Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

r FOR SALE, AN Excellent 9 stop Alexandre HARMON 1UM, hardly worse than n«w, only used "1 rear. For particular* apply to Rev. H. W. Hughes, Dinas, Pontypridd, Glamorganshire. TO BE LET, TtfEW PARK. STREET Grammar School, IN Holyhead. For particulars, apply to Mr. John Lewis, Holyhead. CYNGHERDD FAWREDDOG!! VTOS LUN NESAF, Chwefror 16eg, 18A8, IN yn BETHESDA, ABERTAWE, rhoddir Dadgnniad o'r JM: ES S I a h, « GAN ^'GYMDEITHASGOBAWL DTFFBTK TATTB, -300 tnewn nifer, gydag ORCHESTRAL ACCOMPANIMENT." 0 DAN NA\VI>D Maer y dref (E. M. Richards, Ysw.), L. L. Dillwyn, Ysw., A.S.; H. Hnssey Viv- ian, YsW., A.S.; P. S. L. Grenfell, Ysw.; J. Trev. Jenkin, Ysw.; John Crow Richardson, YIIW.: Charles Bath, Ysw.; J. Clark Richard- aon, Ysw.; Wm. Parsons, Ysw. Gwasanaethir y Gyngherdd gan Mr. Merrick, y canwr Bass hynod a galluog o'r. "Bristol and London Concerts;" Mr. Jones-Hewsoii, o'r Royal Calosseum, Llundain Miss Harrison, Castellnedd Miss Edmonds, Abm tawp, a ejmn- torion rtiwog ereill.. Blaenor yr Orchestra—Mr. Waite o Gaerodor. Arweinydd,—Mr. Wm. Griffiths. Blaonseddau, 3s., Ail seddau, 28. 01 seddau, h. Tocynau j'w cael Kan Mr. Brader, Wind Strept; Mr. H. Jones, Oxford Street Cam- brian Office; Herald Ofce a chan Mr. Griffiths, High Street, Abertawe. Agorir y drysau am 6 o'r gloch dechfeuir am 7 o'r gloch. Bydd Excnrsion Train yn gadae! Ystah fera am 5.45 p.m ar y Swansea Valfll Railway, ac yn dychwelyd o Aberta we am 11 o'r gloch. R. LI.OYD, (Eos Clwyd,) Ysgrifenydd. LLYFRAU CYHOEDDEDIG GAN W. M. EVANS, CAERFYRDDIN. HANES PRYDAIN FAWR, yn Wladol a Chrefyddol, o amser tiriad > Cymry yn Mhrydain, byd y fl. lBOO. Gan y diwedAar Barch. Titus Lewis. Wedi ychwanegu ato, a'i ddilyn i lawr Pr amser presenol, (tan y Parch. John Em!y« Jones, A.C. Pria, vn Rhanau, lis mewq, ltij;g( )?> mewn croen llo, 14s. 0eH. Oellir cael yr ATDDODIAD, yn cynnwys haues cyflawn am y 50 mlynedd diweddaf, arei ben ei hun- Pris, mewn Rhanau, 8s. 6ch.; mewn llian, 4s. LLAW-LYFR Y BEIBL (The Bible Hand. Book). Gan y Parch. J. Angus, D. D., Athraw Duwinyddol Coleg Regent's Park, Llundain. Wedi ei gyfieithu ar gefnogi.eth Cymdeithas y Traeth- odau Crefyddol, gan y Parch. J. Rhys Morgan (Lleurwg), Llanelli. Pris, yn Rhanau, Go.; mewn eroen llo, 9s. DETHOLION 0 BREGETHAU Y PARCH* C. H. SPUTRGEON. Cyfieithedig gan y Parch. T. Lewis. Pris mewn lliain 3s. 6c. <5 RAM AD EG CERDDOROL, yn ol Rheol. au Hamilton yn nghyd a Geiriadur Cyflawn, yn cynnwys Eglurhad ar Gannoedd lawer o Dermau a Brawddegau Cerddorol. Pris, 3s. mewn llian. HANES Y BEDYDDWYR. Gan y Parch. ])avid Junes. Pris, yn Rhanau, 10s.: mewn croen Uo, 12s. 6ch. GWEITHIAU AWDUROL Y PARCH. JOSEPH HARRIS (Gomer). Yn nghyd â Chofiant vr Awdwr a'i Deulu, a Nodiadau Eglurhaol. Gan D. ap Rhys Stephen. Pris, yn Rhanau, 10s.; mewn croen llo, 13s. 6ch. HEYFEDDODAU NATUR A CHEL. CHEt.FyDDYO; cyfieithiadaugan mwyafo Weith- oedd y prif Awduron Seisnig. Pri., 5s. CYFAILL AC ARWEINYDD Y GWR IEUANC, TRWY FYWYD I ANFARWOLDE3. Gan y Parch. J. Angell James, Birmingham. Pris, 3s. 6ch. NERTH GWEDDI yn cael ei arddangos yn Amlygiadau Rhyfeddol o Ddwyfol Ras mewn cys- svlltiad i'r Diwygiad Crefyddol yn America. Gan Samuel J. Prime, D. D. Pris, 3s. 6ch. <3 A BAN F'WYTHRTWM. Gan Mrs. Harriet Beecher Stowe. Gyda 27 o Pdarluniau. Pris, 4s. mewn llian. HYFFORDDWR YR EFRYDYDD, neu Arweinydd i Hunan-welliant. Gan John Mills (Ieuan Glan Alarch. Pris,3s. Y PROFTEDYDD YSGRYTHYROL, neu Eirlyfr cryno o Faterion Ysgrythyrol. Gan y Parch. John Hughes, Liverpool. Pris, 2s. 6ch. GWEITHIAU AWDUROL Y PARCH. B. Price, kcymro Bach). Pris, 3s. CYDYMAITH Y BEIBL, wedi ei fwriadu i ddosparthau Beiblaidd, Teuluoedd, &c. Gyda Darlunleni o'r Byd Henafol, Pris, 2s. mewn lliain. MEDDYG ANIFEILIAID, neu pob dyn yn Feddyg i'w Anifeiliaid ei bun. Wedi ei gasglu o weithiau yr Awdwyr Seisnig goreu. Pris, 3s. GEIRLYFR YSGRYTHYROL, yn cynnwys Eglurhad ar Darddiad ac Ystyr Geiriau a ddefnyddir yn y Beibl. Gan John Mills, Llamdloes. Pris, 14 ceiniog. Y PERL YSGRYTHYROL, neu Agoriad ? Wybodaeth o'r Beibl. Gan John Mills, Llanidloes. Pris, Is. 6ch. HANES BYWYD SIENCYN PENHYDD. Gan E. Mathews, Ewenny, Pris, is.

[No title]

Advertising