Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

10 erthygl ar y dudalen hon

a AMERICA.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

a AMERICA. Newyddion o Efrog Newydd, dyddiedig hyd Ion. 15, a'n hysbysant fod penderfyniad wedi ei ddwyn i mewn i senedd Jersey Newydd, yn cynnyg byr- heddwch a chydgyfarfod er dadleu ammodau ar ba rai y gellir rhoddi terfyn aryrhyfel. Y sgrifena y Milwriad Undebol Clusseret ei fod ef Wedi gosod y Tevrngri Rhyddhaol ar furiau "Win- chester, ac wedi gwasgaru copiau o hono drwy y ffermydd yn Virginia ac mal yreffalth o hynv oedd, fod y gororau rhwng y Rappahannock a'r Potomac yn cael eu dibobtogi o gaethion, pa rai oedd yn ffoi yn Huoedd am eu rhyddid. Dywed y Richmond Whig y cedwir y swyddogion Undebol agymmerwyd yn Mu/freesboro yn nghar- char hyd nes y rhoddir y Cadfridog Butler i fvny i Lywodraeth y Gwrthryfelwyr. Dvwedir fod swyddog Gwrthryfelgar wcdi ei ddal n ger Charlestown a ;bryslythyron gydag ef i Ewrop. ZD Mae yr Undebwyr wedi rhoddi fyny yr yrriosodiad a* Vicksburg, gan benderfynu ymosod ar ryw le araH ac y mae v Gwrthryfelwyr yn ffoi o Springfield, yn e>"lyniedig gan yr Undebwyr. Dywed y newyddiad- ufoo Deheuol fod byddin yr Undebwyr, yn Newbern yn 50,000 o wyr. Dywedir fod y Gwrthryfelwyr wedi dienyddio deg o swyddogion Undebol yn Arkansas, er ymddial am "eithredoedd y Cadfridog M'Neill. Mae y Gwrthryfelwyr yn cyfrif eu colled -yn Mur- freesboro yn naw mil o wyr. Mae y Richmond Inquirer (fx farn nad yw Teyrn- g-ri Rhyddhaol Lincoln, gyda golwg ar yr effaith a ga 9 21 ar wrthryfeliad y caetiiion, yn werth y papyr ar ba Un yr argraffwyd ef. Mae prif ddinasTalaeth Baton Rouge wedi cael ei llosgi/gan ryw ddyhirod gwrthryfelgar, fel y tybir. Y mae seneddwr democrataidd wedi cael ei ddewis dros Pennsylvania. Dygwyd ysgrif i mewn i Dy y Cynnrychiolwyr er ftwdurdodi codiad cant a hanner o filoedd 0 filwyr ne- groaidd. Pleidiodd 53 gydag ef, a 83 yn ei erbyn. 0 ■^ygwyd ysgrif <*rall i mewn yn awdurdodi cymhwyso fbyw swm bennodol o arian er cynnorthwyo Tal- eitbiau Maryland a Virginia Orllewinol i ryddhau eu, Caethion. Y mae'r gair yn cael ei daenu fod y Cadfridog anks a'r Llyngesydd Farragant (Undebwyr) wedi cael eu trechu ar y Mississippi. Mae antaria,,eth--M'Clemand- wedi myned i fyny yr On en., Gwnaeth Mr. Vollandingham araeth yn y senedd ffafrio byr-gynghrair a chyfryngiaeth galluoedd ramor; ond yn gwrthod iddynt yr awdurdod o beO- ^erfynu y rhyfel yn eu ffordd eu hunain. Grwefr-hysbysiad arall a ddywed ddarfod i chwech hugain o aelodau Republicanaidd y Senedd gyf- Wy»o cofeb i'r Llywydd yn datgan eu diffyg ffydd yn 0 Y welnidogaeth. Haerant nad yw y Llywydd yn C p gynnorthwyo gan Gyfringynghor yn cydweled g ef ar egwyddorion politicaidd, ac yn ei annog ef i y fath gyfnewidiadau ag a sicrhant unoliaeth yw" a gwe'thrediad. Rhybyddiant ef hefyd nad J, yn ddoeth nac yn ddiogel i roddi unrhyw weith- ^_aiad milwrol pwysig yn Haw un swyddog nad yw jf^e»wr cywir o'r Llywodraeth. Burt derbyniad brwdfridog i'r Cadfridog 0 tle«" ddoe yn Boston. Dywedai mai ei gynllun ef J m cPstau y rhyfel oedd, rhagarwain llafur rhydd Ca ^'r Taleithiau Deheuol, drwy yr hyn y gellid y digonedd c gotwm, a ellid ei werthu am 10 cent. 80s JS' r kyn a yn gynnyg ef oedd Cot t0^ 0 cent, y pwys ar hyn, yr hyu a wnai y fc** 20 cent« y pwys, a'r hyn a ellid ei gael gan ^dio^r ^ra^nc arn dano. Byddai'r doll hon yn i dalu'r lloS ar ddyled tair gwaith cym- j,1 ag rnae:y rhyfel hyd-yn hyn wedi gostio. f Q\\1/\og N ewydd, lonawr 17.—Mae y Cadfridog tair .ry^eJSar Longstreet, dywedir, wedi cyrnmeryd y ttiaQlntai ar dcleS 0 filwy Q-Virginia'i Tennessee, ac y» ,'e yn ymbarotoi i ymosod ar fyddin Kosencrans -^ngyrcbol ^nde?rfWiod(:1 y Grwrthryfelwyr bump o agerlongau °i, ac un gwnfad yn afon Cumberland. awd-d°dau Gwrthryfelgar yn anfoddlon o ^vnllu Xder^yn'ad a roddwyd gan Iarll Russell i ^1*1 Mason er codi arian yn Lloegr er talu gotwm y Taleithian Deheuol. Y -Efrog Newydd, lonawr 20. atlfon a?jy L1ywydd Lincoln wedi llawnodi ysgrif er ^oW: n baPyr-nodau gwerth. 100,000,000 o Oleri, er talu y fyddin. 1 ^ra"pbryderus o berthynas i fyddin y °^iwrH?;San nadoedd un hysbysiaeth wedi ei chael *r J am r.ai dyddiau. d,y ar. fod brwydr boeth wedi ei r^ol.' a y Cadfridog Hooker wedi ei glwyfo yn Newyddion o'r Gorllewin a hysbysant fody Cad- fridog Grant yn gwneyd parotoadau mawrion yn Memphis gyda golwg ar ryw fudiad pwysig anhysbys i'r cyhoedd. Yr oedd y Cadfridog M'CIernand wedi cychwyq i fyny ar hyd yr afon Arkansas, gyda'r bwriad o ym- j osod ar Little Rock, prif-ddinas y dalaeth. Y mae y Cadfridog Roseneranz wedi derbyn ad- gyfnerthion llaosog, er ei alluogi i fyned yn mlaen i v Shelbyville, neu i roddi brwydr i'r Deheuwyr yn Murfreesboro, os byddai iddynt ymosod arno. Cyfaddefa y Gogleddwyr mai eu colled yn Mnr- freesbro oedd 10,290, rhwnglladd, clwyfo, ac ar goll. Efrog Newydd, Ion. 22. DywedyWashingtonStar fod y Cadfridog Burn- side wedi anerchei fil wyr, gan en hysbysu fod dos- parth y Cadfridog Hooker wedi croesi y Rappahan- nock ar yr 20fed. Dywedir fod y gweddill o fyddin y Cad. Burnside wedi croesi yr afon erbyn hyn. Ym- ddengys fod y galluoedd hyn o bob tu i drefFreder- icksburg. Dywed y New York y/MM tod y son ar led fod dosparth y Cadfridog Sumner wedi liwyudo i yru y Deheuwyr ar ffo, a'u bod wedi myned yn mlaen ddwy filltir. Dywed hefyd fod v Cadfridog Hooker wedi ei glwyfo yn farwol. ZD Dywedir fod byddin v Cadfridog Lee, o du y De- heuwyr, yn ymbarotoi i ymosod ar Burnside. N id ot's sicrwydd gyda golwg ar gvwirdeb yr hanes hwn, a theimlid yn awyddus iawn yn New York am hysbysiaeth pellach. Y mae yspeil-long arall, o'r enw Retribution, yn cariopum cynegr, wedi gwneyd ei hymddangosiad yn moroedd y gorllewin.

I.RWSIA.

,GROEG. !

Y GWRTHRYFEL YN POLAND.

[No title]

ADOLYGIAD AR FASNACH YR YD.

MARK-LANE. LLUNDAIN.-"

MARCHNADOEDD CYMREICi.

PRISOEDD Y METELOEDD, &c.

Advertising