Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

FOR SALE, AN Excellent-9 stop Alexandre HARMON" 1UM, hardly worse than new, only used 1 year. For particulars apply to Rev. H. W. Hughes, Dinas, Pontypridd, Glamorganshire. TO BE LET, ~VTEW PARK STREET Grammar School, JLi Holyhead. For particulars, apply to Mr. John Lewis Holyhead. MMFffi 7 CLArDY. J DAN NAWDD Y GWIE IZFOZEfcX.A.IID, UNDEB DEWI SANT, A CHEFNOGAETH MAER A CHORFFORIAETH TREF CAERFYRDDIN. YN unol a phenderfyniad Cynnadledd Flynydd- ol yr Iforiaid, yn Ystrad^vnlais, Gorph. 1, 1862, cynnelir EISTEDDFOD yn NGHAKR- FYRDDIN, er cynnorthwyo Trysorfa'r Clafd9 (Infirmary), dydd MAVVRTH, MEHKFIN 30, 1863, pryd y gwobrwyir yr ymgeiswyr buddugol ar y testunau canlynol:— TRAETHODAU. £ s. c. 1. Gan Adran Dowlais a Rumni, am y Traethawd goreu, cyfaddas i'w ddef- dyddio fel Llawlyfr Iforaidd, i gynnwys 1. Egwyddorion Sylfaenol Iforiaeth. 2. Eglnrhad ar y Gwisgoedd (Regalia.) 3. Eglurhad arvDrwvddfd. 4. Llwnc- destunao a Chanuon Iforaidd. 5. Di- arebion Cymreig, &c. (Y Traethawd buddugol i fod yn eiddo y Dosparth.) 3 0 0 2. Gan Gyfrinfa Mair Sant, Cydweli, am y Traethawd goreu o Hanes Hen Gastell Cydweli 2 0 0 3. Gan Gyfrinfa Caradawcab lestyn, Aberafan, am y Traethawd goreu o Hanes Tref a Chastell Aberafan o'u sylfaeniad cyntaf. (Y Traethawd budd- ugol i fod yn eiddo y Gyfrinfa) 2 2 0 4. Gan Gyfrinfa Ifor Hael, Pont- rhydyfen, am y Traethawd goreu ar y Buddioldeb a fyddai i Gyfrinfaoedd Iforaidd adeiladu Anneddau i drafod eu hacbosion tu allan i'r Tafarndai 1 0 0 BARDDONIAETH. 5. Gan Gyfrinfa Talbot, Aberafan, am y Bryddest oreu ar Echryslonrwydd Rhyfel presenol America, a'i effeithiau arybyd. 2 0 0 6. Gan Gyfrinfa Pictoli, Caerfyrddin, am y Deuddeg Pennill goreu ar Yr Iachawdwriaeth." Yrawdwyy i ddewis y mesttr, ond rhm'il cadw at _\T tin niesiir drwy'r cvfansoddiad I 10 0 I'r ail oreu o 10 0 7. Gan Gyfrinfa Ffryrid y Tlawd, Alltwen, am y Gan oreu ar Fuddioldeb Iforiaeth 0 12 0 8. Gan Gyfrinfa Nest Dyfodwg, Ad- ran Pontypridd, am y Ddau Bennill goren. un i'w gann ar Agoriad Cyfrinfa, a'r Hall pan yn diweddu, ar y mesur Duw gadwo'r Frenines" ar ei hyd, 14 llinell yn mbob pennill 0 10 0 9. Gan Gyfrinfa Rhys ab Tewdwr, Abercanaid. am y Ddau Englvn goreu i Ysgrifenydd Flyddlon Cyfrinfa 0 5 0 CEBDDORIAETH. 10. I'r Cor, nid llai nag 20 mewn nifer, a ganont oren yr Hosannah Chorus," gan Ab Alaw, o Greal y (jorair, Rhif XV. 18 0 0 11. I'r Cor. nid llai nag 20 mewn inifer, a ganont oreti "Molwch yr Ar- fflwydd," trefniad Tavalaw, o Greal y Corau, Rhif VI. 5 0 0 12. Am y datganiad goreu o'r Alaw a Cftydllan, Ar Dywysog gwlad y bryniau," (" God bless the Prince of Wales,") gan Brinley Richards 2 0 0 13. I'r wyth a ganont oreu "YTrgn," gan 1). H. Thomas, Rumni 1 10 0 I'r ail oren 0 10 0 i4. I'r gwrry w a gano oreu "Toriad y Dydd," o'r Cambiran Minstrel 0 10 0 15. I'r ferch a gano oreu "Robin yn Swil" 0 10 0 16. I'r Datganwr pennillion goreu gyda'r Delyn 0 10 0 (Caniateir i'r darnau uchod gael eu canu yn Gytauaeg neu Saesnaeg). ADRODDIADAU. 17. Am yr Adroddiad goreu, gan fechgyn dan 15 oed, o'r "Dymhestl," gan Gwliym Mai 0 2 6 18. Am yr Adroddiad goreu, gan ferched dan 15 oed, ° "Pwy yw hon?" 0 2 6 Yr oil o'r Traethodau, y Farddoniaeth, yr Anthem gyntaf, a'r Dadganu gyda'r Delyn, yn agored i Gymru oil; y gweddill o'r testunau yn gyfyngedig i Sir Gaerfyrddin. Y Cyfansoddiadau i gael eu danfon i mewn i cc Llew Llwyfo, Baner Office, Denbigh, North Wales," eyn neu ar y 5ed o Fehefin, dan ftug- enwan, a'r en wan priodol dan sel. Y Cantorion a'r Adroddwyr i ddanfon eu henwauerbyn y 19eg o'r un mis i Gwilym Mai. Beirniad y Traethodau, y Farddoniaeth, a'r Cana.-LLEW LLWYFO. Telynor—LLEWELYN ALAW. Y cyfarfod cyntaf i ddechreu am 11 o'r gloch y boreu, a'r ail am 2 yn y prydnawn. PARCH. DR. LLOYD, Cadeirydd y Pwyllgor. J. N. BUCKLKT, Yaw., Trysorydd. WILLIAM THOMAS (Gwilym Mai), JOHN THOMAS, Albion Shop, JOHN JONBS, 111, Priory-street, Ysgrifenyddion. LLYFR HYMNAU Y DFWEDDAR BARCH. JOSEPH HARRIS PLTGIAD BTCHAW. S. C. Mewn llian 1 6 „ Croen Dafad 2 0 „ Croen Llo 2 6 „ Croen Llo lliwiedig, gilt edges 3 0 PLYGIAD JlAWR. Mewn Croen Dafad 3 6 Croen Llo 4 0 D.S.—Rhoddir y seithfed llyfr o'r plygiad bychan yn rhnd,pan nnfonir tnliadan gydalreiren- ion ond nis gellir rhoddi caniatad yn y plygiad mwyaf, na thalu y cludiad. Pob archebiVn i'w hanfon at W. M. Evans, Seren Cymru Office, Carmarthen. Cyhoeddir ar y lof o fonawr, Ebrill, Gor- phenaf, a Hydref, Pris Is., SEREN GOMER, Cyhoeddiad Chwarterol DAN NAWDD GWEINIDOGION ENWAD Y BEDYDDWYR. GOLYGWYR: PARCH. JAMES ROWE, ABERGWABN, „ E. THOMAS, CASNEWYDD, „ J. R. MORGAN, LLANELLI. CTNNwvsiAn Rhif Ionawr, 1863.—Anerch- iad SRREN GOMBR at y Bobl Ieuainc- Y Bed- ydd Cristionogol it'r Beirnlad "—Bywyd Paul —Y Weinidogaeth Gristionogol Cydwybod- Eiriolaetb yDuwiol ar Ran Dynolryw-Cvssyllt- iad Crist a'r Greadigaeth ac i'r Eglwyii- Y Baban yn Mar tv-Riiesymeg-Adotygiad. Teimlir yn ddiolchgar i weinidogion am bleidio SZRRN HOMER, a'i dwyn i sylw en cynnulleidfaoedd. Yr archebion i'w hanfon at y Cyhoeddwr,—W. AI. Evans, Carmarthen. At Athrawon yr Ysgolion Sabbothol, &c. *YN BAROD I'R WASG, "Y CYNNADLIEDYDD;" ClEF, Cynnadleddau (Dialogues), &c., bardd- JO onol a rhyddieithol, at wasanaeth yr Y Igol. ion Sabbothol, Cyfarfodydd Adroddiadol, ac Eisteddfodau yn dri dosparth, dwytyddol, moesol, a difyrus. Gan H. W. HUGHES (Huw Arwystl), Dinas, Pontypridd, Glamorganshire. Bydd i'r llyfr gynnwys 72 tudalen, 12mo., pris Chwe Cheiniog. Dymunir ar Athrawon yr Ysgol Sill, ac ereill, gasglu enwau yn mhob ysgol, ac anfon nifer y derbynwyr i'r Awdwr yn ddioed. Rhoddir y seithfed i'r dosparthwyr. Sylwedd CymheriPeddol Mor Lysiau Hempsted. MEDDYGINIAETH ANFFAELEDIGrhag iM. Chwyddiadau Manwynawg, Cymmalau Chwyddedig. Gewynwst, y Droedwst, y Llwyn- wst, Malaethau, Crebachiad yr aelodau, &c., ac er gwneuthnr Mor Ddwfr celfawl i Faddonau. Y DDANNODDl Y DDANNODD!! A wellir aoi Swllt, a chanir i fyny ddannedd tyllog gan TAYLOR'S LIQUID STOPPING. A werthir mewn costrelau h. a 2s. yr un. Y mae yn dofi y poen ar unwaith, yn llanw y tyllau, yn attal pydriad pellach, ac y mae'r dannedd yn dyfod yn ddefnyddiol drachefn. Parotoir yr uchod gan R. Hempsted, Fferyll* ydd, 14, Grand Parade, St. Leonard's-on-Sea. Ar werth gan yr holl Fferyllwyr a gwerthwyr Meddyginiaethau Breiniol, a chan holl dai cyf- anwerth Llundain. 4W Bvddwch yn sicr o ofyn am HAMPSTKO'S Concentrated Essence of Sea Weed, obiegid o herwydd ei fawr werth, y mae Sfelychiadau o'r an pur. ABEETAWE. O DAN NAWDD Y MAER A PHRIF FONEDDIGION Y DREF. RHODDIR Dadganiad mawreddog o Draeth- gan annghydmarol Handel, "Y MESSIAH," Yn nghapel eang Bethesda (drwy ganiatad), gan' "GYMDEtTHAS GoRAWLDirffBYNTAWE,' -300 mewn nifer, gyda rhai o brif Gerddorion Deheudir Cymru a Chaerodor. Arweinydd,—Mr. Wm. Griffiths. Dechreuir am 7 o'r gloch yn yr hwyr. Tocynau—3s., 2s., a Is. yr un. Bydd Excursion yn rbedeg ar y Swansea Vale Railway. R. LLOYD, Ysgrifenydd. AMERICA AC AUSTRALIA. i -& LAMB & EDWARDS, PASSAGE BROKERS. 41, UNION STREET, LIVERPOOL, A DDYMUNANT hysbyau eu ywcladwyr y Cymry .L'X y rhai a fwria,lant ymfudo i America neu Aus- tralia, ein bod yn bookio yn y steamers a'r hwyl-long- au i'r gwledydd a nodwyd am y prisau iselaf yn Liverpool. Gellir cael yr hysbysrwydd cywiraf am glyd-dal, amser hwylio, ymborth, v&c., trwy ddanfon llythyr yn cynnwys un stamp i'r cyfeiria.1 uchod. Yr ydym ni. y rhai y mae ein benwau isod, yn cym- meradwyo Mr. John Edwards i sylw pob ymfudwr, M fel un y medrwn roddi oob yrnddtried ynddo. W. Thomas, Liverpool, T. Price.. Aberdar, J. Lloyd, Merthyr, > E. Evans, Caersalem, Dowlais, W. Roberts, Blaenau, T. E. James, Glyn-nedd, a W. Morgans, D.D.. Caergybi, Gweinidogion y Bedydawyr# D.S.—GaH ymfudwyr gael llettyaeth am Chwe Cheiniog, yn nghyd ft lie cyfleus i bawb i drin eu bwyd eu hunain. Lie y luggage yn rhad. TRAMWYFA RHWNG ABERYSTWYTH A CHAERFYRDDIN, DRWY ABERABRON A I.LANARTH. THOMAS MORRIS, a ddymuna hysbysu 1. ei Gyfeillion a'r Cyhoedd yn gyffredinol ei fod yn awr yn rhedeg CERBYD NEWYDD, Er cludiad Tramwywyr rhwng y Treft uchod, yn cyehwyn o 20, Hoel Fair, Aberystwyth, am 6 yn y boren bob dydd Llun a dydd Gwener, yn eyrhaedd y Maesycrigie Arms, Caerfyrddin, yr un diwmod, ac yn dychwelyd ar y Mercher a'r Sadwrn canlynol. Peleni Worsdell gan Kaye. PeleD Llysieuol Worsdell gan Kaye ydynt wedi gwella miloedd o bersonau, anhwylderan pa ra, a ya tyrid yn anwelladwy. Pan y maent y mwvaf sicr a buan, y maent yr un pryd y feddyginiaeth rwyar diogel a ellir gymmeryd; nid oes aehos i neb ofni eu cym- meryd, a eall pawb obeithio cael esmwythad drwy eu eymmeryu. V mae nifer y TYSTIOLAETHAU oddi- wrth bob dosparth o gymdeithas, y rhai ydynt wedi eu cyhoeddi, yn profi yn ddiamheuol fod eu rhinwedd- au iachaol y mwyaf hynod o un feddyginiaeth ag sydd yn adnabydduI yn bresenol; ac y mae y ffaith fod en gwertbiad yn cynnyddu yn barbaus am fwy nag ugain mlynedd, yn dangos eu bod yn nefyllfa o ymbrawf amser ac ymarfentd, a pha le bynag y maent yn ad- nabyddus cydnabyddir eu gwerth. Ymaent yn gymhwys iawn i bersonau yn dyoddef oddiwrth:— Y Cryd Flatulency Cryd Cymalau Diffyg Anadl Gwendid cyffredinAfiechyd y gwddf Afiechyd y Bustl Gymmalwst Clwyf y Brenin Anhwyldeb y CyllaGravel Cluniau dolurus Dyfrglwyf Dolur pen Cornwydydd Dolur rhydd Gwall Dreuliad Llyngyr, &c., Toriadau Anwydau Twymyn Piles Darperir y Peleni hyn yn unig gan y Perchenogion John Kaye, Ysw., Prospect Hall, Woodford, Essex, diweddar o Dalton Hall, ger Huddersfield, Ar werth gan yr holl Fferyllwyr, a gwerthwyr meddyginiaethau, am Is. l"c., 2s. 2c., a 4s., 6c. y blwch. Ty cyfanwerth, 22, Bread St., NOTICE. THE TEETH. Patent, March 1, 1862, No. 560, OSTEO-EIDON, NOW PROTECTED BY ROYAL LETTERS PATENT. Analysed and Reported on by Professor Pepper. Prepared in the Laboratories and ur.der their per. sonal superintendence, MESSRS. GABRIEL'S OSTKO- ElDON IS guaranteed free fiom any admixture. Being F completely plastic, it is moulded with the utmost ac. curacy to the mouth and jaws, so as to be at once unfelt by the wearer, and indistinguishable by the keenest observer; being elastic, it occasions no feel. ing of pressure, whilst the opating of Virgin Gold secures it from being tainte" by drugs or abnormal secretions. EFFICIENCY OF ARTIFICIAL TEETH. The Invention of MESSRS. GABKIEL, the old-es- tablished and experienced Dentists, have brought the practice of their profession to so high a degree of per- fection that partial or entire Sets of Teeth can be promptly or perfectly adjusted, and in such manner ■a to be removed and replaced at pleasure, to be worn without the least inconvenience, to present the ap- pearance of natural teeth of great beauty, and to be incapable of any noxious effect upon the mouth. MESSRS. GABRIEL THE OLD-ESTABLISHED DENTISTS, Have the honour to announce that they may be CON- SULTED DAT b v, from Ten t" Six, at their Residence, where their New Patented Improvements, and every speeialte connected with the profession, may be seen daily. (Consultation Gratis.) American Mineral Teeth, best in Europe, from four to seven and ten guineas per set, warranted. Partial Set in proportion. COUNTRY PATIENTS Are informed that,only one visit is required to com- plete from one tooth to a complete set, which can be made in one day. Messrs. GABRIEL, the Old-Established Dentists, (Diploma 1815) 134, Duke-street (opposite Berry-street), Liverpool; 65, New-street, Birmingham 34. Ludgate hill, and T 27, Harley-street, Cavendish-squsre, GABRIELS' PRACTICAL TREATISE, Msy be had Gratis. GABRIEL'S ROYAL TOOTH POWDER, Prepared from a Recipe as USED BY HER MAJESTY, JI. 6d. & 2s. 6d. per box. GABRIEL'S ANSISEPTIC TOOTH PASTE- The best preparation extant :FOR WHITENING THE TEETH, Without injury to the enamel, 2s. 6d, & 5s. Per box. t GABRIEL'S CREMICALLY PREPARED WHITE GUTTA PERCHA ENAMEL, Is the best Stopping extant for Decayed Teeth, or Toothache, and no matter how far decayed, renders the injured member again sonnd and useful, and pre. vents Toothache. This preparation is entirely free from any metallic substance, and, as its name signi- fies, is specially prepared for thu purpose. Price la. 6d. per box, with directions for use. GABRIEL'S WHITE ENAMEL CEMENT For Front Teeth, is an invaluable stopping, and has acquired a world-wide reputation. So. per box. GABRIEL'S ODONTALGIQUE ESSENCE, An astringent and refreshing lotion for hardening the gums. 5s. and lot. 6d. per bottle. The above Preparations, with directions for private parsonal use, may be obtained through any respect- able Chemist in the Unised Kingdom, or of their appointed Agents, the local addresses of whom msy be had on application JOHN CASSEL'S COFPEES. Are Sold by the following AGENTS inithis Dis- trict. CARMARTHEN—JAMES LLOYD, NOTT SQUARE. ABERYSTWYTH-J. Morgan, Gt. Dark Gate Street. AROUEH-J. Jenkins, Grocer. BRIDGEND-G. Melmouth, Grocer CARDIGAN-D. Williams, Bookselfer. GARDIFF-E. Hartnell. Canton. ditto J. Rees, Bute Dock. ditto J. Rees, Pellet St., Newtown EBBW VALE-A. B. Geor«e, DrugS HAVERFORDWEST W. Phillips Market Street r A MPUTPD » D. Meyler Chemist* T W, Evans, Medical Hall LLANELL Y—J. Robert New Dock. ditto Jno. Randal, Grocer. NEATH-M. Evans, Wind Street. NEWPORT-W. Frederick, Baueswell Road. Davies, Market Square. SWANShA—T. Evans, High Street. ditto W. Richards, do. ditto G. Ballinger, do. ditto G. Devonald, do. ditto W. Davies, Garden Street TREDEGAR-Thos. Price, Circle. YSTALYFERA—D. Davies, Grocer COFFI JOHN CASSELL, ydvw'r V rh,a/°kraf ei HY.M a'i FLAS. Cydnabyddir ei ragoroldeb gan y miloedd o deuluoedd yn mhob rhan o r Deyrnas, sydd yn dal i'w yfed erys blyn- yddoeiid meithion. Yr ydys yn ei bacio mewn Canister a Bwndeli, a gellir ei brynu mor bura pherffaith yn marthau mwyaf annghysbell y wlad, ag yn Llundain. J Y Pris ydyw Is., Is. 4c., a Is. Scypwys mevvO bwndeli o ddwy owns i bwys. GORUCHWYLIAETH ENNILLFAWR. Mae eisieu Goruchwylisvr yn mhob ardal He nad °fS iTn Ara y telerau anfoner at JOHN CASSELL & Co,, 30, Fenchurch, Street, London* LONGMAN, LEONARD, & ROBIN. SON, Counter Slip, Bristol. Pan y "ITOCED A THWYLL.— Gan eio ggofynoch am H bod yn deall fod ymdrech Q yn^cael ei gwneyd yn breseno! Cn L- gan bersonau yn ein dinas1 .q m ;z. Z dwyllo y cyhoedd a Starch gwael wedi ei wneyd i fyuy 2 jxj mewn sypvnau tebyg i'r GLEN" FIELD STARCH, tybiwn EI in f r • bod yn ddyledswydd arnom i !G.o a' '■ e,c rybuddio ein darllenwyr i fody» gan y cynmvir °<al°S y" Pr>'nu 1 weled g \yi: V V gair GI.ENFIKI.D," ac enw y gwneuthurwr, •• ROBERT Wo* mi ■' TH ar bob sypyn, a nad oes un arall yn gywir. Y MEDDYG RHATAF A DIOGELAF. PELENI HOLLOWAY. Y Dyfrglwyf. Gwellheir cannoedd bob blwyddyn drwy ddefnyddio 1 Peleni hyn mewn cyssylltiad a'r Enaint yr hwn a ddylld ei rwhio yn dda i'r rhanau ydynt wedi ei heffeithio. Anhwylder y Lwlenau-I Os defnyddir y Pelenau hyn yn unol a'r cyfarwyddiado* argraffedig, gan rwbio yr Enaint dros gymmydogaeth 1" Iwlenau, o leiaf unwaith y dydd, fel y gweithir halen i gig. fe dreiddia i mewn at y lwlenau, gan gywiro horganau. Os y drwg yno fydd grafel neu gareg, yna »* ddylid rhwbio yr Enaint, i wddf yr yswigen (bladder) ychydig ddyddiau a argyhoedda y dyoddefydd o effeithis" daionus y ddwy feddyginiaeth. Anhwylderau y CyUa Ydynt ffynnonellau y clefydau mwyaf marwol. Eu heft aith yw llygru holl hylifau y corff, ac anfon ffrwd weO* wynig drwy holl redwelyau y cylchrediad. Vn awr p* beth yw effaith gweithrediad y Pelenau? Glanhant 1 eoluddion, rheoleiddiant yr afu, dygant y cylla anh"yloJl i'w sefyUfa naturiol, a chan weithredu drwy yr orgatioll dirgel ar y GWAJD EI HUM, cyfnewidiantgyflwry cyf»°" soddiad o afiechyd i iechyd, drwy gario yn miaen weit&* rediad iachusol ar ei holl ranau. Cwynion Benywod. "0 Y mae defnyddiad o Belenau Holloway yn sicr o cry- .L yr holl afreoleiddiwch cynneddfol perthynol i'r rhyw deffj heb na phoen nac annghyfleusdra. Dyma y ddiogelaf a sicraf o bob peth at bob anhwylder perthloor i fenywod o bob oedran. Pelenau Holloway ydyw y Feddyginiaeth oreu yn 11 61" at wellhau yr anhwylderau canlynol:— Cryd Tan Iddwf Piles Diffyg Anadl Anhwylderau Ben-Attaliad y Dwfr Afiechyd y Bustl ywod Clwyf y Brenio Plorynod ar y Twymynon 0 bob Gyddiau Doluru*. Croen math Y Gareg a'r GfIIl'" Afiechyd y Coludd- Llewygiadau Arwyddion Ail' ion Y Gymmalwst raddol Cnofeydd y Coludd-Cur yn y pen Tic-Douloureux ion Annhreuliad Chwyddiadau Bolrwymiad Ennyniad Cornwydydd Darfodedigaeth Cryd Melyn Llyngyr o bob Gwendid Afieehyd yr Iau math Dropai Lumbago Nychdod o ba g- Gwaedlif Cryd Cymlau achos bynag, A werthir yn Sefydliad y Proffeswr Holloway, Strand, (ger Temple Bar), Llundain; hefyd gan o fferyllydd parchus a gwerthu wyr meddyginiaeth dr«^ byd gwareiddiedig, am y prisiau 2s. 9c.; 4s. 6c. lis.: 22s.; a 33s, y blwch. (»- Y mae cymmeryd y blychau mwysf yn fawr. D.S., Y mae eyfarwyddiadau tuig at arwain y clafalso pob anhwyldeb yn gyssnlltiedig A phob blweh. CAERFYRDDIN: Argraffwyd a cbyhoeddwyd gan WILLIAM GAN EVANS, yn ei Argraffd j, Rhif 120, Awst. Gwener, Chwefror 6,1863. Awst. Gwener, Chwefror 6,1863.