Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

Y CYFYNGDER YN SIR LANCASTER.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Y CYFYNGDER YN SIR LANCASTER. At Drigolion Sir Aberteifi. ANWYL GYFEILLION, Yr wyf yn credu fod yr adeg wedi dyfod oddiam- gylch, pryd yr ystyriwyf hi yn ddyledswydd arnaf i'ch anerch chwi ag ycliydig eiriau ar yr achos sydd yn awr, fel y mae gwaethaf y modd, yn hysbys i ni gyd, sef, Y CYFYNGDER YN SIR LANCASTER ac hyderaf na fydd fy ymyriad ag ef yn cael edrych arno gan neb, yn y mesur Heiaf, fel awydd ynof i'w, cyfarwyddo yn y llwybr y dylent gymmeryd. Ofewny misoedd diweddaf, derby niais erfyniadau liuoaog, oddiwrth wahanol Bwyllgorau Cynnorth. wyol sydd wedi eu ifurfio, i ofyn Tanysgrifiadau drwy y Sir hon. Yr oedd genyf ddau reswm tiros beidio gwneuthur feUy hyd yn awr. Yn laf, Yr oeddwn yn gobeithio na fuasai y cyfyngder, yr hwn a oddefwyd yn amyneddgar a cltanmoladwy, yn parhau ond am ychydig amser, a thrwy hyny gallesid ei gynnal heb gymhorth oddiwrth ddyeithr- iaid ond, fel y mae mwyaf yr anffawd, nid felly y bu ac, yn 2il, Yr wyf yn cyfaddef ruai fy main! ostyngedig i oedd, ac ydyw etto, mewn ymweliad mor bennodol a hwn, os bydd y lie a drallodir yn, analluog i gynnal ei hun,fod yr achos yn dyfod yn un Amherodrol, a dylai dderbyn cynnorthwy cyfar- tal oddiwrth Drysorfeydd y Llywodraeth, at ba rai y gorfyddai i bawb danysgrifio; fel mai effaith cynllun gwahanol, hyny yw, ymddibynu ar elusen bersonol, fyddai, yr wyf yn credu, cyfeirio ffrwd y cyfryw elusen oddiwrth y gwahanol teoedd yr ar- fcrent eu dyfrbau iun rhedle mawr, gan adael eu rhedfa arferol yn sych ac anffrwythlawn. Pa fodd bynag am hyn, y mae barn wahauol yn cael ei choledctu ar yr adeg bresenol, fel y gellid meddwl ac fe'm siomir yn fawr os ymddengys Sir Aberteifi yn glaiar yn nghanol y cynnorthwy a'r cydymdeiinlad cytfredinol a dd&ngosir yu awr tuag at ) r ardaloedd trallodedig. Yr wyf yn ostyngedig feddwl nad Cyfarfodydd Cyhoeddus ydynt y cyfryngau goreu i gael Tanys- grifiadau Elusengar, o herwydd ynddynt hwy tueddir llawer, gan deirnladau y fynyd, i roddi mwy nag a allant, neu fwy nag a roddent oui bai hyny ac nid dyma yr elusen y mae ein Harglwydd yn ofyn, fel y gellir profi drwy ddigon o enghreifftiau o'r Ysgrythyrau Santaidd. Gyda'r ychydig sylwadau rhagarweiniolhyn, dy- wedaf, bellach, fy mod wedi trefna gyda'r gwa- hanol Ariandai yn Aberystwyth, Llanbedr, Castell- newyd'l yn Emlyn, ac Aberaeronj i dderbyn Tanysgrifiadau at wneyd Trysorfa, i gael ei galw ''TRYSORFA GYNNORTHWYOL SIR LANCASTER ■—fy mod yn cynnyg gadael.y cyfryw gyfrifon yn ago red liyit Ionawr y lOfed, 1863;—y gwnaf, yr amser hwnw, gasglu y gwahanol symbu o bob Ariandy, a'u bunion i'r Pwyllgor Cynnorthwy ol Canolbarthol; y bydd y syiuiau, yn nghyd ag 0 Enwau y Tanysgrifwyr, i gael eu cyhoeddi yn y Newyddiaduron cylchynol. Y mae yn ddiamhen genyf y gwna Llythyr rha- gorol ein Hesgob, (yr hwn a glywais yn cael ei ddarllen heddyw yn yr Eglwys), dueddi pawb i danysgtifio a fyddant yn yr Eglwys ar y dyddiau y byddo yn cael ei ddarUen; ac nid Oes genyf ond gobeithio y ca y Llythyr hwn y fath ddylanwad ag i gymhell pawb nas tanysgrifiasant o'r blaen i wneyd hynylyn awr, ac i gymmeryd yr un llwybr ag yr wyf fi yn fwriadu gymmeryd, sef, rhoddi yr hyn a allant hebgor, heb ddrygu eu helusenau car- trefol, i'w brodyr yn Sir Lancaster, ar barai y mae adfyd lleol yn gwasgu yn drwm yn awr. Ychwanegaf, fy mod yn credu, yn mhob Tanys- grifiadau Elusengar, fod ceiniogau .y dyn tiawd mor dderbyniol, ac, ft allai, yn y cyfanswm, pior effeithiol, a phunnoedd y dyn cyfoethog; ac y gwnai Cyfeisteddfodau Lleol hwylusu i gasglu Tanysgrifiadau y rhai nad oes gauddynt amser 11a chyfleusdra i ynrweled a'r Ariandai. Ydwyf, anwyl Gyfeillion, Yr eiddoch yri ffyddlawn, Peithyll, Tach. 30, I8G2. E. L. PaYSE.

HANESION CYFFREDINQL,

:. '.————"..... :'''- VAURYNNGHYMRU.

LLOFRUDDIAETH FILEINIG AR…