Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

6 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

AT EIN GOHEBWYE, &c. EIN DBitBYNIADAU Richard Hopkins —Gwrandawwr—M. P. Price-irriffith Jones—Evan Davies — Carwr Eglurdeb- Parch. J. E. Jones, A.M., Elian Otito'n Borth H. Jones-E. Hughes—Ymgeisydd—J. C. Wiliiams.Ysw.—Parch W. Norton—A.B.—Ymgeisydd—Morgan Bach—Critic—Io!o Goch—L. LI.-J. L.-Evan Morris. GRIFFITH JOKES.—Yr oedd plant John a William yn gefnder- wyr o'r ail radd, neu yr hyn a elwir yn second cousins. Gwel- wch y Table of Pedigrees or Statue of Distribution. EVAN DAVIES.—Bydd i ni gyhoeddi llythyr eich cyfaill-ond rhaid aros ei dro. CARWR EGLURDEB.-Anfonwcb eich llythyr at Mr. James, a diau y gall ef eich boddloni; ond byddai cyhoeddi :y llythyr yn deffroi 110n d cwch o wenyn am ben'y brawd da a llafurus, a byddai hyny yn beryglus yn awr, gan fod yr haf yn agoshau. PARCH. JOHN EDRED JONES, A M.—Diolch yn fawr am y papyrau. Mae yn dda genym eu cael ond gwelwch yn dda i Deidio j'sgrifenu unrhyw beth oddifewn. Cawsom daln tair ceiniog ar ddeg am y gair Edred. Yr ydym ni yn adnabod eich lIaw pe gwelem hi yn mhig y fran. Riiy FACH o BwyfjAu.-Dyebwelwyd pedwar i;ypyn o ddiffyg tal cyflawn. DAVID AP IHAV.—Yr ydych wedi anfon i'r Swyddfa rhyw cock and bull story ar ryw sibrwd am y Parch. yn ardal y G-, yr hwn sibrwd nid ywyn wir, ac ni ddylai gael ei gredu. Wel, byddwch yn dawel, a bydd y sibrwd farw yn yr ardal; ond os cyhoeddwn y peth yn y SERENt, byddwn vn gosod gwynt o dan ei adenydd, ac yn ei helpu i ymdaenu drwy y wlad. A. B. D.- Mae Llys Llandaff yn rhatach a rhyddach. Y PARCH. J. P. WILLIAMS a ofyna, Beth, attolwg, yw yr achos nad oes un hysbysiad eyflawn am Yr Eisteddfod wedi ei osod yn ySERtLN?" Y ewbl allwn ni ddywedyd yw, Gofynwch iddyn* nhw? Dichon y dylai Cyhoeddwr y SERaN ei ystyricd yn anrhydedd i gael y pwtyn hysbysiad sydd wedi ymddangos yn ddiweddar. "YN Y NESAF YN DDIFFAEL."—Bydded i amryw o'n go- hebwyr gymmervd yr enw nchod. Yr ydym yn ami iawn yn derbyn llythyrau, a rhai o honynt o bwys a dyddordtb cyffred- inol, a'r trawddeg uchod yn eu diweddu. Daw y rhai hyn i law boreu Sadwrn, Sul, Linn, ac yn ami boreu dydd Mawrth yr wythnos y cyhoeddir y SEKEN. Dymunem felly i wneyd yn hysbys i'n cyfeillion caredig ein bod yn gosod yn y Swyddfa erbrn boreu dydd Sadwrn cyn cyhoeddiad y SEREJf y Gwener canlynol ddigon o stwff i lanw yr erthyglau arweiniol Eg- lwysig, yr Y mddyddanien Teuluaidd, Ty'r Capel, Gwersi Gramadegol, Llythyrau at y Golygwyr, Atebion a Gofyniadati, a'r Farddoniaeth. Yna, chwi welwch y bydd i unrhyw lythyr addaw i law y Golygwvr wedi dydd Gwener "yn ddiffael" o aros hyd yr wythnos ddyfodol o leiaf. Nid ydym yn gallu addaw cyhoeddi pob llythyr a ddaw i law cyn dydd Gwener yn ein "nesaf yn ddiffael;" ond yr ydym yn rhwym o'i adael allan ya ddiffael os bydd wedi y dyddiad hyny. Yr ydym yn cadw At ein Gohebwyr hyd ddydd Llun, ond nid diweddar- ach na hyny. Hyderwn y bydd hyn o eglurhad yn arbed .Iiom- edigaeth yn ot Daw. GWR IEUANC.—Mae eich gofyniad yn hollol amddifad o unrhyw elfen i hawlio atebiad trwy y SKREN, Byddai cystal i chwi efyn, Ai tybed y bydd yn wlaw yfory ?" Nid ydym ni yn proffeau dy wedyd ansawdd yr hin ar y lOted o Fai nesaf. Aros- wch, ac os hyw fyddwch, cewch weled. IOKTHYN.-Os bydd i chwi osod eich enw priodol wrth eich ysxrif, a chaniatau i ni dynu y pin trwy rhyw ddwsin o eiriau o hiliogaeth y corgyn, llysnafedd, mwnciaidd," &c., caiff ym- ddangos. Nid heb hyn. A. B.-Nid oes dim holp yr oedd atebion ereill yn y Swyidfa o flaen yr eiddoch chwi. YMGBISYDD.—Nis gwyddom; ysgrifenwch at y Parch. H. Jones, neu y Dr. Pricoard, Llangollen, a cbewch wybodaeth gyfiawn. MORGAN BACH.—Rhy debyg i'r draenog i fod o lea i neb, a gall wneyd drwg mawri chwi. CRITIC.—Nid yw eich beirniadaeth ond pwff i beth nad yw yn werth pibellaid o s6g. Er mwyn arbed amser a thrafferth, bydded i'n Gohebwyr anfon eu cynnyrchion, yn ol eu gwahanol dueddiadau, fel y canlyn fig- Pob hanesion-erefyddol a chymdeithasol, archebion, a thaliadau, i Mr. W. M. Evans, Seren Cymru Office, Car- marthen. „ Y TRAETHODAU, GOHEBIABTHAU, &O.—Rer. T. PRICB, COTTAGE, ABERDARB. G" YR YSGRIFAU EGL-WYSIG, 0 nodwedd yr erthyglau ar- weiniol Eglwysig, &:c., — Rev. B. EVANS, PBNTDRM HOUSE. NEATH. Y FARDDONIAETH —Rev. J. R. MORGAN (Llturwg), LLANELLY, CAtMARTlKNtHIRB. "SEREN CYMRU" WYTHNOSOL. Puis SEREN CYMRU i dderbynwyr a dalant am dani wrth ei derbyn. neu a dalant cyn pen wythnos ar ol i'r chwarUr ddyfod yn ddyledus, yw is. Ic. y chwarter neu Is. Sc. os na wneir hyny. TB!Mt.m yn ddiolchgar i'n dosparthwyr am gael nifer y derbynwyr yn 4. 9, 13, &c., er arbed traul y postages. Nis gellir caniatau y postage pan fyddo y nifer dan 4. T ALIADA U- Derbyniwyd taliadnu oddiwrth-W. J. Llundain, L. R. Cwm- llafrod, D. W. Clydach. D. D. Clvdach, J. J. Pontypridd, J. D. Talvbont, M. B. Ffynnon Cyll, D. J. Troedyrhiw, J. M. Wern- barny, J. D. Llandre Uchaf, J. E. Ffynnon.

YRWYTHNOS I

NAWDD Y NEF AR Y PAR IEUANC.

Family Notices

MARWOLAETH MR. JOHN JENKINS,…

[No title]