so J I ' ',,',' .;,,",1.;1; Wi?« l iota-.|1862-04-11|Seren Cymru - Papurau Newydd Cymru" /> ,,llJiny"ft'tWT"'I,I.n,'" .;7 EGI^SIG^ .*»»• <'i<:9ii> so J I ' ',,',' .;,,",1.;1; Wi?« l iota-.|1862-04-11|Seren Cymru - Papurau Newydd Cymru
Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

,,llJiny"ft'tWT"'I,I.n,'"…

Rhestrau Manwl, Canlyniadau a Chanllawiau
Dyfynnu
Rhannu

llJiny"ft'tW T 'I ,I.n, .;7 EGI^SIG^ .*»»- • <'i<:9ii> so J I ,1.;1; Wi?« l iota-. lesi'-i". ■■ I w, ADG-YFNERTHION YE EGLWYS. YR ydym ni o'r farn er ys llawer dydd fod yr Eglwys G-ristionogol yn yinfoddloni yn j Orarodo] ar arcs yn ei chyflwr amddifynal, Yn bytrach nag ymosod ar diriogaeth y gelyn. Mat y byd yma, i rqddau mawr, ^edi cadw meddiant or, y gwvddonau,. celf- yddydau, clasuriaeth, &c. Mae ein Me- cAa$$c*f institution* a'r boll ddpsparth Uyn j0 gymdeithasau yn cael eu cadw yn nwy- W.y byd. Mae holl glybiau y wlad yn ^oaf etto yn ytafarndai, gyda'r eithriad o ^dyfod i*r capel neu y Man unwaith yn y flvryddyn. Yn awr, credwn ei bod ynllawn bryd i ni gymmeryd gafael mewn llawer o'r1 Pethaia hyn, alt, dwyn o dan nawdd Seion,, dylai Seioneu gwneyd oil yn wasanaethgar 0 »lwyddianst y deyrnas faWor. ysbrydol yn y byd. Mae yr eglwys a gyferfydd yn Ngbalfaiia, Aberdar, er ys btynyddaa, ys ceisio gwnevd hyn, ae i raddau mawr mae "edi bod yn llwyddiannus. Mae yima 4rnryw o gymdeithasatf yn perthyn i'r pg. as ti lwys ag ydynt yn llwyddiannus a blodeuog. ] Ni a gawn nodi gweitbrediadau rhai o r fhai byn yma. Nid ydym yn meddwl y ym. yp gaUhy-u: fod yn un niwed, tra y dichon Wneyd lies mewn cyramydogaetbau. ereiil. y gyntafa ddaw i'n sylw yw, y Gymdeithas Jjenyddol. l^is gallwn roddi well desgrif- Iad. o boa na chyhoeddi y Rheolau syml ^rth ba rai y mae yn cael eHlywodraethu. %ipa bwy CVMDEITHAS LENYDDOL OA-tf •'»'> FARIA, ABERDAR 0 as p IS-l Yw v DbiON M r. Will mm DaviM Mr. John Jones; Mr. Henry Davies. THYSOBYPB Mr. Edward Gilbert Price, YSGRIFENYDD? Mir. Benjamin Hinton. PWYLLGOR: 3" Howells T. Moor Lewis J. Dayles^ H. Joftes D. Antboflji't yn ogbyd a swyddogion y Gymdeithas., ATHRAWON CyfanSoddiadau Tratetfe* °dol, Ateithiau, Dadlenon, Cyfieithiadau, &c., y Llywydd a'r Is-lywyddion. Gram- ade&au-*Cy .ipraeg,Sa:es,ti,eo,Lladin, Groeg, c; pg), Hebraeg j lawn Sillebiaeth y Gymraeg,, «c., E. G. Pricje a J. Jows. u I?apl|ei]iydd- 'aeth Gymraeg a Saesnegv >Mit Jehn! Jpiues;. Daearyddiaeth Gyssegp^igv Mr. Behjapm n Hinton. Athroniaeth Natnrioi; Arferiadau yr luddewon; Cynniledd Gvvleidyddol & ^bynniledd Teuluaiddj Edward (jHbkt; ii..j SAii'tiamiM r* noiii: RHlJStATJ. ;I. Fod j Gymdeithas bon i gael ei galw wrth yr enw Cymdeithas Lenyddol Cal- faria, Aberdar," a bod ei chyfarfodydd i gael eu cynnal yn Vestry Capel Calfaria. II. Fod y Gymdeitbas i gael ei rh6ol- eiddio gan Ijywydd, tnoeM ragor. o Is- lywyddionj Trysorydd* Ysgrifenydd^ gyda Phwyllgor o dhweeb o bersonou,—yr oil i feddu bawl i siarad a phleidleisio ya holl gyfarfodydd y PwyUgpr, a'r oil i gael eu dewis trwy bleidlara o blith yr holl aelddau, a'r oil i fyned allan o swydd ar beh y flwyddyn, ond bod yr oil yn gymhwys i gael eu bail ethol, os bydd yr aelodau yn dewis gwneJdbygy., I t- < v. III. Fod holl aelodau yr eglwyS. yn CalT faria, a gwrandawwyr y cynnulleidfaoerld yn Galfaria, Bethel, Gadlys, a'r Ynyslwyd, —-hefyd holl athrawon a dysgyblion yr I y Ysgolion Sabbothol yn y lleoead uchod, gydag; unrhyw ber^soif ar/ill a gymmeradwyir fel qp, 6 gymmeriad moesol da,—yn gym- Y,,Inm,erl.a 0-0 hwys i foayn aelodau o'r Gymdeitbas, os bydd iddynt ymrwymo i daltl i. y gylran chwarterol yn unol 4 Rheol YI., ac hefyd i 0 ^ydymffiirfio ■fi'r holl reofaOt hyn. IV. Dyben y GYHldeithastydd diwyllio meddyliau yr aelodau, trwy gyfranu gwy bodaeth yjr^ y canghenau canl^nqt P. ddysg. etdiaeth :— £ (im -irfitji .u/dfia h koib • I. Beibrai44«v-,4:i'iM<ua-iq- I'.if-v;? v ;i t. ,f (a) Hanesyddiaeth Ysgrytbyrol. (5). Amseryddiaeth y Beibl, (c) Gysgodau yr Hen Destament.1 (d) Seremoniau yr Hen Destament.' 1 (idit) Arferiadiau yr luddewon. w (ë), Prophvyydoliaethau a'u Cytlawniadau. (jQ Daearyddiaeth Gyss^gredig. (if) Pftrthedeg {T^pogrftphy) Gwlad Canaan. (g) Bvwgraffiadau Beiblaidd. (ng) Bywyd Crist ar y Ddaeal*. (k) Swyddau Cyfryngol CrisCC,s*J l r Ai. t$ (tli Cyfahsbddiad yr Eglwys.9ij; (/) Ordinhadau yr Eglwys. 1 (m) Athrawiaethau yr Tsgrytfiyiia^ e (n) Hanesiaeth Eglwys^ « 2, Ieithyddftl.i ■ (a) Gram adeg Cy mfaeg, Saesneg, Lladin, tjrrdeg, a'Hebtaeg. r (S) Cyfieithri o iaitH i iaith.'♦15,5nv- Cc) Sillebiaeth. (i) DarlienyddiaetUVj 3. Cyfansoddiad. v (a) Cyfansoddiad Tcaetbodfttt,^ OB M' (b) Cyfansoddiad Areithiaui nm 4. Araethyddiaeth. fiAi1'- tit), Areiihiau ar y testunau uchod.j! (b) Dadleuon ar bynciau neillduol/ 5/Ath^otiiaeth. y n ae Hi lú,)" :1ú:f,h"'l'!ill (Ji"'l:!I'; t\ (a) Athroniaeth Naturiol. (b) Athroniaeth Feddyliol. 6. Cynniledd. (a) Cynniledd Teulnaidd. ""I" (h) Cynniledd Gwleidyddol. Gydag unrhyw deatun neu destunau ereiil a. ddichon gael eu cynnyg gan aelodau y Gymdeitbas o bryd i bryd, ac a fernir yn 0 ddyddorol gan y Pwyllgor. 1. V. Fod dewisiad y testunau, a r dull cyftredin o'u trafod, yn cael eu hymddiried i'r Pwyngor—tra y gall unrhyw aelod, ar unrhvw hrvd, gynnyg testun neu destunau i. sylw y Pwyllgor. v. VI. Pod pob person wrtb ddyfodyn" aelod o'r Gymdcithas i dalu y swm 0 Chwe Cheiniog, a'r un swm yn chwarterol. Byd4->{ i chwarter y Gymdeithas ddechreu ar y nos -j- cyfarfod cvntaf yn mis lonawr, Ebrill, Gorphenaf, a Hydref, yn mhob blwyddyn. ''SJ> fod- VII. Bydd i'r Llywydd, os yn wyddfod- oJ, i lywyddu holl gyfarfodydd y Gym- 'deithas-yn ei absenoldeb un o'r Is-lyw- yddion—ond os na fydd un o'r Is-lywydd- ioq yn bresenol, unrhyw aelod a etholir aT Y., Eryd i fod yn Llywydd am y cyfarfod wnw. VIII. Fod dysgn Gramadeg i gael ei ys- tyried yn rhan neilldnol o weithrediadau y Gymdeithas—a bod i bob un a ddewiso lymuno a'r Dosparthiadau Gramadegol i datu Swilt yn y Chwarter yn ycbwanegolat y swm o Chwe Cheiniag a delir ganddyntatuC dreulion cyffredin y Gymdeithas. IX. Ni chaniateir mygu, na siarad ofer,. yn ystod oriau y cyfarfod a bydd yn rhaid i bob un ufyddhau i alwad y Llywydd am ddystawrwydd a threfn pan alwo am hyny, neu fod yn agored i ddiaelodiad o'r Gym- deithas. X. Pan fyddo testun yn cael ei ddadleu, ,arferir rheolau Ty y Cyffredin, gyda y gwa- baniaeth na fydd un bleidlais i'w chym- .meryd ar ddiwedd ymdriniad a'r pwnc Tnewn dadl. XL, Ni chaniateir i un aelod wneyd un- rhyw gyfeiriad personol ac anfoneddigaidd, ¡. 0 duedd i ddolurio teimlad un o'i gyd-ael- odau. XII. Bydd i gyfarfodydd y Gymdeithas i ddechreu am 7 o'r gloch, a diweddu am 9 o'r gtoch yn yr hwyr. XIII. Hyd ag y gellir, bydd i gyfarfod- yddy Gymdeithas gael eu cynnal o leiaf unwaith bob wythnos, ac os bydd modd, ar nos Fawrth yn rnhob wythnos. XIV; Bydd arholiad cyhoeddus, yn 'chwarteroi,hannerb!ynyddo!, neu yn llyn- yddol i gymmeryd lie, er gweled gweitbred- iadau y Gymdeithas, a chynnydd yr aelodau f