Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

EISTEDDFOD BULAH, CWMTWRCH.

Rhestrau Manwl, Canlyniadau a Chanllawiau
Dyfynnu
Rhannu

EISTEDDFOD BULAH, CWMTWRCH. Cynnaliwyd yr Eisteddfod hon dydd Nadolig diweddaf, pryd -y gwobrwywyd y rhai buddugol yn ol penderfyniad y beirniaid parchus. Ar Gerddoriaeth, Mr. David Griffiths, gwr ieuanc Thagorol, a brawd Mr. Wm. Griffiths. Pontardawe; ac ar y Farddoniaeth, y Parch. Benjamin Thomas, Gyrnos. Cym- merwyd y gadair gan ein llywydd parchus, Mr. Richard Phil- lips, agent, Wernplymis. Y cyfarfod cyntaf a ddechreuodd am 1 o'r gloch. pryd y cawsom 1. Anerchiadan r bordd,—Mrd. Kees Powell, Richard Aaron, a Rees Rees. 2. Adroddiad Dau a Dwy." Tri ymgeisydd buddugol, John Lewis. 3. Unawd, "Thou shalt break them." Cystadleuodd 5; buddugol, Wm. Jenkins. 4. Am y deg pennill digtif goreu i Dwrch a'i Phontydd. Yn gyd-fuddugol, Phillip Davies, Rhydyfro, ac Evan Gething, Gwaencaegyrwen. 5. Gwalia," i ddeuddeg i ganu. Dau barty yn cystadlu buddugol, William Watkin a'i gyfeillion. 6. Adroddiad Dau Englyn i'r Glecwraig." Pump ym- geisydd buddugol, John Thomas, Cwmdulais. 7. Deuawd, Anerchiad i Delyn y Cymru." Pedwor ym- geisydd, Dyfarnwyd y wobr i Llewelyn Williams a'i chwaer. 8. Araeth Ddifyfyr. Pedwar ymgeisydd buddugol, Wm. Rees ac Evan Gethin. 9. Cadwwch oddiwrthi, onite ?" „ Tri dosparth yn cys- tadlu buddugol, Wm. T. Davies a'i gyfeillion. 10. Beirniadaeth Rhiangerdd. Rhanwyd y wobr rhwng John Evans, Gwaencaegyrwen, William Rowland, a Rees Rees, Ystivtd. 12. Ho, ho, dewch deithwyr." Trichôr yn cystadlu buddugol, Sardis, Ystradgynlais. Yr ail gyfarfod a ddechreuodd am chwech o'r gloch, pryd y cawsom y pethau canlynol:— 1. Araeth bwrpasol iawn gan Mr. David Williams ar Ddai- oni yr Ys^ol Sabbotbol a Chyfarfodydd Llenyddol i leuenctyd Cymru. 2. Beirniadaeth ar y deg pennill goreu o glod i Mrs. Price, Glantwrch, am ei phresenoldeb a'i haelioni yn ein Heistedd- fodau; buddugol., Evan Gethin. Gwaencaegyrwen. 3. Unawd, Molawd Cymru." Cystadleuodd naw budd- ugol,W. rr. Davies a LI. Williams. 4. Adroddiad dau englyn i'r Corddu. Ci-,I-ftiditiz,,It John sLewis a David Harries. 5. Triawd, "Yr Eiaryg WyHt." Dim cystadleuaeth. Rhoddwyd y wobr i'r Brythoniaid. 6. Call, John." Pedwar dosparth yn cystadlu buddugol, W. T. Davies a'i gyfeillion. 7. Araeth Ddifyfyr. Chwecb yn cystadlu buddugol, Wm. Rees, Ystrad. 8. "Winifreda." Dim cystadleuaeth. Rhoddwyd y wobr i fab a merch. 9. Araeth ar Ddyledswydd yr Eglwysi i bleidio Canu Cyn- nulleidfaol. Pump ymgeisydd buddugol, D. Williams. 10. I ti, Arglwydd." Dau gor yn cystadlu; cyd-fuddug- ol, Cor Bethania a Chor Bulah. S. GRIFFITHS, Ysg.

ffiongl lit (f)fvm4mad.

.CAN 0 GLOD

UN ARALL AR YR UN TESTUN.

STOCKTON.