Papurau Newydd Cymru

Chwiliwch 15 miliwn o erthyglau papurau newydd Cymru

Cuddio Rhestr Erthyglau

2 erthygl ar y dudalen hon

♦ : ATHROFEYDD Y BEDYDDWYR…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

♦ ATHROFEYDD Y BEDYDDWYR YN SIR FYNWY. G A N RUFUS. GAIR 0 vchwanegiad at yr hyn sydd wedi ei ddweyd yn barod am "Dy Athrofaol Ponty- pwl." Gwn y maddeua fy mrawd Mr. Mor- gan i mi am hyn. Ein hamean yw, cael cym- tnaint o hanes y sefydliad ag a ellir ei gael. Wedi symud y Gymdeithas o dref y Fenni i dref Pontypwli ac wedi dewis Dr. Thomas.yu athraw, y peth nesaf oedd cael Ty Athrofaol —^adeilad o werth. Ond pa le yr oedd yr Athraw a'r Myfyrwyr i ymgyfarfod yn yr ■ amser y buasai y Ty yn cael ei adeiladu. Dy- wedasom yn un o'n hysgrifau blaenorol,.i'r pwyllgor, wedi cael cydsyniad Mr. Thomas i argymmeryd v swydd athrawol, lwyddo i gael ty iddo ef a'i deulu, ac iddynt osod swm fechan o arian allan, er mwyn ei adgyweirio, a'i wneyd yn gymhwys i dderbyn y myfyrwyr i mewn i gyfrann gvversi iddynt. Mae y ty bychan hwnw yn sefvll ar yr ochr ddeheu i'r heol, fawr sydd yn arwain o dref Pontypvvl i Bont Crum- lin. Saif y tu hwnt i'r Toll-glwyd. Dyna lie y buwyd am flwyddyn gyfan, ac mae'r n'aith hon wedi rhoi peth hynodrwydd ac. enwog- rwydd i'r ty hwnw. Mae llawer i fyfyriwr, adnabyd(itis ,i'r ffaith, wedi edrych ar yr hen dy gyda'r teimladau cynliesaf ac anwylaf, ar gyfnf hyny, a gobeithio na fydd iddo gael cam gan neb, ond y ca chwareu teg i sefyll hyd nes y syrthio o hono ei bun. ^Yn ystod yr amser hwn ni buwyd yn cysgu nac yn segura ond yn meddwl yn ddwys, yn cynllunio yn dda, ac yn gweithio yn galed. Pa fath dy oedd y Ty Athrofaol i fod? Ty mawr ac hardd, cysurus a chyfleus, gwasan- aethgar i'r sefydliad, a theilwng o'r enwad. Cydunwyd i A. Crosford, Ysw., ddwyn i'r pwyllgor y plans a'r specifications o'r adeilad, yr hyn a wnaeth i foddlonrwydd hollol; a mwy, rhoddodd ei lafur yn rhad—heb arian ac heb werth. Teirnlai y pwyllgor yn awr galon i weithio—cydunwyd i brynu tir ar estate Capel Hanbury Leigh, Ysw., Lord Lieutenant of the County. Ond pa le mae'r arian i'w cael? Dyma ddyrysachi Na; mae gan y sefydliad gyfeillion gwresog a chalooog-yn foddlawn rhoi benthyg digon o arian at yr adei!ad—cyilwynwyd ganddynt at wasanaeth y pwyllgor ddim llai na .£1,400 am y tal o ..£50 y flwyddyn. Dywedodd Esquire Leigh y rhoddai efe werth jE25 o geryg at yr adeilad ac felly, ar y 3ydd o Awst, 1836, ymgytinull., wyd i Beuygarn, i'r ysmotyn tir, pryd y go- sodwyd i lawr gareg sylfaen Ty Athrofaol y Bedyddwyr yn Mhontypwl. Ar yr achlysur, cyfansoddwyd yr Englynion canlynol gan y Parch, J. Williams, Aberduar :—

DADL RHWNG Y CREFYDDWR A'R…