Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

AT OLYGWYR " SEREN CYMRU.".

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

AT OLYGWYR SEREN CYMRU." Syrs,^—Y mae yn wir ddrwg genyf fy mod wedi rhoddi gofid meddwl i chwi 08 neb ereill trwy fy llythyr yn SEREN CnlRu, ar y casgliad mawr at y capeli, a'r priodoldeb yn fy ngolwg i ni yn Nghymru uno R ChyindeithasAdeiladu Llun- dain. Nid oedd genyf un bwriad i fwrw y rhwystr lleiaf ar ffordd y casgliad ardderchog a ddechreuwyd genych yn y Deheubarth, ac a ddechreuir genym niunau yn fuan trwy y Gogledd, oblegid yr wyf yn bwriadu gwneyd fy ngoreu drosto yn bersonol, ac tel gweinidog, yn ein Cwrdd Chwarter. Gwelwch, os ail ddarllenweh fy llythyr, fod y Cyfarfod Chwarterol yn Llansantffraid wedi ceisio genyf ysgrifenu at Ysgrifeuydd Cymdeithas Liundain yn achos Capel Treuddyn, ac i mi wneyd hyny, a chael atebiad. Ni wyddwn ar y pryd am un ffordd w, 11 i roddi gwybod i'r eglwysi perthynol'i'r Cwrdd Chwarter nag ysgrifenu i'r Grezi-icyfrwng ein gwy. bodasth ni yn y Gogledd ar achosioo o'r fath. Wedi cael llythyr Mr. Bowser, Ysgrifenydd Cymdeithas Llundain, ni Wyddw n am ffordd well i ddangos i'n heglwysi y tir y safem arno gyda golwg ar Gymdeithas Llundain na'r un a gym- merais. a barnwn ar y pryd y dylasent gael gwybod hyny. Gyr i;is fy llythyr i'eb-SfcBEN ddefnyddiol gyda y dybenion I goreu i leshau y casg.iad mawr. Deallweh, Syrs, mai un o'n dadleuon ni gyda em pObl i'w cymhell i gyfranu oedd hwn, ein bod mewn cwbl hyder mai uno â Cbymdeithas Adeiladu Llun- dain a u-aeid yn y casgliad mawr. Dyma yr hyn a ddatganai Cymmnnfa Arfon, -'Ac hefyd fod y Gynnadledd hon yn barnulllai buddiol uno y Drysorfa Adeiladu a Chym' has Adeil adu Llundain." Dysgwyliad adymuniadein C) r; nmnnu yn NinbYCh, Fflint, a Meirion oedd, uno a 1 deithas Adeiladu Llundain. Yr oedd yn deg i chwi y deheubarth gael gwybod ein syniadau ni, yn ol mor bell ag y gwyddwn I hwynt ar yr achos dan sylw. Yr wyf trwy yr ysgrif lion yn dymuno ymryddbau yn hollol ae am byth oddiwrth y dyben i fod yn rhwystr i'r casgliad mawr yn y Gogledd trvs, wrthyf, ei fod ef yn barnu i.a Gogledd yn priodoli dyben o'r fath i fy llythyr, ac na tu«>aa. byth yn meddwl fod amcan ynddo i beidio ymuno a'r Deheudir yn y casgliad defiiyddiol at ddyledion ein capeli. Y mae un peth dymunol wedi ei gael trwy y llythyr i'r SEREN, sef cael gwybod am eich ymdrech haeddglod i ymuno a Chymdeithas Llundain, a chael gwybod y rheolau y bwriadwch weithredu wrthynt. Y mae genyfddymuniad cryf, a chryn hyder hefyd, oddiwrth awydd Pwyligor Cymdeithas Llundain, y llwyadir etto i uno a Chymdeithas Llundain. Nid wyf yn gallu canfod hyd yma fod y fath diiedd ddrwg yn fy llythyr ag yr ofnivch ac os na cAawi-ddefnyddiwch chwi ef, yr wyf mor sicr yn fy meddwl ag wyi fod yr haul wedi codi heddyw, na wna niwed. A sicrhaf i chwi mai dyna ddy- muniad didwyll fy nghalon. i Ydwyf, anwyl Syrs, gyda gwir barch, yr eiddocb, John Prichard.

ANERCHIAD AT FEDYDDWYR Y GOGLEDD…

(TOLUOL 3* (FFRIJDJJM.

- Y FERCH IEUANC RINWEDDOL.

Y "DDWY FIt" A PHERIGLOR LLANDDEINIOL.