Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

10 erthygl ar y dudalen hon

AMERICA.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

AMERICA. Newyddion o Efrog Newydd dyddiedig Ionawr 9, a'n hysbysant ddarfod i'r fyddin Wrthryfelgar encilio o Murfreesboro' i Shelbyville ar y 5ed. Y Richmond Dzspatch, yn sylwi ar hyn/a ddywed fod y Cadfridog Gwrthryfelwyr Bragg drwy y weithred hon wedi taflu yr oil o Tennessee Orllewinol drosodd i'r Undebwyr, ae os caiff y Cadfridog Undebol Kosencranz feddiant t, O'r dalaeth, na ddichon dau can mil o wyr ei ddilettyo. Ar ol wythnos o frwydro yn Vicksburg, gorfu ar yr Undebwyr encilio oddiyno. Yr oeddynt wedi gweithio eu ffordd o fewn i ddwy filltir i'r ddinas, ond daeth y Cadfridog Joseph Johnson ar eu gwarthaf gydag adgyfnerthion. Yr oedd catrodau ac adranau cyfain yn ymladd a'u bidogau, a chymmerwyd ac ad- gymmerwvd yr un amddiffynfevdd amryw weithiau. Yr oedd yr amddiffynfeydd yn ymestyn chwech mill- tlr y tucefn i'r ddinas, y rhai a amddiffynid gan fwy ttathriugain mil o wyr. Yn ol papyr dyddiol Abertawe, yr hwn sydd wedi troi yn hollol o du y Gwrthryfelwyr, yr oedd coiled yr Undebwyr yn cyrhaedd i'r swm anferth o hanner mil! Nid oes gair o son am v fath beth yn un o S>vrau Llundain. Lladdwyd y Cadfridogion Un- debol Smith a Morgan. zn Tybid fod y Cadfridog Hovey a phumtheg cant o wY1', pa rai a ddanfonwyd ar neges arbenig, wedi CWympu i ddwylaw y gelyn. 0 Dywedir fod chwech mil o Wrthryfelwyr dan v Cadfridogion Purbridge a Marmaduke, yn cychwyn ar Springfield, Missouri. Newyddion o'r Taleithiau gWrthryfelgar a'n hysbysant fod Trenton, Union City, a Humboldt, Mississippi, wedi cael eu cymmeryd gan y GNvrthryfelwvr, a dwy fil o garcharorion a bod y rheilffordd o Jackson i Columbus wedi cael ei ^'nvstrio. n dywedir yn bendant fod y Cadfridog Burnside ^edi rhoddi fyny llywyddiaeth byddin y Potomac, ac mal eu ganlyniedydd yw Hooker. C, y Anerchodd y Llywydd Jefferson Davis Senedd Mississippi yn Jackson ar y 26ain. Dywedai ei fod "ledi rhagfynegu o'r dechreu y byddai y rhyfel yn Syoddeirfog, ond yr oedd wedi bod Ilawer mwv felly Jag oedd ef'wedi meddwl. Yr oedd yn mynegu yn bendant na fyddai iddo ef gydsynio ar unrhyw dele- taU yn y byd i aduno a'r bobl mwyaf llygredig, ^oddefol, gormesol, ac atgas ar wyneb y ddaear. ^yfeiriai at ei ddymuniad i drosi y rhyfel i dir y Gogledd, ond dywedai ei fod wedi methu yn hyn drwy ^Qailu, ac nid o ddiffyg dymuniad. Mynegai y dy- 'asai porthladd Hudson a Yicksburg gael eu ham- jjdirtyn hyd yr eithaf, ac na fyddai i un syrthio i ^dwylaw y gelyn os buasai y bobl yn gywir tuag atynt eu hunain. Er fod helaethrwydd a pharhad y rhyfel ^6di hod yn llawer mwy na'i ddvsgwyliad, etto credai 0(1 Hwyddiant y Dehau yn sicr. Haerai fod hawl San y i)ehau i gydnabyddiaetb, ond nid oedd etto ^ec}i dyfod, a'i gynghor ef ydoedd, £ Nac ymddir- le<lwch mewn tywysogion, ac na orphwyswch eieh S°baith ar genedlaethau tramor." Y naae y Richmond Examiner yn gwrthod i'r Tal- ^iau gwrthryfelgar gymmeryd rhan mewn cyn- ^dledd genedlaethol yn ol awgrymiad a wnawd mewn ^farfod o'r Democratiaid yn Efrog Newydd y mis yeddaf. Dywed nas gall heddwch gael ei adfer j^ieithr ar sail cydnabyddiaeth annibyniaeth y j Y mae y Cadfridog Butler, diweddar lywydd Or- Newydd, wedi gwrthod ciniaw gyhoeddus a \?y§id iddo yn Efrog Newydd. ^/wyddion o Efrog Newydd, dyddiedig y 12fed, a § ■ ar ddeall fod y Gwrthryfelwyr wedi cymmeryd In ton, yn Texas. Dygwyddodd hyn ar y laf o t r, w rn°sododd pump o ageriongau y Gwrthryfelwyr ar ^auyrUndebw>r,achymmerasantyrHarrietLane, bofdogi°n a dwylaw pa un oedd wedi eu lladd bron ■(j Diangodd dwy o'r gwnfadau. Chwythodd yr odd yr eu llumanlongi fyny eu hunain, a threng- n z' 0(j, y Commodore Kenshaw ar ei bwrdd. Dychwel- Q- y gweddill i Orleans Newydd. Tybir y try y rthryfelWyr yr Harriet Lane yn wiblong i hwylio y Llyaclvn, gan ei bod wedi ei harfogi yn dda. \Vvr dir yn swyddogol ddarfod i'r Gwrthryfel- 0sod^ael eu siomi yn Springfield, Missouri. Ym- asant ar y lie, ond gyrwyd hwy oddiyno.

^ FFRAINC.

POLAND.

CHINA.

MARK-LANE. LLUNDAIN.

MAUCHNADOEDD CYMREIG.

PRISOEDD Y METELOEDD, &c.

Advertising

PRWSIA.

ADOLYGIAD AR FASNACH YR YD.