Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

Jjiiutesion; fcartwfot.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Jjiiutesion; fcartwfot. PONTARDAWE.—Ystorm ddychrynllyd o felU a tharanau.-— ooreu Sa Iwrn, Ionawr 24ain, oddeutu pedwar o'r gloch, ym- KSsglai yr elfenau fel i frwydr a'u gilydd, ac 4 thrigolion y lie. gwyut ystormus a chwithai, y tarannau a riient nes crynai ein tai fel cawell siglo, y meUt fforchog yn gwau, a'r cesair annghyffredin o fawr yn ymdywallt ar y ddaear, fel ag yr oedd ynwir ddychrynllyd i weithwyr y lie wynebu ar eu gwahanol orchwylion. Parhaodd yr ystortn yn y cyflwr hwn hyd ddeu- ddeg o'r gloch ganol dydd a'r iaith gyffredin oedd yn ngen- eUau gwahanol deuluoedd y dref oedd, y byddai rhyw olygfa ?|nadwy i'w chanfod cyn nemawr o fynydau, os na fyddai i'r ?|nadwy i'w chanfod cyn nemawr o fynydau, os na fyddai i'r "wn sydd yn dal y gwynt yn ei ddwrn, ac yn llywodraethu y gyfryngu rhwng yr elfenau dinystriol hyn a thrigolion y 'e» ac inai ail i Sodom a Gommora ein gwnaethpwyd. Ond er ein mawr gysur a'n dedwyddwch teuluaidd a chymmydogol, fod yr ystorm hon etto heb wneyd ond ychydig neu o niwed. Tarawodd y lellten simnai ty dyn o'r enw j~aTies, copperman, yn y lie a el wir Cwmbath, yn ymyl craig *rewyddfa, ger y lie hwn, a chraciodd y piniwn a'r to mewn Snaryw fanau, a chymmerodd diliad y gwely dan, ond llwydd- "yd i'w ddiffodd cyn i'r tan gael cyflawn afael vnddynt, fel oedd y golled ond y peth nesaf i ddim. Hefyd, ar yr un rtiUad dyehrynllyd, craciodd amryw o dai newyddion jn y Syramydogueth, a phasio lcl y fellten drwy y mur ag y cry- w?Hwyd am y simnai, gan adael twll crwa ynddo, heibio i'r Swely, ne yI* oedd plentyn bychan yn cysgu, ac allan drwy y heb niweidio yr un ertaid o'r teulu. Onid ydyw Haw y J*Uw trugarog i'w gweled vn amlwg yn hyn yma, trwy beru i'r ffoi heb gymrnaint a niweidio y baban gwanaidd oedd Yo y gwely. He y taniodd y dilladoedd yn hongian o'i gwm- Pas. Goheithio y bydd i'r waredigaeth ryfedd hon o'r baban, j!Jn nghyd a'r fam, yr hon oedd wrth ei gwaith yn y t^, i'w fel teulu a chymmydogaeth, i feddwl llawer am y Duw hamddiffynodd megys o grafanc marwolaeth, ac i roddi eu "Unain iddo.—DEWI. LLANERCHYMEDD, ION. 26AIN.-Gerbroo. y Parch. E. Herbert, ac H. Webster, Ysw., cyhuddwyd Hugh Williams o jjneyd ymosodiad anweddus (?) ar berson Ann Hughes o'r "e*sondy Llandrygan, ar y 27ain o'r mis diweddaf. Ymddan- f?s°dd Mr. R. D. Williams, Caernarfon, dros y diffynydd, a R. Owen, Llangefni, dros yr achwynydd. Dywedodd Hughes fel y canlyn:—Yr wyf yn ngwasanaeth Mr. ^wen, Llandrugam. Ar y 27ain o'r mis diweddaf, daeth "ugh Williams acw i ehwilio am dreth. Yr oedd fy Meistr ei room pan ddaeth efe i'r ty o herwydd hyny gofynodd «Ugh Williams i mi gymmeryd llyfr y dreth ato. Gwnes ac yna daeth fy meistr at Hugh Williams, a thalodd y tlfeth, ac ar ol hyny, aeth allan gyda dyweyd, Nos da i'ch," Hugh Williams. Pan welodd Hugh Williams fod fy ^istr allan, daeth yn ol ataf, gan ymaflyd ynwyf a'm cusanu er fy ngwaetha. Yn mheri ychydig, daeth *jL.:neistr i mewn drachefn, a gofynodd, beth oedd Hugh ^"liams yn ei geisio yno mor hir. Dywedodd yntau ei fod colli ei bet, ac mai ehwilio am hono yr ydoedd. Yr oedd e«i co;ii ej wr^h n«cau bod yn llonydd i mi. Cafwydyr et, acymadawodd Hugh Williams. Ar ol i Hugh Williams yned allan, dywedais y cwbl wrth fy meistr. ^Croes.holwyd gan Mr. Williams.—Ymdrechais i rwystro lJugh Williams fy nghusanu gymmaint ag a allwn; yr oedd- Is Wrl wefli dychrynu gormod. Ni waeddais ar fy meistr, ac nid yn gwybod mai hen lane ydyw H. Williams. Ni *iais et acw o'r blaen 'does fawr o amser er pan wyf fi acw. » chwipiais ac ni spoilais I ddim ar beauty Hugh Williams, lIae ychwaithei gicio. Buaswn yn galw Hugh Williams i pfrif am fy nghusanu fel y gwnaeth, pe buasai fy meistr heb y niherswadio i wneuthur hyny. Daeth y Meistr yn mlaen chadarnhawyd tystiolaeth y lodes. Buwyd yn Ij W-1 a'r achos hwn am oddeutu hanner awr, ac yna galwyd j,' J^illiams yn mlaen i rwymo ei hun yn y swm o bum punt "yddai iddo rhagllaw ymddwyn mor garuaidcl (?) at y pan yn myned o d^ i d^ i ehwilio am y dreth. Cy- awyd John Jones, Cemaes, o ledrata drawers, a dau baro enoanaU' ei(1(l0 C>we!a ac A'nn Evans. Cafwyd ef yn C»»f' a ^edfrydwyd ef i fis o garchariad gyda llafur caled. jjuuddwyd Richd. Owen, arolygydd y ffordd fawr yn mhlwyf fodrf •C'r' ^an P.C., Jones, Llanfachell, o ganiatau yn wir- domenydd tail, &c., gael eu gosod i rwystro rhydd y ffordd yn Cemaes. Gohiriwyd yr achos hyd y nesaf. Cyhuddwyd R. Edwards o fod yn dad plen- cha a.nrig'iyfreithl°n Ellin Jones. Profwyd y cyhuddiad, a I)i "'Atawyd yr order, Is. 6d. yn wythnosol at fagu'r plentyn. fej, y^yd James Thomas i hauner coron a chostan am fod yn 5V. W ae afreolus yo Llanerchymedd. Cyhuddwyd William c P* O- Evans, o fod yn feddw, &c., yn Gwalchmai. dyma'r tro cyntaf iddo fod o flaen yr ynadon, rhydd- st, P. WYd ef gyda tli a I u'r co tU. Cyhuddwyd W. Williams gan Atnj uihes o yru ei gerbyd, yn ffrochwyllt trwy yr heol yn tlja|c^' ar y 22ain o'r mis diweddaf. Rhyddhawyd ef gyda ^J^costau.

CgfatfodtjlW

MYNEGYDD Y GOFF AD WEI AETH.…