Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

CONGL YR EFRYDYDD.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

CONGL YR EFRYDYDD. V .d- t» ATEBION. > H. 4tebi ofyniadCarwr Trefn, Seukn ToeA. Y. 1. Nac ydyw, mor bell ag v gwn I. 2. Am na ddaeth neb a'u hachos o flaen y Gvm- manfa, tybiaf. Yr eiddoch, &c., J. ROWLAND. i pynnyff ateb Dychymmyg Amaethwr. ¡ J i iEramled hynodrwydd pob gwithddrych, n meddiant amaethwyr v byd, Run cysglyd a llonydd, 'rwyn credu, Y w r hynotaf o honynt i gyd Yr hwn sydd a'i loned o fywyd, Puan Mdo yn gwneuthur ei waith, A cnanddo ddau bed war o lygaid, •' ?r na.Wna ymsyroud i daith. A hwn tu yn wrthddrych ryfoddol • Vh'-i I lawer wrthweled eihyd, Wna weithio er meithrin i fyny Yn union wych ddynion y byd. Peiriant at ddyrnu, 'rwyn credu, Sy n meddiant amaet-hwyr ein tir Os methais ddehongli'r dychymmyg, Knoed l mi faddeuant mown gwir. Eryh Llanon. Vynnyg Dewi loan, Llysfaen yn Rhifyn 137. <- Bit llawer o siarad, a Hawer o dwrw, Yn nghylch y dychymmyg sydd 'nam o dan sylw: i. RHedd llawer }*n d'wedyd o fewn dref y Login, » Nad all sai Nadoljg ddim taflu i'r Gwanwyn Crocs helyd i bob peth, h wy dd' wedent yn sydyn, tuasai gvvel'd Pasg yn niwedd Mehefin. Bum innau yn meddwl 'run peth ag oedd llawer, S 8 r lath Hh ddim un amser! Ond wrth roi fy pghyfnf yn JSrych y Bedyddwyr, Yn mis lachwedd enwog, mis nesaf i Ragfyr, Yn ngwagle yr unfed ar hugain y givelais L • raewn llyth'renau, ac yna mi synais. Os lawn ydyw hwnw, na synwch ddim, fechgyn, l- Os cawn fwyta'r wydd yn nechreu y Gwanwyn f Gael Kwiedda y pa8f! yn hirddydd haf tesog Ond hawddach y credat i'r Pare! T. ab Ieuan, > Neu Brinter Caerfyrddin, i golli eu hamcan. Ni-on.. y Gymro na Roberts, Caergybi, •;< Xy r,"a' nesaf. yn aragen i 'leni *t ^'1>'aina' rhagor, gwell iddynt hwy farnu, oy ft gwneuthur Alnianaciau—cydunent a'u gily'. !X .if uc ateb, gan hyuy. d'vved Dewi, f;i un canmol ai cablu bydd doethion y Rhydri. E.R.S.E., Login-

* J V I COFYNIADAU

BARDDONIAETH.

PENNILLION DIOLCHGARWCH AM…

LLYFR HYMNAU NEWYDD.