Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

[No title]

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

mwy, a mwyaf i ragflaenu yr ansoddair syml,* megys an" wyi, rhor anwyl, ratify anwyl, mwyaf anwyl. IN on. Ansoddeiriau cyfan sawdd a tharddedig a drtiglir atjilaf y* y ffurf hon. Mae llawero ansoddeiriau yn ffurfio eu graddau yn af- reolaidd: meevs. Bach Lleied Llai Lleiaf. Da Cystal Gwell Goreu, NOD. I'r ansoddeiriau y perthyn y rhifau. Rhenir hwynt i ddau ddosparth, sef y prif-rifau a'r rhifau trefniadol. Y Prif-rifau ydynt un, dau, tri, pcdwar, pump, chweoh, &c. Y Rhifau trefniadol, cyntaf neu unfed, ail neu dwyfed, trydydd, pedwarydd, &c. Treiglir dau, tri, pedwar, i dwy, tair,pedair, a trydydd a pedwarydd i trydedd a pedwaredd.

AT Y PARCH. H. JONES, FFALD-Y-BRENIN.

Y "DDWY FIt" A PHERIGLOR LLANDDEINIOL.