Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

(Emfavf04mdd CfefjjtWol.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

(Emfavf04mdd CfefjjtWol. LLAWDDOGED.—Dydd Nadolig a'r nos flaenorol, pregeth- wyd yn y lie uchod mewn cyfarfod poblogaidd gan y brodyr R, Ellis, Llanefydd; W. Roberts, Llansantffraid J. O. Owen, Rhyl; a D. Thomas, Llangefni. Llwyddiant a'i dilyno. GELLI, BRYCHEINIOG.-Traddodwyd darlith yn y lie uchod, Tachwedd, 18fed, ar Dr Carey a'i amserau," gan y Parch. D. Edwards, Aberhondddu. Neillduwyd y Parch. F. Evans i'r gadair, ac wedi iddo siarad ychydig o eiriau, galwodd ar y parchus ddarlithydd at ei waith, yr hyn a wnaeth mewn moid ardderchog. Er mai Cymro yw Mr. Edwards, ac er mai yn Seisneg y traddod- odd y ddarlith, etto rhoddodd foddlonrwydd cyffredinol i Saeson y Gelli a phe buasai Saeso-i Vundain yno, nis gallasent lai na theimlo eu hunain wrth eu bodd pan y gwrandawent am yr anfar- Vol Carey. Yr oedd y capel yn orlawn. Yr ellv at ladd y gelyn. BimYCIIAN. HERMON, LLAMON.—Rhag. 22ain, a'r 23ain, 1862, cyn- naliasom ein cyfarfod blynyddol, pan y pregethoddy Parch. M. Ro- berts, Felinfoel, a'r Parch. D. R. Roberts, Llwynhendy. Dech- Teuwyd y gvahanol gyfarfodydd gan y brodyr J. Rees, Carmel, a D. Thomas, Felinfoel. Cafwyd yma gyfarfodydd cysurus yn mhob Ystyr o'r gair Ciniawwyd y pregtthwyr gan Mrs. Jones, Ffyn- nonrosfa, a darparwyd yn helaath ar gder y dyeithriaid gan Mrs. Philpot, Coedciw, a Miss Rees, GeHiga)ed.—E. P. EBENBZER, ABERAFON.—Dydd Nadolig, anrhegwyd plant yr Ysgol Sabhothol yn y lie hwn a. the a theisen am eu ffyddlon- <ieb gyda'r ysgol, pryd y cyfranogodd oddeutu dau cant o biant, lieblaw personau mewn oed. Yr oedd y te a'r dei;en yn wir dda, Am chwech, cynnaliwyd cyfarfod chwarterol yr ysgol, pryd yr adroddwyd a chanwyd amryw ddarnau yn ddylanwadol dros ben. Adroddwyd yn ddiweddaf hanes Job, gan un ar ddeg o bersonau, allan o SEREN CVMRU ac wrth derfynu y cyfarfod, rhoddwyd diolchgarwcli i'r merched a'r gwragedd am eu hymdrech gyda'r te a'r 'deisen. Gwedi canu hen don, ac anerch gorsedd gras gan y Parch. 1). Davies, ymadawodd pawb wedi eu llwyr foddloni.—(}. BETHLEHEM, LLANELLI. SIR FRYCHEINIOG.-Cynnaliodd yr ysgol hon eu gwyl de, dydd Nadolig, 1862, yn y prydnawn, er anrhegu plant yr Ysgol Sabbothol a g wledd o fara brith, a flrwyth Y ddeilen werdd, yr hyn oedd wedi ei ddarparu gan y brodyr a'r chwiorydd mewn modd teilwng o ganmoliaeth. Nid yn ami y oydd y chwiorydd yn ol • wneyd eu rhan, ac felly y maent y tro «wn wedi bod yn deilwng o glod. Wedi i'r plant a'r athrawon gael eu diwallu, daeth cyfeillion a chyfeillesau parchus i'r achos yn y blaen i fwynhau rhan o'r wledd trwy dalu, er dangos eu parch 1 r eglwys a'r achos goreu. Diolch i Ragluniaeth am gad w'r achos yn fyw yn Llanelli, er y chwyldroad a'r cyfnewidiad sydd wedi cymmeryd He yn y gymmydogaeth, a bod yma rai yn aros a chaIon 1 weithio drwy'r cwbl. Gobeithio y b, dd i'r Hwn sydd yn llyw- 11 "draethu Rhagluniaeth a gras eu bendithio a hir ddyddiau i wneu- thut daioni, ac a nefoedd jn y diwedd. Yn yr hwyr, cyfarfuom er cael gwrando'r adroddiadau. Wedi dechreu trwy weddi, galw- wyd ar y brawd ieuanc a pharchus Mr. Thos. James, i lywyddu'r cyfarfod, yr hyn a wnaeth yn rheolaidd ac yn drefnus, er boddlon- rWydd i bawb. Cawsom res o adroddiadau yn Gymraeg a Saes- De{?> o farddoniaeth a rhyddiaith, ac areithiau byrion cynnwysfawr 5 Phwrpasol i'r gwaith, gan wahanol frodyr. Cawsom y fraint o £ ael cyfeillach ein hanwyl frawd, y Parch. B. Williams, o'r Daren- lelen, er ein cynnorthwyo i gario'r gwaith yn y blaen felly aeth fob rhan o'r gwaith yn mlaen yn hwylus a dyddorol, a phawb yn arWyddo eu bod wrth eu bodd, ac mewn gwir ddymuniad i gael gWeled cyfarfod o'r fath etto.-HEN GYMRO. ST. BaIDES.-Dydd Nadolig diweddaf, cynnaliwyd cyfarfod tra dyddorol yn y He uchod, mewn cyssylkiad a'r Y sgol Sabbothol. Yn y prydnawn, ymgynnullwyd i'r capel, er cyfranogi o'r te a'r deisen fraith ag oeddynt wedi eu parotoi i aelodau yr ysgol, gan EyfeiLion caredig y lie. Wedi i'r plant, a llawer ereill, gael eu gwala o'r bendithion a nod wyd, cymmerodd pawb eu heisteddle- oedd yn gysurus. Wedi cynnyg ac eilio gan y brodyr Dl. Mor- gan a DI. Jones, fod ein gweinidog, y Parch. J. Morgan, i gym- fcieryd y padair, ac ar ol ychydig syl wadau ganddo ar natur a dyben y cyfarfod, aethwyd yn mlaen a gwaith y cyfarfod, pan yr adrodd- wyd gan blant bach yr ysgol ac ereill, amryw ddarnau o farddon- laetli a rhyddiaith, yu nghyd ag amryv. ymddyddanion difyrus, ag ■°eddynt wedi eu parotoi ar gyfer y cyfarfod. Elai a gormod o le i enwi yr holl ddarnau a adroddwyd yma, heb ateb ond ychydig ddyben. Er i'r cyfarfod barhau am ddwy awr a hanner, etto nid Ytnddangosai neb o'r gynnulleidfa wedi blino. Wedi talu diolch- garwch i'r boneddigesau ac ereill am eu ffyddlondeb mewn cys- 8Ylltiad a'r cyfarfodydd, terfynwyd y gwasanaeth trwy weddi gan cadeirydd, ac ymadawwyd mewn hiraeth am gyfarfod cyffelybf etto.—CYSSON DDARLLENYDD. MIDDLESBRO'-ON-TEES.—Dydd Nadolig, 1862, cynnaliodd y oedyddwyr Cymreig eu gwyl mewn cyssylltiad i'r Ysgol Sab- othol. Cafodd deiliaid yr ysgol eu hanrhegu a gwledd nad an- Sbonant yn fuan, sef te a bara brith o'r fath oreu. Cyfranogodd "1 150 o'r wledd ragorol hon. Nid yw ein hysgol Sabbothol yn crrhaedd y rhif yna ond ar yr achlysur hwn yr oeddid wedi ?YNED "allan i'r prif ffyrdd a'r caeau," a gorchwyl hawdd oedd anw y t^. Am bed war o'r gloch, wele y bwrdd wedi ei hilio, 5 r,hai bach anwyl yn cael eu lloni wrth syllu ar y toraeth dan- ei'hion oedd ar eu cyfer. Buwyd yn ddiwyd iawn am tua hanner Awr, pryd er ein cysu", y cawsom fod pawb wedi cael eu digoni y er fod ein rhif tu hwnt i'n dysgwyliad, yr oedd gweddill ar ol. 'V* hysbyswyd fod cyfarfod adrodd a chanu i gael ei gynnal yn hwyr, i ddechreu am saith o'r gloch ac erbyn yr ainser, wele yn llawn, a phawb ynawyddus i gael clywed y plant yn r°dd, ac yn neillduol i glywed y Welsh Choir,'1 pa rai sydd bri mawr yn y lie. Nid ami y mae un cyfarfod o bwys gan ,cyfeillion v Saeson, heb eu bod yn yindrechu sicrhau gwasan- y Welsh Choir," yr hwn yn bresenol sydd dan arweiniad ones. Llvwyddwyd y cyfarfod hvvn gan Mr. T. Hat ,uvn a ddywedodd bechau pwrpasol iawn o barthed i yg U.r y cyfail'jd, &c., yna galwodd ar Arol)-gwr presenol yr yr !| 30 we< dywedyd ychydig eiriau, tynodd bap. ryn ag enwau a^oddwyr, yn nghyd a'r darnau a fwriadid eu hadrodd a'u t|odtl'f'i a palvvwyd un i fyny i'r e&gynlawr, i adrodd pen- In I' < fel syliaen i'r cwb Yna difyrwyd ni a darnau gwir gan- 0 -,tdw avvr W*7' y" nerddoroi. barddonol, a rhyddieithol, am tua thair gan 0 Gwobrwywyd yradroddwyi anrhegion bychain djilJ Hywy.id, am eu bod yn adrodd mor dda, gan eu hannog i m^i yn ffyddlon gyda'r Ysgol Sabbothol. Teg yw hysbysu, ^sR(d |w7a^e,td a ehyfeillion caredig ag sydd yn caru llwydd yr yn °abbi>tuol, oedd yr rhoi defuyddiau y te hwn yn rhodd ac twydd v' '0^c^wn ui'inau yn galonog iddynt am eu caredig- • Yr Arglwydd a'u bendithio.—LOAN GLAN TEES. \ve(jiSI^ALYF"-RA;—" Cor Dyffryn Tawe," — Wele yr adeg 'le''>'0' aninnau wedi mwynhau y wledd. NosSadwrn, cyfeiria) xwe' dynion yn heidio i mewn i'r lie hwn o bob t,la chan' 1#" ^'s'0 J*11 mlaen trwy yr heolvdd fel am y cyntaf 1»vvyaf e Paritteg, er gweled a chlywed un o'r gorchestion Nch C:le' e'.Ry^awnu a gyflawnwyd erioed, wrth hob tebyg, 8e' a°tio Messiah Handel .r alil h-u 'r 11a 1, h.-b ^ITYEDD j," VCYM,1,AI,,T AK '!N sf>l" "A i N"I DTFCHIFII I'.V ^^iladVn 11 'ull"r awr wedi chweuii «»'r kjlt'c yr oeJU yr d yn awyddns am W.-LE I yr ym ir cli, ac 44 2/re M yr Arxve nydd dvs^edig, .M r. W (Jr tfi lis, "e IS UJJ (i_\da yny, ilyn.a y c.ru« r a'r c yt:i wye yn dechreu ymbarotoi i'r ymgyrch, ac yn bur fnan, aethant dros yr Overture, sef y dirn cyntaf o'r Oratorio, yn hynod fedrus. Felly, o radd i radd, heb orphwys mynyd, cychwvnwyd yn mlaen ac erbyn hanner awr wedi deg, yr oedd y Cor yn myned dros yr "Amen" ar y terfyn. Gwarchod pawb! dyna reffyn o ganu, onite? Ie, a chanu ydoedd hefyd, ddarllenydd, o'r iawn ryw. Yr oedd gwrando ar ryw dri chant o gantorion galluog, yn nhgyd a chwech neu saith o offerynau cerdd, yn myned dros y cydganau (choruses) "Behold the Lamb of God, Lift up your heads, For unto us a child is born, Worthy is the Lamb, yr Hallelu- jah, &c., yn peru i ni golli ein hunain yn gyfan gwbl ambell i dro. Rhyfygaf haeru, na fu y fath Goncert erioed o'r blaen yn Nyffryn Tawe, os yn Neheubarth Cymru. Da oedd genyf weled y fath nifer o brif foneddwyr yr ardal a'r gymmydogaeth wedi cymmeryd dyddordeb ynddo. Canfyddais ar yr esgynlawr J. P. Budd, Ysw., a'i Foneddiges: .T. Lloyd, Ysw.. Cilpeb 11, a'i deuln Pegg, Ysw., a'i gyfeillinn Parch. D. Jones. B.A a'i briod Parch. H. Hughes; J. Morgan, Ysw,; Mrd. Jones, Morgan, ac Oliver, o Clydach T. C. Hare, Vsw. T. Ace, Ysw., a'i Foneddiges Parch. C. Williams; Mrs. Griffiths; y ddwy Miss Fisher; Mrs. R. Lloyd, sef priod y bardd awengar Eos Clwyd, ac yr oedd yn mhlith y dorffeI y deall wyf lawer o wyr urddasol ereill. Canwyd y Solos gan y cantorion canlynol :-D. Jones, Abertawf T. James, Clydach; E. Thomns, Foxhole W. Jones, Abertawe W. Davies, Ystalyfera; a Mrs. Fricker, Abertawe. Aeth y rhai hyn trwy eu gwaith yn wir fedrus. Arweinid yr Offerynwyr gan Mr. White, o Gaerodor, a chwareuid yr Harmonium gan Mr. Fricker, o Abertawe. Bechgyn yn deall eu gwaith ydoedd y rhai hyn hefyd. Cyn ymadael, dywedodd J. P. Budd, Ysw., nas gallasai lai na datgan ei hyfrydwch wrth weled y fath orchestwaith yn cael ei chyflawnu gan weithwyr, ac hyderai y byddai iddynt barhau mewn nndeb, a myned rhagddynt at berffeithrwydd. Yr oedd vma gannoedd yn teimlo yr un fath a'r boneddwr urddasol yn ddiamheuol ond yr oedd gair oddiwrth un o'i ddysg a'i safleef yn gweithio ei ffordd i'r dim, ac yn hynod dderbyniol. Bellach, wele Ddyffryn Tawe yn enwog yn mysg dyffrynoedd y ddaear ond rhaid cyfaddef ei fod ef, druan, yn ddyledus am lawer iawn o'i en- wogrwydd presenol i'r boneddwr llafurus, Mr. W. Griffiths, gynt o Bontardawe, ond yn awr o Ynyspenllwch. Dyma y gwr sydd wed: en wogi fwyaf ar Ddyffryn Tawe o neb a fn ar y ddaear o ddyddiau Adda hydydydd hwn. Bydded i barch gael ei roddi i'r hwn y raie parch yn ddyledus, yw dymuniad ralon,—Anol- PHUS. ROEWEN. GER CONWY.—Cynnaliwyd cyfarfod pregethu yn y lie uchod, Rhan. 31ain, a Ton. laf. Y nos gyntaf, dechreuodd v Parch. J. Jones, Pandv'r gaie) a phregethodd ef a'r Parch. W. Roberts, Rhos. Am 10, dranoeth, dechreuodd y Parch. R. Wil- liams, gynt oFangor; a phregethodd H.Williams, (Hywel Cernyw), a Jones, y Pandy. Am 2, dechreuodd Jones a phregethodd Jones, Bala, a Roberts, Rhos. Am 6, pregethodd y ddau a enw- wyd olaf. Cafwyd tywvdd hynod anffafriol, ond y pregethau yn rymus iawn, a'r dorf yn s'lglo dan eu dylanwad a'n gweddi yw 'ar iddo bara yn ei rym, nes terfynu yn achubiaeth llawer o bechadur- iaid.—G. Moss, GER GWKEXHAM.—Ionawr 5ed, anrhegwyd plant yr Ysgol Sabbothol yn y lie hwn a. the a bara orith ac y mae can. moliaeth fawr yn deilwng i Mrs. Edwards a'r chwiorydd ffydd- lawn ereill, a fuont yn ei barotoi. Am hanner awr wedi chwech, cynnaliwyd cwrdd cvstadleuol, yr hwn a ddechreuwyd gan y Parch. John Jones, Wrexham. Wedi ethol Mr. Charles Griffiths yn gadeirydd, ac iddo anerch y cyfarfod, canodd v cor Anthein Clodforwn, a chawsant gymmeraowyaeth uchel. Yna cvstadleu- old y plant mewn darllen, canu, ac adrodd a chafodd y gwydd- fodolion bleser mawr wrth eu gwrandaw. Ar y diwedd, wedi talu diolchgarwch i'r cadeirydd, canodd v dorf y cyfarchiad ymadawol, "Nos da'wch." o waith Mr. J. D. Jenes, Ymailawodd pawb wedi eu llwyr foddloni. Bwriedir cynnal cyfarfod o'r fath etto dydd G^ener y Groglith.-CARDENYN. LLANWYDDEN.-Ionawr lleg, cynnaliwyd cyfarfod gan yr Ysgol Sabbothol yn y Ile bwn, am ddeg a dau olr gloch. Wedi dechreu trwy ganu a gweddio, adroddwyd pennod o bwnc y plant bach. Moses a Hobab. 3. Pwnc ar fedydd, gan y Parch. T. Price. 4. Ton gan y cor. 5. Pwnc ar Lwyddiant yr Efengvl. 6. Araeth gan ein gweinidog, y Parch. W. E. Watkins. Am ddau, wedi adrodd pennod, a chanu ton, anerch wyd gorsedd gras gan y'brawd E. Jones. Yna, adroddwyd llanes Job. 2. Dadlar y Mab Afradlon. 3. Ton gan y cor. 4. Y Ddadl Hyfryd. 5. Anerchiad g--<n .1. Jones. Cawsom gytarfod r fath orell.Am 6, traddodwyd pregetii £ an ein parchus weinido^, ac anerchodd yc ysgol a'r dorf mewn modd eflfeithiol iawn. Mae agwedd dda ar bethau yma er pan y daeth ein gweinidog i'n pilth. Mae ein hys- gol yn weithgar, ac ar gynnydd parhaus.- J, \V. DIAREBION CYMRr.—Traddodwyd darlitn ar y testun uchpd yn nghapel yr Annibynwyr, Bethesda, ger Castellnewydd Emlyn, nos Nadolig, gan y Parch. D. Oliver Edwarus. Llywyddwyd gan y Parch. D. Jones, Drewen. Mae'r ddarlith hon yn ddif<-rus, yn adeiladol, ac yn addysgiadol dros ben. Maeynddi berlau heb soth- ach, a difyrweh heb ffolineb. Gwyddem lawer o hen ddiarebion o'r blaen, ond dim mewn cymhariaeth at yr hyn glywsom y tro hwn. Carem yn fawr i Mr. Edwards dd'od allan a'r diarebion hyn yn llyfryn bychan, yn nghyd a sylwadau eglurhaol arnynt. GAIR AT BREGETHWYR TEITHIOL.- Yr ydym ni, fel Eg- lwys o Fedyddwyr Neillduol yn Llangynidr, mewn modd neill- duol. yn galw sylw y brodyr uchod at yr hyn a ganlyn :—Yr ydym yn benderfvnol nad oes yma dilerbyniad i chwi yn mhellach, hyd nes y danfonom atoch, a gwneir hyny gyda llawenydd mawr os bydd eich eisieu. Gan ddymuno eichllwydd yn eich cartrefleoedd, y gorpli wys, jr eiddoch yn serchus, JOHN WILLIAMS, EVAN BEVAN, THOS. PROSSER, Diaconiaid: WITTON PARK.— At ferched a gwragedd Eglwys y Bed. yddwyr, Wilton Park.- Garedigion hoff,— Derbyniwch y di- olchgarwch mwyaf calonog a diffuant a allaf fi gyflwyno i chwi am y rhoddion gwerthfawr a lluosog a anfonasoch i mi trwy law fy nhad; heb eich enwi yn un ac un, cyflwynaf fy niolchgar«ch i chwi OLL. Bydd i mi gadw a gwerthfawrogi eich rhoddion yn fawr iawn. Gan ddymullo i ch wi a'ch gweinidog ieuanc bob IIwydd, y gorphwys, yr eiddoch yn serchus iawn, Rose Cottage, Ion. 16, 1863. EMILY PRICE. LLANDUDNO. — Dydd Sul a dydd Llun, Rhagfyr 28ain a'r 29ain, cynnaliodd y Bedyddwyr yn y dref uchod, ar yr achlysur o ordeinio Mr. John Thomas (myfyriwr o athrofa Pontyp wl), yn gyd-weinidog a Dr. J. Griffiths, yr hwn, o herwydd ei oedran, sydd gn analluog i bregethu o :d yn anfynych. Gwasanaeth wyd ar yr achlysur gan y brodyr Dr. Thomas, Pontypwl; Dr. Prichard, Llangollen Thomas, L'rpwl Parry, Celnmawr a Williams, Bangor. O:gon yw d wl.yd ddarfod iddynt bregethu gvda y dilr f. oldeb a'r egni hwnw ag sydd yn deilwng o honynt fel sweinido* Oil da i lesu Grist. Cyflawnwyd y seremoni o ordeinio v gweinidog ieuanc boreu dydd Linn We ii gosod o'i flaen ychydig IIf na i HI o barthed i'r hyn a'i cymhellndd i fod Yll Gristion ac yn bre^i-t'i wr, ac hefyd pa bethau a tvvriadai eu pregetnu, a ciiael atebio ) liodd haot iddynt, gofynwyd arwydd oddiwrtii yr f.:t-vy.s a'r gwrand i.v. wyr n'u dyniinnad iddo se'ydlu yn eu m) sg, yi- aaativvd m-wn thoidgA-rfsog. Yna, wedi iddo ynttti ar .vyddo ei gyd^yui id a'u cais, rnoddodd uif-r o'r henur aid *;wyddt'odol eu dw.law areib -n, ac otfrymwyd gweddi wresogganein heu weinidog am fenditii y Nefoedd. ar yr undeb ac yr ydym yn dra hyderns mai fel y y bydd. Oliervvydi, os ydym yn iawn farnu, yr ydym yn cael yn y brawd ieuanc hwn ddyn call, Cristion dichlynaidd, a gwas ym- roddgar yn ngwinllan ei Arglwydd, yr hyn bethau a ystyriwn yn gymhwysderau gwerthfawr i'w swydd ef.—AELOD.

CYFARFODYDD I DDYFOD.

MYNEGYDD Y GOFFADWRIAETH.