Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

2 erthygl ar y dudalen hon

EGLWYSIG.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

EGLWYSIG. EINCAPELI A'U GWEITHREDOEDD. YNrny ddiweddaritr rhifyn o'r blaen, ddr- byniasom y nodyn canlynol oddiwrth ein eydlafurwr ieuanc a gweichgar At y Parch. T. Price, Aberdar. ANWYL SYR,—Caniatewch i mi. alw eich sylw mewn ysgrif vn SRREN CYMRU ar ymddiriedolaefh capeti, &c. Ymddengys fod y pwnc. yn gwisgo ag. W, dd wirbwysig yn y dyddiau presenol, gan fod cy-fraitb neillduol ar y cvfryw achosion i ddyfod roewn gweithredifd ar y 17eg o Fai nesaf, ac y mae Yo ffaith fod y bobl yn lied anwvbodus o'r hy n agy dylai trmtdeed, ar drossdwyddiad ciddo i ddybenion elusengar, fod er riawyn bod yn legal. A barowyf 7 gfrhejech wasana-eth mawr i'r wlall sr yr adegbre- senul, pe gwelech yn dda roddi- ysgrtf ar y pwnc yn 7 SEREN. A ydyw pob trustdeed yn legal os bydd wedi ei enrollo yn brydlawn yn yr High llourt of Chancery 1 Ac a fyddwch morgaredig a rhoddi tieleton o drustdeed capel, yn nghyd a nodi rhai Ydwyf, yr eiddoch yn wiiiorteddol, Uanelian, Chwef. 10, I860. JAMES JAMES. Mae y pwnc y cyfeiria. ein gohehydd ato yn un gwir bwysig. Mae o bwys cofiobod y gyfraith neillduol y cyfeiria ef ati ynawr mewn gweithrediad, ac os na fydd i ui gvm- meryd gafaelar ein manteision o hyn i Mai 17, 1862, bydd rhaid i ni ddyoddef ei mell- dithion ehwerwon. o hyny allan. Mae y cyfle yn cael ei roddi yn garedig i ni adgy. weirio sefvllfa deeds ein haddoldai yn awr. Mae yn syndod genym ni feddwl fod y fath ttifer p add old ai gan y Bedyddwyr yny Dywvsogaeth beb fod yn ddiogel. Cyrn- merwehyr engbraifft hon fel esboniad o'r hyn ag ydym yn ei feddwl. Yn y flwyddyn darfu i Gwrdd Chwarter Morganwg benodi Pwyllgor, Cynnwysedig o'r brodyr Titus Jones, Benjamin Evans, a Thomas Price, i edrych dros title deeds capeli y B<-dyddw:yr yn Morganwg. Bu amryw o'r eglwysi mor garedig ag aufon y gweithred- oedd i'r brodyr, tra na chawsant y fraint o weled y Ueilh Gwnaeth y brodyr extracts lied helaeth o'r cyfryw a fu yn eu: dwylaw, er mwyn gwneyd Mynegiad i'r Gymmanfa, ond nid ydynt hyd yn hyn wedi cael gor- phen eu gwaith. Wei, o'r nifer a ddaeth i'w dwylaw, cawsant fod un o bob cnwech yu hollol ddiwerth, o herwydd nad oeddent wedi eu enrollo, h.y., yr oeddent yn hollol ddiwerth. y, pryd hyny. Ond yn awry mae cyfleo hyn hyd Mai 17, 1862, i gael y rhai yna wedi eu enrollo, a byddant o gyf- lawn gwerth heb wahaniaeth pa mor hen bynag y byddont. Buasetn yn cydsynio a. chais ein brawd James, trwy fyned i mewn i'r pwnc yn fwy mahwl, ond mae sypyn yi hen Gadben Simon newydd ddyfod i law, a gwelwn fod I y gofiaid wedi bod yn trin y very thing y mae ein gohebydd yn ei geisio. Mae yn ddigon i ni allu dvwedvd yn y fan yma fod Johnygof yn ymdrin a'r mater yn hollol deilwng o fachgen da ag sydd yn talu sylw i hawliau egUvysi Crist yn yr eiddo ag sydd wedi costio yn ddrud iawn i lawer o honynt. Yr ydym ni fel G-olvgwyr yn gallu endorso golysjiadau John ar y mater, ac yn sicrhau ein erfeillion y gallant ymddibynn ar ei es-1 boniad o sefyilfa y gytraith. Os gallwn fod o rvw help i unrhyw eg- lwys yny materhwn, ni fydd neb yn fwy parod i'w roddi nâGolygwyr SJISEEN GYIVIRU. ■

CIPDREM AR Y BYD CREFYDDOL.