyfraau iddvot V wv W"g—a— iiwiuna,«wn«uMsawMM<MMitmmmm n 'gysuron gair y bywyd. Mae y ddau frawd anwyl » o enwwyd yn awr yn Lloegr, yn gosod oflaen yNcyhoedd ?ynwr truenus y caethion, ac yn casglu arian er sicr- hau lleoedd addoliad iddynt. Mae y Parch. William ri Troy wedi talu yniweliadau a rhai lleoedd yn Nghymru 0 i r nn dyben, a gallwn sicrhau ein darlIenwyr, os bydd w iddo ddyfod i gymmydogaethau ereill, y bydd yn I "Iedli idilynt fyned i' wrandaiv. Mae yn ddyn lliw, heb fod yn ddu iawn, ond mae gyda yr areithi^r penaf a glvwsom erioed. Mae ei areithiau vn svnwyro], toUdedig, a Uawn o dan nefol. Gwrandawsom arno lIair noswaith yn olynol yn nyffryn Aberdar, ac ni chawsom well gwledd wrtli wrandaw neb or blaen. n Yrydytu yn gobeithio y bydd iddo ymweled a rhai I'eoedd yn Nghymru etto, megys Merthyr, Abertawe, Llanelli, Caerfyrddin, Hwlffordd, &c.; ac os daw i'r II lleoedd hyn, rhodder iddo bob derbyniad. Mae ef, s fel dyn, boneddwr, Cristion, a gweinuiog, yn tedyngu 1 hyn, tra y bydd yr achos y niaeyn ei bleidio yn sicr o gymmeradwyo ei hun i bob medliwl haelf'rydig a dyn- a larol. Mae nifer y ffoedigion ag ydynt yn cyrhliedd Canada yn fljnyddol yn rlnfo dros ddeuddeg cant, a j bydd y rhif yn debyg o fod yn fwy etto. Mae Mr. Troy yn meddu cred-lythyron o'r mwvaf cynhes oddtwrth y Governor General, a pllrif ddynion I Canalla, ac Efrog Newydd, tra y mae ef at achos yn cael ei gymn dr.uiwyo yn galonog gan y dynion goreu yn Llundain, Vsgotland, a'r Iwerddonj feily, ni raid petruso rhoddi iddo dderbyniad calonog.

DR. LAYARD YN Y SENEDD.

Family Notices

.Y PYTHEFNOS. :