Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

10 erthygl ar y dudalen hon

YMDDYDDANION Y TEULU.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

YMDDYDDANION Y TEULU. GAN Y PRYFGOPYN. PEN. II. AR nos Wener, Ionawr 16eg, yr oedd aelodau teulu Morgan Jones wedi cyfarfod yn lied gryno, a dau neu dri o ymwelwyr gyda hwy, y rtiai a fyddent i'w gweled yno yn ami. Yr oedd Robert wedi It-oil yn rhoddi tro allan, ac ar ei ddychweliad, estynodd rhyw hapyr i law ei dad, yr hwn oedd yn y cornel yn mwynbaut-i bibelled ddybaco, gan ddweyd, Dyna, nhad. Beth feddyliwch am hon yn awr ?" "Yh! B> tii yw, Robert? SEREN CYMRU? Yh! SEREN CYMRU-le, y SEREN yw hi, os 'dwy I yn y fan yma. Dyma hi yn bapyr news on te? Ac yn wir y mae yn 'dysgwyl' yn hardd—odi, y, sier i chwi, mae yn edrych yn dlos, ar odi. Yn -enw dyn, Rotwrt, b'le ce'st di hi mor gynnar a hyn ?" Felly y siaradai Moi-gan Jones wedi derbyn y Rhifyn cyntaf o'r SEREN yn ei liagwedd newydd. Taflwyd ef i hollol syndod a rhwng crafu fton ei glust, fel y byddai yn arfer, weithiau, pan mewn rhyw *t-vmp, ys dywed y bobl, a'i awydd am weled y SEREN oddit't-wn ac oddiallan, syrthiodd y bibell o'i law, a daeth i fyny y,. fwy o ddarnau nag yr aeth i lawr. B'le ce'st SEREN mor gynted. Robert?" gofynai Mor- gan eilwaith. "0, yr oell,ik-n yn rhyw led ddysgwyl am dani," oedd ateb y mab benaf. Aethym i dy Mr. David Davies, Bookseller, Cornel House ac yno y bu efe, minnau, Ann, ac Eliza, yn bwrw y farn ami. Yr ydym 'vedi ei hedrych yn lied fanwl." Wet, beth yw dy farn di am dani, Robert ?" Wei, nhaU, ar yr olwg gyntaf, chwi welwch fod y papyr yn dda iawn—yn llawer gwell na general run y papyrau wyth- nosol. Mae y llythyren yn ardderchog y gwaith yn bob peth a ellir ddysgwyl. Felly, mae yr olwg yn fy moddio yn fawr." Purion, Robert. meddai e. fam, Mrs. Martha Jones "ond beth am y cynnwysmd ?-beth am yr ymborth sydd wedi ei ddarparu i'r meddwl yn y SEREN wythnosol ? Mae hyny o bwys, ti wyddost." Wel, mam allwyl, yr ydych chwiyn iawn, fel arfer, ac yn eich lie i'r dim—mae y cynnwysiad o bwys, ae, yn wir, yn fwy pwysig n& dim arall. O bartlied i'r pen hwn yn y SEREN, bu David Davies a minnau yn lied fanwl trwy y rhifyn hwn, a'n barn ni'n dau, ac yr oedd Ann, Eliza, a Thomas Morris o'r un farn a ni, oedd,-fod y rhifyn hwn yn gynllun da iawn o'r peth a garem i'r SKREN fod yn ol llaw. Mae yn dda gen' I am hyny, 'machgen I, ond ar bwy sail y ffurfiasoch eich barn," oedd ateb Mrs. Jones. I- Wel, mam," meddai Robert, "ofnwyf y bvddwch chwi am fyned i'r gadair feirniadol yn y man ond er hyn, mae eich gofyniad yn eithaf teg. Dyna y trefniant cytfredin, ac maeyn dda..Mae yna chwareu teg yn cael ei gadw rhwng y cryf a'r gwan, y trwm a'r ysgafn, y Golygwyr a'r gohebwyr, y rhydd. iaith a'r farddoniaeth, y cartrerol a'r tramor. Yr oedd yn ymddangos i ni yn nhy David Davies fod pob peth megys wedi -caeI ei le priodol, ac fod ei le ei hun i bob peth. Mae gan y Golygwyr bedair o ysgrifau gwreiddiol ar, Y Cymry yn Lloegr, Budd Gymdeithasau yr Eglwys, Adolygiad y Pythefnos, ac ysgrif arall yn Adolygiad ar y flwyddyn 1862. Mae yno hefyd bennod ar bwne teuluaidd, gan Y Pryfgopyn; llythyr pwysig iawn gan y Parch. Robert Ellis (Cynddelw) ac un arall gwir bwysig gan y Parch. Edward Roberts, Pontypridd. Mae dwy ran o dair o wyneb dalen ar Ofyniadau, Atebion, a Barddoniaeth Hanesion yn cael eu lie priodol, tra mae y tndalen olaf wedi ei lanw ag Hysbysiadau. Ymddengys i mi, lnam, fod y Golygwyr a'r Cyhoeddwr wedi bod yn hynod o ffortunus yn nygiad y rhifyn hwn allan; ac os yw hwn yn sianipl deg o'r hyn a gawn yn y dvfodol, yr wyl fi yn mentro dywedyd y bydd SEREN CnlRu yn fwy o favourite nag y bu erioed o'r blaen." Eithaf da, Robert, yn wir, gobeithio w'i y cai di dy ddy- TOuniad," meddai Martha Jones. "A ma' hi 'ddod allan bob wythnos o hyn i ma's, odi ?" Ydyw, mam, meddai Robert; "a bydd yma bob nos "Wener 0 hyn allan." Robert, onid yw yn drueni na bai y SMIEN yn cyhoeddi y ffftsiynau (fashions), fel mae rhai o'r cyhoeddiadau Seisnig yn Swneyd," meddai Miss Maria Jones, yr hon oedd wedi rhoddi heibio ei gwaith gwnio, ac yn gwneyd i fyny un o'r cwmpeini <8g oedd o amgylch yr aelwyd. Nid wyf yn meddwl, Maria, fod eisieu i ni, y Cymry, dalu ua beth fel hyny. Yr wyf yn gweled digon o honynt yn cael eu gyru i'r wlad gan y Saeson a'r Ffraucod," oedd atebiad Robert i hyny. 0 ma' nhw mor bert, Robert," meddai Alice fach, gan *pdeg i fwrd i Maria i gyrchu supplement un o'r cyhoeddiadau seisnig a ddei oyuiai Maria er mwyn ei gwaith. Edrychwch, Robert, dyma udwy lady nice, a dyma y flasiwn am y mis presenol." Duw faddcuo iddynt," meddai Robert. Oni fuasai yn agoB cystal i lUlla, ar y llaw ddeheu, fod heb un corff i'w Swn J Beth YII eilw cynhesrwydd a synwyr cyflredin y mae yn dynoethi ru ui m'lr fawr o gortf yr eneth fel yna ? Dyna flasiwn di, Alice, aie? Wei, os bydd i mi byth gael gwraig, raodded yr Arglwydd ferch i mi & digon o enaid ganddi i allu oddifaes u«u uwchtaw eich ffaoiwn chwi." Ie, Robert, on i mae yma lawer iawn o bethau o werth," Meddai Mari.i. Dyma siamplau o velvet glare gauntlet, dress cujP, braided bonnet string, a dyma batrynau dresses, frockS) peliste.i," &c. Brenin u.wr, Matia! a oes genyt batrwn polices yna?', gOfynai Thotn os, gan godi ei ben megys o ryw lyfr, lie yr oedd y" yfed gwyWiaetti o'i tfrydiau. Nonsense, Thomas," meddai Maria, "pelisses wedes i felly, 'dwy ddim etto yn gwybod y ■.Wa >aui.eth rhwng ddau.- mcddiii Thomas. "Dyma y muslin cuff a'r habit shirt," meddai Alice fach, gan winco yn sly ar Robert, y silk apron, moire apron, cord- ed silk apron, plaid silk apron, trimmed with ruching." Both ? troubled with reching," gofynai Morgan Jones. "Wet 'dwy'n synu dim—mae yn ddigon, ar odi Stopwch, nhad, meddai Alice, yr hon oedd erbyn hyn wedi mjned i hwyl dangos y patrynau. Dyma)- butterfly pennuper, cushion a la duchesse, a 'Dw I yn hidio dim am dutch cheese, ferch. Fu gen I gynnyg erioed iddi nw. Mae yr un man gen I erfin bron," meddai Morgan Jones. Dyma etto," meddai Alice, gan droi'r ddalen, Costume A L'espagnole, Fancy Bodice, Garibaldi looped up A La Watteau "———. ¥ 0, ho, fe nsiff Garibaldi o'r gore' a Watt-ne haner dwsin o honynt, o ran hyny," meddai Morgan. O'r beauty," meddai Alice, dyma bethau pert-house jacket, highland cloak, the traveller, gipsy cloak, A La Militaire, a dyma y Ifordd i ddodi y gwallt, tiliad-Caiffare A La Rosse." Holt, holt, Alice, yn wir," meddai pen y teulu. Dyna ddigon. Yr wyf fi er ys blynyddau wedi gorfod cribo fy ngwallt cyn dydd, a ta nhw yn gwneyd hyn, byddai llai o boen yn eu penau yn ami." Holo, meistr, dewch yn y fan, a Master Robert hefyd mae y crane wedi tori yn number one, ac mae y ewbl yn sang de fang, yn hyfflon jibbets, yno." Felly y siaradai Wil o'r North ar yr adeg yr oedd Alice wedi myned i hwyl i ddangos v gwallt. Torodd hyn y gyfeillach i fyny am y tro hwn, ac felly ma yn rhaid i minnau wneyd, rhag colli'm ana'l ar y dechreu

SoltfliiacttaM.

[No title]

ATEBION.

QOFYNIADAU.

"Y DDANNODD.

ERCHYLLDRA CAETHFASNACH.

ENGLYNION

DEIGRYN Y MILWR.

,.,, CO L U M B I A B R Y…