Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

- k. etholiad SIR BENFRO.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

k. etholiad SIR BENFRO. yn etlir.rrT^r etholiadol yn Sir Benfro wedi terfynu ]a Phillips trwy fwyrif o 216. Nid oedd yddoj v 0 wahaniaeth rhwng daliadau gwleid- ^chioi' e- ymgeisydd am yr anrhydedd o gyn- ^0lleddw ^enedd. Yr oeddem yn gofyn i ?'r ^dai/ ^r,°^us' ac un 0 weinidogion y Sir, pa un "^4do y goreu, a'r atebiad a gawsom oedd, °edd v „ Un goreu i'w gael; ond mai Phillips oedd 0 lawer." Mae yn debyg mai felly yoK^rT ^ae hyn yn rhoddi cyfrif i raddau etho}ia{s/vR'adau llawer o'r ymneillduwyr yn yr dweyd -Y1?' oedd y Cyrnel Owen yn Dori a ffiudwli v? am ^ano» tra yr oedd Phillips yn Dori tyhhefno" buasai Owen wedi dyfod i'r maes ddaeth v ?ynt> neu ddyfod i'r maes fel dyn pan i WtV&Sa* 0 werth i'r Annghydffurfwyr yn y allai „r dynion o'i blaid. Mae yn resyn iTchioV ^Wyr Benfro gael rhyw un i'w cyn- "lei^io el y w^ad a fyddai yn debyg o ^Ojgynnu ^eddyliau yno yn hytrach na chael eu flvnJJ.? a £ y niaent wedi gael trwy yr ^yr Dvf d U" fyddai dim modd i Annghydffurf- dyfodof 6 ^eEill eu gilydd yn well erbyn amser ^aroL a'? c^yduno ar foneddwr o olygiadau rhydd- felly L drosto fel un gwr ? Pe gwnel- Sylanwad i<Je-nt yn sicr o ennill y gamp, er pob I e Yn a?^yT°riaidddwyner eu gwrthwynebu. ^eith>.pjaCj8 0 alar i bob dyn ystyriol i ganfod a ^iacon' 1-a?au yr etholiad diweddaf. Gweinidogion ^Wyj.( *aic*> aelodau a gwrandawwyr, yr Ymneill- ^yd's P*eidleisio dros ddyn a fydd trwy ei y Mad. 6 p ^ol yn croesi eu golygiadau yn Senedd i gvf 76^a? ^awer fuasai iddynt yn yr etholiad 11 y Cxfr au gilydd, a gosod eu golygiadau o °edd a'* rybyddio ar unwaith, os ^asent- y* dyfod i fyny i'w dysgwyliadau, y ^dd a *y yn gadael rhyngddo ef a'i wrthwyneb- Pr°ffes °Uasent yn llawer iawn yn fwy cysson a'u pleidle'°-S ^artre^ ar ddydd yr etholiad na. rhoddi DlP^au Un a fydd yn eu camesbonio trwy asai hnlf18 °* e^do yn Nhy y CyfFredin. Pe erVn g0iv ,a^nghydffurfwyr y Sir yn ardystio yn rhaff 18 u y ddau ymgeisydd, trwy lwyr ym- j^eddaf J:yiI)naeryd unrhyw ran yn yr etholiad 03 aff a\"alai yn fwy effeithiol yn y dyfodol na han aet°ant wrth bleidio y Cyrnel Owen yn hnnerog ag y darfu iddynt wneyd yn yr > ofer >' ,*r ydym yn ami yn treulio ein nerth ^dra'ii y^anwad am ddim, wrth ymladd °'r tu a^i1011 Glastwraidd fei Cyrnel Owen; Lort Phnr mae P^e^dio Tori hyd asgwrn ei gefn i ^aid. Dvi^8' y? e^n dodi lawer yn ddyfnach yn broff em J ywedyd ar unwaith, Os na H^riaeth i0n ^yw un symudiad oddiwrth J^dynt e. jrJ1ynSochj wyr Pentyrcha gadael UY<%law ynay^ffrwgwd th°d Kilkenny' he^ dr0ch^ ^yfed Wedi yr, etholiad drosodd, a gwyr y add gyda s^l deilwng o achos llawer gwell, bydded i deimladau gael marw, a'u' claddu, a phenderfyned rhyddgarwyr Dyfed i edrych am ddyn o'r iawn gymmeriad y tro neaaf, ac ymladd drosto,—neu, yn hytraeh, dros egwyddorion yn ei berson,—gyda'r un gwroldeb ag y buont yn awr yn hau i'r gwynt, ac yn medi y corwynt.

Family Notices

Y PYTHEFNOS.