Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

FPFCPMBATT LLYFR HYMNAU Y DIWEDDAR BARCH. JOSEPH HARRIS PLYGIAD BYCHAN. 8. C. Mewn Ilian 1 6 „ Croen Dafad 2 0 „ Croen Llo 2 6 „ Croen Llo lliwiedig, gilt edges 3 0 PLYGIAH MAWK. Mewn Croen Dafad 3 6 Croen Llo 4 0 D.S.-Rhoddir y seithfed llj-fr o'r plygiad bychan yn rhad, pan anfonir taliadau gydalreirch- ion ond nis gellir rhoddi caniatad yn y plygiad mwyaf, na thalu y cludiad. Pob archebion i'w hanfon at W. M. Evans, Seren Cymru Office, Carmarthen. Cyhoeddir ar y laf o Iunawr, Ebrill, Gor- L phenof, a Hydref, Pris Is., SEREN GOMER, Cyhoeddiad Chwarterol DAN NAWDD GWEINIDOGION ENWAD Y BEDYDDWYR. GOLYGWYR: PARCH. JAMES ROWE, ABEKGWAEN, „ E. THOMAS, CASNEWYDII, „ J. R. MORGAN, LLANELLI. C'YNNWYSIAD Rhif lonawr, 1863.—Anerch- iad SRREN GOMER at y Bobl leuainc- Y Bed- ydd Cristionogol a'r Beirniad "—Bywyd Paul -Rhesymeg — Y Weinidogaeth Gristionogol- Eiriolaeth y Duwiol ar Ran Dynolryw-Cyssyllt- iad Crist a'r Greadigaeth ac a'r Eglwys- Rhesymeg—Adoiygiadau, &c., &c. Teimlir yn ddiolcbgar i weinidogion am bleidio SERKN GOMER, a'i dwyn i sylw en cynnulleidfaoedd. Yr archebion i'w hanfon aj y Cyhoeddwr,— IV. M. Evans, Carmarthen. At Athrawon yr Ysgolion Sabbothol, &c. YN BAROD I'R WASG, "Y C Y NN AD L I ED Y D D SEF, Cynnadleddau (Dialogues), &c., bardd- )0 onol a rhyddieithol, at wasanaeth yr YagoI- ion Sabbothol, Cyfarfodydd Adroddiadol, ac Eisteddfodau; yn dri dosparth, dwyfyddoI, moesol, a difyrus. Gan H. W. HUGHES (Uuw Arwystl), Dinas, Pontypridd, Glamorganshire. Bydd i'r llyfr gynnwys 72 tudalen, 12mo., pris Chwe Cheiniog. Dymunir ar Athrawon yr Ysgol Sul, ac ereill, gasglu enwau yn mhob ysgol, ac anfon nifer y derbynwyr i'r Awdwr yn ddioed. Rhoddir y seithfed i'r dosparthwyr. FOR SALE, AN ExcellentS9 stop Alexandre HARMON- IUM, hardly worse than new, only used 1 year. For particulars apply to Rev. H. W. Hughes, Dinas, Pontypridd, Glamorganshire. Yn awr yn barod, pris Is., Rhif 23ain a 24ain 0 n EIRIADUR BEIBLAIDO A BUWINYDDOL, YN CYNNWYS NODIADAU Eglnrhaol ar Eiriau, Personau, Cenedloedd, Defodau, Gwy_li.au, Seremon- iau, Gwledydd, Afonydd, Anifeiliaid, Adar, a Pbrif Byaciau Athrawiaethol ac Ymarferol yr Ysgrythyrau Santaidd gyda Chrynodeb Hanes- yddol a Beirniadol obrif Gyfundraethau, Athraw. iaethau, a Sectan hen a diweddar, &c. Gan y PARCH. J. JONES (Mathe)tes Yn cael ei gynnorthwyo gan dros ugain o brif Weinidogion y Bedyddwyr yn Nghymru. 4W Gellir cael y GEIRIADUH o'r dechreu yn awr, gan fod y Rhifynau cyntaf wedi eu hail- argraffu. Teimlir yn ddiolchgar am enwau ychwanegol at y lIyfr gwerthlawr hwn. Rhoddir vr elw arferol am ddosparthu. Yr archebion i'w hanfon aty Cyhoeddwr,— IV. M. Evans, Seren Office, Carmarthen. Newydd ei gyhoeddi, pris 6ch. mewn llian, a Is. mewn pocket-book, YDRYCH BLYNYDDOL yn cynnwys Dyddiadur a Chofnodion cyffredinol at wasanaeth y Bedyddwyr Cymreig, am y flwyddyn 1863. Gan y Parch. T. E. JAMES, Glyn-nedd. Dymunir hysbysu fod ychydig nifer o'r DRYCH etto ar law a theimlir yn ddiolchgar i bawb ag ydyntynbwriadueifeddiannu y flwyddyn hon am anfon eu ceisiadau i fewn yn ddioed at y Cyhoedd IVr,- W. M. Evans, Seren Offict, Carmarthen. ■ Sylwedd Cymherfeddol Mor Lysiau Hempsted. MEDDYGINIAETH ANFFAELEDIGrhag Chwyddiadau Manwynawg, Cymmalau Chwyddedig, Gewynwst, y Droedwst,y Llwyn- wst, Malaethau, Crebachiad yr aelodau, &c., ac er gwneuthur Mor Ddwfr celfawl i Faddonau. i Y DDANNODD I Y DDANNODD! A wellir am Swllt, a chauir i fyny ddannedd tyllog gan TAYLOR'S LIQUID STOPPING. A werthir mewn costrelau Is. a 2s. yr un. Y mae yn dofi y poenarunwaith, ynllanw y tyllau, yn attal pydriad pellach, ac y mae'r dannedd yn dyfod yn ddefnyddiol drachefn. i Parotoir yr uchod gan R. Hempsted, Fferyll. ydd, 14, Grand Parade, St. Leonard's-on-Sea. Ar werth gan yr holl Fferyllwyr a gwerthwyr Meddyginiaethan Breiniol, a chan boll dai cyf- anwerth Llundain. (PY Byddwch yn sier o ofyn am HAMPSTKO'S Concentrated Essence of Sea Weed, oblegid o herwydd ei fawr werth, y mae efelycbiadau o'r un pur. TRAMWYFA RHWNG ABERYSTWYTH A CHAERFYRDDIN, DRWY ABERAERON A LLANARTH. THOMAS MORRIS, a ddymuna hysbysu JL ei Gyfeillion a'r Cyhoedd yn gyffredinol ei fod yn awr yn rhedeg CERBYD NEWYDD, Er cludiad Tramwywyr rhwng y Trefiuchod, yn cychwyn o 20, Hoel Fair, Aberystwyth, am 6 yn y boreu bob dydd Llun a dydd Gwener, yn cyrhaedd y Maesycrigie Arms, Caerfyrddyn yr un diwrnod, ac yn dychwelyd ar y Mercher a'r Sadwrn canlynol. PeleniWorsdell gan Keay. Peleni Llyaieuol Worsdell gan Kaye ydynt wedi gwella miloedd o bersonau, anhwylderan pa rai a YI. tyrid yn anweUadwy. Pan y maent y mwvaf sicr a buan, y maent yr un pryd y feddyg;a:a?tb fwyaf diogel a ellir gymmeryd nid oes achos i neb ofni eu cym. meryd, a (rail pawb obeithio cael esmwythad drwy eu cymmeryd. V mae nifer y TYSTIOLAETHAU oddi- wrth bob dosparth o gymdeithas, y rbai ydynt wedi eu cyhoeddi, yn profi yn ddiambeuol fod eu rhinwedd- au iachaol y mwyaf hynod o un feddyginiaeth ag sydd yn adnabyddus yn bresenol; ac y mae y ffaith fod eu gwerthiad yn cynnyddu yn barhaus am fwy nag ugain mlynedd, yn dangos eu bod yn sefyllfa o ymbrawf amser ac ymarferiad, a pha le bynag y maent yn ad- nabyddus cydnabyddir eu gwerth. Y maent yn gymhwys iawn i bersonau yn dyoddef oddiwrth:— Y Cryd j?latulency Cryd Cymalau Diffyg Anadl Gwendid cyffredinAfiechyd y gwddf Afiechyd v Bustt Gymmalwst Clwyf y Brenin Anhwyldeb y CyllaGravel Cluniau dolurus Dyfrglwyf Dolur pen Cornwydydd Dolur rhydd 1. Gwall Drculiad Llyngyr, &c., Toriadau Anwydau Twymyn Piles Darperir y Peleni hyn yn unig gan y Perchenogion John Kaye, Yaw., Prospect Hall, Woodford, Essex, diweddar o Dalton Hall, ger Huddersfield, Ar werth gan yr holl Fferyllwyr, a gwerthwyr meddyginiaethau, am is. l:C., 2s. 2c., a 4s., 6c. y blwch. Ty cyfanwerth, 22, Bread St., NOTICE. THE TEETH, Patent, March 1, 1862, No. 560. OSTEO-EIDON, NOW PROTECTED BY ROYAL LETTERS PATENT. Analysed and Reported on by Professor Pepper. Prepared in the Laboratories and under their per- sonal superintendence, MESSRS. GABRIEL'S OSTEO- ElDON is guaranteed freefiom any admixture. Being completely plastic, it is moulded with the utmost ac. curaey to the mouth and jaws, so as to be at once unfelt by the wearer, and indistinguishable by the keenest observer being elastic, it occasions no feel- ing of pressure, whilst the coating of Virgin Gold secures it from being tainted by drugs or abnormal secretions. EFFICIENCY OF ARTIFICIAL TEETH. The Invention of MESSRS. GABRIEL, the old-es. tablished and experienced Dentists, have brought the practice of their profession to so high a degree of per- fection that partiat or entire Sets of Teeth can be promptly or perfectly adjusted, and in such manner as to be removed and replaced at pleasure, to be worn without the least inconvenience, to present the ap- pearance of natural teeth of great beauty, and to be incapable of any noxious effect upon the mouth. MESSRS. GABRIEL THE OLD-ESTABLISHED DENTISTS, Have the honour to announce that they may be CON- SULTED DAILY, from Ten to Six, at their Residence, where their New Patented Improvements, and every specialte connected with the profession, may be seen daily. (Consultation Gratis.) American Mineral Teeth, best in Europe, from four to seven and ten guineas per set, warranted. Partial Set in proportion. COUNTRY PATIENTS Are informed that only one visit is required to com- plete from one tooth to a complete set, which can be made in one day. Messrs. GABRIEL, the Old-Established Dentists, (Diploma 1815) 134, Duke-street (opposite Berry-street), Liverpool; 65, New-street, Birmingham 34, Ludgate hill and I London. 27, Harley-street, Cavendish-square, J GABRIELS' PRACTICAL TREATISE, May be had Gratis. GABRIEL'S ROYAL TOOTH POWDER, Prepared from a Recipe as USED BY HER MAJESTY, Is. 6d. & 2s. 6d. per box. GABRIEL'S ANSISEPTIC TOOTH PASTE The best preparation extant .FOR WHITENING THE TEETH, Without injury to the enamel, 2s. 6d, & 5s. Per box. GABRIEL'S CREMICALLY PREPARED WHITE GUTTA PERCHA ENAMEL, Is the best Stopping extant for Decayed Teeth, or Toothache, and no matter hov far decayed, renders the injured member again sonnd and useful, and pre- vents Toothache. This preparation is entirely free from any metallic substance, and, as its name signi- fies, is specially prepared for thu purpose. Price Is. 6d. per box, with directions for use. GABRIEL'S WHITE ENAMEL CEMENT For Front Teeth, is an invaluable stopping, and has acquired a world-wide reputation. 5s. per box. GABRIEL'S ODONTALGIftUE ESSENCE, An astringent and refreshing lotion for hardening the gums. 5s. and lOti. 6d. per bottle. The above Preparations, with directions for private personal use, may be obtained through any respect- able Chemist in the Unised Kingdom, or of their appointed Agents, the local addresses of whom mvy be had on application. > LLYFRAU CYHOEDDEDIG GAN W. M. EVANS, CAERFYRDDIN. HANES PRYDAIN FAWR, yn Wladol a Chrefyddol, o amser tiriad y Cymry yn Mhrydain, hyd y fl. 1800. Gan y diweddar Barch. Titus Lewis. Wedi ychwanegu ato, a'i ddilyn i lawr i'r amser presenol, gan y Parch. John Emlyn Jones, A.C. Pris, yn Rhanau, lIs.; mewn llian, 12s.; mewn croen Ho, 14s. 6ch. Gellir cael yr ATDDODIAD, yn cynnwys hanes cyflawn am y 50 mlynedd diweddaf, arei ben ei hun. Pris, mewn Rhanau, 3s. 6ch.; mewn llian, 4s. LLAW-LYFR Y BEIBL (The Bible Hand. Book). Gan y Parch. J. Angus, D. D., Athraw Duwinyddol Coleg Regent's Park, Llundain. Wedi ei gyfieithu ar gefnogieth Cymdeithas y Traeth- odau Crefyddol, gan y Parch. J. Rhys Morgan (Lleurwg), lilapelli, Pris, yn Rhanau, 6«.j mewn creen llo, gs. DETHOLION 0 BREGETHAU Y PARCH- C. H. SPURGEON. Cyfieithedig gan y Parch. T. Lewis. Pris mewn lliain 3s. 6c. GRAMADEG CERDDOROL, yn ol Rheol- au Hamilton; yn nghyd a Geiriadur Cyflawn, yn cynnwys Eglurhad ar Gannoedd lawer o Dermau a Brawddegau Cerddorol. Pris, 3s. mewn llian. HANES Y BEDYDDWYR. Gany Parch. David Junes. Pris, yn Rhanau, 10. mewn croen llo, 12s. 6ch. GWEITHIAU AWDUROL Y PARCH. JOSEPH HARRIS (Gomer). Ynnghyd âChofiant yr Awdwr a'i Deulu, a Nodiadau Eglurhaol. Gan D. ap Rhys Stephen. Pris, yn Rhanau, 10s.; mewn croen llo, 13s. 6ch. RHYFEDDODAU NATUR A CHEL. CHELFVDDYD; cyfieithiadau gan mwyaf 0 Weith- oedd y prif Awduron Seisnig. Pris, 5s. CYFAILL AC ARWEINYDD Y GWR IEUANC, TRWY FYWYD I ANFARWOLDEB. Gan y Parch. J. Angell James, Birmingham. Pris, 1 •3s. 6ch. NERTH GWEDDI yn cael ei arddangos yn Amlygiadau Rhyfeddol a Ddwyfol Ras mewn cys. sylltiad Diwygiad Crefyddol yn America. Gan Samuel J. Prime, D. D. Pris, 8.. 6ch. CAB AN F'WYTHRTWM. Gan Mrs. Harriet Beecher Stowe. Gyda 27 o Ddarluniau. Pris, 4s. mewn Ilian. HYFFORDDWR YR EFRYDYDD, neu Arweinydd i Hunan-welliant. Gan John Mills (Ieuan Glan Alarch. Pris, 3s. Y PROFIEDYDD YSGRYTHYROL, neu Eirlyfr cryno o Faterion Ysgrythyrol. Gan y Parch. John Hughes, Liverpool. Pris, 2s. 6ch. GWEITHIAU AWDUROL Y PARCH. B. Price, lCymro Bach). Pris, 3s. CYDYMAITH Y BEIBL, wedi ei fwriadu i ddosparthau Beiblaidd, Teuluoedd, &c. Gyda Darlunleni o'r Byd Henafol. Pris, 2a. mewn lliain. MEDDYG ANIFEILIAID, neu pob dyn ja Feddyg i'w Anifeiliaid ei hun, Wedi ei gasglu a weithiau yr Awdwyr Seisnig goreu. Pris, 3s. GEIRLYFR YSGRYTHYROL, yn cynnwys Eglurhad ar Darddiad ac Ystyr Geiriau a ddefnyddir yn y Beibl. Gan John Mills, Llanidloes. Pris, 14 ceiniog. Y PERL YSGRYTHYROL, neu Agoriad 5 Wybodaeth o'r Beibl. Gan John Mills, Llanidloes* Pris, Is. 6ch. HANES BYWYD SIENCYN PENHYDD. Gan E. Mathews, Ewenny. Pris, is. ATHRONIAETH TREFN IACHAWDWR- IBETH. Gan Ddinaswr o America. Pris, Is. 3c. Y TESTAMENT DAEARYDDOL. Pris, 4s. mewn morocco; 3s. 6ch, mewn croen dafad. Y DULL NEWYDD 0 DDOFI CEFF- YLAU GWYLLTION, yn nghyd & Chyfarwyddiadau pa fodd i'w trin wedi hyny. Gan J. S. Rarey, y Dofwr Ceffylau hynod o'r America. Pris 3c. Danfenir 4 copi yn rhad drwy y post am Is. HANES TIRIAD Y FFRANCOD yn Aber- gwaen, yn 1797. Pris 2g. BYR HANES LLOEGR A CHYMRU, wedi ei gymmeryd o Waith M'Cullock, a Census y Llywodraeth. Pris 2g, YR ANIANYDD CRISTIONOGOL. Gan Dr. Dick. Cytieithedig gan y Parch. T. Levi. Pris yn Rhanau 58.; wedi ei rwymo mewn lliain, 6s. HANES Y PARCH. C. H. SPURGEON, gyda darlun cywir a hono. Pris 4c PWYLLWYDDEG (PHRENOLOGY) A MES. MERIAETH. Gan A. W. Jarvis, Pris, Is. COLEG Y DARLLENYDD. Gan y Parch. E. Evans, Llangollen. Pris, Is. PIGION 0 BREGETHAU. Gan y diweddar Barch. Christmas Evans. Pris, 5s. 6ch, GRUFF YDD LLWYD; neu y Bachgen Amddifad. Gan Mr. RogerThomas. Pris. flc. ATHROFA IACHAWDWRIAETH. Gan D. W. Morris. Pris, 2g. NATUR GWEINIDOGAETH YR EF- ENGYL. Pris, 3c. Y SABBOTH. Gan y Parch. J. Hughes, Liverpool, Pris, Is. CWESTIYNAU YSGRYTHYROL. Gan y Parch. R Parry. Pris, 4c. CHRISTMASIA; neu rai o nodweddiadau Neillduol y Diweddar Parch. Christmas Evans. Gan Brutus. Pris, Is. COFIANT Y DIWEDDAR BARCH T. R. DA VIES, Glanwydden. Gan y Parch. H. W. Hughes. Pris, Is. COFIANT Y PARCH. THOMAS. WIL- LIAMS, Glandwr. Gan BftCTUS. Pris 6ch. BYR-GOFION Un-ar-Bumthego Weinidog- ion Ymndawedig y Bedyddwvr. Pris, 3c. Y BEDYDD CRISTIONOGOL; Pregeth a draddodwyd yn Nhabernacl y Parch. C. H. Spur. geon. Gan y Parch. Hugh Stowell Brown, Llyn- lleifiad. Pris, 2g. TAITH Y PERERIN. Gan John Bunyan. Pris mewn llian, is. 6ch.; mewn papyr, Is GWELEDIGAETHAU Y BAKDD CWSG. Gan Ellis Wynne. Pris, Is. Y CEFFYL; ei Glefydau a'i Anhwylderau, a'r modd i'w trin a'u meddyginiaethu. Gan y Parch. D. Jones, Gwinfe. Pris, Is. DARLITHIAU AR LYFR Y DADGUDD- IAD. Gan y Parch. Hugh Williams, Amlwch. Pris, 3s. 6e. mewn llian. ESPONIAD AR LYFR Y DADGUDD- IAD. Gan y diweddar Barch. Simon Lloyd. Pris, as. mewn lliwa. Y CYFAILL MWIAF VYSSON. ENAINT HOLLOWAY. Afiechyd y CroB^pa^or. ddrw-g bynag y byddor Penau wedi eu hysgaldanu, y crafu, toriadau allan ar y croen clwyf y brenin, ac anhwylderau cyffelyb, arodd- ant ffordd o flaen gallu rhyfeddol yr Enaint hwn. os rhwbir ef yn dda ddwy neu dair gwaith y dydd yn r gw'aed1 ac os •ymmeri' r Pelenau er puro jr Gowt a Chrydgymmalau. Y mae gan y feddyginlaeth werthfawr yma fwy o effalth ar y gowt a'r crydgymmalau na dim a gynnygiwyd erioed, ac nid oes raid 1 neb fod heb ei wella os vmrvdd hon0^ dd^yjdi° y fcd^Pn'neth anflfaeledig hon yn ol y cyfarwyddiadau argraffedig sydd gyda phob llestnad. V mae yn symud pob math o hen boen yn yr un dull. un dull. Gwellhad tier o'r Caethanadl, Petwch, ac Anwyd. 01 rhwbir yr Enaint rhyfeddot yma i'r freat bob boreu a hwyr, yr un fath ag y rhwbir halen i gig, bydd iddoyn uan tymud y caethanadl gwaethaf, a phob drwg yn y frest, os cymmerir y Pelenau gyda'r Enaint. f Ch^Jdi'd" y » Chym- Er fod p anhwylderau uchod yn gwahanu vn ddirfawr yn eu tarddiad a'u natur, etto rhaid iddynt oil irael trin iaeth ar fanau neillduol ya y corff. Bydd i'r rhan fwyaf o'r mathau gwaethaf o'r anhwylderau hyn ddiflanu cvn bo hir, os rhwbir yr Enaint yn ddyfal i'r manau lie mae y drwg, hyd y nod wedi i bob mecidyginiaetb arall ddar- fod. Bob tro y byddo yr afiechyd. a'r poen yn fawr., dylid cymmeryd y Pelenau hefyd, ynol y cyfarwyddiadau. argraffedig gvda phob blwch. Dylid defnyddio y Pelenau ynpy>sylltiedig a'r Enaint yn y rhan fwyaf o'r anhwylderau can:yno) .— Coesau drwg Bronau drwg Llosgiadau Penddunod Brathiadau Mos- Cocoabay Cyrn meddal chetoes a Sand- Chiego-foot LloIg eira flies Cancrau Cymalau clwyfedigDwylaw agenog Festulas ac anystwyth Elephantiasis Ch wyddiad y Dolur gwddf Troedwst c/mmalwst Berw-losgiadau Ffrenau Crr^ni Afiechyd y cortf Didenau Dolurus Ennynfaoedd Penau dolurus Scurvy Yaws Archollion Briwiau Miniorog a*AT ,wertfl yn sefydliad y Proffeswr Holloway 244, Strand, ger Temple Bar, Llunda.n, ac 80, Maiden Lane" New York, a chan y rhan fwyaf 0 Fferyllwyr a gwerth' wyr cyffen, trwy y byd, am y Prisian canlynol s-ls 2s" 9c-i 4s- s: j Us-; 22s.; 33s. j y blwch. mwyaf 0136 tn mawr trw>" gymmeryd y Potiau. N.B.-Rhoddir cyfarwyddiadau i gleifion 0 bob matk o afiechyd gyda phob blwch. JOHN CASSEL'S COFFEES. Are Sold by the following AGENTS in this Dis- triet. CARMARTHEN—JAMES LLOYD NOTT SQUARE. A ABERYSTWYTH-J. Morgan, Gt. Dark Gate Street. ARGUED—J. Jenkins, Grocer. BRIDGEND—G. Melmouth, Grocer. CARDIGAN-D. Williams, Bookseller. GARDIFF—E. HartneU. Canton. ditto J. Rees, Bute Dock. ditto J. Rees, Pellet St., Newtown EBBW VALE-A. B. George, Druggist. HAVERFORDWEST W. Phillips Market Street r AIWDPTPU T ur T, T* ■D* Meyler Chemist, v r' W. Evans, Medical Hall LLANELLY—J. Robert New Dock. ditto Jno. Randal, Grocer. NEATH-M. Evans, Wind Street c w illed ^r~r• ^aY,e8> Market Square. SWANSEA—T. Evans, High Street. ditto W. Richards, do. ditto G. Ballinger, do. ditto G. Devonald, do. ditto W. Davies, Garden Street TREDEGAR-Thos. Price, Circle YSTALYFERA-D. Davies, Grocer COFFI JOHN CASSELL, ydyw'r rhagoraf ei RYM a'i FLAS. Cydnabyddir ei ragoroldeb gan y miloedd 0 deuluoedd yn mhob rhan o'r Deyrnas, sydd yn dal i'w yfed erys bIyn- yddoedd meithion. Yr ydys yn ei bacio mewn Canister a Bwndeli, a gellir ei brynu mor bura pherffaith yn marthau mwyaf annghysbell y wlad ag yn Llundain. Y Pris ydyw Is., Is. 4c., a Is. Scypwys mewn bwndeli 0 ddwy owns i bwys. GORUCHWYLIAETH ENNILLFAWR. Mae eisieu Goruchwyliwr yn mhob ardallle nad oes un yn barod. Am y talerau anfoner at JOHN CASSELL & Co,, 30, Fenchurcb, Street, London* neu at LONGMAN, LEONARD, & ROBIN- SON, Counter Slip, Bristol. Pan y TTOCED A THWYLI..—Gan ein gofynoch am JQ. bod yn deall fod ymdrech o yn cael ei gwneyd yn bresenol gan bersonau yn ein dinas i dwyllo y cyhoedd a Starch, gwael wedi ei wneyd i fyny 0;; mewn sypvnau tebyg i'r GLEN- FIELD STARCH, tybiwn ei /"•«r»Kv«ih o.vi, yn. ^dyledswydd arnom i rybuddio ein darllenwyr i fod yn bod yn ei gael, 0faiU8 pan yn p j j d f d gan y cynnyair y gair il QLENFIELD," ac enw y r Kwael gwneuthurwr, •• ROBERT WO- YD eml YN THERSPOON," ar bob sypyn, gan aml* nad oes un arall yn gywir. CAERFYRDDIN: Argraflfwyd a chyhoeddwyd gan WILLIAM MOR- GAN EVANS, yn ei Argraffdy, Rhif 120, Heot Awst. Gwener, lonawr 16, 1863.