Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

AT E1N GOHEBWYR, &c. ErN DBRBYNiADAU.—Y Pryfgopyn-Un o'r lle-Rufus-Cyw yr Eglwys—Gwrandawwr—Parch. J. Davies, Aberaman- Parch. D. 0. Edwards—lolo Fychan-Mary Jones—Ymofyn- ydd-Derbyniwr, &c.—Q. R.-Moses Bach—D. G. M.- Robert Parry-Carwr Trefn-Cas ganddo gythraul. GWBANDAWWE a ofynai'r Parch..T. Jones am brofion fod dyn- ion half-bred yn fwy diegwyddor a gwaedwylltna dynion ereill. o 8". SEREN CYMRU—A fydd i'r pyfeillion lluosog sydd wedi gn !• ysgrifenu atom yn cymmeradwyo y cyfnewidiad yn nygiad 1 allan y SEREN, dderbyn ein diolchgarwch calonog am eu llyth- yrau. Yr ydym wedi at,'b llawer yn gyfrindchol, ond aeth y t orwaith yn ormod; felly, cymmerwn y cyfle hwn i ddiolch i chwi oil ar unwaith a gallwn eich sicrhau y bydd i ni hefyd 5 ofalu am gadw mewn golwg yr awgrymiadau gwerthfawr ag F' ydym wedi eu capl gan rhai o'n gohebwyr parchus. MARY JONES.—Ymofynwch a chyfreithiwr yneich ardal. IOLO FYCHAN.—Mae eich gofyniadau yn cynnwys gormod o en- syniadau i ni allu eu cyhoeddi. 'A. B. C.—Dysgwyliwn am hanes yr Eisteddfod oddiwrth yr Ysgriferiydd, ac fe ddaw y Feirniadaetb. ar yr un pryd. GRAMADEGYDD lEUANC.—DysgwyHwn y bydd y Gwersi Gram- adegol o wasanaeth i chwi. YMOFYNYDD.—Mae Llaw-lyfr y Beibl gan Dr. Angus, cyfieith- edig gan Lleurwg, gyda y goreu a wyddom am dano. Gellir ei gael gan Gyhoeddwr SEREN CYMRU. PREGETHWR IEUANC.—Mae Barnes ar Isaiah yn fanwl iawn ac ymaiferol. J, REYNOLDS.—Home Office, Whitehall, London. DKREYNIWR oit DECHxEU.—Mae yn ddrwg genym am eich gofid; ond danfonwch lythyr at y Parch. R. Ellis, Caeryn- arfon, a byddwch yn debyg o gael boddlonrwydd. 41 FRANK LESLIE'S PAPER "—Diolch i ryw gyfaill da am y papyr doniol hwn o America. CAS GANDDO GYTHRAUL.—Mae y cwbl yn wir, bob gair; ond gwell gadael rhwng y ddwy arth. Nid ydym am gael dim rhagor ar ypwnc. CARWR TREFN.—Darfu i ni yn y Rhifyn cyn y diweddaf gy- hoeddi ffeithiau yr achos y cyfeiriwch ato. Mae y rhai hyny oil yn wir; a chredwn y dyleiit foddloni unrhyw Garwr Trefn, yn enwedig os bydd yn ddiacon mewn eglwys Gristionogol. Felly, Syr, nid vdym am i chwi gael cyfle o dan ffugenw i ofyn rhes o ofyniadau ensyniadol: ond os ydych chwi yn gwadu y ffeithiau a gyhoeddasom, gwnewch hyny fel dyn a Christion o dan eich enw priodcl. Y mae hanesion cyfnrfodydd llenyddol, &c., wedi dyfod i law ond o ddiffvg lie, gorfu i ni en gohirio hyd yr wythnos npsaf, pan yr ymdrechir gosod yr oil i fewn. •gfj* Diolchwn vngalonog i'r cyfeillion ydynt wedi llafurio i helaethu cylchrediad y SEREN. Mae yn lion genym hysbysu fod rhif v derbymvyr yn agos i fil yn rhagor nag oeddynt y Uynedd. Vn ngwvneb cymmRint o eyfnewidiadau, mae rhai camsyn- iadau wedi dygwydd wrth anfon y sypyr.au diweddaf ffwrdd— ymdrechir gwneyd pob coll i fyny yr wythnos hon. Er mwyn arbed amser a thrafferth, bydded i'n Gohebwyr anfon eu cvnnyrchion. yn ol eu gwahanol dueddiadau, f.1 y canlyn :— lipp" Pob hanasion—crefyddol a chymdeithasol, archebion, a thaliadau i Mr. W. M. Evans, Seren Cymru Office, Car- marthen, tgif Y TRAETHODAU, GOHEBXAETHAU, &c—Rev. T. PRICE, ^K.OSR COTTAGE. ARKRDARE. tgjgP YR YSGRIFAU EGLAVVSIG, o nodwedd yr erthyglau ap- weiniol Eglwysig, &c., — Rev. B. EVANS, PENYDREF HOUSE. NEATH. tW Y FARDDONIAETH -Rev. J. R. MORGAN (Lleurwg), LLANELLY, CARMARTHENSHIRE. T_A.XJI-A_ID-A.tj- Derbvnivvyd taliadau oddiwrth—J. P. Amlwch,T. H. Holywell, 0. L. Llrt vngwril, H. J. Tynewydd, C. E. G. Brymbo, M. R. Same, T. P. Llangvnidr, E. R. Bassaleg, J. P. Blaenau Gwent. W. M. Bedwas, J. L. Golden Orove. R. R. Tongwynlas, J. A. Kidwelly, M. M. Waunfach. A. W. Penvdarren, D. L Blaenffos. T M. Aberystwyth, T. J. Cileerran. T. G, Pontselly, D. R. Llan- gendevrn, T. P. Trefforest, J. L. Cleifiog, A. R. Peiitrehach, D. H. Aboronlais. ,J. J. M. Blaenau, J. G. LIundain, E. G. Bettws, B. E. Wern Wen.

YR WYTHNOS

LINCOLN A'R CAETHION.

Family Notices

CYLCHDEITHIAU Y BARNWYR. ;