Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

EISTEDDFOD ABERDULAIS.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

EISTEDDFOD ABERDULAIS. Dydd Nadolig diweddaf, cynnaliwyd Eisteddfod Gerddorol, yn fwyaf neillduol, yn Nghapel y Bedyddwyr yn y lie hwn. TOechreuwyd y cyfarfod cyntaf am 10 o'r gloch y boreu, pan oedd Mr. B. Evans, y gweinidog, yn y gadair. Wedi i'r cadeirydd anerch y gynnulleidfa luosog ag oedd wedi dyfod yn Dghyd mewn araeth wir bwrpasol i'r amgylchiad, cafwyd an- erchiadau barddonol gan y cyfeillion J. Hopkins, D. Gething, J. Thomas, J. Harris, W. Llewelyn, a T. Hopkins. Yna galwodd y cadeirydd ar y Parch. J. Rowlands, Cwmafon, i roddi ei feirniadaeth ar y gan i Mr. R. Rosser, am ei haelioni yn rhoddi oriadur i gapel y Bedyddwyr yn y lie hwn. Rhan- wyd y wobr, sef 10s. 6c., rhwng Rynallt, sef Gwerfyl James, Aberdar, a Diolcbwr, sef Mr. Evans, y cadeirydd. Yn neiaf, galwvd ar y cantorion i ddyfod yn mlaen i gystadlu ar y Bon- eddwr mawr o'r Bala; gwobr 6s. Cystadlwyd gan bump cwmni. Dywedodd y Beirniad, Mr. M. Llewelyn, Heolyfelin, Aberdar, fod y wobr i'w rhanu rhwng T. Isaac a'i gyf.,o Aber- dulais, a D. Williams a'i gyf., o Dreforris. Y mweliad y Bardd; gwobr 2s. Chwech o fechgvn dan 16 oed yn ym- drechu. Rhanwyd y wobr rhwng D. George a H. Davies, o Landwr. Yr Amddifad; gwobr 3s. Canodd 17 cwpl. Rhoddwyd y wobi i H. Prosser ac A. Williams. Canwyd, 4t Away, away," gan gorau o blant dan 15 oed. Rhanwyd y wobr, sef 15s., rhwng cor plant y Methodistiaid a chor plant y Bedyddwyr yn Aberdulais, "Cymru lân, gwlad y gân;" gwobr 8s. Saith dosbarth, yn cynnwys 8 o bersonau yr un, yn cystadlu. Rhoddwyd y wobri 8 o Landwr. Yn nesaf, canwyd catch, 'Twas you, sir;" gwobr 3s. Un cwmni yn cystadlu, a chawsant y wobr. Yn nesaf, y farddoniaeth oreu ar destun rhoddedig ar y pryd gwobr 2s. 6c. Dyfarnodd y Beirniad, Mr. Rowlands, y wobr i J. Thomas, Aberdulais, yr hwn a i dychwelodd i'r pwyllgor. Yn olaf, canwyd "Worthy is the Lamb gwobr £ 5 5s. Yr oedd 5 o gorau yn cystadlu am y wobr, yr hon a ranwyd rhwng cor Landwr a ch6r capel Ioraeth. Yn y cyfarfod prydnawnol am ddau, cymmerwyd y gadair gan y Parch. J. Rowlands, yr hwn, ar ol agor y cyfarfod yn fyr ac i'r pwrpas, a alwodd ar y cantorion i ddyfod yn mlaen i ganu "Undoethada." Pedwar o drioedd yn cystadlu. Gwobr 7s. 6c. yr hon a ranwvd rhwng T. Isiae a'i gyf., Aberdulais, a D. Davies, a'i gyf., Glandwr. "The minute gun at sea." 4 cwpl yn cystadlu. Rhanwyd y wobr, sef 5s., rhwng George a'i gyf., Glandwr, a Rogers a'i gyf., Treforris. Ton, yr hon a roddwyd ar y pryd gan y Beirniad. 5 cwmni yn ymdrechu am wobr o 4s., yr hon a ddyfarnwyd i J. Williams a'i gyf., Aber- dulais. Yn nesaf, Delynorion, t'rewch y tant." Pump o gorau yn cystadlu. Gwobr E2, yr hon a ranwyd rhwng cor y Bed- yddwyr yn y lie, cor Landwr, a chor capel Ioraeth. Gwobr o 2s. 6c. am yr araeth roddedig ar y pryd gan y cadeirydd. Areithiodd saith, a rhoddwyd y wobr rhwng W. Williams, Glrndwr, a W. Hopkins, Aberdulais. Hen wlad fy Nhadau oedd y nesaf; 41 o ymgeiswyr am y wobr o 10s. Dymunodd y barnwr ar i'r holl ymgeiswyr gytuno i'w chanu gyda'u gilydd, a gadael y wobr i'r pwyllgor, yr hyn a wnawd yn foddhaol ar ei gais, ond yn ol cynnygiad un o'r cantorion, fod i'r barnwr ganu y solo iddynt, yr hyn a wnaeth er mawr foddlonrwydd i bawb. Yn nesaf, canu unrhyw gatch am wobr o 6s. Dy- farnwyd y wobr i D. Davies a'i gyf., Landwr. Yna terfynwyd un o'r eisteddfodau mwyaf dymunol y bum ynddi erioed. Cliriwyd X15 at glirio dyled y capel; ac erbyn hyn, mae yr eglwys wedi clirio yr holl weddill. Cynnelir cwrdd Jubilee yn fuan, er clod i Dduw am gael y fath waredigaeth. W. REIS, Y$g. O.Y.-Dylaswn ddweyd i'r pwyllgor roddi 5s. o wobr am y ddau englyn goreu i bob un o'r llywyddion. Rhoddwyd y wobr am y ddau englyn i Mr. Evans i J. Rees a rhanwyd y wobr am y ddau englyn i Mr. Rowlands, rhwng J. Harris, Scewen, ac E. Jones, Aberdulais.-W. R.

CYFARFOD LLENYDDOL ZOAR, LLAXDYFAEN.

CyffwiUtwt