Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

LLYFR HYMNAU Y DIWEDDAR BARCH. JOSEPH HARE IS PLYGIAD BTCHAN. S. C. Mewn llian I 6 Croen Dafad • 2 0 Croen Llo 2 6 Croen Llo lliwiedig, gilt edges 3 0 PLYGIAD JdAWH. Mefrn Croen Dafad 3 6 Croen Llo 4 0 D.S.—Rhoddir y seithfed llyfr o'r plygiad bychan yn rhad.pananfonir taliadnu gyda'reirch- ion ond nis gellir rhoddi caniatad yn y plygiad jnwyaf, na tbalu y cludiad. Pob archebion i'w hanfon at W. M. Evans, Seren Cymru Office, Carmarthen. Cyhoeddir ar y laf o Ionawr, Ebrill, Gor- phenaf, a Hydref, Pris h., SEREN GOMER, Cyhoeddiad Chwarterol DAN NAWDD GWEINIDOGION ENWAD Y BEDYDDWYR. 1 GOLYGWYR: PARCH. JAMES ROWE, ABERGWAEN, E. THOMAS, CASNEWMN, „ J. R. MORGAN, LLANELLI. CYNNWYSIAR Rhif Ionawr, 1863.—Anerch- iad SEREN GOMER at y Bobl Ieuainc- Y Bed- ydd Cristionogol a'r Beirniad "—Bywyd Paul -Rhesymeg — Y Weinidogaeth Gristionogol- Eiriolaeth y DlIwiol ar Ran Dynolryw-Cyssyllt- iad Crist S'r Greadigaetil ac a'r EgHvys— RhQsyme¡:¡-Ado;ygiadall, &c., &c. Teimlir yn ddiolchgar i weir.idogion am bleidio SEREN GOMER, a'i dwyn i sylw eu cynnulleidfaoedd. Yr arebebion i'w hanfon a? y Cyhoeddwr,— IV. M. Evans, Carmarthen. At Athrawon yr Ysgolion Sabbothol, &c. YN JUROD l'it WASG, tt Y CYNNADLIEDYDD;" SEl", Cynnadleddau (Dialogues), &c., bardd- )J onol a rhyddieithol, at wasanaeth yr Ysgol- ion Sabbothol, Cyfarfodydd Adroddiadol, ac Eisteddfodau yn dri dosparth, — dwyfyddol, moesol, a difyrus. Gan H. W. HUGHES (Huw Arwystl), Dinas, Pontypridd, Glamorganshire. Bydd i'r llyfr gynnwys 72 tudalen, 12mo., pris Chwe Cheiniog. Dymunir ar Athrawon yr Ysgol Sul, ac ereill, gasglu enwau yn mhob ysgol, ac anfon nifer y derbynwyr i'r Awdwr yn ddioed. Rhoddir y seithfed i'r dosparthwyr. FOR SALE, A N Excellent 9 stop Alexandre HARMON- iV iUM, hardly worse than new, only used 1 For particulars apply to Rev. H. W. Hughes, Dinas, Pontypridd, Glamorganshire. — > Yn awr yn barod, pris Is., Rhif 23ain a 24an o EIRIADUR BEIBLAIDO A DUWIMDML, YN CYNNWYS TtTODIADAU Eglurhaol ar Eiriau, Personau, IN Cenedloedd, Defodau, Gwyliau, Seremon- iau, Gwledydd, Afonydd, Anifeiliaid, Adar, a Phrif Bynciau Athrawiaethol ac Ymarferol yr Ysgrythyrau Santaidd gyda Chrynodeb Hanes- yddol a Beirniadolobrif Gyfundraethau, Athraw. iaethau, a Sectau hen a diweddar, &c. Gan y PARCH. J. JONES (Mathetes): Yn cael ei gynnorthwyo gan dros ugain o brif Weinidogion y Bedyddwyr yn Nghymru. CW Gellir cael y GEIRIADUR o'r dechreu yn awr, gan fod y Rhifynau cyntaf wedi eu hail- argraffu. Teimlir yn ddiolchgar am enwau yehwanegol at y liyfr gwerthfawr hwn. Rhoddir yr elw arferol am ddosparthu. Yr archebion i'w hanfon aty Cyhoeddwr,— W. M. Evans, Seren Office, Carmarthen. Fewydd ei gyhoeddi, pris 6ch. mewn Ilian, a Is. mewn pocket-book, YDRYCH BLYNYDDOL yn cynnwys Dyddiadur a Chofnodion cyffredinol at wasanaeth y Bedyddwyr Cymreig, am y flwyddyn 1863. Gan y Parch. T. E. JAMES, Glyn-nedd. Dymunir hysbysu fod ychydig nifer o'r DRYCH etto ar law a theimlir yn ddiolchgar i bawb ag ydynt yn bwriadu ei feddiannu y flwyddyn hon am anfon eu ceisiadau i fewn yn ddioed at y Cyhoeddwr,— W. M. Evans, Seren Offic*, Carmarthen. Sylwedd Cymlierfeddol Mor Lysiau Hempsted. MEDDYGINIAETH ANFFAELEDIGrhag C'wyddiadau Manwynawg, Cymmalau Chwyddedig, Gewynwst, y Droedwst,y Llwyn- wst, Malaethau, Crebachiad yr aelodau, &c., ac er gwneuthur Mor Ddwfr celfawl i Faddonau. Y DDANNODDlY DDANNODD!! A wellir am Swllt, a chauir i fyny ddannedd R" tyllo,,w gan TAYLO s LIQUID STOPPING. A werthir mewn costrelau Is. a 2s. yr un. Y mae yn dofi y poen ar unwaith, yn llanw y tyllau, yn attal pydriad pellach, ac y mae'r dannedd yn dyfod yn ddefnyddiol drachefn. Parotoir yr uchod gan R. Hempsted, Fferyll- ydd, 14, Grand Parade, St. Leonard's-on-Sea. Ar werth gan yr holl Fferyllwyr a gwerthwyr Meddyginiaethau Breiniol, a chan holl dai cyf. anwerth Llundain. Gfi" Bvddwch yn sicr o ofyn am HAMPSTBO S Concentrated Essence of Sea Weed, oblegid o herwydd ei fawr werth, y mae efelychiadau o r nn pur. TRAMWYFA RHWNG ABERYSTWYTH A CHAERFYRDDIN, DRWY ABERAERON A LLANARTH. THOMAS MORRIS, a ddymuna hysbysu i ei Gyfeillion a'r Cyhoedd yn gyffredinol ei fod yn awr yn rhedeg CERBYD NEWYDD, Er cludiad Tramwywyr rhwng y Trefi tichod, yn cychwyn o 20, Hoel Fair, Aberystwyth, am 6 yn y boreu bob dydd Llun a dydd Gwener, yn cyrbaedd y Maesycrigie Arms, Caerfyrddin, yr un diwrnod, ac yn dychwelyd ar y Mercher a'r Sadwrn canlynol. Peleni W oradell gan Kaye. pelenl Llygieuol Wondell gan Kaye ydynt wedi gwella oiiloedd o bersonau, anhwylderan pa rai a YI. tyrid yn anwelladwy. Pan y maent y mwvaf sicr a buan, y maent yr un pryd y feddyginiaeth fwyaf diogel a ellir gymmeryd nid oes achol i neb ofni eu cym- meryd, a gall pawb obeithio cael esmwythad drwy eu cymmeryd. Y mae nifer y TYSTIOLAETHAU oddi- wrth bob dosparth o gymdeithas, y rhai ydynt wedi eu cyhoeddi, yn profi yn ddiamheuol fod eu rhinwedd- au iacbaol y mwyaf hynod o un feddyginiaetb ag sydd yn adnabyddus yn bresenol; ac y mae y ffaith fod eu gwertbiad yn cynnyddu yn barhaus am fwy nag ug^in rolynedd, yn dangos eu bod yn sefyllfa o ymbrawf amser ac ymarferiad, a pha le bynag y maent yn ad- nabyddus cydnabyddir eu gwerth. Ymaent yn gymhwys iawn i bersonau yn dyoddef oddiwrth:— Y Cryd Flatulency Cryd Cymalau Diffyg Anadl Gwendid cyffredinAfiechyd y gwddf Afiechyd y Bustl Gymmalwst Clwyf y Brenin Anhwyldeb y CyllaGravel Cluniau dolurus Dyfrglwyf Dolur pen Qprnwydydd Dolur rhydd Gwall Drtulind Llyngyr, &c., Toriadau Anwydau Twymyn Piles Darperir y Peleni hyn yn unig gan y Perchenogion John Kaye, Ysw., Prospect Hall, Woodford," Essex, diweddar o Dalton Hall, ger Huddersfield. Ar werth gan yr holl Fferyllwyr, a gwerthwyr meddyginiaethau, am Is. l^c., 2s. 2c., a 4s., 6c. y blwch. Ty cyfanwerth, 22, Bread St., NOTICE. THE TEETH. Patent, March 1, 1862, No. 560. OSTEO-EIDON, NOW PROTECTED BY ROYAL LETTERS PATENT. Analysed and Reported on by Prcfessot Pepper. Prepared in the Laboratories and under their per- sonal superintendence, MESSRS. GABRIEL'S OSTBO- ElDON is guaranteed free fiom any admixture. Being completely plastic, it is moulded with the utmost ac- curaey to the mouth and jaws, so as to be at once unfelt by the wearer, and indistinguishable by the keenest observer being elastic, it occasion* no feel- ing of pressure, whilst the coating of Virgin Gold secures it from being tainted by drugs or abnormal secretions. EFFICIENCY OF ARTIFICIAL TEETH. The Invention of MESSRS. GABRIEL, the old-es- tablished and experienced Dentists, have brought the practice of their profession to so high a degree ol.per- fection that partial or entire bets of Teeth can be promptly or perfectly adjusted, and in such manner as to be removed and replaced at pleasure, to be worn without the least inconvenience, to present the ap- pearance of natural teeth of great beauty, and to be incapable of any noxious effect upon the mouth. MESSRS. GABRIEL THE OLD-ESTABLISHED DENTISTS, Have the bonour to announce that they may be CON- SULTED DAILY, from Ten to Six, at their Residence, where their New Patented Improvements, and every specialte connected with the profession, may be seen daily. (Consultation Gratis.) American Mineral Teeth, best in Europe, from four to seven and ten guineas per set, warranted. Partial Set in proportion. COUNTRY PATIENTS Are informed that only one visit is required to com- plete from one tooth to a complete set, which can be made in one day. Messrs. GABRIEL, the Old-Established Dentists, (Diploma 1815) 134, Duke-street (opposite Berry-street), Liverpool; 65, New-itreet, Birmingham; 34, Ludgate bill, and London. 27, Harley-street, Cavendish-square, J GABRIELS' PRACTICAL TREATISE, May be had Gratis. GABRIEL'S ROYAL TOOTH POWDER, Prepared from a Recipe as USED BY HEE MAJESTY, Is. 6d. & 2s. 6d. per box. GABRIEL'S ANSISEPTIC TOOTH PASTE. The best preparation extant FOR WHITENING THE TEETH, Without injury to the enamel, 2s. 6d, & 5s. Per box. GABRIEL'S CREMICALLY PREPARED WHITE GUTTA PERCHA ENAMEL, Is the best Stopping extant for Decayed Teeth, or Toothache, and no matter how far decayed, renders the injured member again sonnd and useful, and pre- vents Toothache. This preparation is entirely free from any metallic substance, and, as its name signi- fies, is specially prepared for thu purpose. Price Is. fid. per box, with directions for u-e. GABRIEL'S WHITE ENAMEL CEMENT For Front Teeth, is an invaluable stopping, and has acquired a world-wide reputation. 5s. per box. GABRIEL'S ODONTALGIQUE ESSENCE, An astringent and refreshing lotion for hardening the gums. 5s. and 10s. 6d. per bottle. The above Preparations, with directions for private parsonal use, may be obtained through any respect- able Chemist in the United Kingdom, or of their appointed Agents, the local addresses of whom mllY be bad on applicatio.n LLYFRAU CYHOEDDEDIG GAN W. M. EVANS, CAERFYRDDIN. HANES PRYDAIN FAWR, yn Wladol a Chrefyddol, o amser tiriad y Cymry yn Mhrydain, hyd y fl. 1800. Gan y diweddar Barch. Titus Lewis. Wedi ychwanegu ato, a'i ddilyn i lawr i'r amser presenol, gan y Parch. John Emlyn Jones, A.C. Pris, yn Rhanau, Us.; mewn llian, 12s.; mewn croen llo, 14s. 6eh. Gellir cael yr ATDDODIAD, yn cynnwys banes cyflawn am y 50 mlynedd diweddaf, ar ei ben ei hun. Pris, mewn Rhanau, 3s. 6ch.; mewn llian, 4s. LLAW-LYFR Y BEIBL (The Bible Hand. Book). Gan y Parch. J. Angus, D. D., Athraw Duwinyddol Coleg Regent's Park, Llundain. Wedi ei gyfieithu ar gefnogi.eth Cymdeithas y Traeth. odau Crefyddol, gan y Parch. J. Rhys Morgan (Lleurwg), Llanelli. Pris, yn Rhanau, 6s.; mewn croen llo, PI. DETHOLION 0 BREGETHAU Y PARCH- C. H. SPURGEON. Cyfieithedig gan y Parch. T. Lewis. Pris mewn Iliain 3s. 6c. GRAMADEG CERDDOROL, yn ol Rheol- au Hamilton; yn nghyd a Geiriadur Cyflawn, yn cynnwys Eglurhad ar Gannoedd lawer o Dermau a Brawddegau Cerddorol. Pris, 3s. mewn llian. HANES Y BEDYDDWYR. Gan y Parch. David Jones. Pris, yn Rhanau, 10s.: mewn croen 110, 12s. -6ch. GWEITHIAU AWDUROL Y PARCH. JOSEPH HARRIS (Gomer). Yn nghyd 4Chofiant yr Awdwr a'i Oeulu, a Nodiadau Eglurhaol. Gan D. ap Rhys Stephen. Pris, yn Rhanau, 10s.; mewn croen llo, 13s. 6ch. RHYFEDDODAU NATUR A CHEL. CHELFy DD YD cyfieithiadau gan mwyaf o Weith- oedd y prif Awduron Seisnig. Pris, 5s. CYFAILL AC ARWEINYDD Y GWR IEUANC, TRWY FYWYD I ANFARWOLDEB. Gan y Parch. J. Angell James, Birmingham. Pris, 3s.6ch. NERTH GWEDDI yn cael ei arddangos yn Amlygiadau Rhyfeddol o Ddwyfol Ras mewn eye- sylltiad d'r Diwygiad Crefyddol yn America. Gan Samuel J. Prime, D. D. Pris, 3s. 6ch. CABAN F'WYTHRTWM. Gan Mrs. Harriet Beecher Stowe. Gyda 27 o Ddarluniau. Pris, 4s. mewn llian. HYFFORDDWR YR EFRYDYDD, neu Arweinydd i Hunan-welliant. Gan John Mills (Ieuan Glan Alarch. Pris, 3s. Y PROFIEDYDD YSGRYTHYROL, neu Eirlyfr cryno o Faterion Ysgrythyrol. Gan y Parch. John Hughes, Liverpool. Pris, 2s. 6ch. GWEITHIAU AWDUROL Y PARCH. B. Price, vCymro Bach). Pris, 3s. CYDYMAITH Y BEIBL, wedi ei fwriadu i ddosparthau Beiblaidd, Teuluoedd, &c. Gyda Darlunleni o'r Byd Henafol. Pris, 2s. mewn Iliain. MEDDYG ANIFEILIAID, neu pob dyn yn Feddyg i'w Anifeiliaid ei hun. Wedi ei gasglu 0 weithiau yr Awdwyr Seisnig goreu. Pris, 3s. GEIRLYFR YSGRYTHYROL, yn cynnwys Eglurhad ar Darddiad ac Ystyr Geiriau a ddefnyddir yn y Beibl. Gan John Mills, Llanidloes. Pris, 14 ceiniog. Y PERL YSGRYTHYROL, neu Agoriad » Wybodaeth o'r Beibl. Gan John Mills, Llanidloes' Pris, Is. 6ch. HANES BYWYD SIENCYN PENHYDD. Gan E. Mathews, Ewenny. Pris, Is. ATHRONIAETH TREFN IACHAWDWR- IBETH. Gan Ddinaswr o America. Pris, Is. 3c. Y TESTAMENT DAEARYDDOL. Pris, 4s. mewn morocco; 3s. 6ch, mewn croen dafad. Y DULL NEWYDD 0 DDOFI CEFF- YLA U G WYLLTIO N, yn nghyd â Chyfarwyddiadau pa fodd i'w trin wedi hyny. Gan J. S. Rarey, y Dofwr Cetfylau hynod o'r America. Pris 3c. Danfenir 4 copi yn rhad djrwy y post am Is. HANES TIRIAD Y FFRANCOD yn Aber. gwaen, yn 1797. Pris 2g. BYR HANES LLOEGR A CHYMRU, wedi ei gymmeryd o Waith M'Cullock, a Census y Llywodraeth. Pris ,2g. YR ANIANYDD CRISTIONOGOL. Gan Dr. Dick. Cyfieithedig gan y Parch. T. Levi. Pris yn Rhanau 5s.; wedi ei rwymo mewn lliain, 6s. HANES Y PARCH. C. H. SPURGEON, gyda darlun cywir o hono. Pris 4c PWYLLWYDDEG (PHRENOLOGY) A MES. MERIAETH. Gan A. W. Jarvis, Pris, Is. COLEG Y DARLLENYDD. Gan y Parch. E. Evans, Llangollen. Pris, Is. PIGIONO BREGETHAU. Gan y diweddar Barch. Christmas Evans. Pris, 5s. 6ch. GRUFFYDD LLWYD; nea y Bachgen Amddifad. Gan Mr. RogerThomas. Pris. gc. ATHROFA IACHAWDWRIAETH. Gan D. W. Morris. Pris, 2g. NATUR GWE1NIDOGAETH YR EF- ENGYL. Pris, 3c. Y SABBOTH. Gan y Parch. J. Hughes, Liverpool, Pris, Is. CWESTIYNAU YSGRYTHYROL. Gan y Parch. R. Parry. Pris, 4c. CHRISTMASIA neu rai o nodweddiadau Neilldiiol y Diweddar Parch. Christmas Evans. Gan Brutus. Pris, Is. COFIANT Y DIWEDDAR BARCH T. R. DAVIES, Glanwydden. Gan y Parch. H. W. Hughes. Pris, Is. COFIANT Y PARCH. THOMAS. WIL- LIAMS, Glandwr. Can BucTUs. Pris 6ch. BYR GOFION Un- ar-Bumtheg o Weinidog- ion Yraadawedig y Bedyddwvr. Pris, 3c. Y BEDYDD CRISTIONOGOL; Pregeth a draddodwyd yn Nhabernacl y Parch. C. H. Spur. geon. Gan y Parch. Hugh Stowell Brown, Llyn. lleifisid. Pris, 2g. TAITH Y PERERIN. Gan John Bunyan. Pris mewn llian, Is. 6ch.; mewn papyr, Is. GWELEDIGAETHAU Y BARDD CWSG. Gan Ellis Wynne. Pris, Is. Y CEFFYL; ei Glefydau a'i Anhwylderau, a'r modd i'w trin a'u meddyginiaethu. Gan y Parch. 1). Jones, Gwinfe. Pris, Is. DARLITHIAU AR LYFR Y DADGUDD. IAD. Gan y Parch. Hugh Williams, Amlwch. Pris, 3*. 6c. mewn llian. ESPONIAD AR LYFR Y DADGUDD- IAD. Gan y diweddar Barch, Simon Lloyd. Pris, 6*. mewn Ilian. fJOHN CASSEL'S _001F,F LEXIE S Are Sold by:the following'TAGENTS in this Dis- trict, CARMARTHEN-JAMES LLOYD, NOTT SQUARE. ABERYSTWYTH-J. Morgan, Gt. Dark Gate Street. ARUUED-J. Jenkins, Grocer. BRIDGEND—G. Melmontli, Ciocer. CARDIGAN—D. Williams, Bookseller. GARDIFF-E. Hartnell. Canton. ditto J. Rees, Bute Dock. ditto J. Rees, Pellet St., Newtown. EBBW VALE—A. B. George, Druggist. HAVERFORDWEST W. Phillips Market Street ditto T. D. Meyler Chemist. LAMPETER-J. W. Evans, Medical Hall LLANELLY—J. Robert New Dock. ditto Jno. Randal, Grocer. NEATH—M. Evans, Wind Street. NEWPORT-W. Frederick, Baueswell Road. PONT Y POOL-Mr. Davies, Market Square. SWANSEA—T. Evans, High Street. ditto W. Richards, do. ditto G. Ballinger, do. ditto G. Devonald, do. ditto W. Davies, Garden Street TREDEGAR-Thos. Price, Circle. YSTALYFERA—D. Davies, Grocer COFFI JOHN CASSELL, ydyw'r rhagoraf ei RYM a'i FLAS. Cydnabyddir ei ragoroldeb gan y miloedd o deuluoedd yn mhob rhan o'r Deyrrias, sydd yn dal i'w yfed erys blyn- yddoedd meithion. Yr ydys yn ei bacio mewn Canister a Bwndeli, a gellir ei Irynu mor bur a pherffaith yn marthau mwyaf anng-hysbell y wlad, ag yn Llundain. Y Pris j'dyw Is., Is. 4c., a Is. 8c.y pwys mewn bwndeli o ddwy owns i bwys. GORUCHWYLIAETH ENNILLFAWR. Mae eisieu Goruchwyliwr yn mhob ardal lie nad oes un yn barod. Am y telerau anfoner at JOHN CASSELL & Co,, 30, Fenchurch. Street. London, neu at LONGMAN, LEONARD, & ROBIN- SON, Counter Slip, Bristol. 3a Pan y TTOCED A THWYLL.—Gan ein gofynoch am XI bod yn deall fod ymdrech 0 yn.cael ei gwneyd yn bresenol bersonau yn e'n dinas i ^2; dwyllo y cyhoedd a Starch :Z,.j gwael wedi ei wneyd i fyny nl-. mewn sypynau tebyg i'r GLEN- ►Er* FIELD STARCH, tybiwn ei o t. bod yn ddyledswydd arnom i Gofahvch eich rybuddio ein darllenwyr i fodyn bod yn ei gaej, 0falus pan yn prynu i weled fod gan Y cynnyi?]r y gajr Glenf1ELD," ac enw jr rliai gwael gwneuthurwr, ROBERT WO- yn ei le yn THERSPOON," ar bob fypyn, gan amI. nad oes un arall yn gywir. Y MEDDYG RBATAF A DIOGELAF. I PELENI HOLLOWAY. Ij i ;Y Dyfrglwyf. Gwellheir cannoedd bob blwyddyn drwy ddefnyddio'y Peleni hyn mewn cyssylltiad a'r Enaint yr hwn a ddylid ei rwbio yn dda i'r rhanau ydynt wedi ei heffeithio. £ -1,< Anhwylder yLwlenau-l Os defnyddiry Pelenau hyn yn unol a'rcyfarwyddiadau trgraffedig, gan rwbio yr Enaint dros gymmydogaeth'y Iwlenau, o leiaf unwaith y dydd, fel y gweithir halen i gig, fe dreiddia i mewn at y Iwlenau, gan gywiro dyryawch eu horganau. Os y drwg yno fydd grafel neu gareg, yna fe ddylid rhwbio yr Enaint, i wddf yr yswigen (bladder) ac ychydig ddyddiau a argyhoeclda y dyoddefydd 0 effeithiau daionus y ddwy feddyginiaeth. Anhwylderau ylCylla Ydynt ffynnonellau y clefydau mwyaf marwol. Eu heff aith yw Uygru holl hylifau y corff, ac anfon ffrwd wen- wynig drwy holl redwelyau y cylchrediad. Yn awr pa beth yw effaith gweithrediad y Petenau ? Glanhant y coluddion, rheoleiddiant yr afu, dygant y cylla anhwylas i'w sefyllfa naturiol, a chan weithredu drwy yr organau dirgel ar y GWAED El BUN, cyfnewidiantgyflwry cyfan- "oddiad o afiechyd i iechyd, drwy gario yn mlaen weith- rediad iachusol ar ei holl ranau. V iaa Cwynion Benywod, ¡:j.t"J Y mae defnyddiad o Belenau Holloway yn sicr o gywiro yr holl afreoleiddiwch cynneddfol perthynol i'r rhyw deg, heb na phoen nac annghyfleusdra. Dyma y feddyginiaeth ddiogelaf a sicraf o bob peth at bob anhwylder perthynol i fenywod o bob oedran. I am Pelenau Holloway ydyw y Feddyginiaeth oreu yn y byd at wellhau yr ^anhwylderau canlynol;— Cryd Tan Iddwf Piles Diffyg Anadl Anhwylderau Ben-Attaliad y Dwfr J Afiechyd y Bustl ywod Clwyf y Brenin 4 Plorynod ary Twymynon 0 bob Gyddiau Dolurus Croen math Y Gareg alr Grafel Afiechyd y Coludd- Llewygiadau Arwyddion Ail- ion Y Gymmalwst raddol Cnofeydd y Coludd-Cur yn y pen Tic-Douloureux ion Annhreuliad Cliwyddiadau Bolrwymiad Ennyniad Cornwydydd Darfodedigaeth Cryd Melyn Llyngyr 0 bob Gwendid Afieehyd yr Iau math Dropsi Lumbago Nychdod a ba Gwaedlif CrydCymlau achos bynag, &c- A werthir yn Sefydliad y Proffeswr Holloway, 244 Strand, (ger Temple Bar), Llundain hefyd gan bob fferyllydd parchus a gwerthu wyr meddyginiaeth drwy y byd gwareiddiedig, ara y prisiau cantynot :—ls. lic. 2s. 9c.; 4s. 6c. Us.: 22s.; I 338, y blwch. (IJ- Y mae cymmeryd y blychau mwyvf yn fantais fawr. D.S., Y mae cyfarwyddiadau tuBg at arwain yclafmewa pob anhwyldeb yn gyssnlltiedig & phob blweh. CAERFYRDDIN: Argraffwyd a chyhoeddwyd gan WILLIAM MOR- GAN EVANS, yn ei Argraffdy, Rhif 120, HeoL AWlt. Gwener, lonawr 23,1863.