Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

17 erthygl ar y dudalen hon

ATWEINIDOGION A PHREGETHWYR…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

ATWEINIDOGION A PHREGETHWYR TEITHIOL. .tf ANWYL FRODYR,—Dymnuem eich hysbysu yn barchus fod amgylchiadau yn galw arnom fel eglwys ynNgharmel, Troed. ,:yrbiw, i beidio cyhoeddi neb yma i bregethn ond ar nos Lun a nos lau. Nis gallwn dderbyn cyhoeddiadau neb ond ar y nosweithiau a nodwyd. Pan fyddo angen pregethwr amom-, -ein barferiad yw anfon am dano. Am hyny, carem yn fawr i'r pregethwyr teithiol yma (nid ein gweinidogion 'parchus) i beidio â'n blino o gwbl. Pan fyddo angen am eich gwasan- aeth,bydd yn dda genym eich gweled,a byddwn yn sicroroddi gwybodaeth brydlawn i chwithau, fel y galloch ymbarotoi ar gyfer derbyniad croesawus a gwrandawiad astud. Hyd nes y gwnelom hyn, da frodyr, peidiwch a'n blino. JoSEJ-H DAVIBS, 1. RICHARD EVANS," DAVIB PAVIES, DAVID HKNGOED, WILLIAM JOHN, JOHN ROBERTS, Diaconiaid.

GWALL ' GWALL '' GWALL!!!

---------MYNSGYDD Y GOFFADWRIAETH.

: it .. it ."[. CEFNMAWR.

AINON, SIR GARFYRDDIN.

[No title]

,I YR EISTEDDFOD.

[No title]

DYDD MAWRTH, CawEF. 24.

DYDD IAU, CawEF. 26.-

DYDD GWENER, CHWEP. 27.

DYDD LLUN, MAWRTH 2.

DYDD MAWRTH, CHWEP. 24.

DYDD IAU, CHWEF. 26. l }*.

DYDD GWENER, CHWEF. 27.

DYDD LLUN, MAWRTH 2.

[No title]