Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

17 erthygl ar y dudalen hon

ATWEINIDOGION A PHREGETHWYR…

GWALL ' GWALL '' GWALL!!!

---------MYNSGYDD Y GOFFADWRIAETH.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

MYNSGYDD Y GOFFADWRIAETH. Y mae yn ddrwg genyf fod unrhyw eglwys yn cael cam yn y5: hysbysiad o'i thanysgrifiadau, ac yr wyf yn sicr nad oes neb wed' cael hyny yn wirfoddol' Ond y mae eglwys Tanlan, ac amryw ereill, yn anfwriadol wedi cael cam mawr felly trwy hysbysu ei thanysgrifiadau yn mhell islavtr yr hyn ydyw, sef yn lie £ l 5s. y Tnee ei thanysgriadau yn X9 14s. Da iawn, Tanlan ffyddlon. Sylwer hefyd nad yw yr hysbysiadau yn rhoddi dim ond y symiau ag a osodir i lawr yn y cyfarfod casglu, ac felly nid y'nt yn dangos y s wm derfynol yn yr eglwys. Felly y mae gydag amryw a'r rhai canlynol. Cefals y pleser o gynnorthwyo y Parch. R. Williams, Hengoed, trwy eglwysi gwaelod Morganwg yr wythnos ddiweddar a chawsom gyfarfodydd hyfrydlon neillduol—pregeth ac ara^th yn mhob man, ac ambell ddiwrno l ddau gyfarfod y dydd. Diolchwn am y serbhogrwydd a gawsom Dymunol iawn genyf glywed fod Sir Gaernarfon yn ddiwyd wrth y gorchwyl o gasglu; ac os yw gohebiaeth Mr. Bowser wedi aflonyddu meddyliau ein brodyr gogleddol rhyw yehydig, hyderlvyf y bydd yr eglurhad wyf wedi ei anfon i'r Great a SBREN CYWRU yn foddlonol, ac os nid felly y mae gan yr Ysgrifenyddion st8r etto i'w dwyn allan ary mater. Cymru YN UN am byth, meddaf fi, beth bynag. Y mae y JB5,000 cyntaf at y Drysorfa wedi eu gosod ar ddu a gwyn yrydym yn awryny CHWECHED Fit,. Dyma list dderbyniedig yn ychwan- ego I a. c. 8. c. Witton Park (etto) 1 10 0 Ebenczer, Ijlanguncog 12 1 0 Capel Newydd, (etto) 13 0 0 Mountain Ash.. 48 2 0 Salem, Troedyrhifr 40 0 OCoedduon. 10 0 0 H engoed' 50 0 0 Penprysg & 8 0 l< Gelligaer 8 8 0 Paran 10 0 0 Berthhvyd ll 6 6Tondu.1114 0 Tanlan 9 14 0 Pil 20 15 6 Libanus, Waunclyndaf 7 16 0 Tregolwyn. 4 13 0 Smyrna. Porthyrhyd 390 Bontfaen 18 0 0 Cwmsarnddu 7 10 0 Llanilltyd fawr 25 0 0 Llanymddyfri 15 14 e- Gortwn 20 0 0 Rhandirmwyn 712 0 Llancarfan. 32 0 0 Bwlchyrhiw 4 II 0 Cadoxton 12 0 0 Bethel, Cwmpedol 15 5 OTwynyrodyn 13 0 0 Salem, Caio 11 11 OCroesyparc. 5 0 0 > Maesycwmmwi\ LL. JENKINS.

: it .. it ."[. CEFNMAWR.

AINON, SIR GARFYRDDIN.

[No title]

,I YR EISTEDDFOD.

[No title]

DYDD MAWRTH, CawEF. 24.

DYDD IAU, CawEF. 26.-

DYDD GWENER, CHWEP. 27.

DYDD LLUN, MAWRTH 2.

DYDD MAWRTH, CHWEP. 24.

DYDD IAU, CHWEF. 26. l }*.

DYDD GWENER, CHWEF. 27.

DYDD LLUN, MAWRTH 2.

[No title]