Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

,iglfogsig. '1 i,q. -

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

iglfogsig. i,q. COFRESTRIAD EIN CAPELI. CHYDXC wythnosanyn ol, galwwyd sylw darllenwyr SKRRN CYMRU at y pwnc hwn; ac mae mor bwysig yo ein golwg, fel ag y dymunem etto gael sylw ein fuenwyr ato. Mae yn hyfrydwch mawr genym gael ar ddeall fod yhm o'n gweinidogion yn dwyn y pwnc *sylw, Ni$gallwn wneyd yn well yn awr na cliy- eadj y llythyr canlynol, a anfonwyd gan Ysgrifen- yad pymtnanfa y Bedyddwyr yn Morganwg at wein- <5'°n yr holl Eglwysi yn y Gymmanfa hono. Gan y Credwn y gall y llythyr hwn o eiddo ein hanwyl wd Evans fod o, gynnorthwy i ereill heblaw y Bed- Yddwyr yn Morganwg, yr ydym yma, heb ofyn ei y ef, yn ei osod o flaen ein darllenwyr, gan daer yrouno ar iddynt gario i weithrediad ei awgrymiadau a1", y pwnc pwysig dan sylw:- PWYSIG IAWN:" nwyl Frawd,—Yr wyf newydd dderbyn cylch-lythyr ularj oddiwrth y Parchedigion J. Webb, a T. M. Ipswich; yn dynouno arnaf i wneyd rhywbeth mor eithiol ag a ellir, i gael ein holl leoedd o addoliad wedi foid°^eStrU y Cofrestrydd Aroly gol (Superin- v RfyisirarJ yn ol y gyfraith bresenol; a hyny, os Ma h" °yn neu erbyn y dydd olaf o'r mis hwn. ffa]6 awer 0 hethau "pwysig iawn," fel y dywedant, yn w i wneyd hyn ar unwaith P'iod W^n^au gofrestra ein Capeli er gweinyddu 2 j Sael mwy o amddiffyniad yn erbyn aflonyddwch vn <"3"«o.dd„>ddoliad. r^wjstro y Dirprwy wyr Klusengar (Charity Com- WvJ Br* ymyraeth a'n capeli a'n hysgolion, os dyg- 4 j6U d wedi eu gwaddoli. dystiol a,'dystebau fcertificates) y cofrestviad yn » fod J Safadwy °'r a grybwyllir ynddynt, ac Pellaeh 6r^n'0' mewn unrhyw lys, heb unrhyw brawf rhyw e,n caPeli rhag cad eu colli, mewn un. M ^sentera' C^?BH^W^Beth 7 dW5r' lleoedd ^a°^0S ^a helaethrwydd yr ydym wedi parotoi "S^ydffurfwyr^ -vn gyhoeddus, fel enwad ac An. STfa Ymneillduaeth' ac 1 gael gwrandawiad ac yetyriaeth gyda golwg ar yr holt gyfreithiau a wneir mewn, perthynas i fat- eriori eglwysig, &c. &c. Mae yn ofynol cofrestru ein hallgapeli, cangpnau, ystafell. oedd, a thai lie yr arferir pregethn. Mae eisieu hefyd, ar yr eglwysi oeddent wedi eu cofrestru cyn y a. 1852, i ail gofrestru o dan y gyfraith bresenol, gan nad yw yr hea gofrestriad yn rhoddi y manteision oil ag sydd yn angen. rheidiol. Y Dull i gael hyn i ben sydd yn hollol rwydd, arhad, [28. 6c.]. Gwnewch appeliad at Superintendent Regis- tar y Dictrict am ddau bapyr i bob lie, yna efe illu hanfona hwynt i swyddfafy Registrar General, ac Jfe fydd i un o honynt i gael ei ddychwelyd i chwi, i gael ei ar- wyddo, a'i gadw gyda gweithredoedd ereill eich capel. Ychydig o'n capeli sydd wedi eu cofrestru o gwbl, aey mqe hyn yn peri i ni i fod yn llai ein dylanwad, a chael llai o sylw nag a ddylem yn y Seneddr, ac yn y Deyrnas; gan hyny bydded i ni wneyd hyn yn DDIOED. Yr eiddoch yn ffyddlon, )4.. BENJAMIN EVANS. Heolyfelin, Khag. 21,1860. 0. Y.—Gwnewch eich goreu, da chwi, yn eich cym. mydogaeth, heblaw yn eich lleoedd eich hun, i gael hyn i ben; gan, efallai, y gall rhai lleoedd ddianc hebgael y cylch-lythyr hwn neu, ar ol ei gael, fod yn ddisylw o hono. Mae yn dda iawn genym hefyd fod y brodyr da sydd yn S'urno y cwrdd mtsol yn Neheu- barth Sir Gaerfyrddin wedi awdurdodi ein brawd an wyl, a gweinidog llafurus Capel Sion,Llanelli, i anfon llythyr at bob Eglwys ya swydd Gaerfyrddin, yn galw sylw Gweinidogion a Diaconiaid ein heglwysi at y mater hwn. A gawn ni etto daer ddymuno ar bob eglwys i gydweithredu yn y mater yma ? GWEDDI YN ENNILL ARIAN.-Unwaith cafodd Samuel HickfuddugoHaeth nodedig ar un o "rldynion}'byd/' Yr oedd Samuel ac yntau yn lied adnabyddus o'u gilydd. Yr achos oedd ganddo y pryd hwn oedd y Genadaetb Dramor. Dadleuwyd esgus ar ol esgus ac yr oedd Samuel yn eu tori, fel Samson raffau y Philistiaid. Wrthweiedpobrheswmyn ofer gyda y gwr arianog, syrthiodd Samuel or ei linian, Ran droi oddiwrth y cybydd i ddadleu a Duw am agor ei galon, nes oedd y gwr a'r aur yn crynu gan ofn, ac yq dolefain, Sam, mi a roddaf i ti gini os tewi." Yr oedd Samuel yn dal ati, gan ddadleu &'i Wneuthurwr can lleieil oedd gini i anfon yr efengyl i'r boll fyd, a chan Ileied,fel ad-daliad am y miloedd a roisai Rhaglunlaeth i'r gwr hwnw. Y cybydd, yn cynhyrfu mewn arswyd, a waeddai drachefn, "Sam, yr wyf yn dweyd wrthyt taw, mi a ro'f i ti dilau gini os tewi." Gyda hyn, yr oedd Samuel ar ei draed, ac yn dary gwr boneddig yn ei addewid, er fod yn anhawdd credu yn nghywirdeb aracan y rboddfvr.—Traethoitjfdd.