Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

10 erthygl ar y dudalen hon

CAPEL Y BEDYDDWYR, CEFNCRIBWR.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

CAPEL Y BEDYDDWYR, CEFNCRIBWR. Ma. Goi,—Darfu i ryw berson, dan yrenw Abraham Lloyd, amcanu eieh twyllo chwi fel Golvgvdd,* a chynnyrchu terfysg yn y He hwn, trwy ^ru dau lythyr atoch o barthed gweithred ein cape!, R'r celwyddau mwyaf disail a eliid dyfeisio. Heb fyned yn fanwl i'r hanes (yr hyn a wneir etto os bydd eisieu), caniatewch i mi osod penderfyo- iadau y cyfarfod eglwysig ger eich bron chwi a'ch darllenwyr, fel y galloch weled pa mor gamddar- luniadol a chelwyddog y mae yr Abraham Lloyd hwn yn ei lythyrau. Yr oedd y cteadur dieg wyddor yn ymwybodol ei fod yn llunio ac yn ysgrifenu celwydd pan yn gyru atoch ac er mwyn diogelu ei bun rhag y dirmyg a hhedda y fath felidigedigrvvydd, y mae yn galw ei hun yn Abra- bum Lloyd, ond nid oes dyn o'r enw hwnw yn yr boll wlad hon. Y mae yn debyg mai yr amean Do, a darfu iddo lwyddo hefyd, gan i ni xael ein tvvvtio yn drwyadl. Mae y fath adyngwael yn ^aeddu "ill dinnyg oi a dirmyg y cyhoedd am y fath weithred 1 a gvvatl Chwanen yn ei glust hyd nes editarnao. •m wrth ddefnyrtdio y fath etvw oedd eich catnarwain chwi fel ||blygydd, yn gystal a'n niweidio ninnau yma. Yr oedd y dynion byny, y rhai a gym-! merasant active part yn Yigwrieuthoriad y leait, yn cynnrychioli barn a theim!ad yr holl eglwys, fel y dengys y pendirfyniad dyntaf a'r tri canlytibl, ac felly nid oedd arnynt eisieu maddeuant yr eglwys, ac ni orfodwyd hwy i roddi y lease, fel yr haera y celwyddwr-bwn. Rhoddwyd y lease i'r Parch. Reet Davies, ar gytmygiad ac eiliad' y per. sonau a fu yn ei gwnevd, a thrwy gydsyniad y cyfarfod eglwysig. Dyffla ni yn rhoddi ein henwau- priodol, ac nid rhai ffugiol, wrth y papyr hwn, » gall y Parch. Owen Michael, Wr Patch. John Jones (Mathetes), brofi ein gosodiadau os bydd eisieu. Yr ydym yn ysgrifenu y penderfyniadau o lyfr yr eglwys, yr hyn a wnaed ac a arwyddwyd gan y gweinidogion ucbod. THOMAS Ltewis, THOMAS JONKS. Cwrdd eglwys, yn ol rhy bydd priodol, a gynnal- iwyd yn Nebo. Cefncribwr, er ymdrin a mater gweithred yrnddtriied y capil, yn ngwydd y cyflafar- eddwyr gwahoddedig, y Parch. Owen Michael, Peuybont. a'r Parch. John Jones (Mathetes), Pisgah, Pyle, pan y penderfynwyd :-r- 1. Fod y cyfarfod hwn yn ystyried eglurhad yr ymddiriedolwvr, obarthedgwneutbuliad y weith- red. yn hollol foddhaol, ac yn ei dderbyn fel y cyfryw. 2. Fod y cyfarfod hwn yn derbyn y gyfryw weithred, ar dystiolaeth y cyflafareddwyr, o barthed i'w chywirdeb. 3. Fod y cyfarfod hwn yn cyflwyno y weithred i gadwraeth y gweinidng., y Parch. Rees Davies, Cyhyd ag y byddo yn gweinidogiethu yn y capel. OWEN MICHAEL, Cadeirydd. JOHN JONES.

ATEBION.

",Jit eh i ofyniad W. Watts.

At Mr. B. R. S. E., Bktenffos.…

Ateb i Jeduthun. ,','L.

OOFYNIADAU.

Aty I'arch. B. Evans, Castellnedd.

.:-Aty Parch. J. Junes (Mathetes).

,1>YCH YMMY G.

Y GATH YN YMDAGU WRTH LEDRATA…