Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

[No title]

Rhestrau Manwl, Canlyniadau a Chanllawiau
Dyfynnu
Rhannu

EGLWYSI CYMRU A'U GWEINIDOGION, eert,8 ^uw wedi gweled yn dda, trwy ffolineb pre- pw "u» gadw y rhai sydd yn credu." Ewch, a yr efengyl," yw geiriau Pen Tywysog ^ed •d n*\ Mor sicr ag fod pregethu yr efengyl "i'r ? ?r^e^i° gan yr Arglwydd, y mae hefyd, fod efea^sydd yn pregethu yr efengyl, fyw wrth yr yn wybodus i bawb fod Eglwysi Ymneill- p^ft Cyainj* yn mhell iawn yn ol yn y pwnc rhv f\° dalu eu gweinidogion yn briodol. Mae tirfelin 0 8ylw Wedi ei alw at y mater; mae rhyw Wed* bod i ymyraeth &g ef; ac y mae bai Befvdr i na fuasai y charge a draddodir i eglwys ar *fian u S^^idog yn ymdrin mwy ar pwnc o tyd v A1"*41* I" ebe rby w hen ffermwr crebach- «olud?Mdlyd, a'i enaid mor sych a thafod y atian a y He poenus. Arian! pwy hishe ch, VlTr bregethwyrs ? Own I yn meddwl 'ch bod PurL„ 8*eyd tipyn er mwyn 'neyd lies i beneidie." Gentle ate^ fyddai eiddo un arall*—" Ond, Mr. ai} yn,Inan Marnier, nis gallaf/u?y/a eneidiau." Dyma de'i^Q-e» P»y bynag fydd yn teimlo, neu yn con- Vyr § » yn cywilyddio—yn galw sylw darllen* 4'u D CYMRU at yr eglwysi yn ett cyssylltiad Pan mdoSion- delir i yr average; nid yw y salary a %da^mido,? yn Nghymru yn fwy n& £ 60 y fyfld o 08 yw gymmaint. Yr exception yw, os na Ua, «?an )' gwr wraig a phlant—"for," ebe rbyw- *haid i*aTsons are proverbially prolific." Mae'n gwraig I ?Te^n"^0g edrych yn weddaidd, cynnal bod P"*ant> tanysgrifio at wahanol gymdeithas- frodvr Raredig i'r tlawd, rhoi llawer ciniaw a the ttos, ap .f ar eu taith, llafurio yn galed ddydd a ^*er UnV\y.r oU» am M60 y flwy.ddyn I Mae °^diwrth mwy i Jack bach am gadw'r brain Pte8«thu ZP1* naS T mae i'w weinidog sydd yn Gwddom y Rwir fel y mae yn yr Ie&u" iddo. V^lt v HhLam ddyn»°n cyfrifol, cyfoethog, yn rhoi rglwydd Fter at y weinidogaetb. Maddeued yr dymun U C^ydd"dra' ond yn wir, credwn mai oedH °'j j ^ywsom am uii poor fellow (gobeithio I?,'1 dde» u*u) yn sefydlu yn y Gogledd, ^yw l6^n Awyddyn, a lie i gadw buwch." ^8u° buwch TU r^aid ei 1 fe'ddwl byw wrth ^yn« jPofi • ?rae llawer gweiaidog yn awr, yn — i £ 30 y flwyddyn. Gwyddom am rai Yi»in«ft»jarc^us Otygydd i mi am alw y Bedydd- yr /tM*i • uTry^" Er nad yw yn briodol, etto Primatur o Rose Cottage y tro hyn beth yn cael eu talu yn lied respectable, efl y dylent gael; ac am hyny, yr ydym wedi rhoi yr average (efallai yn rby uchel) yn £ 60. Y ma6 lawer ytt uwch"W Lloegr; er fod; yno rai yn cael cyflogau bychgtti, etto yr ydym yn hollol o fewn ycyItb paaydy.- wedwn mai 4J100 y fhvydltyn yw yr average yn Lloegr. Ysgrifenodd gweinidog parchus yn Nghaer* odor bampklet; yn galw sylw at y pwnc hwh. Teitl y llyfryn yw, "The Cry of the Labourera ph&h da iawn fyddai ei gyfieithu, a'i ddosparthu t^yljr dywysogaeth. Os oes eisieu reform yn y peth hj^ ar Loegr, pa faint mwy yn mhtith eglwysi Cymrti f Ymdrechwn vybod ynte, yr achos o'r camwri ma#<r hWnr ,:i '• (a.) Pregethu am ddim. Yn y cylchoeddamaetn- yddol, yn enwedig, mae pregethwyr wedi eu codi, ac efallai wedi sefydlu fel bugeililid dros eu m^m qg- lwyfli; a thrwy eu bod yn feibion ffennwyr cyfrifol, acwedipriodi yn dda, ac yn meddiannu trfoedd lawer eu hunain, y maent ar byd eu hoed wedi pre- gethu" hebarian," ac yn fynych iawn heb werth." Pob parch i'r brodyr hyn, ondymadnt wedi gwneyd mwy o ddrwg i'r eglwysi, tfag a wtiftnt byth o les etto. Pwy all ddysgwyl i'r boOT gyfratou at y weinidogaeth, pan y maent am flynyddau wedi "cymmeryd o ddwfr y bywyd yn rhad," heb dalu hyd y nod am y Uestri ^ridd'' oedd yn ei gltido ? Yr ydym yn adnabod rhai eglwysi' a ddylent roi o leiaf £ 100 y flwyddyn i'w gweinidogioni,' yn ochain ytt ofnadwy wrth geisib cafegltf tMittt yr wythnotj; a -Y hyny yn unig, o herwydd eu bod yn arfer cael yr efengyl gan ryw farmer cyfoethog aim ddim. fir mwyn y nefoedd ar ddaear, gwnaed y brodyr amaethyddol yma fynu cyflog briodol am eu gwaith; ac, os adwaenant ras ein Harglwydd Iesii Gfiat," gadawer iddynt roi yr hyn a dderbyniant i'r Athro- feydd, neu y Genadaeth Oramor, neu at gynnorth* wyo gweinidogion mewn sefyllfaoedd isel. Mae llawer bugail yn awr yn galtu dwcyd fel Pedr fifpt, Arian nac aur nid oes genyf a mawr y Ifee a wnelai y cyfoethogion pe b&ent yn defbyit Salaries am eu gwaith, ac yna yn eu rhoi i gynnortbwyo y brodyr nad oes ganddynt aur nac arian, nac efydd yn eu pyrsau," ac efallai na fedd&nt "ddwy bais. na chyfrifir un y wraigj. Nid yw yn debyg, y bydd i'r pregethu am ddiJn" barhau ya mbd!aoha&oee hon; ond y bai hwn yn y blynyddau. (Wedi myned heibio yw yrachos; fadi awr yn cael ei dalu mpr wael. ate mor aonheilvn^ o Gristionogaeth. (i.) Pregethu Teithiol.—Credwn fod pregethu teithiol wedi gwneyd llawer o les yn Nghyaitru—' wedi bod yn foddion i blanu achryfbaloe*l "ai" at I galonogi brodyr da oeddynt yn ngwyneb anhaws- derau yn ceisio dal arch iÐuw i fyny. i Da ijkwu yw genym yto awr w^led gweioidog eyfrifbl