Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

BANKYFELIN, SIR GAERFYRDDIN.

Rhestrau Manwl, Canlyniadau a Chanllawiau
Dyfynnu
Rhannu

BANKYFELIN, SIR GAERFYRDDIN. Cynnaliwyd cyfarfod llenyddol yn y capel uchod dydd aaolig, i860 y llywydd oedd y Parch. A. Jenkins, Cana. "eirniaid, y Parclm, T. Thomas, Llanddowror; a W. 1°mas> Soar. Ar ol i'r llywydd agor y cyfarfod, galwodd • ^avies i anercb y gwyddfodolion, yr hwn, wrth ddes- y dd.iu feirniaid at eu gwaith, a ddy- Dau mewn swyddi yma gawn, A dau yw rhai'n a fyn gael barnu'n iawn." nid W-"Wyd y ddwy line!! yma yn y cyfarfod hefyd un'g dangosasant eu hunain yn feistrolgar o'u gwaith bod yn eithaf diduedd hefyd. Aeth y si allan fod Y beirniaid yn adnabod rhai o'r ymgeiswyr yn ol y cnawd; Jr oedd y feirniadaeth yn barod pan glywsant hyny. Gan iarf81 ddyfod i'w clustiau, aethant a'r cvfansodd- e, .au a* weinddog o enwad arall, a dywedodd hwnw mai i, r *rys gwyllt oedd yn mlaen o ddigon. ac yr oedd id Jw^S yn berffaith anadnabyddus i,'r gwein- °S h\vnw. Yn awr, awn vn mlaen at waith v cvfarfod. 151. Bendithiaist goed y maesydd." Plant dan 15 oed. yn cystadlu y goreu oedd Miss J. Tucker. Canu Merch y Meddwyn," o Delyn y Plant. 7 yn o goreu Elizabeth Evans. • Ysgrifenu am y mwyaf rheolaidd. Y goreu oedd Mr. ■EOwen, ysgolfeistr y lie. > Beirniadaeth yr englynion ar y Milflwyddiant. 10 yiT1geisydd y goreu, yr Ysgolfeistr. o Adiodd Cwynfan Job." 6 yn cystadlu; y goreu „ ^r* Isaac Rees. tn 6. Carlll Solo T,mor,_L F'y enaid a Hiraetha,"—" O, Mor hawddgar yw dy bebyll di." Rhanwyd y wobr rhwng dd Thomas a John Davies. Bu lhyw seremoni gan- ej inewn perthynas i'r canu hwn na we ais I m?wn un cae'6 l °'r ^aen> se^ myne(l allan fel na fnasent yn' fod' Clywed y na' y "a^ ac y sylw°dd y beirniad, y rhai olafdan gryn anfantais i ganu wedi bod allan yn cy]lyd- Nis gwn pa angen myned allan oedd, gan nad oedd y testun yn ddifyfyr. Ys;oir,niacIaeth ar y gyRtraweniaeth y goreu oedd yr sgolfe18tr. 8. 3cj'. Plant dan 15 oed yn darllen y pedair adnod olaf o'r tl bennpd o Rhufeiniaid y goreu oedd Lemuel Morris. ta(jj Adrodd Sabbath cyntaf ar ol y uwymp." Syncys- V VI/V y"a aetbom i gael ychydig luniaeth. Rhanwyd °.or rhwng J. Davies a T. Richards. ]VjVd •reuwyd y cyfarfod hwyrol gan Mr. J. Griffiths, gan \fn' 30 ^na cafwyd ga'r 0 ann°gaeth i'r sefydliad !>«, -t, "J°nes, Caerfyrddin: ac yna dechreuwyd a gwaith y cyfarfod. Steph Canwy^ deuawd, "Wrth afonydd Babilon."— M T PiS* ^aeth dau vn mlaen y goreu oedd Miss • m ucker ac'Elizabeth Evans. testu '• ^?ar^en difyfyr" (o'r hyn lleiaf, dyna oedd y fvf n ) ond dim ond y cyntaf ddarllenodd yn ddi- (jarll^ °"'e8'cl yr oedd y Ueill yn cael ei glywed ef yn testun1'] °e(^ ^awer mwy 0 angen myned allan ar y V wnV. i1Wn "8g wrt!l ganu >' sol° grybwylledig. Rhanwyd 3 X llon'hwng Mr. Job Morris a J. Rees. <]eyrn atln lriaWfi Mawl a th erys di yn Sion."—Cyn- Mm V r,, 3 trioedd yn ntfaen y goreu ddigon oedd 4 Ro- U Mnl* J- Thomas, Thomas Evans. Ab TnBJlnTU'aet*1 at- y deuawd- Rhanwyd v wobt- rhwng 6 R a ?6lJan Wy"» sef J. Thoniaa a'r ysgolfeistr. Ar iVv\rn,ad?et!1 ar y traethodau buddugol. Y goreu gan Mr Adr°ddwyd y "Wenol a'r Aderyn To," 8ef v 5 a "Morgan a Mair," Vker r yn a^,?g' §ari )'r ysgolfeistr a Miss A. y Wrai«\iinWna 0,'gan ei ran yn dda, ond ni ddaetli gyda'^Uaii v ^7Sta^yda^'i. der»yn hw" ag y daeth hi dda<nan PVJII YDJ-, Canwyd ac adroddwyd amryw beWJd v S <J«K| yn ystod y dydd. Di- S y C5fi"fo<1 ""J weddi g,„ p,rc!l. 'W. Tliomas, Soar; ac fe aethyr ymgeiswyr llwyddianus adrefyn HaweD, ond yr aflwyddiannus, mae yn debyg, heb eu boddhau.- r Un OEDD YNO.

-------, LLYTHYR ODDIWRTH…

ANNEDD-DAI Y TLODION.