Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

FOR SALE, AN Excellent 9 »top Alexandra HARMON IUM, hardly worse than n»ir, only used year. For particularl apply to Rev. H. W. Hughes, Dinas, Pontypridd, Glamorganshire. TO BE LET, TVTEW PARK-STREET Grammar School, IN IIolyh»ad. For particulars, apply to Mr. John Lewis, Holyhead. YN EISIEU, GORUCHWYLWYR er gwerthu GWR- G TAETH adnabyddus, yr hwn sydd yn cwerthu yn rhwydd, ac a gvmmeradwyir gan bersonau ag ydynt wedi ei ddefnyddio am amryw flynyddau, ac a werthir yn rhydd o gludiad. Rhoddir caniatad da. Cyfeirier-B. C., 10, Pall Mall East, London. Cyhoeddir yn fuan, pris 5s., AERON MYRDDIN, SKF AWDLAU, CYWYDDAU. ENGLYNION, PRYDDESTAU, AC EMYNAU. GAN GWILYK MAI. CYNNWYSA y llyfr dros Ugain o Gyfan- soddiadau Buddu«ol na chyhoeddwyd yn un o lyfrau blaenorol yr Awdwr, yn mysg pa rai y bydd Marwnad yr Archddiacon Williams— Canmoliaeth y Wraig Rinweddol-Molawd D. Watney, Ysw., Pontyberem (yn Gymraeg a Saesneg)—Clodforedd i John Palmer Budd, Ysw., Ystalyfera (yn Gymraeg a SaesriaM) —Molawd Joshua Williams, Yaw., Perchenog Gwaith Alcam Aberdulais (yn Gymraeg a Saesneg)—Mawlg&n Evan Evans, Ysw., Maer Castellnedd, a Pherchenog Darllawdy Glyn Nedd-Marwnad Mrs. Garnons Hughes, Glan Cothi-Marwnad Mrs. Nicholas, Glan Dulais, yn ngbya a Chyfaosoddiadau ereill ar fwy na chant o destunau. Dygir y Gwaith allan yn Gyfrel hardd mewn llian, ar lythyren dda, ac ar bapyr o'r fath oreu. Bydd yr Awdwr yn ddiolchgar i bawb a ddaufonant eu benwau fel tanysgrifwyr at y gwaith gyda'r buandra mwyaf, yn gyfeiriedig at —" Gwilym Mai, Printer, Carmarthen." LLYFRAU CYHOEDDEDIG GAN W. M. EVANS, CAERFYBDDIN. HANES PRYDAIN FAWR, yn Wladol a Chrefyddol, o amser tiriad y Cyrnry yn Mhrydain, byd y fl. 1800. Gan y diweddar Barch. Titus Lewis. Wedi ychwanegu ato, a'i ddilyn i lawr i'r amser pretenot, gan y Parch. John Emlyn Jones, A.C. Pris, yn Rhanau, !lt mewn llian, 12a.; mewn croen Ho, 1411, 6eh. Gellir cael yr ATDDODIAD, yn cynnwys hane cyllawn am y 50 mlynedd diweddsf, arei ben ei hun Pris, mewn Rhanau, So. 6ch.; mewn llian, 4s. LLAW-LYFR Y BEIBL (The Bible Hand- Book). Gan y Parch. J. Angus, D. D., Athraw Duwinyddol Coleg Regent's Park, Llundain. Wedi ei gyfieithu ar gefnogieth Cymdeithas y Traeth. odau Crefyddol, gan y Parch. J. Rhya Morgan (Lleurwg), Llanelli. Pris, yn Rhanau, 6s.; mewn creen llo, 9s. DETHOLION 0 BREGETHAU Y PARCH- C. H. SPURGEON. Cyfieithedig gan y Parch. T. Lewis. Prirmewn lliain 3s. 6c. GRAMADEG CERDDOROL, yn ol Rheol- au Hamilton; yn nghyd, a Geiriadur Cyflawn, yn cynnwys Eglurhad ar Gannoedd lawer o Dermau a Brawddegau Cerddorol. Pris, 3s. mewa llian. HANES Y BEDYDDWYR. Gan y Parch. David Jones. Pris, yn Rhanau, 10s.: mewn croen llo, 12s. 6ch. GWEITHIAU AWDUROL Y PARCH. JOSEPH HARRIS (Gomer). Yn nghyd AChofiant yrawdwr ali Oculu, a Nodiadau Eglurhaol. Gaii D. ap Rhys Stephen. Pris, yn Rhanau, 10s. mewn croen llo, 13s. 6ch. RHYFEDDODAU NATUR A CHEL. CHE LF i*U I)YD j cyfieithiadau gan mwyaf o Weith- oedd y prif Awduron Seisnig. Pris, 5s. CYFAILL AC ARWEINYDD Y GWR IEUANC, TRWY FYWYD I ANFARWOLDEB. Gan y Parch. J. Angell James, Birmingham. Pris, 3a. 6ch. I NERTH GWEDDI yn cael ei aVddangos yn Amlrgiadau Rhyfeddol o Ddwyfol Ras mewn eye. sviltiad i'r DivTygiad Crefyddol yn America. Gan Samuel J. Prime, P. D. Pris, 3e. 6ch. CABAN F'WYTHRTWM. Gan Mrs, Harriet Beecher Stowe. Gyda 27 o Ddarluniau. Pris, 4s. mewn llian. HYFFORDDWR YR EFRYDYDD, neu Arweinydd i Hunan-welliant. Gan John Mills (Ieuan Glan Alarch. Pris, 3s. Y PROFIEDYDD YSGRYTHYROL, neu Eirlyfr cryno o Faterion Yagrythyrol. Gan y Parch. John Hughes, Liverpool. Pria, 2s. 6ch, GWEITHIAU AWDUROL Y PARCH, B. Price, tCymro Bach). Pris, 3s. CYDYMAITH Y BEIBL, wedi ei fwriadu i ddosparthau Beihlaidd, Teuluoedd, &c. Gyda Darlunleni o'r Byd Henafol. Pris, 2s. mewn Iliain, MEDDYG ANIFEILIAID, neu pob dyn yn Feddyg i'w Aoiffiliaid ei hun. Wedi ei gasglu o weithiau yr Awdwyr Seisnig goreu. Pris, 3s. GEIRLYFR YSGRYTHYROL, yn cynnwys Eglurhad ar Darddiad ac Vstyr Geiriau a ddefnyddir yn y Beibl. Gan John Mills, Llanidloes. Pris, 14 ceiniog. Y PERL YSGRYTHYROL, neu Agoriad i Wybodaeth o'r Beibl. Gan John Mills, Llanidloes. Pris, Is. 6ch. HANES BYWYD SIENCYN PENHYDD Gan E. Mathews, Ewenny. Pris, is. THRONIAETH TREFN IACHAWDWR- IBETH. Gan Ddinaswr o America. Pris, Is. 3. Y TESTAMENT DAEAR.Yt)DOL. Pris g4s. mewn morocco; So. 6ch. mewn croen dafad. LLYPR HIKNAU Y DIWEDDAR BABCH. JOSEPH HARRIS ff/TOIAD BYCIIAV. I. «. Mawi Ilia* 1 0 „ C'roe# Dafad 3 0 „ Cro.. LI. 3 6 „ Cree. LI. lliwiedig, gilt edl" 3 0 PLTQUD IIAwa. CrM* Dafad S 6 Cr*«n Ll« 4 0 D.S.—Rhoddir y leithred llyfr olr plygiad bychan yn rhad, pan anfenir taliadau gydalr eirish- ion ed a is (allir rhaddi Mniatad yn y plygiad mwyaf, « thaln y cludiad. Peb ar.bebion i'w hafifaa at W. K. Etans, Seren Cynaru Office, Carmarthea. Cyhoeddir ar y Iqf o Ionawr, Ebrill, Gor- phenaf, a Hydref, Pris h., SEREN GOMER, Cyhoeddiad Chwarterol DAN NAWDD GWEINIDOGION ENWAD Y BEDYDDWYR. GOLYGWYR: PIMH. JAMES ROWE, ABBROWABK, „ E. THOMAS, CABWBWYDH, „ J. R. MORGAN, LLAHJfLn. CTICMWTSIAD Rhif Ionawr, 1863.—Anereh- iad SnRBN GOVER at y Boblleuainc-Y Bed- ydd Cristionogol a'r Beirniad "—Bywyd Paul —Y Weinidoeaeth Gristionogol Cydwybod- Eiriolaeth y Duwiol ar Ran Dynolryw-Cyslyllt- iad Crist a'r Greadigaeth ae i'r EglwYI- Y Baban yn Marw-Rhasymeg-Adoiyglad. Teimlir yn ddiolchgar i weinidogion am hleidio SBRBN GOMBR, a'i dwyn i sylw eu cynnullftidfaoedd. Yr archebion i'w hanfon at y Cyhoeddwr,—W. M. Evans, Carmarthen. At Athrawon yr Ysgolio*. Sabbothol, &c. VW BAKOD I'R WA8G, "Y CYNNADLIEDYDD;" SEF, Cynnadleddau (Dialogues), &c., bardd- JO onol a rhvddieithol, at wasanaeth yr Y sgol ion Sabbothol, Cyfarfodydd Adroddiadol, ac Eisteddfodau; yn dri dosparth, — dwyfyddol, moesol, a difyrus. Gan H. W. HUGHES (Huw Arwystl). Dinas, Pontypridd, Glamorganshire. Bydd i'r llyfr gynnwys 72 tudalen, 12mo., pris Chwe Cheiniog. Dymunirar Athrawon yrYsgol Sul, ac ereill, gasglu enwau yn mhob ysgol, ac atfon nifer y (lerbynwyr ir Awdwr yn ddioed. Rhoddir y seithfed i'r dosparthwyr. Sylwead CymlierfeddolMor Lysiau Hempsted. MEDDYGINIAETH ANFFAELEDIGrhag Chwyddiadau Manwvnawg, Cymmalau Chwyddedig, Gewynwst, y Droedwst, y Llwyn- wst, Malaethan, Crebachiaa yr aelodan, &c.. ac er gwneuthur Mor Ddwfr celfawl i Faddonau. Y DDANNODD1 Y ODANNODD!! A wellir am Swllt, a chanir i fyny ddannedd tylloar gan TAYLOR'S LIQUID STOPPING. A werthir mewn costrelau Is. a 2s. yr un. Y mae yn dofi y poen arunwaith, ynllanw y tyllau, yn attal pydriad pellach, ac y mae'r dannedd yn dyfod yn ddefnyddiol drachefn. Parotoir yr uched gan R. Hempsted, Fferyll- ydd, 14, Grand Parade. St. Leonard's-on-Sea. Ar werth can yr holl Ffervllwyr a gwerthwvr Meddyginiaethau Breinio!, a chan holl dai cyf- anwerth Llundain. W Bvddwch yn sicr o ofyn am HAMFSTNR s Concentrated Essence of Sea Weed, oblegid o herwydd ei fawr werth, y mae efelychiadau o'r un pur. /IN CYNNELTR YR EISTEDDFOD GENEDLAETHOL AM 1863, YN" ABBBTAWT. Rhestr y tcdtunau i'w c (trwy anfon dau stamp) gan E. DAVIES, M.A., LL.D., W. MORRIS, (Gwilym Tawe,) Ysgrifn. Myg., Abertawy, Neu WILLIAM WILLIAMS, Ysgrifenydd yr Eisteddfod, LLANDUDNO. AMERICA AC AUSTRALIA. A LAMB & EDWARDS, PASSAGE BROKERS. 41, UNION STREET, LIVERPOOL, ADDYMUNANT hysbysu eu ywcladwyr y Cymry y rhai a fwriadant ymfudo i America neu Aus- tralia, iin bod yn bookio yn y steamers a'r hwyl-long- au i'r gwledydd a nodwyd am y prisau lselat yn ^GELLIR0 cael yr hysbysrwydd cywiraf am glyd-dal, amser hwyl'o, ymborth, &c., trwy ddanfon llythyr yn cynnwys un stamp i'r cyfeina.l uchod. Yr ydym n't, y rhai y mae ein henwau isod, yn cym- meradwyo Mr. John Edwards t aylw pob yinfudwr, fel un y medrwn roddi pob ymddiried ynddo. W. Thorn", Linrpool, T. Price, Aberdar, J. Lloyd, Merthyr, E. Evans, Caersalem, Dowlais, W. Roberts, Blaenau, T. E. James, Glvn-nedd, a W. Morgans, V.V.- Caergybi, G weinidogion y Bedyddwyr. T) G—G*U ymfudwvr gael llettyaeth am Chwe Cheiniog, yn nghyd ft lie cyfleus i bawb, i dnn eu bwyd su hunain. Lie y luggage YN rhad. TRAMWYFA RHWNG ABEBTSTWYTH A CHAERFYRDDIN, DRWY ABBRABRON A LLANARTH. THOMAS MORRIS, a ddymuna hysbyiu i ei Gyfeillion a'r Cyhoedd yn fyffredinol ei fod yn awr yn rhedeg CERBYD NEWYDD, Er eladiad Tramwywyr rhwng y Trsfi nehod, yn cythwyn o 20, Heel Fair, Aberystwyth, am 6 yn y bereu b*b dydd LIIlD a dydd Gwensr, yn tyrhoedd y Maesyerifia Arms, Caerfyrddin, yr un diwrnod, ae yn dychwelyd ar y Mercher a'r Sadwrn canlynol. — Peleni Woradell gan Kay*. Pelen Llysieuol Wotsdsll fan Kay- ydynt wedi gwella nsilosdd bersonau, aahwyUeran pa rai a YI- tyrid yn anwelladwy. Pan y maent y mwvaf sicr a buan, 1111aent yr un pryd y fsddyginiaeth fwyaf diogsl a ellir gymmeryd hid oes aehos i net ofni eu eym- m«»rd. a irall pawb obeithio cael esmwythad drwy eu cymmeryd. Y wae nifer y TYSTIOLAETHAU oddi- wrth bob dosparth o gymdeithas, y rhai ydynt wedi eu cyhoeddi, yn profl yn ddiamheuol fod eu rkinwedd- au iachaol y mwyaf hynod o un feddyginiaeth ag sydd yn adnabyddus yn bresenol; as y <nM y ffaith fod to gwerthiad yn cynnyddu yn barhaus am fwy nag ugain mlynedd, yn dangos eu bod yn sefyllfa o ymbTawf amser ac ymarferiad, a ph. Ie bynag y maent yn ad- nabyddus cydnabyddir eu gwerth. Ymaent yn gymhwys iawn i bersonau yn dyoddef oddiwrth:— „ Y Cryd Flatulency Cryd Cymalau Diffyg Anadl Gwendid cyffredinAfiechyd y gwddf Afiechyd y BUIU Gymmalwst Clwyf y Brenin Anhwyldeb y CyllaGravel Cluniau dolurus Dyfrglwyf Dalur pen Cornwydydd Dolur rhydd Gwall Dreuliad Llyngyr, &c., Toriadau Anwydau Twymyn Piles Darperir y Peleni hyn yn unig gan y Perchenogion John Kaye, YIW., Prospect Hall, Woodford, Essex, diweddar o Dalton Hall, ger Huddersfield, Ar werth gan yr hoU Ffervllwyr, a gwerthwyr meddyginiaethau, am Is. l"c., 2s. 2c., a 41" IIc. y blwch. Ty cyfanwerth, 22, Bread St., NOTICE. THE Am TEETH. Patent, March 1, 1862, No. 560. OSTEO-EIDON, NOW PROTECTED BY ROYAL LETTERS PATENT. Analysed and Reported on by Professor Pepper. Prepared in the Laboratories and under their per- sonal supeirntendence, MESSRS. GABRIEL'S OSTEO. EIDON is guaranteed free fiom any admixture. Being completely plastic, it is moulded with the utmost ac- curaey to the mouth and jaws, so as to be at once unfelt by the wearer, and indistinguishable by the keenest observer; being elastic, it occasions no feel- ing of pressure, whilst the coating of Virgin Gold secures it from being tainted by drugs or abnormal secretions. EFFICIENCY OF ARTIFICIAL TEETH. The Invention of MESSRS. GABRIEL, the old-es. tablished and experienced Dentists, have brought the practice of their profession to so high a degree of per- fection that partial or entire Sets of Teeth can be promptly or perfectly adjusted, and in such manner as to be removed and replaced at pleasure, to be worn without the least inconvenience, to present the ap- pearance of natural teeth of great beauty, and to be incapable of any noxious effcct upon the mouth. MESSRS. GABRIEL THE OLD-ESTABLISHED DENTISTS, Have the honour to announce that they may be CON- SULTED DKILY, from Ten to Six, at their Residence, where their New Patented Improvements, and every specialte connected with the profession, may be seen daily. (Consultation Gratis.) American Mineral Teeth, best in Europe, from four to seven and ten guineas per set, warranted. Partial Set in proportion. COUNTRY PATIENTS Are informed that only one visit is required to com- plete from one tooth to a complete set, which can be made in one day. Messrs. GABRIEL, the Old-Established Dentists, (Diploma 1815) 134, Duke-street (opposite Berry-street), Liverpool; 65, New-ttreet, Birmingham; 34, Ludgate hill, and "1 London £ 7, Harley-street, Cavendiah-square, J GABRIELS' PRACTICAL TREATISE, May be had Gratis. GABRIEL'S ROYAL TOOTH POWDER, Prepared from a Recipe as USED BY HER MAJESTY, Is. 6d. & 2s. 6d. per box. GABRIEL'S ANSISEPTIC TOOTH PASTE- The beat preparation extant FOR WHITENING THE TEETH, Without injury to the enamel, 2s. 6d, & 5s. Per box. GABRIEL'S CREMICALLY PREPARED WHITE GUTTA PERCHA ENAMEL, Is the best Stopping extant for Decayed Teeth, or Toothache, and no matter how far decayed, renders the injured member again sonnd and useful, and pre. vents Toothache. This preparation is entirely free from any metallic substance, and, as its name signi- fies, is specially prepared for thu purpose.. Price Is. 6d. per box, with directions for use. ^ABRTEL'S WHITE ENAMEL CEMENT For Front Teeth, is an invaluable stopping, and has acquired a world-wide reputation. 5s. per box. GABRIEL'S ODONTALGIQUE ESSENCE, An astringent and refreshing lotion for hardening the gums. 5s. and 10s. 6d. per bottle. The above Preparations, with directions for private parsonal use, may be obtained through any respect- able Chemist in the Unised Kingdom, or of their appointed Agents, the local addresses of whoin may be kad on application ,<¡ il • Yn awr yn barod, pris Is., Rhif 23am a 2uia o MADDR BEIHLAIDD A ItlittlMDDOL, TN CYNNWYS NODIADAU Eglurhaol ar Eiriau, Personan, Cenedloedd, Defodau, Gwyliau, Seremon- ian, Gwledydd, Afonydd, Anifeiliaid, Adar, a Pbrif Bynciau Athrawiaethol ac Ymarferol yr Yagrythyrau Santaidd gyda Chrynodeb Hanea- yddol a Beirniadol o brif Gyfundraethau, Athraw- laethau, a Sectan hen a diweddar, &c. Gan y PARCH. J. JONES (Uathetea): ca«l .i {fynnorthwyo ^ar. dros ugain o brif Weinidogion y Bedyddwyr yn Nghymru. 48" Gellir cael y GEIRIABUR o'r dechreu yn awr, gan fed y Rhifynan cyntaf wedi eu hail- argraCu. Tetmiir yn ddiolchgar am eowaa ychwanegol at y llyfr gwerthfawr hwn. Rhoddir yr elw arferol am ddoaparthu. Yr archebion i'w hanfon at y Cyhoeddwr W. M. Evans, Seren office, Carmarthen. BATHODYN GWOBRWYOL, A RODDWYD AM STAROH G-LENFIELD Gan Farnwyr Dosparth 2, Arddangosfa 1862. Y MAE Y STARCH ENWOG HWN Yn cael ei DDEFNYDDIO yn y GOLCHDY BKlilNlUL, AC a QYHOEDBIR GAN OI.OH WRAIG EI MAWRHYDI T GOREIT A DDEFNYDDIODD EfUOED. UUKJ1,U A TRWSWRAIG YSNODAU EI MAWRHYDI A'T GFSYD allaw Y GOREU A DDEFNYDDIWYD GANDDI- AC Y MAE Y WOBR UCHOD, GAN RAI 0 BRIF GELFYDDYDWYR YR OES, YN PROFI EI RAGORIAETH. i & CO., Glasgow a Llundain. « rPa"uy TT0CfD,A T«wvLL.-Gan ein ggofynoch am II bod yn deall fod ymdrech O yn cael ei gwneyd yn bresenol 1-3 tv gan bersonau yn ein dinas i jJ> Z dwyllo y cyhoedd a Starch gwael wedi ei wneyd i fyny 2 W mewn sypynau tebyg i'r GLEN- S FIELd STARCH, tybiwn ei Gofalwch eich aFnom 1 bod yn ei cael ^yl,U(3d,0 em darllenwyr x fodyn gan y cynnyair °fa U-S y" prynu i„we,cd rhai owJl y ^air GLEN'PIELD, ac enw y vn ei le vr! g^neuthurwr, ROBBRT WO- ami THBUSPOON," ar bob aypyn, gan nad oes un arall yn gywir. Y CYFAILL MWYAF CYSSOlV. ENAINT HOLLO WAT. A&echyd:y Croen pa mor ddrwg bynag y byddot a ellir ei wella. ° Penau wedi eu hysgaldanu, y crafu, toriadau allan ar y croen, clwyf y brenin, ac anhwylderan cyffelyb, a rodd- ant ffordd o flaen gallu rhyfeddol yr Enaint hwn, 01 rhwbir ef yn dda ddwy neu dair gwaith y dydd yn y rhanau dolurus, ac 01 eymmerir y Pelenau er puro y gwaed. Gowt a Chrydgymmalau, Y mae gan y feddyginlaeth werthfawr yma fwy o effalth ar y gowt a'r crydjrymmalau na dim a gynnygiwyd erioed, ac nid oes raid i neb fod heb ei wella os ymrydd ati o ddifrif, gan ddefnyddio y feddyginineth anffaelsdig hon yn ol y cyfarwyddiadau argraffedig sydd gyda phob llestriad. Y mae yn syrnud pob math o hen boen ya yr un dull. Gwellhad sicr o'r.Caethanadl. Pesweh, ac Anwyd. O* rhwbir yr Enaint rhyfeddol yma ilr freat bob botOt a hwyr, yr un fath ag y rhwbir halen i gig, bydd iddoyn uan symud y caethanadl gwaethaf, a phob drwg yn J frest, 01 cymmerir y Pelenau gyda'r Enaint. Ckwyddiadau y D^glwy^^tralyria, a Cliym* Er fod yr anhwylderau uchod yn gwahanu yn ddirfaw r yn eu tarddiad a'u natur, etto rhaid iddynt oil gael trin- iaeth ar fanau neillduol yn y corff. Bydd i'r rhan fwyaf o'r mathau gwaethaf o'r anhwylderau hyn ddiflanu cya bo hir, 01 rhwbir yr Enaint yn ddyfal i'r manau lie mae y drwg, hyd y nod wedi i bob meddyginiaeth arall ddar- fod. Bob tro y byddo yr afiechyd a'r poen yn fawr, dylid cymmeryd y Pelenau hefyd, ynol y cyfarwyddiadau argraffedig gyda phob blwch. Dylid defnyddio y Pelenau yngyssylltiedig i'r Enaint yn y rhan fwyaf o'r anhwylderau canlynol.— Coesau drwg Bronau drwg Llosgiadau Penddunod Brathiadau Mos- Cocoabay Cyrn saeddal chetoes a Sand- Chiego-foot LIoag eira flies Cancrau Cymalau clwyfedigDwylaw agenog Festulas ac anystwyth Elephantiasis Chwyddiad y Dolur gwddf Troedwst Cymmalwst Berw-losgiadau Ffrenau Crygni Afiechyd y corff Didenau Dolurus Ennynfaoedd Penau dolurus Scurvy Yaws Archollion Briwiau lliniorog Ar werth yn sefydliad y Proffeswr Holloway 2 Strand, ger Temple Bar, Llundain, ac 80, Maiden Lane, New York, a chan y rhan fwyaf o Fferyllwyr a gwertn- wyr cyfferi, trwy y byd, am y Frisian canlynol: » 14c.; 2s. 9c.; 4s. 6s. lis 22s. j 33a.; y blwch. D S. Y mae ennill n *rwy gvmmeryd y Potia«* fthoddir cyfarwyd i gleifion o bob matii oanechydgydaphobbiw!. CAERFYRDDIN: Argraffwyd a cbyhoedd wyd gan WILLIAM GAN EVANS, yn ei Argraffdy. hif 120, H Awst. Gwenert Mawrth 611,863.