Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

fpbpiata. LLYFR HYMNAU T DIWEDDAR BARCH. JOSEPH HARRIS PLYGIAD BYCHAN. 8. C. Mewn llian 6 „ Croen Dafad 2 0 Croen Llo 2 6 „ Croen Llo Iliwied-IR., gilt edg-a 3 0 PLTHIAD MAWR. Mewn Croen Dafad 3 6 Croen Llo 4 0 D.S.-Rhoddir y seithfed llyfr o'r plygiad bvchan yn rhad, pan Anfonir taliadau gyda'reirch- ion ond nis s'-Uir rhoddi caniatad yn y plygiad mwyaf, na thaln v cludiad. Pob archebion i'w hanfon at W. M. Evans, Seren Cymru Office, Carmarthen. Cyhoeddir ar y lof o Ionawr, Ebrill, Gor- phenaf, a Hydref, Pris Is., SEREN GOMER, Cyhoeddiad Chwarterol DAN NAWDD GWEINIDOGION ENWAD Y BEDYDDWYR. GOLYGWYR: PARCH. JAMES ROWE, ABERGWAEN, E. THOMAS, CASNEWVDD, J. R. MORGAN, LLANBLU. CTNNWYSIAH Rhif Ionawr. 1863.—Anerch- iad SRREN GOMER at y Bobl leuaine-Y Bed- ydd Cristionogol a'r "Beirniad "-Bywyd Paull -Rhesymeg — Y Weinidotjaeth Gristioflogol- Eiriolaeth y Duwiol ar Ran Dynolryw-Cyssyllt- iad Crist &'r Greadigaeth ac a'r EglwYIi- Rh»>symeg—Adoivgiadau, &c., &c. Teimlir yn ddiolcbgar i weinidogion am nleidio SEREN GOMER, a'i dwyn i sylw eu cynnulleidfaoedd. Yr arcbebion I'W hanfon AL y Cyhoeddwr,— W. M. Evans, Carmarthen. At Athrawon yr Ysgolion Sabbothol, &c. fN BXROD I'R WASG, "Y CYNNADLIEDYDD;" SEF, Cynnadleddau (Dialogues), &c., bardd- !u onol a rbvddieithol, at wasanaeth yr Ysgol- ion Sabbothol, Cyfarfodvdd Adroddiadol, ac Eisteddfodau; yn dri dosparth. dwytyddol, moesol, a difvrus. Gan H. W. HUGHES (Huw Jlrtvystl), Dinas, Pontypridd, Glamorganshire. Bydd i'r llyfr gynnwys 7"2 tudalen, 12mo., pris Chwe Cheiniog. Dymunir ar Athrawon yr Ysgol Sul, ac ereill, gasglu enwau yn mhob ysgol, ac 9 anfon nifer y derbynwyr i'r Awdwr yn ddioed. Rhoddir y seitbfed i'r dosparthwyr. FOR SALE, AN Excellent49 stop Alexandre HARMON- IUM, hardly worse than new, only used 1 year. For particulars apply to Rev. H. W. Hughes, Dinas, Pontypridd, Glamorganshire. Yn awr yn barod, pris Is., Rhif 23ain a 24all, r 0 FJRIADUR BEIBLAIDD A DUWINYDDOL, YN CYNNWYS NODTADAU Eglnrhaol ar Eiriau, Personau, Cenedloedd, Defodau, Gwyliau, Seremon- iau, Gwledydd, Afonydd, Anifeiliaid, Adar, a Pbrif Bynciau Athrawiaethol ac Ymarferol yr Ysgrythyrau Santaidd gyda Chrynodeb Hanes- yddol a Beirniadolobrif Gyfundraethau, Athraw- jaethau, a Sectau hen a diweddar, &c. Gan y PARCH. J. JONES (Mathetes): Yn cael ei gynnorthwyo gan dros ugain o brif Weinidogion y Bedyddwyr yn Nghymrn. 4W Gellir cael y GEIRIADUR o'r dechreu yn awr, gan fod v Rhifynau cyntaf wedi eu hail- argraffu. Teimlir yn ddiolchgar am enwau ychwanegol at y llyfr gwerthfawr hwn. Rhoddir yr elw arferol am ddosparthu. Yr archebion i'w hanfon aty Cyhoeddwr,— W. M. Evans, Seren Office, Carmarthen. Newydd ei gyhoeddi, pris 6ch. mewn llian, a Is. m^wn pocket-book, YDRYCH BLYNYDDOL; vn cynnwvs Dyddiadnr a Chofnodion cyffredinol at wasanaeth y Bedyddwvr Cymreig, am y flwvddyn 1863. Gan y Parch. T. E. JAMES, Glyn-nedd. Dymunir hysbysu fod vchydig nifer o'r DRYCH etto ar law a theimlir yn ddiolcbgar i bawb ag ydyot yn hwriadn ei feddianTlll y flwyddyn hon am anfon eu ceisiadau i fewn yn ddioed at y Cyhoeddwf,-W. M. Evans, Seren Office, Carmarthen. Sylwedd Cymherfeddol Mor Lysiau Hempsted. "jl/TEDDYGINIAETH ANFFAELEDIGrhag JjfJL Chwyddiadan Manwynawg, Cymmalau ■Chwyddedig, Gewynwst, y Droedwst,y Llwyn- wst, Malaethan, Crebachiad yr aelodau, &c., ac .er gwneuthur Mor Ddwfr celfawl i Faddonau. Y DDANNODD1 Y DDANNODD!! A wellir am Swllt, a chanir i fyny ddannedd TJ-LLO^ gan TAYLOR'S LIQUID STOPPING. A werthir mewn costrelau Is. a 2s. yr un. Y ma.6 yn dofi. y poen ar unwaith, ynllanw y tyllau, yn attal pydriad pellach, ac y mae r dannedd yn dyfod yn ddefnyddiol drachefn. Parotoir yrtlchod gan R. Hempsted, Fferyll- ydd, 14, Grand Parade, St. Leonard s-on-bea. Ar werth tan yr holl Fteryllwyr a gwerthwvr Medslyginiaethau Breinioly a chan holl dai crf- anwerth L'undain. w Ryddwch yn sier o ofyri am HAMPSTKII S Concentrated Essence of Sea Weed, oblegid o herwyddei fawr werth, y mae efelychindau o'r an per. TRAMWYFA RHWNG ABERYSTWYTH A CHAERFYRDDIN, DRWY ABERAEKON A J.LANARTH. THOMAS MORRIS, a ddymuna hysbysu i ei Gyfeillion a'r Cyhoedd yn gyfifredinol ei fOQ yn awr yn rhedtg CERBYD NEWY-DD, Er cludiad Tnmwywyr rh wng y Trf6 uchod yn cychwyn o 20, Hoel Fair, Aberystwyth, am 6 yn y boreu bob dydd Llun • dydd Gwener, yn cyrhaedd y Maesycrigie Arms, Caerfyrddin, yr un diwrnod, ac yn dychwelyd ar y Mercher a'r Sadwrn canlynol. Peleni Worsdell gan Kaye. Pe:en Hvsieuol Worsdell gan Kaye ydynt wedi gwella miloedd o bersonau, anhwylderan pa rai it ys- tyrid yn anwelladwy. P»n y maent y mwvaf sicr a buan, y maent yr un pryd y feddyginiaethfwyafdiogel a ellir gymmeryd nid oee achos i neb ofni eu cym- meryd, a gall pawb obeithio cael esmwythad drwy eu cymineryd. Y mae nifer y TYSTIOLAETHAU oddi. wrth bob dosparth o gymdeithas, y rhai ydynt wedi eu cyhoeddi, yn profi yn ddiamheuol fod eu rhinwedd- au iachaol y mwyaf bynod o un feddyginiaeth ag eydd yn adnabyddus yn breaenol; ac y mae y ffaith fod eu gwerthiad yn cynnyddu yn barhaus am fwy nag ugain mlynedd, yn dango. eu bod yn sefyllfa o ymbrawf amser ac ymarferiad, a plia le bynag y maent yn ad- nabyddus cydnabyddir eu gwerth. Ymaent yn gymhwys iawn i bersonau yn dyoddef oddiwrth :— „ „ Y Cryd Flatulency Cryd Cymalau Diffyg Anadl Gwendid cyffredinAfiechyd y gwddf Afiechyd y Bustl Gymmalwst Clwyf y Brenin Anhwyldeb y CyllaGravel Cluniau dolurus Dyfrglwyf Dotur pen Cornwydydd Dolur rbydd Gwall Dreuliad Llyngyr, &c., Toriadau Anwydau Twymyn Piles Darnerir y Peleni hyn yn unig gan y Perchenogion John Kaye, Ysw., Prospect Hall, Woodford, Essex, diweddar o Dalton Hall, ger Huddersfield, Ar werth gan yr holl Ffervllwyr, a gwerthwyr meddyginiaethau, am is. I:C., 2s. 2c., a 4a., 6c. y blwch. Ty cyfanwerth, 22, Bread St., NOTICE. THE Am TEETH. Patent, March 1, 1862, No. 560. OSTEO-EIDON, NOW PROTECTED BY ROYAL LETTERS PATENT. Analysed and Reported on by Professor Pepper. Prepared in the Laboratories and under their per- sonal superintendence, MESSRS. GABRIEL'S OSTRO- Etcon is guaranteed free fiom any admixture. Being completely plastic, it is moulded with the utmost ac- curaey to the mouth and jaws, so as to be at once unfell by the wearer, and indistinguishable by the keenest observer being elastic, it occasions no feel- ing of pressure, whilat the coating of Virgin Gold secures it from being tainted by drugs or abnormal secretions. EFFICIENCY OF ARTIFICIAL TEETH. The Invention of MESSRS. GABRIEL, the old-es- tablished and experienced Dentists, have brought the practice of their profession to so high a degree of per- fection that partial or entire Sets of Teeth can be promptly or perfectly adjusted, and in such manner as to be removed and replaced at pleasure, to be worn without the least inconvenience, to present the ap- pearance of natural teeth of great beauty, and to be incapable of any noxious effect upon the mouth. MESSRS. GABRIEL THE OLD-ESTABLISHED DENTISTS, Have the honour to announce that they may be CON- SULTED DAILY, from Ten to Six, at their Residence, where their New Patented Improvements, and every specialte connected with the profession, may be seen daily. (Consultation Gratis.) American Mineral Teeth, best in Europe, from four to seven and ten guineas per set, warranted. Partial Set in proportion. COUNTRY PATIENTS Are informed that only one visit is required to com- plete from one tooth to a complete set, which can be made in one day. Messrs. GABRIEL, the Old-Established Dentists, (Diploma 1815) 134, Duke-street (opposite Berry-street), Liverpool; 65, New-»treet, Birmingham •, 34, Ludgate hill, and London. 27, Harley-street, Cavendish-square, J GABRIELS' PRACTICAL TREATISE, May be had Gratis. GABRIEL'S ROYAL TOOTH POWDER, Prepared from a Recipe as USED BY HER MAJESTY, is. 6d. & 2s. 6d. per box. GABRIEL'S ANSISEPTIC TOOTH PASTE. The best preparation extant FOR WHITENING THE TEETH, Without injury to the enamel, 2s. 6d, & 5s. Per box. GABRIEL'S CREMICALLY PREPARED WHITE GUTTA PERCHA ENAMEL, Is the best Stopping extant for Decayed Teeth, or Toothache, and no matter how far decayed, renders the injured member again sonnd and useful, and pre- vents Toothache. This preparation is entirely free from any metallic substance, and, as its name signi- fies, is specially prepared for thu purpose. Price Is. 6d. per box, with directions for use. GABRIEL'S WHITE ENAMEL CEMENT For Front Teeth, is an invaluable stopping, and has acquired a world-wide reputation. 5s. per box. GABRIEL'S ODONTALGIQUE ESSENCE, An astringent and refreshing lotion for hardening the gums. 5s. and 10e. 6d. per bottle. The above Preparations, with directions for private parsonal use, may be obtained through any, respect- able Chemist in the Unised Kingdom, or of their appointed Agents, the local addresses of whom mirY be had on applicatio.n LLYFRAU CYHOEDDEDIG GAN W. M. EVANS, CAERFYRDDIN. HANES PRYDAIN FAWR, yn Wladol a Chrefyddol, o amser tiriad y Cymry yn Mhrydain, hyd y fl. 1800. Gan y diweddar Barch.Titus Lewis. Wedi ychwanegu ato, a'i ddilyn i lawr i'r amser presenol, gan y Parch. John Emlyn Jones, A.C. Pris, yn Rhanau, lit.; mewn llian, 12)t.; mewn croen llo, 14s. 6eh. Gellir cael yr ATDDODIAD, yn cynnwys hanes cyflawn am y 50 mlynedd diweddaf, arei ben ei hun. Pris, mewn Rhanau, 3s. 6ch.; mewn llian, 4s. LLAW-LYFR Y BEIBL (The Bible Hand- Book). Gan y Parch. J. Angus, D. D., Athraw Duwinyddol Coleg Regent's Park, Llundain. Wedi ei gyfieithu ar gefnogaeth Cymdeithas y Traeth. odau Crefyddol, gan y Parch. J. Hhys Morgan (Lleurwg), Llanelli. Pris, yn Rhanau, 6s.; mewn croen llo, g8, DETHOLION 0 BREGETHAU Y PARCH- C. H. SPURGEON. Cyfieithedig gan y Parch. T. Lewis. Pris mewn lliain 3s. 6c. GRAMADEG CERDDOROL, yn ol Rheol- au Hamilton; yn nghyd a Geiriadur Cyflawn, yn cynnwvs Eglurhad ar Gannoedd lawer o Dermau a Brawddegau Cerddorol. Pris, 3s. mewn llian. HANES Y BEDYDDWYR. Gan y Parch. David Jones. Pris, yn Rhanau, 10s.: mewn croen llo, 12s. 6ch. GWEITHIAU AWDUROL Y PARCH. JOSEPH HARRIS (Gomer). Yn nghyd â Chotiant yr Awdwr a'i Deulu, a Nodiadau Eglurhaol. Gan D. ap Rhys Stephen. Pris, yn Rhanau, 10s.; mewn croen llo, 13s. 6ch. RHYFEDDODAU NATUR A CHEL- CHELFVDUYD; cyneithiadau gan mwyafo Weith- oedd y prif Awduron Seisnig. Pris, 5s. CYFAILL AC ARWEINYDD Y GWR IEUANC, TRWY FYWYD I ANFARWOLDEB, Gan y Parch. J. Angell James, Birmingham. Pris, 3s. 6ch. NERTH GWEDDI yn cael ei arddangos yn Amlygiadau Rhyfeddol o Ddwyfol Ras mewn cys- sylltiad <Vr Diwygiad Crefvddol yn America. Gan Samuel J. Prime, D. 1). Pris, 3s. 6ch. CABAN F'WYTHRTWM. Gan Mrs. Harriet Beecher Stowe. Gyda 27 o Ddarluniau. Pri4) 4s. mewn llian. HYFFORDDWR YR EFRYDYDD, neu Arweinydd i Hunan-welliant. Gan John Mills (Ieuan Glan Alarch. Pris, 3s. Y PROFIEDYDD YSGRYTHYROL, neu Eirlyfr cryno o Faterion Ysgrythyrol. Gan y Parch. John Hughes, Liverpool. Pris, 2s. 6ch. GWEITHIAU AWDUROL Y PARCH. B. Price, vCymro Bach). Pris, 3s. CYDYMA1TH Y BEIBL, wedi ei fwriadu i ddosparthau Beiblaidd, Teuluoedd, &c. Gyda Darlunleni o'r Byd Henafol. Pris, 2s. mewn lliain, MEDDYG ANIFEILIAID, neu pob dyn yn Feddyg i'w Anifeiliaid ei hun. Wedi ei gasglu o weithiau yr Awdwyr Seisnig goreu, Pris, 3s. GEIRLYFR YSGRYTHYROL, yn cynnwys Eglurhad ar Darddiad ac YstyrGeiriau a ddefnyddir yn y Beibl, Gan John Mills, Llanidloes. Pris, 14 ceiniog. Y PERL YSGRYTHYROL, neu Agtriadi Wybodaeth o'r Beibl. Gan John Mills, Llanidloes* Pris, Is. 6ch. HANES BYWYD SIENCYN PENHYDD. Gan E. Mathews, Ewenny. Pris, is. ATHRONIAETH TREFN IACHAWDWR- IBETH. Gan Ddinaswr o America. Pris, Is. 3c. Y TESTAMENT DAEARYDDOL. Pris, 4s. mewn morocco; 3s, 6ch, mewn croen dafad. Y DULL NEWYDD 0 DDOFI CEFF- YLA U GWYLLTION, yo nghyd A Chyfarwyddiadau pa fodd i'w trin wedi hyny. Gan J. S. Rarey, y Dofwr Ceffylau hynod o'r America. Pris 3c. Danfenir 4 copi yn rhad drwy y post am Is. HANES TIRIAD Y FFRANCOD yn Aber. gwaen, yn 1797. Pris 2g. BYR HANES LLOEGR A CHYMRU, wedi ei gymmeryd o Waith M'Cullock, a Census y Llywodraeth. Pris 2g. YRANIANYDD CRISTIONOGOL. Gan Dr. Dick. Cyfieithedig gan y Parch. T. Levi. Pris yn Rhanau 5s.; wedi ei rwymo mewn lliain, 61. HANES Y PARCH. C. H. SPURGEON, gyda darlun cywir o heno. Pris 4c PWYLLWYDDEG (PHRENOLOGY) A MES. MERIAETH. Gan A. W. Jarvis, Pris, Is. COLEG Y DARLLENYDD. Gan y Parch. E. Evans, Llangollen. Pris, ls. PIGION O BREGETHAU. Gan y diweddar Barch. Christmas Evans. Pris, 5s. 6ch. GRUFFYDD LLWYD; neu y Bachgen Amddifad. Gan Mr. RogerThomas. Pris. 9c. ATHROFA IACHAWDWRIAETH. Gan D. W. Morris, Pris, 2g. NATUR GWE1NIDOGAETH YR EF. ENGYL. Pris, 3c. Y SABBOTH. Gan y Parch. J. Hughes, Liverpool, Pris, Is. CWESTIYNAU YSGRYTHYROL. Gan y Parch. R Parry. Pris, 4c. CHRISTMASIA; neu rai o nodweddiadau Neilldllol y Diweddar Parch. Christmas Evans. Gan Brutus. Pris, it. COFIANT Y DIWEDDAR BARCH T. R. DAVIES, Glanwydden. Gan y Parch. H. W. Hughes. Pris. Is. COFIANT Y PARCH. THOMAS. WIL- LIAMS, Glandwr. tian BRUTUS. Pris 6ch. BYR GOFION Un-ar-Bumtbego Weinidog- ion Ymadawedig y Bedyddwvr. Pris, 3c. Y BEDYDD CRISTIONOGOL; Pregeth a draddodwyd yn Nhabernacl y Parch. C. H. Spur- geon. Gan y Parch. Hugh Stowell Brown, Llyn. lleifiad. Pris, 2g. TAITH Y PERERIN. Gan John Bunyan. Pris mewn llian, Is. 6ch.; mewn papyr, Is. GWELEDIGAETHAU Y BARDD CWSG. Gan Ellis Wynne. Pris, Is. Y CEFFYL; ei Glefydau a'i Anhwylderau, a'r modd i'w trin a'u meddyginiaetnu. Gan y Parch. D. Jones, Gwinfe. Pris, h. DARLITHIAU AR LYFR Y PADGUDD- IAD. Gan y Parch. Hugh Williams, Amlwch. Pris, so. 6c. mewn llian. ESPONIAD AR LYFR Y DADGUDD- IAD. Gan y diweddar Barch. Simon Lloyd. Pris, al. mewnllian. JOHN CASSEL'S COFFEES. Are Sold by the following AGENTS in this Dis- trict. CARMARTHEN—JAMES LLOYD, NOTT SQUARE. ABERYSTWYTH-J. Morgan, Gt. Dark Gate Street. AROUED-J. Jenkins, Grocer. BRIDGEND—G. Melmouth, Grocer. CARDIGAN—D. Williams, Bookseller. J GARDIFF-E. Hartnell. Canton. ditto J. Rees, Bute Dock. ditto J. Rees,.Pellet St., Newtown. EBBW VALE—A. B. George, Druireist. HAVERFORDWEST W. Phillips Market Street oitto T. D. Meyler Chemist. LAMPETER-J. W. Evans, Medical Hall LLANELLY—J. Robert New Dock. ditto Jno. Randal. Grocer. NEATH—M. Evans, Wind Street. NEWPORT-W. Frederick, Baueswell Road. PONT Y POOL-Mr. Davies, Market Square. SWANSEA—T. Evans, High Street. ditto W. Richards, do. ditto G. Ballinger, do. ditto G. Devonald, do. ditto W. Davies, Garden Street TREDEGAR-Thos. Price, Circle. YSTAIJYFERA-D. Davies, Grocer COFFI JOHN CASSELL, ydyw'r rhagoraf ei RYM a'i FLAS. Cydnabyddir ei ragoroldeb gan y miloedd o deuluoedd yn mhob rhan o'r Deyrnas, sydd yn dal i'w yted erys blyn- yddoedd meithion. Yr ydys yn ei bacio mewn Canister a Bwndeli, a gellir ei brynu mor bur a pherffaith yn marthau mwyaf annehvsbell y wlad, ag yn Llundain. Y Pris ydyv Is., Is. 4c., a Is. 8c. ypwys mewn bundali o ddwy owns i bwys. GORUCH W YLIAETH ENNILLFAWR. Mae eisieu GOClJchwyliwr yn mhob ardai ile nad oes un yn barod. Am y telerau anfoner at JOHN CASSELL & Co,, 30, Fenchurch, Street, London, neu at LONGMAN, LEONARD, & ROBIN- SON, Counter Slip, Bristol. Pan y TTocBn A THWYLL.—Gan ein gofynoch ain XI bod yn deall fod ymdrech 0 yn cael ei gwneyd yn bresenol 2^3 San bersonau yn ein dinas i p»2! dwyllo y cyhoedd a Starch gwael wedi ei wneyd i fyny o mewn sypynau tebyg i'r GLEN- c-1 FIELD STARCH, tybiwn ei „ ( ? bod yn ddyledswydd arnom i GofaKch etch rybuddio ein darllenwyr i fodyn bod yn ei gael, 0fa]us p.in yn prynu j weled fod gan y cynny^ir y gair" QLENFIKLD," ac enw y rliai nwael gwneuthurwr, "RoBER'r \Vo- yn ei le yn THERSPOON," ar bob sypyn, gan ami. nad oes un arall yn gywir. Y CYFAILL MWIAF CYSSOJ. ENAINT HOLLOWAY. Afiechvd y Croen pa mor ddrwg bynagrybvddo, a ellir ei wella! Penau wedi eu hysgaldanu, y crafu, toriadau allan ar y croen, clwyf y brenin, ac anhwylderau cyffelyb, a rodd" ant ffordd o flaen gallu rhyfeddol yr Enaint hwn, os rhwbir ef yn dda ddwy neu dair gwaith y dydd yn y rhanau dolurus, ac o. aymmerir y Pelcnau er puro y gwaed. Gowt a Chrydgymmalau. Y mae gan y feddyginlaeth werthfawrymafwy oeffalth ar y gowt a'r crydgymmalau na dim a gynnygiwyd erioed, ae nid oes raid i neb fod heb ei wella os ymrydd ati o ddifrif, gan ddefnyddio y feddyginineth anffaeledig hon yn ol y cyfarwyddiadau argraffedig sydd gyda phob llestriad. Y mae yn symud pob math o hen boen yn yr un dull. Gwellhad tier o'r Caethanadl, Peswch., ac Anwyd. Os rhwbir yr Enaint rhyfeddol yma i'r frest bob boreu a hwyr, yr un fath ag y rhwbir halen i gig, bydd iddoyn nan symud y caethanadl gwaethaf, a phob drwg yn y frest, Oil cymmerir y Pelenau gyda'r Enaint. Chwyddiadau y Dyfrglwyf. Paralysis, a Chym- malauCymeg. Er fod yr anhwylderau uchod yn gwahanu yn ddirfaw t yn eu tarddiad a'u natur, etto rhaid iddynt oil gael trin- iaeth ar fanau neillduol yn y corff. Bydd i'r rhan fwyaf o'r mathau gwaethaf o'r anhwylderau hyn ddiflanu cyn bo h r, os rhwbir yr Enaint yn ddyfal i'r manau lie mae y drwg, hyd y n.d wedi i bob meddyginiaeth arall ddar- fod. Bob tro y byddo yr afiechyd a'r poen yn fawr, dylid cymmeryd y Pelenau hefyd, ynol y cyfarwyddiadau argraffedig gyda phob blwch. Dylid defnyddio y Pelenau yngy»sylltiedig A'r Enaint yn y rhan fwyaf o'r anhwylderau can.ynol.- Coesau drwg Bronau drwg Llosgiadau Penddunod Brathiadau Mos- Cocoabay Cyrn meddal chetoes a Sand- Chiego-foot Llosg eira flies Cancrau Cymalau clwyfedigDwylaw agenog Festulas ac anystwyth Elephantiasis Chwyddiad y Dolur gwddf Troedwst Cymmalwst Berw-losgiadau Ffrenau Crygni Afiechyd y corff Didenau Dolurus Ennynfaoedd Penau dolurus Scurvy Yaws Archollion Briwiau lliniorog Ar werth vn sefydliad y Proffeswr Holloway 244, Strand, ger Temple Bar, Llundain, ac 80, Maiden Lane, New York, a chan y rhan fwyaf o Fferyllwyr a gwerth- wyr cyfferi, trwy y byd, am y Prisian canlynol:-ls. 14c.; 2s. Sc.; 4s. 6s. lis.; 22s.; 33s.; y blwch. D S. Y mae ennill mawr trwy gymmeryd y potlan mwyaf.. ,h j,N.B.—Rhoddir cyfarwyddiadau i gleifion o bob naaw» o afiechyd gyda phob blwch. CAERF YRDDIN: Argraffwyd a cbyhoeddwyd gan WILLIAM MOR" GAN EVANS, yn ei Argraffdy, Rhif 120, Awst. Gwener, Ionawr 30, 1863.